En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı  2017
 • NO AD TARİH
  1  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde In-Sıtu Simulasyon ile Resüsitasyon Eğitimi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  2  Plevral Drenaj İçin Ultrason Eşliğinde Seldinger Yöntemi İle Santral Kateter Kullanımı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  3  İnfluenza A Zemininde Sevoflorana Bağlı Gelişen Akut Fulminan Hepatit ve Karaciğer Transplantas... 18/10/2017 - 21/10/2017
  4  Hiperferritinemi ile Seyreden Fenitoin İlişkili Akut Karaciğer Hasarı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  5  İdiyopatik Perikardiyal ve Plevral Effüzyon ile Tuzak Akciğer... 18/10/2017 - 21/10/2017
  6  Assessment of Postoperative Pediatric Cardiac Patients ICU Management in Turkey... 06/06/2017 - 09/06/2017
  7  Akut lenfoblastik lösemili bir hastada akut nekrozitan pankreatit seyri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  8  Çocukluk Çağında Hiperkalsiüri Uzun Dönem İzlem Sonuçları... 24/11/2016 - 27/11/2016
  9  Türkiye'de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinin Hastane İçi Transport Uygulamalarının ve Transpo... 06/10/2016 - 08/10/2016
  10  Türkiye'de Çocuk Kardiyak Yoğun Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi... 06/10/2016 - 08/10/2016
  11  Beyin Ölümünü Taklit Eden Bir Zehirlenme: Baklofen İntoksikasyonu... 06/10/2016 - 09/10/2016
  12  Pulmoner Alveoler Proteinosis Tanılı Çocuk Olguda Total Akciğer Lavajı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  13  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Plansız Ekstübasyonların Önlenmesinde Paket Yaklaşımı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  14  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda aspergilloza bağlı akut trakeobronşit ve pulmoner tutulum... 21/10/2015 - 24/10/2015
  15  Kocher-Debre-Semelaigne Sendromu Bir Olgu... 15/05/2012 - 19/05/2012
  16  Kurşun saçmaları yutan 15aylık olgu... 10/05/2011 - 14/05/2011
 • NO AD YIL
  1  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı  2001