En

DR. GONCA BALCI KILIÇ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü  2006
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans  2010
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı  2016
 • NO AD YIL
  1  Characterization of a novel natural cellulosic fiber extracted from the stem of Chrysanthemum morifo...  2020
  2  Effects of Waste Cotton Usage on Properties of OE-Rotor Yarns and Knitted Fabrics...  2019
  3  Effect of Yarn Characteristics on Surface Properties of Knitted Fabrics...  2019
  4  Analysing the Physical and Mechanical Properties of Core Spun Yarns...  2018
  5  A Comparison for the Physical Properties of Cotton, Modal and Acrylic Yarns Spun in Ring and OE-Roto...  2016
  6  Comparing the Packing Densities of Yarns Spun by Ring, Compact And Vortex Spinning Systems Using Ima...  2014
  7  Frictional Properties of Cotton-Tencel Yarns Spun in Different Spinning Systems...  2012
  8  Eğirme Sisteminin İplik Özelliklerine Etkileri...  2011
  9  İpliklerde Sürtünme Özelliği: Önemi ve Ölçüm Yöntemleri...  2010
 • NO AD TARİH
  1  Effects of Intermingling Pressure Level on Properties of Polyester Knitted Fabrics... 24/10/2019 - 25/10/2019
  2  A New Test Method to Measure the Compressibility of Spacer Fabrics... 24/10/2019 - 25/10/2019
  3  Effects of Intermingling on Properties of False Twist Textured Yarns... 05/12/2018 - 07/12/2018
  4  Analysing the Physical and Mechanical Properties of Core-Spun Yarns... 25/05/2018 - 26/05/2018
  5  Effects of Spinning System on Properties of Tencel Micro Fibre Yarns... 26/05/2017 - 27/05/2017
  6  Effect of Recycled Cotton Usage on Properties of OE-Rotor Yarns and Knitted Fabrics... 08/06/2016 - 10/06/2016
  7  Kompozit Liflerde Takviye Malzemesi Dağılım ve Homojenliğinin Fluoresans Mikroskop ile Kontrolü... 13/05/2016 - 14/05/2016
  8  Determination of Surface Properties of Knitted Fabrics by Image Analysis Method... 25/04/2016 - 28/04/2016
  9  Effects of Raw Material, Spinning System and Fabric Structure on Structural, Mechanical and Surface ... 10/06/2015 - 12/06/2015
  10  Ring ve OE-Rotor Eğirme Sistemlerinde Üretilmiş İpliklerin Fiziksel, Yapısal ve Yüzey Özellik... 22/10/2014 - 24/10/2014
  11  Frictional Properties of Cotton-Tencel Yarns Spun In Different Spinning Systems... 20/10/2011 - 22/10/2011
 • NO AD TARIH
  1  Giysilik Kumaşların Dinamik Dökümlülük Davranışlarının İncelenmesi...  1/2015 - 7/2016
  2  İplik Sürtünme Özelliklerini Etkileyen Faktörler...  5/2008 - 5/2010
 • NO AD YIL
  1  D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Fakülte Birinciliği...  2006
  2  D.E.Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Bölüm Birinciliği...  2006
 • NO AD YIL
  1  Tübitak  2007
  2  Tübitak  2010