En

DR.ÖĞR.ÜYESİ FİGEN ŞENGÜN İNAN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2003
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı  2007
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı  2015
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Şizofreni Hastalarının Ebeveynlerinin Damgalanma Deneyimleri: Kalitatif Araştırma...  2020
  2  Hemşirelik Öğrencileri Tarafından Uygulanan Akran Eğitim Programının Üniversite Öğrenciler...  2020
  3  Post-Traumatic Growth in the Early Survival Phase: From Turkish Breast Cancer Survivors? Perspective...  2020
  4  A Dimension in Recovery: Return to Working Life After Breast Cancer...  2019
  5  The Impact of Mental Health Nursing Module, Clinical Practice and an Anti- Stigma Program on Nursing...  2019
  6  Meme Kanseriyle İlgili Türkçe Web Sitelerinin Özelliklerinin İncelenmesi...  2019
  7  Fear of Recurrence in Turkish Breast Cancer Survivors: A Qualitative Study...  2019
  8  After the Psychoeducational Intervention: Turkish Breast Cancer Survivors Experiences...  2018
  9  Home-Based Psychoeducational Intervention for Breast Cancer Survivors...  2018
  10  Kronik Ruhsal Hastalıklar ve Ailenin Damgalanması...  2018
  11  Effects of two different psychiatric nursing course on nursing students' attitudes towards mental il...  2017
  12  Exploration of the Factors Affecting the Choices of Nursing Students Who Choose Psychiatric Nursing ...  2017
  13  Travma Sonrası Gelişim...  2017
  14  Experiences of Turkish survivors of breast cancer: Neuman Systems Model Perspective...  2016
  15  Experiences of Newly Diagnosed Breast Cancer Patients in Turkey...  2016
  16  Psikiyatri Kliniğinde Refakatçi Uygulamasına Yönelik Hasta Yakınlarının ve Sağlık Profesyon...  2015
  17  Meme Kanseri ve Travma Sonrası Gelişim...  2014
  18  Evde Psikososyal Bakım Örneği: Meme Kanserinde Tedavisi Sonrası Dönemde Psikoeğitim Uygulamas...  2014
  19  Şizofreni Hastasına Bakım Verenlerin Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler: Sosyo Demografik De...  2013
  20  Experiences of Turkish Women with Breast Cancer During the Treatment Process and Facilitating Coping...  2013
  21  Meme Kanserinde Tedavi Sonrası Dönemde Biyopsikososyal Değişimler...  2013
  22  Türkiyede Kuram/Modele Dayalı Hemşirelik Araştırmalarının İncelenmesi...  2013
  23  Bakım: Kavram Analizi...  2011
  24  Kanıta Dayalı Uygulama: Psikoeğitim...  2011
  25  Hemşirelik Öğrencilerinde Kontrol Odağı ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyi Aras...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Dünya Sağlık Örgütü Aile Görüşme Formu Damgalanma Alt Boyutunun Psikometrik Özelliklerinin... 20/06/2020 - 21/06/2020
  2  Meme Kanseri ve Duygu Düzenleme Kavramı... 04/06/2020 - 06/06/2020
  3  Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısına Sahip Çocukların Annelerinde Duygu Düzenleme Stratejilerinin... 26/02/2020 - 29/02/2020
  4  Psikolojik Güçlendirme Programının Yönetici Hemşirelerin Psikolojik Distres ve Çalışan Yaş... 19/12/2019 - 21/12/2019
  5  Şizofreni Hastalarının Ebeveynlerinin Damgalanma Deneyimleri: Kalitatif Araştırma... 19/12/2019 - 21/12/2019
  6  Meme Kanseriyle İlgili Türkçe Web Sitelerinin Özelliklerinin İncelenmesi... 17/04/2019 - 21/04/2019
  7  İyileşmede Bir Boyut: Meme Kanseri Sonrasi Çalişma Yaşamina Dönme... 20/11/2018 - 23/11/2018
  8  Meme Kanserinden Sonra: Olumlu Yaşam Değişimlerinin Açıklanması... 05/11/2017 - 08/11/2017
  9  Probleme Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Eğitimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hastala... 06/11/2016 - 09/11/2016
  10  Psikiyatri Hemşireliğini İlk ve Son Sırada Tercih Eden İntern Hemşirelerin Görüşlerinin İn... 06/11/2016 - 09/11/2016
  11  Opinions of Patients Relatives and Health Professionals Regarding Patient Accompaniment in the Depar... 31/10/2013 - 02/11/2013
  12  Students Evaluation of the Quality of Nursing PhD Education in Izmir... 25/04/2013 - 27/04/2013
  13  Quality Indicator in PhD Education: Students Perspectives... 25/04/2013 - 27/04/2013
  14  Using Model / Theory in Psychiatric Nursing PhD Theses... 28/11/2012 - 30/11/2012
  15  Experiences of Breast Cancer Survivors... 26/04/2012 - 27/04/2012
  16  Bakım:Kavram Analizi... 22/09/2011 - 24/09/2011
  17  Kanıta Dayalı Uygulama:Psikoeğitim... 22/09/2011 - 24/09/2011
  18  Araştırmalar Etik Açıdan Uygun mu?... 22/09/2011 - 24/09/2011
  19  Kültüre Özgü Başetme:Bir Film Örneği... 15/09/2011 - 17/09/2011
  20  Examination of the Content of Doctoral Programs in Nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
  21  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı Toplumsal Cinsiyet Eşit... 14/09/2010 - 17/09/2010
  22  Psikiyatri Hemşireliği Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi... 20/09/2009 - 24/09/2009
  23  Şizofreni Hastasına Bakım Verenlerin Ruhsal Sağlık Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenm... 14/10/2008 - 19/10/2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İletişim Becerileri Hemşirelikte İletişim...  2019
 • NO AD YIL
  1  En iyi bildiri ödülü...  2012
  2  Lisans Eğitimi Mezuniyet: Birincilik Derecesi...  2003
  3  V.Uluslararası IX. Ulusal Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2018
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Kasım 2018-Devam ediyor