En

EDA KARAÇÖP İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2007
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı  2012
 • NO AD YIL
  1  Zorunlu Arabuluculuk Müessesesinin Bugünü ve Geleceğine İlişkin Genel Bir Değerlendirme...  2018
  2  Türk Toplu İş Hukukunda Ehliyetsizliğin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi...  2017
  3  İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağında Öngörülen Zorunlu Arabuluculuk Müessesesi...  2016
  4  5580 Sayılı Yasa Kapsamında Eğitim Personelinin İş Sözleşmelerine İlişkin İki Yargıtay K...  2016
  5  Boşta Geçen Süre Ücretine ve İşe İade Davası Sürecine İlişkin İki Anayasa Mahkemesi Kara...  2014
  6  İş Hukukunda Ücretsiz İzin Uygulamaları...  2014
  7  Karar İncelemesi: Özürlü Statüsünde Çalışan İşçinin Başka İşçi İle Sataşması Nede...  2013
  8  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ve İş Kanunlar...  2013
  9  Karar İncelemesi: Görevi Sona Eren Sendika Yöneticisi İşçinin Sendikalar Kanunu M. 29 Çerçev...  2011
  10  Karar İncelemesi: İşçiden Fazla Mesai İçin Önceden Onay Alınmamış Olsa da Daha Önce Fazla...  2010
 • NO AD TARİH
  1  Zorunlu Arabuluculuk Anlaşmasının İçeriği:Uygulamada yaşanan Vergilendirme Sorunlarının De... 05/12/2018 - 08/12/2018
  2  Arabuluculuk Uygulamalarının İş Hukuku Uygulamalarına Etkileri... 17/02/2017 - 17/02/2017
  3  4857 Sayılı Yasa Uyarınca Geçerli Neden-Haklı Nedenle Fesih, Sonuçları ve Mahkeme Uygulamalar... 15/12/2016 - 15/12/2016
 • NO AD TARIH
  1  İş ve Meslek Danışmanı Eğitimi Projesi...  10/2011 - 11/2011
 • NO AD YIL
  1  Birincilik...  2013
  2  En İyi Bildiri Ödülü...  2018
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Kurum Arabuluculuk Komisyonu Üyesi, Ekim 201825/10/2020
  2 Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2018-Devam ediyor