En

DR. ÖZLEM ÇİÇEK HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2008
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.D.  2011
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  2016
 • NO AD YIL
  1  NON-İNVAZİV PRENATAL TESTLERDE İNOVASYON: HEMŞİRELİK, DANIŞMANLIK VE ETİK...  2018
  2  Women's expectations from delivery nurses of vaginal birth: a qualitative study...  2018
  3  Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Derneklerine İlişkin Bilgi Düzeyi ve Üye Ol...  2018
  4  Doğum Desteği: Yeniden Önem Kazanmaya Başlayan Bir Uygulama...  2018
  5  Doğuma Hazırlık Sınıflarının Doğum Korkusu, Doğum Tercihi ve Doğuma Hazır Oluşluğa Etki...  2017
  6  İnfertilite Tedavisi Jinekolojik Kanser Riskini Arttırıyor mu?...  2017
  7  Doğumda Öz-Yeterlilik Algısı: Önemi ve Etkileyen Faktörler...  2017
  8  Doğum Ağrısı ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi...  2016
  9  Türkiye'de Doğuma Hazırlık Eğitimi ile İlgili İnternet Sayfalarının Analizi...  2016
  10  Jinekolojik Onkoloji Hemşireliğinde Güncel Durum...  2015
  11  Sık Karşılaşılan Bir Sorun: Doğum Korkusu...  2015
  12  Annelerin Emzirme Özyeterlilik Algıları ile Emzirme Başarıları Arasındaki İlişkinin İncele...  2013
  13  The Effect of the Knowledge Levels of Nursing School Students on the Educational Activities Undertak...  2013
  14  Çalışan Annelerin Emzirme Sürelerini Etkileyen Faktörler...  2012
 • NO AD TARİH
  1  DOĞUMA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİNİN GEBELERİN DOĞUM TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  2  ÜLKEMİZDEKİ DOĞUM KOÇLUĞU VE DOULA EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  3  KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM... 18/10/2018 - 21/10/2018
  4  Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Verdikleri Hastaların Cinselliğini Değerlendirme ile İlgili ... 23/03/2018 - 24/03/2018
  5  Gebelik Süreci ve Değişen Babalık Rolü... 23/03/2018 - 24/03/2018
  6  Erken membran rüptürüne bağlı komplikasyonların önlenmesinde havuç suyu etkili olabilir mi?... 23/03/2018 - 24/03/2018
  7  Doğum Eyleminde Uygulanan Aralıklı Destekleyici Hemşirelik Bakımının Doğum Korkusu, Ağrıs... 01/12/2017 - 03/12/2017
  8  Tartışmalı Bir Konu: Anne-Bebeğin Aynı Yatağı Paylaşmasının Etik Yönü.... 05/11/2017 - 08/11/2017
  9  Vajinal Doğum Oranlarını Arttırmak İçin Multidisipliner Eylem Planı: Bir Üniversite Hastanes... 29/06/2017 - 01/07/2017
  10  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi Alan İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Doğuma Ha... 29/06/2017 - 01/07/2017
  11  Examination of Knowledge Level Related to Association Membership, Membership Status and Factors Affe... 13/04/2017 - 16/04/2017
  12  Examination of Sustainability of Complementary and Alternative Medicine Methods Evaluated in Dissert... 24/11/2016 - 26/11/2016
  13  Complementary and Alternative Medicine in Nursing Dissertations in Turkey... 24/11/2016 - 26/11/2016
  14  Yenidoğanın İçgüdüsel İlerleyişi: Memeye Emekleme... 07/10/2016 - 08/10/2016
  15  Doğumda Öz-Yeterlilik Algısı: Önemi ve Etkileyen Faktörler... 07/10/2016 - 08/10/2016
  16  "Doğumda Farkındalık Eğitimi" Eğitici Kursu: Çalışan ve Öğrenci Gruplarında Etkinliğinin... 05/11/2015 - 07/11/2015
  17  Doğuma Hazırlık Sınıfları Kadınları Doğuma Hazırlıyor mu?... 05/11/2015 - 07/11/2015
  18  Examining the relationship between labor pain and anxiety... 21/05/2015 - 23/05/2015
  19  Women's expectations from delivery nurses of vaginal birth: Qualitative study... 21/05/2015 - 23/05/2015
  20  Doğum Ağrısı ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi... 18/12/2014 - 19/12/2014
  21  Ani Bebek Ölümlerini Önlemede Koruyucu Uyku Pozisyonu: Sırt Üstü Pozisyon... 24/10/2014 - 26/10/2014
  22  Düşük Doğum Ağırlıklı Yenidoğanlarda Kanguru Bakımının Yararları... 21/03/2014 - 22/03/2014
  23  Göbek Kordonunun Klemplenme Zamanı ve Kanıta Dayalı Uygulamalar... 21/03/2014 - 22/03/2014
  24  Travayda Hareket Özgürlüğü... 21/03/2014 - 22/03/2014
  25  Güvenli Annelik Programı Kapsamında Aile Planlaması ve Türkiye'de Gelinen Son Nokta... 21/03/2014 - 22/03/2014
  26  Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilik Algıları ile Emzirme Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelen... 20/06/2013 - 22/06/2013
  27  The Effect of Childbirth Education Classes, Fear of Labor, Preparation of Labor and Mode of Delivery... 09/05/2013 - 09/05/2013
  28  Doğum Eğitimi Alan Kadınların Vaginal Doğum Hikayelerinin İncelenmesi... 24/04/2013 - 26/04/2013
  29  Türkiye'deki Hemşirelerin Doğum Korkusu ile İlgili Yaptığı Yüksek Lisans Tezlerinin İncelen... 24/04/2013 - 26/04/2013
  30  Doğuma Hazırlık Sınıfının Doğum Korkusuna, Doğuma Hazır Oluşluğa ve Doğum Şekli Tercih... 24/04/2013 - 26/04/2013
  31  Yükseklisans Öğrencisi Gözüyle Hemşirelik Bilimi... 19/04/2013 - 21/04/2013
  32  Investigation of the Use of Theory/Model in the Dissertation Gynecology and Obstetric Nursing Doctor... 28/11/2012 - 30/11/2012
  33  Yaygın Olarak Kullanılan Antenatal Eğitim Yöntemlerine Genel Bir Bakış... 21/09/2012 - 23/09/2012
  34  Doğum Eylemi Sırasında Eşlerin Uygulayabileceği Masaj Teknikleri... 21/09/2012 - 23/09/2012
  35  Çalışan Annelerin Emzirme Sürelerini Etkileyen Faktörler... 21/09/2012 - 23/09/2012
  36  Doğum Sürecinde Gebeye Uzanan Bir El: Gebelerin Algıladıkları Bakıma İlişkin Algıları... 21/09/2012 - 23/09/2012
  37  Kadınlar Doğum Sırasında Hemşirelerden Ne Bekler?... 21/09/2012 - 23/09/2012
  38  Acil Servisteki Hasta Yakınlarının Gereksinimlerine Hemşireler Nasıl Cevap Verebilir?... 28/04/2011 - 30/04/2011
  39  Plasenta Anomalisine Bağlı Histerektomi Geçiren Hastanın Hemşirelik Bakımı... 24/04/2011 - 28/04/2011
  40  Çalışan annelerin emzirme durumları:literatür incelemesi... 22/04/2011 - 25/04/2011
  41  Babalar bebeklerin beslenme şeklini etkiler mi, nasıl?... 22/04/2011 - 25/04/2011
  42  Çalışan Annelerde Emzirme: Engeller ve Çözümleri... 15/01/2009 - 18/01/2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çalışan Kadınlar ve Emzirme Anne Sütü ve Emzirme...  2017
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü...  2013
  2  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü "The Effect of the Knowledge Levels of Nursing School Students on ...  2013
  3  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2016