En

DOÇ.DR. MERAL TORUN BAYRAM TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK NEFROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2007
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Nefroloji)  2015
 • NO AD YIL
  1  An adolescent patient presenting with hyponatremic seizure: Question...  2019
  2  Clinical and histopathological prognostic factors affecting the renal outcomes in childhood ANCA-ass...  2019
  3  An adolescent patient with hyponatremic seizure: Answer...  2019
  4  Evaluation of the body composition with bioelectrical impedence analysis in epileptic patients terat...  2018
  5  Rhabdomyolysis with different etiologies in childhood...  2017
  6  Body composition with bioelectrical impedance analysis and body growth in late diagnosed vesicourete...  2017
  7  Body composition with bioelectrical impedance analysis and body growth in late diagnosed vesicourete...  2015
  8  Bioelectric Impedance Analysis in the Diagnosis of Vesicoureteral Reflux...  2015
  9  Clinical Significance of R202Q alteration of MEFV gene in children with Familial Mediterranean fFeve...  2015
  10  Risk factors for subclinical inflammation in children with Familial Mediterranean fever...  2015
  11  Reply...  2014
  12  Carnitine Palmitoyl Transferase II Deficiency in an Adolescent Presenting With Rhabdomyolysis and Ac...  2014
  13  The Importance of Renal Angiomyolipoma in the Differantial Diagnosis of the Tuberous Sclerosis...  2014
  14  Chronic kidney disease in an adolescent with hyperuricemia: familial juvenile hyperuricemic nephropa...  2013
  15  Hydronephrosis associated with ureteral wall thickness...  2013
  16  Acute focal bacterial nephritis developed in a healthy child...  2013
  17  Clinical course of children with nutcracker syndrome...  2013
  18  TheRelationship between Renal P-Glycoprotein Expression and Response to Steroid Therapy in Childhood...  2013
  19  C3 glomerulonephritis: two pediatric cases....  2013
  20  TLR-4 polymorphisms and leukocyte TLR-4 expression in febrile UTI and renal scarring....  2013
  21  Long term neurodevelopmental outcome of preterm infants with periventricular-intraventricular hemorr...  2012
  22  Two adolescent girls with keratinizing squamous metaplasia of the bladder....  2012
  23  Akut Pyelonefrit Kliniği İle Başvuran Bir Kawasaki Olgusu...  2012
  24  Çocuklarda Tüm Vezikoüreteral Reflüleri Ortaya Çıkarmak Gerekli mi?...  2012
  25  Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik ola...  2012
  26  Secondary pseudohypoaldosteronism caused by urinary tract infection associated with urinary tract an...  2012
  27  Cefixime-Induced Oculogyric crisis...  2012
  28  Sotos sendromlu bir olgu...  2012
  29  Penile involvement in Henoch Schonlein purpura...  2012
  30  Myalgia as a symptom of familial Mediterranean fever in children...  2011
  31  Alport sendromu ve parsiyel IgA eksikliği olan bir olgu...  2011
  32  serum concentration of brain-derived neurotrophic factor in epileptic children...  2009
  33  evaluation of short-term neurodevelopmental outcomes in the premature patients with periventricular-...  2008
  34  Efficacy and safety of oral suspension of oxcarbazepine in children with epilepsy...  2008
  35  An Evaluation of The Neurodevelopmental Outcomes And Complications In The Premature Patients With Pe...  2008
  36  efficacy and safety of oral suspension of oxcarbazepine in children with epilepsy...  2008
  37  Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Okskarbazepin Tedavisinin Etkinlik ve Güvelirliği: Bir Çocuk Ha...  2007
 • NO AD TARİH
  1  İdiyopatik Hiperkalsiürili Çocuk Hastalarda Hidroklorotiyazid Tedavisi: Tedavi Etkinliği ve Yan ... 01/05/2019 - 04/05/2019
  2  DO THE GENDER AND AGE OF CHILDREN EFFECT THE IN VITRO GROWTH RATE OF UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI ... 03/10/2018 - 06/10/2018
  3  CLINICAL AND RADIOLOGICAL COURSE OF CHILDREN WITH NON-REFLUXING NON-OBSTRUCTIVE MEGAURETER... 03/10/2018 - 06/10/2018
  4  RITUXIMAB-INDUCED SERUM SICKNESS IN A CHILD WITH NEPHROTIC SYNDROME... 03/10/2018 - 06/10/2018
  5  MEMBRANOUS NEPHROPATHY IN CHILDREN: A RETROSPECTIVE OBSERVATIONAL MULTICENTRE STUDY IN TURKEY... 03/10/2018 - 06/10/2018
  6  DOES COMPLEXING OF ALBUMIN WITH HIGH MOLECULAR WEIGHT/LOW NEGATIVELY CHARGED NANOPARTICLES INCREASE ... 03/10/2018 - 06/10/2018
  7  COMPARISON OF THE ANTIPROTEINURIC EFFECT OF ACEI AND ACEI PLUS ARB IN CHILDREN WITH PROTEINURIC GLOM... 03/10/2018 - 06/10/2018
  8  EXTRA-RENAL PATHOLOGIES INCIDENTALLY DETECTED ON ABDOMINO-PELVIC ULTRASONOGRAPHY THAT HAS BEEN PERFO... 03/10/2018 - 06/10/2018
  9  COMPARISON OF SFU GRADING SYSTEM AND URINARY TRACT DILATION CLASSIFICATION SYSTEM FOR PREDICTING PRO... 03/10/2018 - 06/10/2018
  10  EARLY USE OF ECULIZUMAB IN A CASE OF STEC-HUS BEFORE THE DEVELOPMENT OF CLINICAL SYMPTOMS... 03/10/2018 - 06/10/2018
  11  Autosomal dominant polycystic kidney disease in children: Preliminary results of a Turkish National ... 03/10/2018 - 06/10/2018
  12  Clinical course of C3 glomerulopathy in Turkish children: A multicentric study.... 03/10/2018 - 06/10/2018
  13  Clinical, epidemiological and prognostic features of children with hemolytic uremic syndrome: Multic... 03/10/2018 - 06/10/2018
  14  Clinical and histopathological prognostic factors affecting the renal outcomes in childhood anca ass... 05/09/2018 - 09/09/2018
  15  Bilateral renal agenezi nedeni ile periton diyalizi uygulanan yenidoğanda nadir bir komplikasyon ol... 14/04/2018 - 18/04/2018
  16  Distal renal tübüler asidoz ile işitme kaybı: olgu sunumu... 01/12/2017 - 03/12/2017
  17  Anemi ve Büyüme Gelişme Geriliği Nedeni ile İzlenirken Nefronofitizi Saptanan Bir Olgu.... 03/11/2017 - 04/11/2017
  18  Uromodulin ilişkili Otozomal Dominant Tübülointerstisyel Böbrek Hastalğı... 03/11/2017 - 04/11/2017
  19  MYO1E Mutasyonu ile İlişkili Fokal Segmental Glomerüloskleroz... 03/11/2017 - 04/11/2017
  20  Kronik Böbrek Hastalığının Bir Nedeni: Familyal Hipomagnezemik Hiperkalsiürik Nefrokalsinozis... 03/11/2017 - 04/11/2017
  21  Herediter Renal Hipoürisemi Tip 2 ve Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı... 03/11/2017 - 04/11/2017
  22  CAKUT ile Birlikte Sert Deri Sendromu... 03/11/2017 - 04/11/2017
  23  Halsizlik yakınması ile başvuran adölesan kız olguda kronikböbrek yetersizliği ve hiperürise... 11/12/2015 - 12/12/2015
  24  Longterm Neurodevelopmental Outcome of Preterm Infants with Periventricular-Intraventricular Hemorrh... 17/10/2014 - 21/10/2014
  25  Evaluation of plasma and urine NGAL levels as a marker of renal scar development in children with fe... 18/09/2014 - 20/09/2014
  26  Risk factors for subclinical inflammation in children with familial Mediterranean fever. [Pediatri... 17/09/2014 - 21/09/2014
  27  Ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda renal skar gelişiminin göstergesi olarak plazm... 13/11/2013 - 17/11/2013
  28  Geç tanı alan vezikoüreteral reflülü hastalarda biyoelektrik impedans analizi ile vücut kompoz... 29/09/2013 - 01/10/2013
  29  Ailesel Akdeniz ateşi olan çocuklarda MEFV gen R202Qpolimorfizminin klinik ile ilişkisi... 11/09/2013 - 15/09/2013
  30  Mutation analysis of the AGXT gene in combined liver-kidney and isolated liver transplanted six chil... 08/06/2013 - 11/06/2013
  31  Evaluation of Body Composition with Bioelectrical Impetance Analysis in Epileptic Patients Treated w... 30/11/2012 - 04/12/2012
  32  Tüberoskleroz kompleksi ile ilişkili renal bulgular ve klinik seyir... 03/10/2012 - 06/10/2012
  33  Sağlıklı çocukta gelişen akut fokal bakteriyel nefrit.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  34  Üreter kalınlığının nadir bir nedeni: Üreter lenfoması.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  35  Kolşisine dirençli ailesel Akdeniz ateşi olan iki adölesan hastada anakinra tedavisi.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  36  Pyelonefrit sonrası renal skar gelişen ve gelişmeyen hastalarda TLR-4 Asp299Gly ve Thre399Ile pol... 03/10/2012 - 06/10/2012
  37  Urolithiasis in two infants with citrullinemia... 04/09/2012 - 07/09/2012
  38  A rare cause of ureteral thickening:ureteral lymphoma... 03/09/2012 - 05/09/2012
  39  Evaluation of the rate of TLR- 4 ASP299GYL and THRE399ILE polymorphysims and leucocyte TLR-4 expres... 03/09/2012 - 05/09/2012
  40  Klippel Trenaunay Sendromu ve Renal Fibromüsküler Displazi Birlikteliği... 23/06/2012 -
  41  Clinical correlation between body composition and motor limitations in patients with cerebral palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  42  Correlation between expanded hammersmith functional motor scale, body composition and anthropometry ... 16/05/2012 - 19/05/2012
  43  Klippel Trenaunay sendromu ve renal fibromusküler displazi birlikteliği.... 23/04/2012 - 27/04/2012
  44  Vezikoüreteral reflü tanısında bioelektrik impedans analizi.... 23/04/2012 - 27/04/2012
  45  Spontan gerileyen vezikoüreteral reflünün klinik önemi var mıdır?... 23/04/2012 - 27/04/2012
  46  Çocuklarda basit renal kistlerin seyri.... 23/04/2012 - 27/04/2012
  47  Uzun süre jüvenil idiopatik artrit tanısı ile tedavi edilen kamptodaktili-artropati-koksa vara s... 23/04/2012 - 27/04/2012
  48  Akut poststreptokokal glomerülonefritli bir olguda nifedipin ilişkili nontrombositopenik purpura.... 23/04/2012 - 27/04/2012
  49  46 XY Cinsel Farklılaşma Kusurunun Nadir Bir Nedeni: Frasier Sendromu... 23/11/2011 - 26/11/2011
  50  Trimethoprim-sulfamethoxazole associated glomerulotubular zebra bodies.... 14/09/2011 - 17/09/2011
  51  Bioelectric impedance analysis in the diagnosis of vesicoureteral reflux.... 14/09/2011 - 17/09/2011
  52  Blood pressure load and its association with end organ damage with respect to different cut-off leve... 14/09/2011 - 17/09/2011
  53  Clinical and radiological course of simple renal cyts in children.... 14/09/2011 - 17/09/2011
  54  Clinical course of children with nutcracker syndrome.... 14/09/2011 - 17/09/2011
  55  Comparison of posttransplantation renal functions in isolated kidney and combined liver-kidney trans... 14/09/2011 - 17/09/2011
  56  Obstrüktif üropatiye bağlı akut böbrek yetmezliği: Lesch Nyhan sendromu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  57  Üromodulin ilişkili böbrek hastalığı (UAKD): olgu sunumu... 13/05/2011 - 14/05/2011
  58  İzole C3 mezangial proliferatif glomerülonefrit: İki olgu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  59  İki olgu ile mesane skuamöz metaplazisi.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  60  Kodeine bağlı gelişen akut tubulointerstisyel nefrit ve üveit (TINU) sendromu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  61  Çocukluk çağı Trimetoprim-sülfametoksazol ilişkili glomerülotübüler zebra cisimcikleri.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  62  Fokal segmental glomerüloskleroz ve XY gonadal disgenezi: Frasier sendromlu bir olgu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  63  Ailesel Akdeniz ateşi ve IgA nefropatisi birlikteliği.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  64  Çocukluk çağında renal anjiomyolipom tuberosklerozun ilk bulgusu olabilir mi?... 13/05/2011 - 14/05/2011
  65  Beckwith-Wiedemann sendromu ve üreteropelvik bileşke darlığı birlikteliği: Olgu sunumu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  66  Bilateral hidroüreteronefroz ile başvuran bir vajinal atrezi vakası.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  67  Makroskopik hematürinin nadir bir nedeni: urakus kisti.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  68  Vezikoüreteral reflü, displastik böbrek bulguları olan sotos sendromu.... 13/05/2011 - 14/05/2011
  69  Sefiksime bağlı okülojirik kriz gelişen 7 yaşında erkek olgu... 10/05/2011 - 14/05/2011
  70  Kombine karaciğer-böbrek ve izole böbrek transplantasyonu yapılan hastaların posttransplant bö... 21/04/2011 - 24/04/2011
  71  Trimetoprim-sulfamethoxazole associated glomerulotubular zebra bodies... 15/04/2011 - 18/04/2011
  72  Çocukluk çağı Fanconi sendromunun en sık nedeni: İki olgu ile nefropatik sistinozis... 14/04/2011 - 16/04/2011
  73  Trimetoprim-sülfametoksazol ilişkili glomerülotübüler zebra cisimcikleri... 14/04/2011 - 16/04/2011
  74  Kodeine bağlı gelişen akut tubulointerstisyel nefrit ve üveit (TINU) sendromu... 06/03/2011 - 09/03/2011
  75  İzole C3 mezangial proliferatif glomerülonefrit: İki olgu.... 20/10/2010 - 24/10/2010
  76  İki olgu ile mesane skuamöz metaplazisi.... 20/10/2010 - 24/10/2010
  77  Lenfödem tanılı üç olgu... 20/10/2010 - 24/10/2010
  78  İntrakranial kanaması olan pretermlerin geç dönem nörogelişimsel değerlendirilmesi... 26/05/2010 - 29/05/2010
  79  an evaluation of the premature patients with periventricular-intraventricular haemorrhage... 10/09/2008 - 13/09/2008
  80  An Evaluation Of The Premature Patients With Periventriculer-İntraventrıculer Haemorrhage... 10/09/2008 - 13/09/2008
  81  an evaluation of the neurodevelopmental outcomes and complications in the premature patients with pe... 10/09/2008 - 13/09/2008
  82  An Evaluation Of The Neurodevelopmental Outcomes And Complications In The Premature Patient With Per... 10/09/2008 - 13/09/2008
  83  is serum brain derived neurotrophic factor a marker for early diagnosis of epilepsy?... 14/05/2008 - 17/05/2008
  84  Is serum brain-derived neurotrophic factor a marker for early diagnosis of epilepsy?... 14/05/2008 - 17/05/2008
  85  Serebellit ve Motor Polinöropatiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu... 18/02/2008 - 21/02/2008
  86  Epilepsili Çocuklarda Serum Brain-derived Neurotrophic Faktör Düzeyleri... 17/02/2008 - 20/02/2008
  87  efficacy and safety of oral suspension of oxcarbazepine in childhood epilepsies: a clinical experinc... 07/11/2007 - 11/11/2007
  88  Efficacy and Safety of Oral Suspension of Oxcarbazepine in Childhood Epilepsies: A Clinical Experinc... 07/11/2007 - 11/11/2007
  89  Germinal Matriks Kanamalı Prematüre Bebeklerde Görüntüleme Yöntemleri... 18/02/2007 - 21/02/2007
  90  Kronik Amebiazise Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositozlu Bir Olgu... 18/02/2007 - 21/02/2007
  91  Akut Hepatit Ve Otoimmun Hemolitik anemiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu... 18/02/2007 - 21/02/2007
  92  Aseptik Menenjitle Kliniğe Yansıyan Bir Transvers Miyelit Olgusu... 18/02/2007 - 21/02/2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İdrar yolu enfeksiyonu Olgular ile Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları...  2017
  2  Böbrek yetersizliği Olgular ile Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Neutrophil gelatinase-associated lipocalin antenatal hidronefrozlu infantların postnatal izleminde kullanılabilir mi?...  12/2012 - 10/2015
  2  VEZİKOÜRETERAL REFLÜ TANISINDA BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZ YÖNTEMİ KULLANILABİLİR Mİ?...  6/2011 - /
  3  Primer hiperoksalüri nedeni ile izole karaciğer veye kombine karaciğer böbrek transplantasyonu yapılan olguların genetik olarak değerlendirilmesi...  10/2011 - /
  4  PYELONEFRİT SONRASI RENAL SKAR GELİŞEN VE GELİŞMEYEN HASTALARDA TLR-4 ASP299GLY VE THRE399ILE POLiMORFiZM SIKLIĞININ VE BU HASTALARDA LÖKOSİT TLR-4 EKSPRESYON DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI...  7/2010 - 11/2011