En

UZM.DR. FATMA AKGÜLTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ACİL BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı, 2014  
 • NO AD YIL
  1  Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis...  2016
  2  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi...  2016
  3  Efficacy of early noninvasive ventilation in three cases of nonfatal drowning with pulmonary oedema ...  2016
  4  Çocuk Acil Servisine Akut Karın Ağrısı İle Başvuran Olgularda Klinik Bulguların Yeri...  2015
  5  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  6  Anaphlaxis in an infant caused by menthol-containing cologne....  2012
 • NO AD TARİH
  1  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında toraks ultrasonunun yeri... 06/10/2016 - 08/10/2016
  2  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  3  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  4  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ... 06/10/2016 - 08/10/2016
  5  Sığ suya dalma sonrası gelişen pnömomediastinum... 06/10/2016 - 08/10/2016
  6  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 05/10/2016 - 08/10/2016
  7  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmada ya da ... 05/10/2016 - 08/10/2016
  8  Pediatri asistanları tarafından yapılan entübasyonlarda direkt laringoskop, McGrath MAC ve Storz... 05/10/2016 - 08/05/2016
  9  Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscita... 14/09/2016 - 16/09/2016
  10  Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopthy Early After Trauma in Pedatric Patients?... 09/06/2016 - 12/06/2016
  11  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 12/05/2016 - 14/05/2016
  12  Krup hastalarında klinik ağırlığı belirleyen etkenler... 15/04/2015 - 19/04/2015
  13  Çocuk Acil Servisine Başvuran Akut Solunum Yetmezliği Hastalarında Non-invaziv Ventilasyon Deney... 15/04/2015 - 19/04/2015
  14  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  15  Çocuklarda hafif ve orta derecede travmatik beyin yaralanmasında bilgisayarlı beyin tomografisi t... 15/04/2015 - 19/04/2015
  16  Atropin zehirlenmesi ile maskelenmiş bir intrakranial kanama olgusu... 15/04/2015 - 19/04/2015
  17  Çocuklarda torakoabdomnal yaralanmaların retrospektif olarak değerlendirilmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  18  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni; kist hidatik rüptprp... 15/04/2015 - 19/04/2015
  19  Çocuk acil serviste kardiyopulmoner canlandırma uygulanan hastalarda sonucu etkileyen faktörlerin... 15/04/2015 - 19/04/2015
  20  Nitrat intoksikasonun abğlı ciddi methemoglobinemi olgusuy... 15/04/2015 - 19/04/2015
  21  Subgaleal hematomun ilginç bir nedeni: Saç çekme... 15/04/2015 - 19/04/2015
  22  Ataksi ayırıcı tanısında nöroblastom... 20/04/2011 - 24/04/2011
 • NO AD YIL
  1  'Çocuk Acil Serviste Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi...  2016
  2  'Beyin Oksijen Saturasyonu Pediatrik Hastalarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonlandırma ya da Dev...  2016
  3  'Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörleri...  2015
  4  'Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngör...  2016