En

PROF.DR. MEHTAP KARTAL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2000
  Yüksek Lisans  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2004
  Doçent  Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Adaptation, reliability, and validity study of the Hwalek'sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/...  2017
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp ve Hemşirelik Fakültelerine Başvuran Öğrencilerin, Sağlık Ok...  2017
  3  The Importance of Family History in Breast Cancer Patients in Primary Care Setting: a Cross-sectiona...  2017
  4  The association between diabetes and post-traumatic stress disorder...  2017
  5  Evaluation of home care services at a training and research hospital in Izmir...  2016
  6  Erkek ve Kanser...  2016
  7  Evde Bakım Hastasının İzlemi: Varfarin Kullanımı...  2016
  8  Halsizlikle gelen 19 yaşında erkek hastada adrenal yetmezlik...  2016
  9  The prevalence of developmental delay among children aged 3-60months in Izmir, Turkey...  2016
  10  Birinci Basamakta Akılda Tutulması Gereken Bir İç Savaş-Otoimmün Pankreatit...  2016
  11  Health Promotion Lifestyle Profile Scores are not associated with Obesity in High School Students?...  2016
  12  Periferik Arter Hastalığında "Yürüme Mesafesinin Azalması Ölçeği" Geçerlilik ve Güvenilir...  2016
  13  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
  14  Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendromu Konusundaki Farkındalık, Tutum ve Bilgileri...  2015
  15  A Qualitative Study of Elders' Views on Medicine Usage...  2015
  16  Breast cancer risk perceptions of Turkish women attending primary care: a cross-sectional study...  2014
  17  The effect of physical activity and body mass index on menopausal symptoms in Turkish women: a cross...  2014
  18  Diagnosis, treatment characteristics, and survival of women with breast cancer aged 65 and above: a ...  2013
  19  Gelişimsel Kalça Displazisine Yaklaşım...  2012
  20  Çocukluk Dönemine Ait Önemli Bir Sorun: Gelişme Geriliği ve Erken Tanının Önemi...  2012
  21  Burnout and relevant factors in nursing staff: What effects staff working in an elderly nursing home...  2012
  22  Yaşam Döngüsünde Yaşlılığın Psikolojik Boyutu...  2012
  23  Asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında mesleki memnuniyetleri ve yaşam koşullar...  2012
  24  The Influence of Health Care Reforms on Work Related Attitudes and Anxieties of Primary Care Physic...  2011
  25  Fibromyalji sendromlu hastaların yaşadıkları psikolojik sıkıntılar ile sosyal destek, öz yet...  2011
  26  Diyabet hastalarının özbakım bilinci...  2009
 • NO AD TARİH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesindeki Asistan Hekimlerin Akdeniz Tipi Beslenmeye Uyumunu Etkileyen Faktör... 13/04/2018 - 14/04/2018
  2  Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyi İle Koruyucu Sağlı... 13/04/2018 - 14/04/2018
  3  İzmir İl Merkezinde 11-16 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Depresyon Prevalansı... 09/11/2017 - 12/11/2017
  4  İzmir İlindeki Aile Hekimlerinin Çocukların Tuvalet Eğitimi Konusundaki Yaklaşımlarının Bel... 09/11/2017 - 12/11/2017
  5  Kısa Asistan İyilik Hali Profili'nin Türkçe Geçerlik - Güvenirlik Çalışması... 08/04/2017 - 09/04/2017
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Ve Hemşirelik Fakültelerine Başvuran Öğrencilerin Sağlık Okur... 08/04/2017 - 09/04/2017
  7  Jet-Lag ve Sirkadyen Ritm Bozukluklarının Kabin Memurları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  8  Annelerin 0-12 Aylık Bebeklerinde Kabızlık ve Gaz Sancısı İçin Bitkisel İçerikli Ürün Kul... 10/11/2016 - 13/11/2016
  9  Aile Hekimlerinin Üriner İnkontinans Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi... 10/11/2016 - 13/11/2016
  10  12-18 Yaş Arası Çocuğu Olan Ebeveynlerin Disiplin Davranışları Hakkında Bilgi Düzeyleri ve ... 10/11/2016 - 13/11/2016
  11  Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Televizyon İzleme Sıklığı ve Annelerin Televizyon İzlemen... 10/11/2016 - 13/11/2016
  12  Fibromyalji Sendromlu Hastalarda Premenstrüel Sendrom Sıklığının ve Olası Risk Faktörlerinin... 10/11/2016 - 13/11/2016
  13  Relationship between health literacy level and breast cancer knowledge and screening behavior of wom... 15/06/2016 - 18/06/2016
  14  Attitudes towards the elderly among the young family physicians in Turkey... 15/06/2016 - 18/06/2016
  15  Over 100 years in Turkey: evaluation of a centenarian woman living in residential home ... 15/06/2016 - 18/06/2016
  16  Türkiye'de asırlık bir yaşam: Huzurevinde kalan 100 yaş üzeri bir yaşlının değerlendirmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  17  Asistan hekimlerin iyilik hallerinin değerlendirilmesi ve uyku kaliteleri ile ilişkisi... 09/04/2016 - 10/04/2016
  18  Polypharmacy and related factors in elderly living in residential home... 02/12/2015 - 03/12/2015
  19  Knowledge and Attitudes of Pregnant Women and Their Postpartum Behaviors about Breastfeeding... 22/10/2015 - 25/10/2015
  20  Look or See... 22/10/2015 - 25/10/2015
  21  Alcoholic Cardiomyopathy... 22/10/2015 - 25/10/2015
  22  Evaluation of Screening and Risk Factors for Breast and Cervix Cancer in Rize, 2011... 22/10/2015 - 25/10/2015
  23  I do not want amputation!... 22/10/2015 - 25/10/2015
  24  Management of Pressure Wound: Two Doctors-Two Smart Phones... 22/10/2015 - 25/10/2015
  25  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 22/10/2015 - 25/10/2015
  26  Effect of obesity on Cognitive Functions of Individuals Aged 65 and above... 22/10/2015 - 25/10/2015
  27  The prevalence of developmental delay among children aged 3-60 months in Izmir city center... 22/10/2015 - 25/10/2015
  28  Ask women family history of breast cancer for person-centered approach of screening... 22/10/2015 - 25/10/2015
  29  Depression Prevalence Among Elderly People Aged 65 Years And Above in Izmir... 22/10/2015 - 25/10/2015
  30  Self-esteem, Social Appearance Anxiety, Body Cathexis In Obese Individuals... 22/10/2015 - 25/10/2015
  31  Family physician approach to peripheral artery disease: An old patient... 22/10/2015 - 25/10/2015
  32  Empathy Levels and Affecting Socio-Demographic Characteristics Of Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  33  Resident Physician's Empathy Levels and Related Factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
  34  What is the health literacy of students who entered for medical and nursery faculty in Dokuz Eyl... 22/10/2015 - 25/10/2015
  35  Elderly Healthy Rotation: What Does Family Medicine Residents Think About?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  36  Validity and Reliability of Morisky Medication Adherence Scale in Patients with Hyperlipidemia... 22/10/2015 - 25/10/2015
  37  İzmir il merkezinde 3-60 ay arası çocuklarda gelişme geriliği prevalansı... 01/05/2015 - 05/05/2015
  38  Obez Bireylerde Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Vücut Algısı... 01/05/2015 - 05/05/2015
  39  Fotoğraflarla Konsültasyon: Bası Yarası... 01/05/2015 - 05/05/2015
  40  Öyle Sarhoş Olsam ki: Alkolik Kardiyomiyopati... 01/05/2015 - 05/05/2015
  41  Hipoglisemi ile başvuran bir Munchausen Sendromu Olgusu... 02/04/2015 - 05/04/2015
  42  Adrenal Insufficiency... 26/03/2015 - 28/03/2015
  43  Attitudes Towards the Elderly Among the Young Family Physicians in Izmir, Turkey... 20/02/2015 - 21/02/2015
  44  A new Approach for Health Promotion: Development of an internationally-shared, updated "Healthy" Web... 20/02/2015 - 21/02/2015
  45  Yaşlı bireylerde polifarmasi ve akılcı ilaç kullanımı... 06/11/2014 - 09/11/2014
  46  Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screenıng Test (H-S/East): Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması... 24/09/2014 - 28/09/2014
  47  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 25/09/2013 - 29/09/2013
  48  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 26/06/2013 - 30/06/2013
  49  Diagnosis, treatment characteristics, and survival of breast cancer women aged 65 years and above... 25/06/2013 - 29/06/2013
  50  Restless leg in family medicine and improvement of symptoms with vitamin B12 therapy: A case report... 25/06/2013 - 29/06/2013
  51  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 25/06/2013 - 29/06/2013
  52  Hipertansiyon Hastalarında 10 Yıllık Kardiyovasküler Risk Eşliğinde Hasta Eğitiminin Tedavi U... 15/05/2013 - 19/05/2013
  53  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  54  Evde Sağlık Hizmetlerinden Yararlanan Hastaların Bağımlılık Durumları Ve Gereksinim Duydukla... 15/05/2013 - 19/05/2013
  55  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  56  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 05/07/2012 - 08/07/2012
  57  The effect of physical activity and body mass index on menopausal symptoms... 04/07/2012 - 07/07/2012
  58  A research about requirement for education of family physicians who work for primary health care in ... 04/07/2012 - 07/07/2012
  59  Vücut Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivitenin, Menopozal Semptomlar Üzerine Etkisi... 16/05/2012 - 20/05/2012
  60  Resident doctors' professional satisfaction and its effects on their lives.... 10/05/2012 - 13/05/2012
  61  Birinci Basamakta Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendro... 18/11/2011 - 20/11/2011
  62  Health promotion life-style profile associated with obesity in high school students' ages 15-17 in I... 08/09/2011 - 11/09/2011
  63  Balçova bölgesindeki liselerde öğrenim gören 15-17 yaş arası öğrencilerde obezite sıklığ... 18/05/2011 - 21/05/2011
  64  Self-efficacy in staff caregivers of elderly... 19/05/2010 - 23/05/2010
  65  Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımında gözden kaçanlar: bir olgu sunumu... 06/05/2010 - 09/05/2010
  66  Tıp öğrencilerinin huzurevi ziyaretleri yaşam kalitesine ne katar?... 01/04/2010 - 04/04/2010
  67  Medical students visits to a nursing home: What does it add to quality of life?... 04/09/2008 - 07/09/2008
  68  Psychological distress and related variables in fibromyalgia syndrome patiens... 04/09/2008 - 07/09/2008
  69  Yaşlı bakımı verenlerde özyeterlik... 18/06/2008 - 22/06/2008
  70  Being a role model in early medical school years... 08/05/2008 - 11/05/2008
  71  Kanser hastalarının travma sonrası gelişimleri... 23/10/2007 - 26/10/2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları...  2015
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2007
  2  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2009
  3  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2010
  4  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2012
  5  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2014
  6  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2015
  7  Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2016
 • NO AD YIL
  1  International Federation of Medical Students' Association  1992
  2  National School of Public Health Department of Health Economics, Athens, Greece  2003
  3  National Cancer Institute  2006
 • NO Görev
  1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Mart 2018-Devam ediyor
  2 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2018-Devam ediyor
  3 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mart 2018-Devam ediyor
  4 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2015-Devam ediyor