En

DR.ÖĞR.ÜYESİ AYŞE ELİF AY YALÇINKAYA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT TEORİSİ VE İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü (Çift Anadal Programı)  2006
  Yüksek Lisans  İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Finansal Matematik Dalı  2008
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat  2015
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Ülke Riski Bileşenlerinin Reel Sektör Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ve Türki...  2017
  2  Effect of Political Risk on Bank Profitability...  2017
  3  Türk Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliği (2005-2013)...  2016
  4  Küreselleşme Sürecinde Akıl Oyunları...  2016
  5  Türk Bankacılık Endüstrisinde Performansın Belirleyenleri ve Politik İstikrarsızlık İlişki...  2016
  6  Ülke Riski Bileşenlerinin Bankacılık ve Reel Sektör Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği, 1993-...  2015
  7  Türkiye Ekonomisinde Reel ve Finansal Sektöre Yönelik Yakınsama Analizi...  2015
 • NO AD TARİH
  1  Türkiye'de Reel Sektöre Yönelik Maliyet Etkinliği... 20/10/2016 - 22/10/2016
  2  Politik Riskin Banka Karlılığı Üzerine Etkisi... 22/09/2016 - 23/09/2016
  3  Ülke Riski Bileşenlerinin Reel Sektör Üzerindeki Etkisi: Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan Örn... 16/05/2016 - 18/05/2016
  4  Cost Efficiency of Turkish Deposit Banks: 2005-2013... 29/10/2015 - 30/10/2015
  5  Küreselleşme Sürecinde Akıl Oyunları... 14/05/2015 - 17/05/2015
  6  Finansal ve Reel Sektorlerin Eşleştirilmesine Dayalı Strateji Geliştirme: Türkiye Örneği... 03/09/2014 - 05/09/2014
  7  Global Politik Ekonomi Bağlamında Güç İlişkileri ve Stratejiler... 03/09/2014 - 05/09/2014
  8  Gender Differentiation and Convergence: Panel Data Evidence from EU... 09/06/2011 - 12/06/2011
  9  The Impact of Financial Efficiency on Economic Growth: The Case of EU... 09/06/2011 - 12/06/2011
  10  Political Achievement via Efficiency of Financial Sector: A Sample of Turkish Banking Sector... 02/11/2010 - 05/11/2010
  11  Intra-Industry Trade, Patents and Technology Diffusion... 21/05/2010 - 22/05/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji Mikro İktisat...  2014
  2  Hanehalkı Davranışı ve Tüketici Tercihi Ekonominin İlkeleri...  2011
 • NO AD YIL
  1  İzmir Ekonomi Üniversitesi  2002
  2  İzmir Ekonomi Üniversitesi  2001