En

DR. EDA KARAÇÖP İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2007
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı  2012
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı  2019
 • NO AD YIL
  1  Bazı Atipik Çalışma Modelleri Bakımından Kadınların Sosyal Güvenliği...  2019
  2  Zorunlu Arabuluculuk Müessesesinin Bugünü ve Geleceğine İlişkin Genel Bir Değerlendirme...  2018
  3  Türk Toplu İş Hukukunda Ehliyetsizliğin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi...  2017
  4  İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağında Öngörülen Zorunlu Arabuluculuk Müessesesi...  2016
  5  5580 Sayılı Yasa Kapsamında Eğitim Personelinin İş Sözleşmelerine İlişkin İki Yargıtay K...  2016
  6  Boşta Geçen Süre Ücretine ve İşe İade Davası Sürecine İlişkin İki Anayasa Mahkemesi Kara...  2014
  7  İş Hukukunda Ücretsiz İzin Uygulamaları...  2014
  8  Karar İncelemesi: Özürlü Statüsünde Çalışan İşçinin Başka İşçi İle Sataşması Nede...  2013
  9  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ve İş Kanunlar...  2013
  10  Karar İncelemesi: Görevi Sona Eren Sendika Yöneticisi İşçinin Sendikalar Kanunu M. 29 Çerçev...  2011
  11  Karar İncelemesi: İşçiden Fazla Mesai İçin Önceden Onay Alınmamış Olsa da Daha Önce Fazla...  2010
 • NO AD TARİH
  1  Sağlık Raporlarının İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi... 10/10/2019 - 12/10/2019
  2  İşyeri Devrinin İstihkak İddiasının İptali Davalarına Etkisi... 01/10/2019 - 03/10/2019
  3  Zorunlu Arabuluculuk Anlaşmasının İçeriği:Uygulamada Yaşanan Vergilendirme Sorunlarının De... 05/12/2018 - 08/12/2018
  4  Arabuluculuk Uygulamalarının İş Hukuku Uygulamalarına Etkileri... 17/02/2017 - 17/02/2017
  5  4857 Sayılı Yasa Uyarınca Geçerli Neden-Haklı Nedenle Fesih, Sonuçları ve Mahkeme Uygulamalar... 15/12/2016 - 15/12/2016
  6  İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında İş Kazası... 05/05/2014 - 07/05/2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Zorunlu Arabuluculuk Anlaşmasının İçeriği:Uygulamada Yaşanan Vergilendirme Sorunlarının Değerlendirilmesi İZACEAS 2018...  2019
 • NO AD TARIH
  1  İş ve Meslek Danışmanı Eğitimi Projesi...  10/2011 - 11/2011
 • NO AD YIL
  1  Birincilik...  2013
  2  En İyi Bildiri Ödülü...  2018
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Kurum Arabuluculuk Komisyonu Üyesi, Ekim 2018-Devam ediyor
  2 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2018- Nisan 2019