En

UZM.DR. SİBEL ÇIRPAN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı  2012
 • NO AD YIL
  1  Asterion yerleşiminin posterolateral intrakraniyal girişimler açısından morfometrik değerlendi...  2019
  2  The Notch Types of the Glenoid Cavity in Adult Dry Human Scapulae...  2019
  3  Radiological and Surgical Anatomy of Ventral C1-C2 Complex...  2019
  4  Aksesuar foramen transversarium...  2018
  5  Morphometric analysis of coracoid process and glenoid cavity in terms of surgical approaches: an ana...  2018
  6  Anatomical and Radiological Investigation of Dry Bone Adult Mandibles Having Impacted Third Molar Te...  2018
  7  Surgical anatomy of neurovascular structures related to ventral C1-2 complex: an anatomical study...  2018
  8  A Variation of Flexor Carpi Ulnaris Muscle: A Case Report...  2018
  9  Comparison of three methods used for estimating area of foramen magnum....  2018
  10  The morphological grading and comparison of sutural patency among cranial sutures in dry human skull...  2017
  11  Foramen arcuale: A rare morphological variation located in atlas vertebrae...  2017
  12  Morphological and Morphometric Analysis of Foramen Magnum: An Anatomical Aspect...  2016
  13  COEXISTENCE OF WORMIAN BONES WITH METOPISM, AND VICE VERSA, IN ADULT SKULLS...  2016
  14  Suprascapular Foramen A Rare Variation Caused By Ossified Suprascapular Ligaments...  2016
  15  The incidence and topographic distribution of sutures including Wormian bones in human skulls...  2015
  16  Sphenovomerine suture: a useful landmark for locating sphenoid sinus ostium...  2015
  17  ANATOMICAL FEATURES OF METOPIC SUTURE IN ADULT WEST ANATOLIAN DRY SKULLS...  2014
  18  Inca Bone In Human Skulls Of The West Anatolian Population...  2014
  19  Apertura Piriformis ve Choana Çapları: Anatomik Bir Çalışma...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Inverstigation of distal humerus morphometry... 27/08/2019 - 31/08/2019
  2  Ossa cranii'de foramen spinosum varyasyonlarının incelenmesi... 20/04/2018 - 24/04/2018
  3  Condylus Occipitalis Morfometrisinin Stereolojik Metodla Değerlendirilmesi... 20/04/2018 - 24/04/2018
  4  Choana Morfolojisinin Stereolojik Yönetemle İncelenmesi... 20/04/2018 - 24/04/2018
  5  Günlük Yaşamda Formaldehite Maruziyet ve Formaldehitin Akut ve Kronik Toksik Etkileri... 25/01/2018 - 28/01/2018
  6  Evaluation of C1 vertebra and V3 segment of vertebral artery for posterior surgical approaches: A ca... 19/04/2017 - 22/04/2017
  7  MORPHOMETRICAL EVALUATION OF C2 VERTEBRA IN TERMS OF POSTERIOR CERVICAL SPINAL SURGERY: A CADAVERIC ... 19/04/2017 - 22/04/2017
  8  OPTIMAL ENTRY POINT FOR C1 POSTERIOR SCREW FIXATION: AN ANATOMICAL STUDY... 19/04/2017 - 22/04/2017
  9  Radiological and surgical anatomy of ventral C1-2 complex... 19/04/2017 - 22/04/2017
  10  Surgical anatomy of neurovascular structures related to ventral C1-2 complex: A cadaveric study... 19/04/2017 - 22/04/2017
  11  MORPHOMETRIC EVALUATION OF DRY BONE C2 VERTEBRAE IN TERMS OF POSTERIOR CERVICAL SPINAL SURGERY: AN A... 19/04/2017 - 22/04/2017
  12  Lumbosakral Transizyonel Vertebra: Lumbalizasyon Anatomik Çalışma... 05/09/2016 - 09/09/2016
  13  Anatomical and radiological investigation of dry mandibular bones containing buried 3rd molar theet ... 19/05/2016 - 21/05/2016
  14  Anatomical and radiological investigation of buried 3rd molar teeth in maxillary bones of dry cranii... 19/05/2016 - 21/05/2016
  15  Sakrum Posterior Duvar Defekti: Sakral Spina Bifida'nın Anatomik Çalışması... 08/04/2016 - 12/04/2016
  16  Lumbosakral Transisyonel Vertebra: Sakralizasyon Anatomik Çalışma... 08/04/2016 - 12/04/2016
  17  Ventral C1-C2 kompleksinin cerrahi anatomisi: kadavra çalışması... 08/04/2016 - 12/04/2016
  18  Suprascapular Foramen A Rare Variation Caused By Ossified Suprascapular Ligaments... 02/09/2015 - 06/09/2015
  19  COEXISTENCE OF WORMIAN BONES WITH METOPISM, AND VICE VERSA, IN ADULT SKULLS... 02/09/2015 - 06/09/2015
  20  The incidence and topographic distribution of sutures including Wormian bones in human skulls... 02/09/2015 - 06/09/2015
  21  The effect of coracoid process transfer on the surgical procedures of shoulder instability... 02/09/2015 - 06/09/2015
  22  SUTURA METOPICA?NIN BATI ANADOLU?DA YAŞAMIŞ YETİŞKİN İNSAN KAFATASLARINDAKİ İNSİDANSI VE T... 05/09/2013 - 08/09/2013
  23  FASYAL SİNİRİN TEMPORAL DALI: ANATOMİK BİR ÇALIŞMA... 05/09/2013 - 08/09/2013
  24  APERTURA PIRIFORMIS VE KOANA ÇAPLARI: SEFALOMETRİK ANATOMİK BİR ÇALIŞMA... 05/09/2013 - 08/09/2013
  25  BATI ANADOLU'DA YAŞAMIŞ YETİŞKİN İNSAN KAFATASLARINDA OS INCA?NIN İNSİDANSI VE TİPLERİ... 05/09/2013 - 08/09/2013
  26  Meatus acusticus internus yerleşiminin açısal olarak tanımlanması... 28/06/2012 - 01/07/2012
  27  Sfenoid konka: sfenoid ostiumu için endoskopik-anatomik yer belirleyici... 19/05/2011 - 22/05/2011
  28  Morphometry and morphology of the nasal bones and piriform apertures in the West Anatolian people... 19/05/2011 - 22/05/2011
  29  Sphenoidal concha: an endoscopic landmark for determining the location of sphenoidal sinus ostium... 19/05/2011 - 22/05/2011
  30  nutrient foramen and cortical thickness morphometric evaluations of fibula used as source of vascula... 28/10/2010 - 01/11/2010
  31  morphological and morphometric evaulation of posterolateral cranium... 28/10/2010 - 01/11/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kadın Genital Organları (Organa Genitalia Feminina) Sağlık Bilimlerine Yönelik Anatomi...  2019
  2  Bölüm 12: Sinir Sistemi-I Santral Sinir Sistemi Sağlık Bilimlerine Yönelik Anatomi...  2019
  3  Medial Lemnisküs Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi...  2018
  4  Serebral korteksin mimari özellikleri Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi...  2018