En

DİLAY DURAK YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Böl.İngilizce Öğretmenliği Programı.  2008
    Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Programı(Eğitim Bilimleri Bölümü)  2019