En

UZM.DR. ÖZGE DOKUZLAR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GERİATRİ BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2014
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Thiazide Therapy Is Not Related To Any Changes In Cognitive Function In Older Hypertensive Patients ...  2018
  2  The evaluation and design of a short depression screening tool in Turkish older adults...  2018
  3  The AD8 (Dementia Screening Interview) is a valid and reliable screening scale not only for dementia...  2018
  4  Geriatri poliklinik olgularında geriatrik sendromlar: 1048 olgunun analizi...  2018
  5  Vitamin B12 deficiency might be related to sarcopenia in older adults....  2017
  6  Association between serum vitamin B12 level and frailty in older adults...  2017
  7  A possible link between luteinizing hormone and macrophage migration inhibitory factor levels in pol...  2016
 • NO AD TARİH
  1  GERİATRİK BİR OLGUDA VİTAMİN D İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI GELİŞEN AKUT MENTAL DEĞİŞİKLİK... 22/03/2018 - 22/03/2018
  2  GERİATRİK OLGULARDA TİYAZİD DİÜRETİKLERİN HER YÖNÜYLE GÜVENİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİ... 11/10/2017 - 15/10/2017
  3  GERİATRİK OLGULARDA VİTAMİN D TEDAVİSİNİN KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ: 6 AYLIK TAKİP ... 11/10/2017 - 15/10/2017
  4  FRONTOTEMPORAL DEMANS TANILI BİR HASTADA SEROTONİN SENDROMU... 21/09/2017 - 21/09/2017
  5  Orthostatic Hypotension is not associated with sarcopenia and frailty in older adults.... 27/04/2017 -
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  DeliryumGeriatri Pratiğinde Geriatrik Sendromlar...  2018
 • NO AD TARIH
  1  Geriatrik Olgularda Kırılganlık ile Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme Parametreleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması...  6/2017 - 12/2017
  2  Geriatrik Depresyon Skalası (GDS) 4 ile Geriatrik Depresyon Skalası 5'in Türk Yaşlı Nüfusunda Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Araştırılması. St.Louis Üniversity (SLU) 'AM SAD' Depresyon Tarama Ölçeği, GDS-4, GDS-5, GDS-15'in Birbirlerine Üstünlüklerinin Araştırılması...  10/2016 - 12/2017