En

DR. İLKNUR BEKTAŞ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2009
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programı  2012
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2017
 • NO AD YIL
  1  Psychometric properties of the Turkish version of the Sugar-Sweetened Beverages Media Literacy Scale...  2020
  2  Nurses Attitudes Towards Death and Their Effects on Spirituality and Spiritual Care...  2020
  3  Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Kültürlerarası Duyarlılıklarının Profes...  2019
  4  Palliative Care Difficulties and Psychometric Properties of the Turkish Version of the Self-Esteem B...  2019
  5  Effects of adolescents? self-efficacy and social anxiety on attitudes toward pros and cons of smokin...  2019
  6  The effect of web based education on the self confidence andanxiety levels of paediatric nursing int...  2018
  7  What Do Parents Think of Medical Errors?...  2018
  8  The Effect of Adolescents' Internet Addiction on Smartphone Addiction...  2017
  9  The Effect of Symptom Frequency on the Fatigue and Sleep Quality of Adolescent Cancer Patients...  2017
  10  The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Smoking Outcome Expectation Scale and the ...  2017
  11  Determination of the interventions of families intended for the symptoms of children with cancer...  2017
  12  Psychometric Properties of the Turkish Version of Nursing Anxiety and Self-Confidence with Clinical ...  2017
  13  Spinal Kord Travması...  2016
  14  Psychometric Properties of the Turkish Version of the Emotional Eating Scale for Children and Adoles...  2016
  15  Relationship between Fatigue and Sleep Quality of Cancer Patients and Caregivers...  2016
  16  Psychometric Properties of Turkish Version of Pediatric Daytime Sleepiness Scale (PDSS-T)...  2016
  17  Effects of Perceived Smoking-Cancer Relationship and Cardiovascular Health Attitudes on Childrens? V...  2015
  18  Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi...  2015
  19  Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi, Kendi Kendine Testis Muayenesi İle HPV A...  2014
  20  Effects of Student Perceptions of Social Skills on their Perception of Smoking...  2014
 • NO AD TARİH
  1  Adölesanlar İçin Kilo Kontrol Öz Yeterliliği Yaşam Tarzı Ölçeği-Kısa Formu Türkçe Vers... 27/11/2019 - 30/11/2019
  2  Suriyeli Annelerin Sosyal Destek Algılarının Bebeklerini Besleme Tutumlarına Etkisi... 27/11/2019 - 30/11/2019
  3  Adölesanlarda Obez Çocuklara Yönelik Tutumu Etkileyen Faktörler ... 27/11/2019 - 30/11/2019
  4  Palyatif Bakım Zorlukları (PDCS) ve Özbildirime Dayalı Palyatif Bakım Uygulamaları (PCPS) Öl... 28/09/2018 - 29/09/2018
  5  TÜRKİYE'de HEMŞİRELİK LİSANS EĞİTİM MÜFREDATINDA HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ DER... 20/09/2018 - 21/09/2018
  6  Adölesanlarda Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler... 29/11/2017 - 02/12/2017
  7  The Effects Of Web-Based Teaching On Pediatric Nursing Internship Student's Self-Confidence And Anxi... 12/10/2017 - 13/10/2017
  8  Adölesanlarda İnternet Bağımlılığının Akıllı Telefon Kullanımı Üzerine Etkisi... 04/12/2015 - 04/12/2015
  9  Türkiye'de Çocuklarda Bası Yarası Gelişmesini Değerlendiren Çalışmaların İncelenmesi... 01/12/2015 - 04/12/2015
  10  Kanserli Çocukların Yaşadıkları Semptomlara Yönelik Ebeveynlerin Uyguladıkları Girişimlerin... 17/11/2015 - 18/11/2015
  11  Çocuk ve Adölesanlar için Duygusal Yeme Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikle... 17/11/2015 - 18/11/2015
  12  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özellikleri... 13/06/2014 - 13/06/2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Okul Öncesi Çocuklarda Sağlığı GeliştirmeTürkiye Klinikleri: Yaşam Döngüsünde Sağlığı Geliştirme: Hemşirelik Uygulamaları...  2019
  2  Pediatric Patient Safety Recent Advances in Health Sciences...  2016
  3  Use of Tecnology in Nursing Education Recent Advanced in Health Sciences...  2016
  4  AS A TOOL FOR THE EVALUATION OF THE CLINICAL SKILLS PERFORMANCE IN NURSING EDUCATION: OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMS education at the beginning of the 21st century...  2015
  5  The Impact of Obesity Seen In Childhood and Adolescence On Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  6  Pediatric Oncology Patient and Quality of Life THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014
  7  Death Perception In Children THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY VOLUME 4...  2014