En

DOÇ.DR. ERHAN BAYRAMTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırman Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2008
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nöroloji Bilim Dalı  2012
  Doçent   Tıp Fakültesi Nöroloji  2014
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Duchenne Muskuler Distrofisi Tanısı Olan Çocukların Yaşam ve Uyku Kaliteleri ile Annelerinin An...  2015
  2  Klippel Treunanay Syndrome in differential diagnosis of cerebral palsy...  2015
  3   Kronik Öksürüklü Çocuklarda Chlamydia Pneumoniae ve Mycoplasma Pneumoniae Serolojis...  2015
  4  Expression Patterns of Micro-RNAs 146a, 181a, and 155 in Subacute Sclerosing Panencephalitis...  2015
  5  Zonisamide attenuates hyperoxia-induced apoptosis in the developing rat brain...  2014
  6  Importance of acylcarnitine profile analysis for disorders of lipid metabolism in adolescent patient...  2014
  7  The efficacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents ...  2014
  8  The pediatric Migraine Disability Assessment Score is a useful tool for evaluating prophylactic migr...  2014
  9  Do Antispasmodics Affect the Body Composition and Basal Metabolic Rate in Patients with Cerebral Pal...  2014
  10  Clinical, radiological, and genetic survey of patients with muscle-eye-brain disease caused by mutat...  2014
  11  Carnitine Palmitoyl Transferase II Deficiency in an Adolescent Presenting With Rhabdomyolysis and Ac...  2014
  12  Poor clinical outcome in a good controlled neonatal citrullinemia patient...  2014
  13  Severe axonal neuropathy resultıng from folıc acıd defıcıency ın a case wıth restrıctıve ty...  2014
  14  The Importance of Renal Angiomyolipoma in the Differantial Diagnosis of the Tuberous Sclerosis...  2014
  15  Rotavirüs gastroenteriti ile ilişkili süt çocuğunun benign afebril konvulziyonları: olguların...  2014
  16  The combination of thermal dysregulation and agenesis of corpus callosum: Shapiro's or/and reverse S...  2013
  17  Caffeic acid phenethyl ester prevents apoptotic cell death in the developing rat brain after pentyle...  2013
  18  Kabuki syndrome and perisylvian cortical dysplasia in a Turkish girl....  2013
  19  Urine Leukotriene E4 Levels in Children with Nonspecific Isolated Chronic Dry Cough...  2013
  20  Phrenic nerve palsy associated with brachial plexus avulsion in a pediatric patient with multitrauma...  2013
  21  Rolandik epilepsi her zaman selim bir hastalık mıdır?...  2013
  22  The Utility of Head Up Tilt Test with Video Electroencephalography in Children with Recurrent Loss o...  2013
  23  Epilepsi tanısıyla izlenen hastalar ve annelerinde uyku kalitesinin değerlendirilmesi...  2013
  24  Comparison of Cranial Magnetic Resonance Imaging Findings and Clinical Features in Patients with Cor...  2013
  25  Tekrarlayan bel ağrısı ve ayaklarda güçsüzlük yakınması ile başvuran Holmes-Adie sendromu...  2013
  26  Correlation between motor performance scales, body composition, and anthropometry in patients with d...  2013
  27  Neurophysiological Follow-up of two Siblings with Crigler-Najjar Syndrome Type I and Review of Liter...  2013
  28  Incidental White Matter Lesions in Children Presenting With Headache...  2013
  29  A case of atypical Miller Fischer syndrome with negative anti-GQ1b immunoglobulin G and importance o...  2013
  30  Van der Knaap hastalığı: Olgu Sunumu...  2013
  31  Severe Neurologic Involvement of Degos Disease in a Pediatric Patient...  2013
  32  Coexistence of myositis, transverse myelitis and Guillain Barre syndrome following Mycpolasma pneumo...  2013
  33  Acute cervical dystonia after the first dose of butamirate citrate...  2013
  34  Evaluation of Awake Electroencephalography Findings in Children with Attention Deficit Hyperactivity...  2013
  35  A Case of Rapid-Onset Obesity with Hypothalamic Dysfunction, Hypoventilation, Autonomic Dysregulatio...  2013
  36  Magnetic resonance imaging findings in a boy with Tay-Sachs Disease....  2013
  37  Myopathic changes in muscle biopsy of an infant with systemic infantile hyalinosis...  2012
  38  Hipotonik İnfant: Klinik ve Etiyolojik Değerlendirme...  2012
  39  Pneumatosis Intestinalis due to Rotavirus Infection in a Child with Prader-Willi Syndrome....  2012
  40  EBV infeksiyonuna eşlik eden serebral hematom: olgu sunumu...  2012
  41  Molybdenum cofactor deficiency: Review of 12 cases (MoCD and review)....  2012
  42  Importance of Diazepam Administration During Electroencephalography in the Differential Diagnosis of...  2012
  43  Bazal ganglion kalsifikasyonu olan 13 yaşında bir olgu...  2012
  44  Long term neurodevelopmental outcome of preterm infants with periventricular-intraventricular hemorr...  2012
  45  Aicardi Syndrome in two Turkish Children...  2012
  46  Nörogörüntülemede Multipl Skleroz İle Karışan Bir Hastalık...  2012
  47  Makrosefali ayırıcı tanısında Canavan hastalığı: Olgu sunumu...  2012
  48  Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik ola...  2012
  49  Gaucher Hastalığı Tip 2...  2012
  50  Cefixime-Induced Oculogyric crisis...  2012
  51  Multi-cystic white matter enlarged Virchow Robin spaces in a 5-year-old boy...  2011
  52  Brain abscess caused by Lactococcus lactis cremoris in a child...  2011
  53  Dirençli Epilepsi Hastalarında Zonisamid Deneyimi...  2011
  54  Senkop Yakınması İle Başvuran Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi...  2011
  55  İdiyopatik Pulmoner Hemosiderozisli Bir Olgu...  2011
  56  serum concentration of brain-derived neurotrophic factor in epileptic children...  2009
  57  evaluation of chronic cough in children...  2008
  58  evaluation of short-term neurodevelopmental outcomes in the premature patients with periventricular-...  2008
  59  efficacy and safety of oral suspension of oxcarbazepine in children with epilepsy...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Epilepsi Tanısıyla İzlenen Hastalar ve Annelerinde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi... 11/11/2016 - 12/11/2016
  2  Clinical, radiological, and genetic survey of patients with muscle eye brain disease caused by mutat... 04/10/2016 - 08/10/2016
  3  West Sendromu Tanılı Olguların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi... 12/05/2016 - 15/05/2016
  4  Frontal Lob Epilepsi İçin Lokalize Edici Bir İktal Fenomen;'Chapeau De Gendarme' ve Tedavi Seçen... 12/05/2016 - 15/05/2016
  5  MYCOPLASMA PNEUMONIA 'nın İKİ FARKLI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ MANİFESTASYONU... 22/04/2016 -
  6  Çocuk Acil Servisten Çocuk Nöroloji Konsultasyonu İstenen Olguların Değerlendirilmesi... 20/04/2016 - 24/04/2016
  7  Demyelinizan Hastalık Tanısı Alan Olgularımızın Klinik, Laboratuar ve Tedavi Yanıtları Yön... 20/04/2016 - 24/04/2016
  8  Ant-MOG Antikor Seropozitifliği Saptanan Farklı Kliniklerle Karakterli Demyelinizan Hastalıklar... 20/04/2016 - 24/04/2016
  9  Kistik Fibrozis ile İzlenen ve Tedavi Altındaki Olgularda ENMG Bulguları... 20/04/2016 - 24/04/2016
  10  Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarına Yapılan ENMG Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncele... 20/04/2016 - 24/04/2016
  11  Otizm Spektrum Bozukluğu Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörleri Nelerdir?... 20/04/2016 - 24/04/2016
  12  Dravet Sendromlu Olgularda Fenotip ve Genotip Korelasyonu... 20/04/2016 - 24/04/2016
  13  Simvastatin alleviates cell detah and apoptosis in the developing brain of rat after pentylenetetraz... 27/05/2015 - 30/05/2015
  14  Expression patterns of micro-RNAs 146a, 181a, and 155 in subacute sclerosing panencephalitis... 27/05/2015 - 30/05/2015
  15  Enürezis Nokturna Ayırıcı Tanısında Epilepsi... 29/04/2015 - 03/05/2015
  16  Kallozal Lipom:Olgu Sunumu... 29/04/2015 - 03/05/2015
  17  Longterm Neurodevelopmental Outcome of Preterm Infants with Periventricular-Intraventricular Hemorrh... 17/10/2014 - 21/10/2014
  18  Multi-cystic White Matter Enlarged Virchow Robin Spaces a 5-year old boy... 17/10/2014 - 21/10/2015
  19  Immunoregulatory and Inflammatory microRNA expression signatures are altered in subacute sclerosing ... 10/09/2014 - 12/09/2014
  20  Molecular Characterization of a Familial Chromosome 9q22.2-22.32 deletion in a Patient with Corpus C... 29/06/2014 - 03/07/2014
  21  Korpus kallozum anormalliği saptanan olguların klinik bulgular ve ve kromozomal değişiklikler a... 22/06/2014 - 27/06/2014
  22  Subakut sklerozan panensefalitli hastalarda mikrorna 146a, 181a, ve 155'in ekspresyon paterninin bel... 22/06/2014 - 27/06/2014
  23  Evaluation of the nerve conduction studies and autonomic functions in patients with agenesis of corp... 04/05/2014 - 09/05/2014
  24  comparision of cranial magnetic resonance imaging findings and clinical features in pateints with co... 04/05/2014 - 09/05/2014
  25  Incidental white matter lesions in children presenting with headache... 25/09/2013 - 28/09/2013
  26  Caffeic acid phenethyl ester blocks cell death and apoptosis in the developing brain after pentylene... 25/09/2013 - 28/09/2013
  27  The efficiacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents... 25/09/2013 - 28/09/2013
  28  lipid metabolizma bozukluğuna bağlı rabdomiyoliz: iki olgu sunumu... 22/05/2013 - 25/05/2013
  29  Migren tanısı ile izlenmekte olan olgularımızın yaşam kalitelerinin pedmidas skoru kullanılar... 22/05/2013 - 25/05/2013
  30  Degos hastalığına bağlı nörolojik tutulum-olgu sunumu... 22/05/2013 - 25/05/2013
  31  Epilepsi tanısıyla izlenen hastalar ve annelerinde uyku kalitesnin değerlendirilmesi... 22/05/2013 - 25/05/2013
  32  Pentilentetrazol ile Oluşturrulmuş Status Epileptikus Modelinde Gelişen Beyinde Kafeik Asit Fenet... 22/05/2013 - 25/05/2013
  33  Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Beyin Hasarında Zonisamid Tedavisinin Nöroprotektif Etkilerinin... 22/05/2013 - 25/05/2013
  34  Van Der Knaap Lökoensefalopatisi: Bir Olgu Sunumu... 22/05/2013 - 25/05/2013
  35  Atipik Miller Fischer ve H refleksinin önemi... 22/05/2013 - 25/05/2013
  36  DEÜ çocuk nöroloji poliklniğine son bir yılda başvuran pediatrik multipl skleroz olgularının... 22/05/2013 - 25/05/2013
  37  Çocukluk Döneminde Pentilentetrazol ile Oluşturulan Deneysel Status Modelinde Simvastatinin Nör... 22/05/2013 - 25/05/2013
  38  Evaluation of Body Composition with Bioelectrical Impetance Analysis in Epileptic Patients Treated w... 30/11/2012 - 04/12/2012
  39  A case of rapid onset obesity with hypothalemic dysfunction, hypoventilation, autonomic dysregulatio... 20/09/2012 - 23/09/2012
  40  Nöbetle başvuran bir ITO hipomelanozis olgusu... 24/05/2012 - 27/05/2012
  41  Coexistence of myositis, transverse myelitis and Guillain Barre syndrome following mycoplasma pneumo... 16/05/2012 - 19/05/2012
  42  The emergence of relapsing-remitting multiple sklerosis in an adolescent with juvenile ankylosing sp... 16/05/2012 - 19/05/2012
  43  The utility of tilt table testing with video EEG in children with recurrent loss of consciousness... 16/05/2012 - 19/05/2012
  44  Recurrent rhabdomyolysis attacks and acute renal failure in an adolescent: presentation of carnitine... 16/05/2012 - 19/05/2012
  45  Sleep disturbance in children with cerebral palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  46  Clinical correlation between body composition and motor limitations in patients with cerebral palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  47  Myopathic changes in muscle biopsy of a case with infantile systemic hyalinosis... 16/05/2012 - 19/05/2012
  48  Evaluation of serum lipids and carotid artery intima media thickness in children and adolescent with... 16/05/2012 - 19/05/2012
  49  A rare disorder: Goltz Gorlin Syndrome... 16/05/2012 - 19/05/2012
  50  An infant with recurrent benign sixth nerve palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  51  Evaluation of epicardial adipose tissue and carotid intima-media thickness in children with migraine... 16/05/2012 - 19/05/2012
  52  Correlation between expanded hammersmith functional motor scale, body composition and anthropometry ... 16/05/2012 - 19/05/2012
  53  Butamirat sitrat kullanımına bağlı akut servikal distoni... 15/05/2012 - 19/05/2012
  54  Hızlı başlangıçlı obezite, hipoventilasyon, hipotalemik disfonksiyon, otonomik disregülasyon,... 27/04/2012 - 28/04/2012
  55  Erken başlangıçlı infantil tip Krabbe hastalığı-olgu sunumu... 26/04/2012 - 29/04/2012
  56  İyi metabolik kontrollü, kötü klinik seyirli bir neonatal sitrulinemi olgusu... 15/04/2012 - 18/04/2012
  57  Yaygın serebral kistleri olan bir olgu: Genişlemiş Virchow-Robin alanları... 24/05/2011 - 27/05/2011
  58  Lactococus Lactis'e Bağlı Gelişen Beyin Apsesi: Olgu Sunumu... 24/05/2011 - 27/05/2011
  59  Konjenital jeneralize lipodistrofi tip IV: Olgu Sunumu... 24/05/2011 - 27/05/2011
  60  Miyotonia Konjenita'nın bir formu olan Thomsen hastalığı: Olgu sunumu... 24/05/2011 - 27/05/2011
  61  Klein-Levin sendromu: Olgu sunumu... 24/05/2011 - 27/05/2011
  62  Çocukluk çağında primer başağrıları geç mi tanı alıyor?... 24/05/2011 - 27/05/2011
  63  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Olgularda Tedavi Öncesi Elektroensefalogra... 24/05/2011 - 27/05/2011
  64  Dirençli epilepsi hastalarında zonisamid deneyimi... 24/05/2011 - 27/05/2011
  65  Çocukluk çağında renal anjiomyolipom tuberosklerozun ilk bulgusu olabilir mi?... 13/05/2011 - 14/05/2011
  66  Rotavirus gastroenteriti ile ilişkili benign infantil afebril konvülziyon olgusu... 10/05/2011 - 14/05/2011
  67  Sefiksime bağlı okülojirik kriz gelişen 7 yaşında erkek olgu... 10/05/2011 - 14/05/2011
  68  Glutarik asidüri tip 1 tanılı olgunun 10 yıllık izlemi... 14/04/2011 - 16/04/2011
  69  Nonketotik hiperglisinemi: Olgu sunumu... 04/12/2010 - 09/12/2010
  70  Senkop yakınması ile başvuran olguların retrospektif değerlendirilmesi... 20/10/2010 - 24/10/2010
  71  Febril Konvülsiyon İle Başvuran Tuberoskleroz Olgusu... 20/10/2010 - 24/10/2010
  72  Bickerstaff beyin sapı ensefaliti ve aksonal Guillain-Barre sendromu birliklteliği: Olgu sunumu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  73  İntrakranial kanaması olan pretermlerin geç dönem nörogelişimsel değerlendirilmesi... 26/05/2010 - 29/05/2010
  74  EBV enfeksiyonuna eşlik eden serebral hematom... 26/05/2010 - 29/05/2010
  75  Nörogörüntülemede multipl skleroz ile karışan bir hastalık: Nörobehçet... 26/05/2010 - 29/05/2010
  76  Valproat monoterapisinin ortalama trombosit hacmine etkisi... 26/05/2010 - 29/05/2010
  77  Konjenital glikozilasyon defekti şüphesi olan olguların transferrin izoelektrik fokuslama elektr... 26/05/2010 - 29/05/2010
  78  Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES): Olgu Sunumu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  79  Epilepsi ve psikiyatrik komorbiditeler nedeniyle üç olgu sunumu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  80  Erken yaşta optik nörit tanısı alan bir olgu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  81  Nadir bir vaka: Aicardi sendromu... 18/05/2010 - 22/05/2010
  82  A 13-year old girl with basal ganglia calcification... 02/05/2010 - 07/05/2010
  83  Psikiyatrik semptomları nedeniyle bir çocuk psikiyatrisi servisinde izlenen frontotemporal lob epi... 25/04/2010 - 28/04/2010
  84  an evaluation of the neurodevelopmental outcomes and complications in the premature patients with pe... 10/09/2008 - 13/09/2008
  85  an evaluation of the premature patients with periventricular-intraventricular haemorrhage... 10/09/2008 - 13/09/2008
  86  is serum brain derived neurotrophic factor a marker for early diagnosis of epilepsy?... 14/05/2008 - 17/05/2008
  87  a grubu beta hemolitik streptokokların yeni tanımlanan marifeti:pandas... 17/02/2008 - 20/02/2008
  88  efficacy and safety of oral suspension of oxcarbazepine in childhood epilepsies: a clinical experinc... 07/11/2007 - 11/11/2007
  89  histiositik nekrotizan lenfadenit tanılı bir olgu... 16/10/2007 - 19/10/2007
  90  çocuklarda kronik öksürük nedenleri... 16/10/2007 - 20/10/2007
  91  evaluation of who criteria to assist diagnosis of children with pulmonary tuberculosis... 25/04/2007 - 29/07/2007
 • NO AD TARIH
  1  Çocukluk döneminde pentilentetrazol ile oluşturulan deneysel status epileptikus modelinde L-asetil karnitin, kafeik asit fenetil ester ve simvastatinin nöroprotektif etkinliğinin araştırılması...  6/2012 - 7/2012
  2  SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİTLİ HASTALARDA MikroRNA-155, MikroRNA-146 ve MikroRNA-181 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ...  9/2012 - 3/2014
  3  Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Beyin Hasarında Zonisamid Tedavisinin Nöroprotektif Etkilerinin Değerlendirilmesi...  10/2011 - /