En

DR. ERDEM AKTAŞ REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  2006
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon  2010
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Doktora  2019
 • NO AD YIL
  1  What does Web 4.0 Promise for Tourism Ecosystem? A Qualitative Research on Tourism Ecosystem Stakeho...  2018
  2  TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN VARK ÖĞRENME MODELİNE GÖRE ÖĞRENME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ: ...  2016
  3  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarında Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışlarının Ro...  2013
 • NO AD TARİH
  1  What does Web 4.0 promise for tourism ecosystem: a qualitative research on tourism ecosystem stakeho... 03/10/2017 - 07/10/2017
  2  Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarında Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının ... 10/05/2012 - 12/05/2012
  3  Nepotizmin Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Etkisi... 20/05/2010 - 22/05/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Organik Tarım ve Dikey Tarım Gastronomi ve Yiyecek Tarihi...  2018
  2  Şehir Tarımı ve Dikey Tarım Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi...  2017
  3  Moleküler Gastronomi Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi...  2017
  4  Amerika Mutfağı Gastronomi ve Turizm: Kavramlar - Uygulamalar - Uluslararası Mutfaklar - Reçeteler...  2016
  5  Sürdürülebilir Turizm ve Uluslararası Örgütler Sürdürülebilir Turzim, Kavramlar - Uygulamalar...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Yenilikçi Üniversite Kültürünü Keşfetmek (Odak Grup Çalışmaları)...  9/2015 - 9/2015
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Bağlı Birimleri Ar-Ge ve İnovasyon Kültür Envanteri...  9/2014 - /