En

İLKİN YILMAZ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2007
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı(Hemşirelik Esasları)  2015
 • NO AD YIL
  1  Examination of Nursing Drug Administration Practices via Central Venous Catheter: An Observational S...  2019
  2  Sacral Skin Temperature and Pressure Ulcer Development: A Descriptive Study...  2019
  3  The impact of forensic nursing course on students' knowledge level on forensic evidence...  2019
  4  Trakeostomisi Olan Bir Yoğun Bakım Hastasının Omaha Sınıflama Sistemine Göre İncelenmesi...  2018
  5  Trakeostomi ve Aspirasyonun Zaman İçindeki Yolculuğu...  2017
  6  Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Hemşirelik Tanıları ve Veriler...  2016
 • NO AD TARİH
  1  İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Aspirasyon İşlemine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Duyguları... 06/12/2019 - 08/12/2019
  2  Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleksel Beceri Uygulamalarında Kullanılan E-Öğrenme Yöntemine Ha... 15/11/2018 - 17/11/2018
  3  Endotrakeal Aspirasyonda Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımının Önemi... 03/05/2018 - 05/05/2018
  4  Trakeostomisi Olan Hastaya Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımı... 03/05/2018 - 05/05/2018
  5  DETERMINATION OF PROFESSIONAL VALUES AND MORAL SENSITIVITY OF NURSING STUDENTS... 11/09/2017 - 12/09/2017
  6  CİLT SICAKLIĞI ÖLÇÜMÜ BASINÇ ÜLSERİ GELİŞİMİNDE BİR TAHMİN ARACI OLABİLİR Mİ?... 30/06/2017 - 01/07/2017
  7  Santral Venöz Kateterden Puşe (Bolus) Yöntemi İle İlaç Uygulamalarının İncelenmesi... 30/06/2017 - 01/07/2017
  8  Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değerlerinin ve ahlaki duyarlılıklarının belirlenmesi... 25/05/2017 - 27/05/2017
  9  Investigation of Intensive Care Nurses? Knowledge and Attitudes Regarding Closed Suctioning System... 01/05/2017 - 04/05/2017
  10  Trakeostomi ve Aspirasyonun Tarihsel Gelişim Süreci... 02/06/2016 - 04/06/2016
  11  Günümüz Savaşlarında Bakımın Etik Yönü... 02/06/2016 - 04/06/2016
  12  Hemşirelik Öğrencilerinde Etik Duyarlılık... 05/10/2015 - 06/10/2015
  13  Hemşirelikte Değerler Eğitimi Neden Önemlidir?... 05/10/2015 - 06/10/2015
  14  Gluteal İntramüsküler İlaç Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Apse: Bir Vaka Sunumu... 19/11/2014 - 22/11/2014
  15  Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Verilerin ve Belirledikleri Hemşirelik Tanılar... 19/11/2014 - 22/11/2014
  16  Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Tarihi Konusunda, Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır B... 18/06/2014 - 21/06/2014
  17  Nursing Care Management in Central Venous Catheter... 22/04/2014 - 25/04/2014
  18  Farklı santral venöz kateter pansuman tiplerinin maliyet ve iş yükü karşılaştırılması... 27/09/2013 - 29/09/2013
 • NO AD YIL
  1  Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Hemşirelerin Lisans, Lisansüstü ve Hizmet İçi Eğitimlerinde Kullanma Amaçlı Simülasyon Laboratuvarının Kurulması...  1/2019 - /
  2  Proje...  10/2019 - /
  3  Proje...  3/2018 - /
 • NO AD YIL
  1  Teşekkür Belgesi...  2015
  2  Poster bildiri ikincilik ödülü...  2015
  3  Başarı Belgesi...  2016
  4  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma ödülleri üçüncülük ödülü...  2017
  5  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülleri birincilik ödülü...  2018