En

DOÇ.DR. FEVZİ ÇAKMAK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  2003
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Alan Öğr.Sosyal Bilimler Eğt.Abd.(Tarih Öğretmenliği)  2005
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2007
  Doktora  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Alanı  2016
 • NO AD YIL
  1  27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi'nden 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne Türkiye'de Siyasî Yasak ve Mah...  2020
  2  TÜRK BASIN TARİHİ İÇİNDE MUHALİF BİR GAZETE: DEMOKRAT İZMİR...  2020
  3  Türk Basın Hayatında Demirkırat Gazetesi ve Fikret Karakoyunlu...  2020
  4  MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ'nın YAYIN ORGANI: BİRLİK GAZETESİ...  2019
  5  Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında Muhalif Bir Kimlik: Ali Kemal...  2019
  6  "CUMHURİYET'iN İLK YILLARINDA TÜRKİYE'NİN GÜNEY SINIRINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK FA...  2019
  7  Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Sürecinde CHP Kurultay Görüşmeleri ve Müfettiş Raporlarına...  2017
  8  Halkevlerinin Kapatılması ve Cumhuriyet Halk Partisi Mallarına El Konulması...  2015
  9  Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'Ege Vazife Gezisi' ve 1959 Yılı Uşak-İzmir Olayları...  2014
  10  Kemal Anadol, Kasırga- Aera!, Doğan Kitap, Mayıs, 2013, 150 Sy. (Tanıtım Yazısı)...  2014
  11  Cumhuriyet İdaresi'nin Nüfusu Kayıt Altına Alma Girişimlerine Bir Örnek: 1934 Yılı Nüfus Ta...  2013
  12  Bülent Durgun,Erken Cumhuriyet Dönemi İzmir Ekonomisi 1923-1938, (İsimli Kitabın Tanıtım Yaz...  2013
  13  Böceklerin Besin Kaynağı Olarak Kullanılmasına Bir Örnek: Çekirgeler...  2012
  14  Milis Yüzbaşı Recep Reis (İpsiz Recep)...  2012
  15  Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Nüfusu Kayıt Altına Almaya Yönelik Girişimler...  2010
  16  Orhan Karaveli, Ali Kemal: Belki Bir Günah Keçisi, 8. baskı, Doğan Kitap, İstanbul, 2009 (Kitap...  2010
  17  Bursa'da On Beşinci Yıl Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları...  2010
  18  Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk'ün Yanı Başında, Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun ...  2009
  19  Kuruluşundan Kapatılışına Kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi İçerisinde Köy Enstitülerin...  2009
 • NO AD TARİH
  1  İkinci Meşrutiyet Dönemi Türk Mizah Sütunlarında Anayasa, Meclis-i Mebusan ve Politik Yaşam... 12/03/2020 - 13/03/2020
  2  İzmir ve İsmet İnönü... 18/12/2019 - 20/12/2019
  3  Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında Muhalif Bir Kimlik: Refik Halid (Karay)... 12/11/2019 - 15/11/2019
  4  Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında Muhalif Bir Kimlik: Ali Kemal... 11/06/2019 - 14/06/2019
  5  İngiliz "The Times" Gazetesi'ne Göre Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Katılma Süreci (1... 04/04/2019 - 06/04/2019
  6  Cumhuriyet Türkiye'sinin Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Mücadelesine Bir Örnek: Sıtma Sav... 19/09/2018 - 21/09/2018
  7  Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında İttihatçılık ve İttihatçılar... 11/09/2018 - 12/09/2018
  8  İttihad Gazetesi Gözünden İzmir'de 1908 Seçimleri... 05/04/2018 - 07/04/2018
  9  Muhalif Kimliğiyle Adnan Menderes'in Türk Siyasetindeki İzleri... 20/03/2018 - 20/03/2018
  10  Milli Mücadele Döneminden Cumhuriyet'in İlk Yıllarına Türk Mizahında Sovyet Rusya ve Bolşevi... 25/10/2017 - 27/10/2017
  11  Balkan Savaşlarından Mübadele'ye: Anadolu'ya Yönelik Göçlerin Türk Mizahına Olan Yansımalar... 17/02/2017 - 19/02/2017
  12  Türk Mizahında Birinci Dünya SAvaşı... 01/06/2016 - 04/06/2016
  13  27 Mayıs'a Giden Süreç... 26/05/2016 - 26/05/2016
  14  Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Deniz Ticaretinin Genel Durumu ve Gelişimine Yönelik Alınan Tedbi... 26/11/2015 - 28/11/2015
  15  İzmir: Küllerinden Doğan Bir Şehir ve Belediye Başkanı Behçet Uz... 15/05/2015 - 17/05/2015
  16  Karagöz Mizah Dergisi Sütunlarında Birinci Dünya SAvaşı... 16/10/2014 - 18/10/2014
  17  İnsan Gıdası Olarak Arı Tüketilebilir mi?... 16/10/2014 - 17/10/2014
  18  Türk Mizahında Mübadele... 08/05/2014 - 09/05/2014
  19  Bedri Koraman ve Türk Karikatüründeki Yeri... 24/10/2013 - 26/10/2013
  20  "Navarin Baskını Sonrasında Osmanlı Devleti'nin Yeni Donanma Kurma Çabaları ve ABD ile Yapıla... 23/06/2013 - 23/06/2013
  21  "Sivas Kongresi'nden Meclis-i Mebusan'ın Açılışına Giden Süreçte Yaşananlar"... 25/04/2013 - 25/04/2013
  22  18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Karadeniz Ticaretinde Türk-Rus Rekabeti... 19/10/2012 - 21/10/2012
  23  Torbalı ve Bayındır Nüfus Defterlerine Göre Balkan Savaşlarında Kalanlar... 05/10/2012 - 07/10/2012
  24  Ay Dede ve Karagöz Mizah Dergilerinde Türk Kurtuluş Savaşı... 02/10/2012 - 04/10/2012
  25  Tıbbiyeli Hikmet Örneğinde Gençliğin Milli Mücadeledeki Rolü... 04/09/2012 - 04/09/2012
  26  Büyük Taarruzun İtilaf Devletleri ve Yunanlılar Açısından Sonuçları... 25/08/2012 - 25/08/2012
  27  Kongreler Döneminde İstanbul'daki Mualif Yapı... 07/08/2012 - 07/08/2012
  28  20. Yüzyılın Başlarında Türkiye-Rusya Ticaretinde Trabzon Limanı ve Faaliyetleri... 16/04/2012 - 17/04/2012
  29  Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Bergama da Siyaset Hayatı (1946-1950)... 07/04/2011 - 09/04/2011
  30  Hasan Âli Yücel'den Türk-İslam Sentezine Cumhuriyet'in Kültür Politikaları... 25/02/2011 - 27/02/2011
  31  Türk Kamuoyunda Kıbrıs Algısı: 1958 Kıbrıs Mitingleri... 21/10/2010 - 23/10/2010
  32  Türkiye'de Tarihçiliğin Gelişiminde Süreli Yayınların Etkisine Bir Örnek: Ülkü Dergisi... 16/06/2010 - 18/06/2010
  33  İsmail Hakkı Tonguç'un Düşüncesinde İş ve Üretime Yönelik Eğitim ve Bunun Türk Köyüne ... 20/05/2010 - 22/05/2010
  34  Sözel Tarihçiliğe Yönelik Saptamalar ve Sorunlar: Bursa Örneği... 18/03/2010 - 20/03/2010
  35  Demokrat Parti'nin Muhalefeti Sürecinde İzmir'de İktidar Muhalefet İlişkisi 1945-1950... 10/12/2009 - 12/12/2009
  36  Umur-u Nafia Programı'ndan Günümüze Cumhuriyet'in Ulaşım Politikaları... 08/12/2009 - 09/12/2009
  37  Kuva-yı Milliye Hareketine Karşı Farklı Bir Bakış: Ali Kemal... 06/09/2009 - 08/09/2009
 • NO AD YIL
  1  İzmir'in Siyasi Hayatında Seçimler (1908-1945)...  2017
  2  Körfezin Mavi Kucağında KONAK...  2014
  3  Belleklerden Dile Gelen Bornova (Osmanlı'dan Günümüze)...  2014
  4  Bursa Yerelinde Cumhuriyet Halk Partisi (1946-1960)...  2014
  5  Bursa İli Çanakkale Şehitleri...  2008
 • KİTABIN ADI: Köy Enstitüleri Dosyası]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Av. Teoman Ergül'e Armağan]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  1961 REFERANDUMUNDAN 12 MART 1971 MUHTIRASI'na RİZE'de SİYASET Cumhuriyet Döneminde Rize - II (1950-1960) Siyasi Temeller...  2019
  2  12 MART'TAN 12 EYLÜL'E RİZE'DE SİYASÎ HAYAT CUMHURİYET DÖNEMİNDE RİZE-II (1950-1980) SİYASÎ TEMELLER...  2019
  3  Ekrem Hayri Üstündağ İzmir Kent Ansiklopedisi Biyografi Cildi II...  2018
  4  Atilla Karaosmanoğlu İzmir Kent Ansiklopedisi Biyografi Cildi I...  2018
  5  Hümanist Bir Aydınlanmacı; Hasan Âli Yücel Köy Enstitüleri Dosyası Türk Rönesansı...  2018
  6  Köy Esntitüleri Bünyesinde 'Yaşayarak ve Üreterek' Eğitim Köy Enstitüleri Dosyası...  2018
  7  Sağlık ve Sosyal Dayanışma Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950)...  2018
  8  'Roman Tadında' Bir Milli Mücadele Tarihi Av. Teoman Ergül'e Armağan...  2017
  9  Türk Mizahında Mübadele Mübadele Kitabı...  2017
  10  Atatürk ve Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Uyguladığı İktisadi Politikalar Cumhuriyet'in Kazanımları...  2017
  11  Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıtlarına Göre Türkiye Cumhuriyeti'nin Sıtma Savaşı (1920-1946) Tarihsel Süreçte Anadolu'da Sıtma...  2017
  12  Bir Sürgün Hikayesi: Şeref Kurbanları ve Tıbbiyeliler Vatan ve Sıhhat-Tıbbiyenin Yurtseverliği...  2015
  13  Milli Mücadelenin Tıbbiyeliler Tarafından Desteklenmesi ve Darülfünun Boykotu Vatan ve Sıhhat-Tıbbiyenin Yurtseverliği...  2015
  14  Sivas Kongresinde Bir Tıbbiyeli: Dr. Hikmet Mehmet (Boran) Bey Vatan ve Sıhhat-Tıbbiyenin Yurtseverliği...  2015
  15  Sağlık Tarihinde Tütün Mucizeden Belaya Yolculuk TÜTÜN...  2014
  16  Osmanlı Toplumunda Tütün Merkezli Çatışma Alanı: Kolcular ve Ayıngacılar Mucizeden Belaya Yolculuk Tütün...  2014
  17  Çok Partili Hayata Geçiş Süreci ve İzmir (1946-1950) İzmir Kent Ansiklopedisi...  2013
  18  Demokrat Parti İktidarında İzmir (1950-1960) İzmir Kent Ansiklopedisi...  2013
  19  27 Mayıs'tan 12 Eylül'e İzmir İzmir Kent Ansiklopedisi...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Kayseri Atatürk Evi Müzesinin Onarım ve Restorasyon Çalışmaları...  10/2016 - 8/2017
  2  İzmir Atatürk Müzesi Teşhir ve Tanzim...  9/2014 - 5/2015
  3  İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih Cildi...  5/2011 - 5/2013
  4  "Selanik Atatürk Evi"...  7/2011 - 8/2013
  5  Bursa İline Mensup Çanakkale Şehitlerinin Ailelerine Yönelik Bir Saha Araştırması...  12/2006 - /2008
  6  Tanıkların Anlatılarıyla Bursa Tarihi (Sözlü Tarih Arşivi 1919-1938)...  7/2002 - 1/2005
 • NO AD TARIH
  1  TRT Haber Radyo/ Mercek Programı/29 Nisan 2018, Radyo Programı...  2018
  2  TRT Kent Radyo/ Deniz'in Kokusu/18 Mart 2016, Radyo Programı...  2016
  3  EGE TV- Güne Bakış Programı- "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu", TV Programı...  2015
  4  EGE TV-Hayat Sevince Güzel- Çanakkale Savaşları-17.03.2015, TV Programı...  2015
  5  SKY TV- "Hayatın Nabzı Programı"- Çanakkale Savaşları'nın Günümüz Siyasi Gelişmelerine Ol...  2015
  6  Kanal 35- Günaydın Ege Programı- "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu", TV Programı...  2015
  7  "Atatürk'ün Çanakkale Savaşları Üzerine Kaleme Aldığı Eserler", TRT Radyo 1, Sesli Rehber P...  2014
  8  "19 Mayıs'ın Türk Tarihi Açısından Önemi", TRT Radyo 1, Sesli Rehber Programı, 20 Mayıs 201...  2014
  9  EGE TV-Hayat Sevince Güzel- "Kabotaj Bayramı", TV Programı...  2014
  10  EGE TV-Hayat Sevince Güzel-"Çanakkale Zaferi" 26.03.2014, TV Programı...  2014
  11  EGE TV-Hayat Sevince Güzel-"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" Programı, TV Programı...  2013
  12  EGE TV-Hayat Sevince Güzel-"30 Ağustos Zafer Bayramı", TV Programı...  2013
  13  EGE TV-Hayat Sevince Güzel- "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu", TV Programı...  2013
  14  EGE TV-Günebakış-"Çanakkale Zaferi ve Atatürk"-15 Mart 2012, TV Programı...  2012
  15  EGE TV-Gökkuşağı Programı-"10 Kasım ve Atatürk"-10 Kasım 2011, TV Programı...  2011
  16  TRT Belgesel- "Atatürk ve Cumhuriyet", 29 Ekim 2010, TV Programı...  2010
  17  Yeni Asır TV-"Atatürk ve Türkiye", 10 Kasım 2010, TV Programı...  2010
  18  TRT, "1915 Ermeni Tehciri", 06.04.2009, Radyo Programı...  2009
  19  TRT, "Cumhuriyet ve Atatürk", 29.10.2009, Radyo Programı...  2009
 • NO AD YIL
  1  Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü...  2013
 • NO Görev
  1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2019-Devam ediyor
  2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2018- Eylül 2018
  3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Kasım 2017- Ağustos 2018
  4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdürü, Kasım 2017- Ağustos 2018
  5 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Ağustos 2018
  6 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2017- Ağustos 2018
  7 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Ağustos 2018
  8 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Kasım 2017
  9 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Kasım 2017- Kasım 2017
  10 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Kasım 2017
  11 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2017- Kasım 2017
  12 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2016- Ekim 2017
  13 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Mart 2016- Ekim 2017
  14 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2016- Ekim 2017
  15 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2016- Mart 2016
  16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2016- Mart 2016
  17 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı Vekili, Ocak 2016- Ekim 2017
  18 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Ocak 2016
  19 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ağustos 2015- Ocak 2016
  20 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Ocak 2016