En

DOÇ.DR. BAHAR BARAN BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilim Bölümü  1998
  Yüksek Lisans  Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölüm  2001
  Doktora  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Ogret.Tek.Eğt.Bölümü  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Alan Eğitimi (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi)  2015
 • NO AD YIL
  1  Development of the Attitudes toward Infertility Scale (ATIS): validity and reliability study...  2018
  2  Investigating university students' attitudes towards infertility in terms of socio-demographic varia...  2018
  3  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı (BÖTE-TCE Algı) Ölçeğ...  2018
  4  Üniversite öğrencilerinin infertiliteye ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi...  2018
  5  Turkish foreign language learners' roles and outputs: Introducing an innovation and role-playing in ...  2017
  6  Determining reactive and proactive aggression and empathy levels of middle school students regarding...  2017
  7  The Evaluation of 'Technological Pedagogical Content Knowledge based Argumentation Practices' Traini...  2016
  8  Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz yeterlik Algılarının İncelenmesi...  2016
  9  Öğretmen adaylarının teknoloji tabanlı materyal geliştirme sürecinde Bilgisayar ve Öğretim ...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  2  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  3  Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini... 02/05/2018 - 04/05/2018
  4  Development of Infertility Prevention Psycho-Education Program for University Students and Evaluatio... 19/04/2018 - 20/04/2018
  5  The Design and Development of Online Infertility Prevention Education in the Frame of Mayer's Multim... 19/04/2018 - 20/04/2018
  6  ?Çevrimiçi İnfertiliteyi Önleme Eğitimi? Sitesi: Kullanılabilirlik Çalışması*... 18/04/2018 - 22/04/2018
  7  Artırılmış Gerçeklikle Geliştirilen Üreme Sistemleri Uygulamasının Üniversite Öğrencile... 02/04/2018 - 04/04/2018
  8  Investigating University Students' Knowledge Levels about Infertility... 07/08/2017 - 08/08/2017
  9  Investigating University Students' Attitudes Towards Infertility in Terms of Socio-Demographic Varia... 07/08/2017 - 08/08/2017
  10  Determination of the Needs for Development of Infertility Psycho-Educational Program and the Design ... 07/08/2017 - 08/08/2017
  11  Ortaokul öğrencilerinin Xbox Kinect Oyunlarını Eğitsel Amaçlı Kullanmalarına Yönelik Görü... 24/05/2017 - 26/05/2017
  12  Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Özyeterlik Algılarının İncelenmesi... 09/09/2015 - 11/09/2015
  13  Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Web Pedagojik İçerik Bilgilerinin Farklı Değişke... 20/05/2015 - 22/05/2015
  14  İzmir'de Bilişim ve Teknoloji Temalı 23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlaması: Tasarımı ve Uygulamas... 20/05/2014 - 22/05/2014
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin... 10/09/2013 -
  16  Bir Ölçek Uyarlama Çalışması: Facebook`ta Zorbalığa Maruz Kalma... 26/06/2013 - 28/06/2013
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  PLANLAMA, ÖĞRETİM VE TEKNOLOJİ Eğitim Psikolojisi...  2018
  2  Araştırma desenlerinde geçerlik Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri, Bağımsız Değişkenin Tasarımı ve değerlendiri...  2013
  3  Bağımsız değişkenin tasarımı ve değerlendirilmesi. Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri, Bağımsız Değişkenin Tasarımı ve değerlendiri...  2013
  4  Eğitimde uygulama toplulukları: Tanımı, Nitelikleri ve İnternet Teknolojileri ile İlişkisi Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler...  2013
  5  internet ve Uygulama Toplulukları Özel Öğretim Yöntemleri I-II...  2009
  6  Tracing Users? Behaviors in a Multimodal Instructional Material: An Eye-Tracking Study Lecture Notes in Computer Science...  2007
  7  How do adults solve digital tangram problems? analyzing cognitive strategies through eye tracking approach Lecture Notes in Computer Science...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Üç Boyutlu Sanal Ortamda Tarih Öğretimi: Zamanda Yolculuk...  11/2018 - /
  2  Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Bilimsel Akıl Yürütme Uygulamaları TAYBU...  1/2018 - 9/2018
  3  Increasing the Competency of Computer Science Teaching Undergraduates on Coding Education...  10/2017 - /
  4  Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon Uygulamaları-II...  10/2017 - /
  5  Interactive Learning in the Honeycomb?: Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi...  12/2017 - 7/2018
  6  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  7  Üniversite Öğrencilerinin İnfertiliteye İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi ve İnfertiliteyi Önleme Psiko-eğitim Programı ile Çevrim İçi Eğitim Programının Geliştirilerek Etkililiğinin Değerlendirilmesi...  5/2016 - 5/2018
  8  Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik-Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon Uygulamaları...  4/2015 - 12/2015
  9  Matematik Becerileri Gerektiren Günlük Yaşam Aktivitelerini İçeren Üç Boyutlu Sanal Ortamın Tasarım ve Değerlendirilmesi: Mathlife Örneği...  10/2013 - 10/2015
 • NO AD YIL
  1  12 yayın için yayın teşvik ödülü...  2015
  2  ICIT2018 CEvat Alkan En iyi Bildiri Ödülü...  2018
 • NO Görev
  1 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2017-Devam ediyor
  2 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2016-Devam ediyor
  3 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2013- Nisan 2016
  4 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2010- Nisan 2013