En

UZM.DR. ÖZKAN ALATAŞ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı  2014
 • NO AD YIL
  1  Drug-Eluting Balloon Angioplasty for Juxta-Anastomotic Stenoses in Distal Radiocephalic Hemodialysis...  2019
  2  Giant sized retroperitoneal abscess mimicking incarcerated inguinal hernia....  2015
 • NO AD TARİH
  1  Akut Karının Nadir Bir Nedeni; Spontan İliak Arter Anevrizma Rüptürü... 06/11/2018 - 11/11/2018
  2  Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Tromboemboli Kliniği ile Başvuran Seminom Olgusu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  3  Spontan Retroperitoneal Hemorajiye Yol Açan Renal ve Pelvik Anjiomyolipomların Arteriyel Embolizas... 06/11/2013 - 10/11/2013
  4  İnkarsere İnguinal Herniyi Taklit Eden Dev Boyutlarda Retroperitoneal Abse Olgusu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  5  Baş-Boyun Lenfomalarında Ekstranodal Tutulum ve Görüntüleme Bulguları... 28/10/2011 - 02/11/2011