En

UZM.DR. EMEL ULUSOYTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ACİL BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bilim Dalı, 2014  
 • NO AD YIL
  1  Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis...  2016
  2  Serum motilin levels and motilin gene polymorphisms in children with functional constipation...  2016
  3  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi...  2016
  4  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  5  Çocukluk çağında fonksiyonel konstipasyonun tanı ve tedavisi....  2013
  6  Pankreas Yaralanması: Olgu Sunumu...  2012
  7  Vitamin D Bağımlı Rikets Tip I: İki Olgu Sunumu...  2012
  8  Clinical profile and etiologies of children with central diabetes insipidus: a single-center experie...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Sığ suya dalma sonrası gelişen pnömomediastinum... 06/10/2016 - 08/10/2016
  2  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ... 06/10/2016 - 08/10/2016
  3  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  4  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında toraks ultrasonunun yeri... 06/10/2016 - 08/10/2016
  5  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  6  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 05/10/2016 - 08/10/2016
  7  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmada ya da ... 05/10/2016 - 08/10/2016
  8  Pediatri asistanları tarafından yapılan entübasyonlarda direkt laringoskop, McGrath MAC ve Storz... 05/10/2016 - 08/05/2016
  9  Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscita... 14/09/2016 - 16/09/2016
  10  Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopthy Early After Trauma in Pedatric Patients?... 09/06/2016 - 12/06/2016
  11  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 12/05/2016 - 14/05/2016
  12  Krup hastalarında klinik ağırlığı belirleyen etkenler... 15/04/2015 - 19/04/2015
  13  Çocuk Acil Servisine Başvuran Akut Solunum Yetmezliği Hastalarında Non-invaziv Ventilasyon Deney... 15/04/2015 - 19/04/2015
  14  Çocuklarda hafif ve orta derecede travmatik beyin yaralanmasında bilgisayarlı beyin tomografisi t... 15/04/2015 - 19/04/2015
  15  Atropin zehirlenmesi ile maskelenmiş bir intrakranial kanama olgusu... 15/04/2015 - 19/04/2015
  16  Çocuklarda torakoabdomnal yaralanmaların retrospektif olarak değerlendirilmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  17  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni; kist hidatik rüptprp... 15/04/2015 - 19/04/2015
  18  Çocuk acil serviste kardiyopulmoner canlandırma uygulanan hastalarda sonucu etkileyen faktörlerin... 15/04/2015 - 19/04/2015
  19  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  20  Subgaleal hematomun ilginç bir nedeni: Saç çekme... 15/04/2015 - 19/04/2015
  21  Nitrat intoksikasonun abğlı ciddi methemoglobinemi olgusuy... 15/04/2015 - 19/04/2015
  22  Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularl... 30/04/2014 - 03/05/2014
  23  Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularl... 26/09/2013 - 27/09/2013
  24  Fonksiyonel konstipasyon, çocuklarda iştah durumunu ve büyümeyi etkiliyor mu?... 27/06/2013 - 29/06/2013
  25  Aetiologies and clinical characteristics of childhood central diabetes insipidus.... 20/09/2012 - 23/09/2012
  26  Santal Diabetes İnsipidus Çocukların Klinik , Laboratuvar ve Etyolojik Özellikleri... 23/11/2011 - 26/11/2011
  27  Vitamin D Bağımlı Rikets Tip 1: İki Olgu Sunumu... 23/11/2011 - 26/11/2011
  28  Varicella Zoster ve EBV enfeksiyonu birlikteliğinde Kawasaki Hastalığı tanısı alan ve akut hip... 04/04/2011 - 08/04/2011
  29  Febril Konvülsiyon İle Başvuran Tuberoskleroz Olgusu... 20/10/2010 - 24/10/2010
 • NO AD TARIH
  1  Konstipasyonu olan çocuklarda enflamasyon belirteçlerinin klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması...  1/2013 - 1/2015
  2  Konstipasyonu olan çocuklarda Motilin Gen Polimorfizminin serum Motilin düzeyi ve klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması...  5/2012 - /
 • NO AD YIL
  1  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ...  2016
  2  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyon sonlandırmada ya da d...  2016
  3  Çocuk travma olgularında plazma histon düzeyinin koagülopati ve travma ağırlığını öngörm...  2016
  4  Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörlerin...  2015
  5  Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularl...  2014