En

UZM.DR. ALPER KÖKERTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, 2014  
 • NO AD TARİH
  1  Akut lenfoblastik lösemili bir hastada akut nekrozitan pankreatit seyri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  2  Çocukluk Çağında Hiperkalsiüri Uzun Dönem İzlem Sonuçları... 24/11/2016 - 27/11/2016
  3  Pulmoner Alveoler Proteinosis Tanılı Çocuk Olguda Total Akciğer Lavajı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  4  Beyin Ölümünü Taklit Eden Bir Zehirlenme: Baklofen İntoksikasyonu... 06/10/2016 - 09/10/2016
  5  Türkiye'de Çocuk Kardiyak Yoğun Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi... 06/10/2016 - 08/10/2016
  6  Türkiye'de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinin Hastane İçi Transport Uygulamalarının ve Trans... 06/10/2016 - 08/10/2016
  7  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Plansız Ekstübasyonların Önlenmesinde Paket Yaklaşımı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  8  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda aspergilloza bağlı akut trakeobronşit ve pulmoner tutulum... 21/10/2015 - 24/10/2015
  9  Kocher-Debre-Semelaigne Sendromu Bir Olgu... 15/05/2012 - 19/05/2012
  10  Kurşun saçmaları yutan 15aylık olgu... 10/05/2011 - 14/05/2011
 • NO AD YIL
  1  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı  2001