En

UZM.DR. TAYFUN BİŞGİN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  2015
 • NO AD YIL
  1  GEBELİKTE AKUT APANDİSİTİ BELİRLEMEDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ...  2019
  2  Acute Appendicitis in Geriatric Patients Risk Factors For Perforation and Postoperative Morbidity ...  2019
  3  Is advanced age a hesitation for cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy...  2018
  4  Kolorektal kanser kökenli peritoneal karsinomatoz tedavisinde enfeksiyöz komplikasyonlar ve risk f...  2015
  5  Pure NOTES appendectomy with single port laparoscopy instruments: case presentation...  2015
 • NO AD TARİH
  1  Giant Gossypiboma Mimicking a Soft Tissue Tumour... 06/11/2018 - 11/11/2018
  2  Nutrition-Aware Treatment Approach Has a Prognostic Impact in Patients Undergoing Cytoreductive Surg... 01/10/2018 - 04/10/2018
  3  Imaging Features of Atypical Localized Leiomyoma... 10/05/2018 - 12/05/2018
  4  Sağ kolon kanserlerinde laparoskopik ve açık cerrahi sonuçlarının karşılaştırılması... 12/04/2018 - 15/04/2018
  5  Enfekte, fistülize ve protrüde olmuş biyomateryalli komplike karın duvarı onarımlarında sonu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  6  Peritoneal Metastaz Kompleksite Skorlaması... 16/04/2017 - 20/04/2017
  7  Peritoneal karsinomatozis tedavisinde gastrointestinal anastomoz kaçakları ve ilşkili faktörler... 16/04/2017 - 20/04/2017
  8  Yaş Kolorektal Kanser Peritoneal Metastazlarında Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperito... 16/04/2017 - 20/04/2017
  9  Ratlarda duodenum yaralanmalarında primer, serozal yama ve domuz dermal kollajeni onarımının kar... 13/04/2016 - 17/04/2016
  10  İntestinal Malrotasyonda Çekum Volvulusu... 19/05/2015 - 23/05/2015
  11  Enbloc LAR + hystero-salpingo-oophorectomy with transvaginal specimen removal... 25/09/2013 - 27/09/2013
  12  Prognostic role of preoperatıve neutrophile lymphocyte ratio in gastrointestinal stromal tumors... 22/11/2012 - 24/11/2012
  13  Single Port Laparoscopic Total Colectomy and Intracorporeal Anastomosis... 22/11/2012 - 24/11/2012
  14  Tek Porttan Laparoskopik Total Kolektomi... 16/05/2012 - 20/05/2012
  15  Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Nötrofil Lenfosit Oranının Prognostik Önemi... 16/05/2012 - 19/05/2012