En

DR.ÖĞR.ÜYESİ FİGEN ŞENGÜN İNAN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2003
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı  2007
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı  2015
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Fear of Recurrence in Turkish Breast Cancer Survivors: A Qualitative Study...  2019
  2  The Impact of Mental Health Nursing Module, Clinical Practice and an Anti- Stigma Program on Nursing...  2019
  3  Kronik Ruhsal Hastalıklar ve Ailenin Damgalanması...  2018
  4  Home-Based Psychoeducational Intervention for Breast Cancer Survivors...  2018
  5  Effects of two different psychiatric nursing course on nursing students' attitudes towards mental il...  2017
  6  Exploration of the Factors Affecting the Choices of Nursing Students Who Choose Psychiatric Nursing ...  2017
  7  Travma Sonrası Gelişim...  2017
  8  Experiences of Turkish survivors of breast cancer: Neuman Systems Model Perspective...  2016
  9  Experiences of Newly Diagnosed Breast Cancer Patients in Turkey...  2016
  10  Psikiyatri Kliniğinde Refakatçi Uygulamasına Yönelik Hasta Yakınlarının ve Sağlık Profesyon...  2015
  11  Meme Kanseri ve Travma Sonrası Gelişim...  2014
  12  Evde Psikososyal Bakım Örneği: Meme Kanserinde Tedavisi Sonrası Dönemde Psikoeğitim Uygulamas...  2014
  13  Şizofreni Hastasına Bakım Verenlerin Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler: Sosyo Demografik De...  2013
  14  Experiences of Turkish Women with Breast Cancer During the Treatment Process and Facilitating Coping...  2013
  15  Meme Kanserinde Tedavi Sonrası Dönemde Biyopsikososyal Değişimler...  2013
  16  Türkiyede Kuram/Modele Dayalı Hemşirelik Araştırmalarının İncelenmesi...  2013
  17  Bakım: Kavram Analizi...  2011
  18  Hemşirelik Öğrencilerinde Kontrol Odağı ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyi Aras...  2011
  19  Kanıta Dayalı Uygulama: Psikoeğitim...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Psikiyatri Hemşireliğini İlk ve Son Sırada Tercih Eden İntern Hemşirelerin Görüşlerinin İn... 06/11/2016 - 09/11/2016
  2  Probleme Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Eğitimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hastala... 06/11/2016 - 09/11/2016
  3  Opinions of Patients Relatives and Health Professionals Regarding Patient Accompaniment in the Depar... 31/10/2013 - 02/11/2013
  4  Students Evaluation of the Quality of Nursing PhD Education in Izmir... 25/04/2013 - 27/04/2013
  5  Quality Indicator in PhD Education: Students Perspectives... 25/04/2013 - 27/04/2013
  6  Using Model / Theory in Psychiatric Nursing PhD Theses... 28/11/2012 - 30/11/2012
  7  Experiences of Breast Cancer Survivors... 26/04/2012 - 27/04/2012
  8  Bakım:Kavram Analizi... 22/09/2011 - 24/09/2011
  9  Kanıta Dayalı Uygulama:Psikoeğitim... 22/09/2011 - 24/09/2011
  10  Araştırmalar Etik Açıdan Uygun mu?... 22/09/2011 - 24/09/2011
  11  Kültüre Özgü Başetme:Bir Film Örneği... 15/09/2011 - 17/09/2011
  12  Examination of the Content of Doctoral Programs in Nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı Toplumsal Cinsiyet Eşit... 14/09/2010 - 17/09/2010
  14  Psikiyatri Hemşireliği Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi... 20/09/2009 - 24/09/2009
  15  Şizofreni Hastasına Bakım Verenlerin Ruhsal Sağlık Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenm... 14/10/2008 - 19/10/2008
 • NO AD YIL
  1  En iyi bildiri ödülü...  2012
  2  Lisans Eğitimi Mezuniyet: Birincilik Derecesi...  2003
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Kasım 2018-Devam ediyor