En

UZM.DR. CİHAN AĞALAR TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  2013
 • NO AD YIL
  1  The impact of sarcopenia on morbidity and long-term survival among patients with peritoneal metastas...  2020
  2  Utilizing 3 Dimensional Print of The Liver in Living Donor Liver Transplantation for Preoperative Ev...  2020
  3  Geriatrik Hastalarda Akut Karın Nedenleri, Acil Cerrahi Girişim Endikasyonları ve Postoperatif Ko...  2019
  4  Peritoneal Disease Severity Score Predicts the Prognosis of Peritoneal Metastasis of Colorectal Orig...  2019
  5  İmmün trombositopenik purpura tanılı hastalarda laparoskopik splenektomiye yanıt: Tek merkez ve...  2019
  6  Gebelikte Akut Apandisiti Belirlemede Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü...  2019
  7  The Analysis of Posthepatectomy Liver Failure Incidence and Risk Factors Among Right Liver Living ...  2019
  8  Liver transplantation in Wilson's disease: Long-term experience of single center...  2019
  9  Comparison of Patients With and Without Anterior Sector Venous Drainage in Right Lobe Liver Transpla...  2019
  10  Acute Appendicitis in Geriatric Patients Risk Factors For Perforation and Postoperative Morbidity ...  2019
  11  The Glasgow Prognostic Score and Hepatic Glasgow Prognostic Score Predicts Prognosis in Both Decease...  2019
  12  Survival Outcomes After Liver Transplantation in Elderly Patients A Single Center Retrospective Anal...  2019
  13  Assessment of Effect of Intraperitoneal Tacrolimus on Liver Regeneration in Major (70%) Hepatectomy ...  2019
  14  The Role of Log Odds of Positive Lymph Nodes in Predicting the Survival after Resection for Ampullar...  2019
  15  Do the stump knotting technique and specimen retrieval method effect morbidity in laparoscopic appen...  2019
  16  An international multicentre prospective audit of elective rectal cancer surgery; operative approach...  2018
  17  Evaluating the incidence of pathological complete response in current international rectal cancer pr...  2018
  18  The impact of conversion on the risk of major complication following laparoscopic colonic surgery: a...  2018
  19  Association of mechanical bowel preparation with oral antibiotics and anastomotic leak following lef...  2018
  20  Safety of primary anastomosis following emergency left sided colorectal resection: an international,...  2018
  21  Canlı vericili karaciğer transplantasyonlarındaki arteriyel çalma sendromunda gastroduodenal art...  2018
  22  Yükselmiş kan eosinofil sayısı canlı vericili karaciğer transplantasyonu sonrası geç ortaya ...  2018
  23  Primary sclerosing cholangitis: long-term experience of the single center...  2018
  24  Vascular complications after liver transplantation...  2018
  25  Comparison of resection and liver transplant in treatment of hepatocellular carcinoma...  2018
  26  Reply to Comment to: Preventing parastomal hernia with modified stapled mesh stoma reinforcement tec...  2018
  27  Adult Morgagni Hernia: A Single Center Experience of 5 Cases and Review of Literature...  2018
  28  Analysis of causes and risk factors for late mortality after liver transplant: how can we obtain bet...  2018
  29  Closing perianal fistulas using a laser: long-term results in 103 patients...  2018
  30  Preventing Parastomal Hernia with modified Stapled Mesh stomA Reinforcement Technique (SMART) in Pat...  2018
  31  Laparoscopic Resection of Ileal GIST, Mimicking Acute Appendicitis...  2017
  32  Pancreaticoduodenal artery aneurysm secondary to median arcuate ligament syndrome treated with prese...  2017
  33  Abdominal Duvarda Gelişen Nekrotizan Fasiitin Vacum Asiste Closure Sistem İle Tedavisi...  2017
  34  Laparoscopic Repair of Delayed Traumatic Diaphragmatic Hernia with Mesh...  2017
  35  Porcine Dermal Collagen Prevents Seroma Formation After Mastectomy and Axillary Dissection in Rats...  2017
  36  En-bloc pancreaticoduodenectomy for locally advanced right colon cancers...  2017
  37  Long-term results of living donors in simultaneous kidney and liver transplantations...  2017
  38  Hepatic artery reconstruction with autologous inferior mesenteric artery graft in living donor liver...  2017
  39  Complications in donors using right liver graft: analysis of 280 consecutive cases...  2017
  40  The most frequently cited 100 articles in liver transplantation literature...  2017
  41  De novo malignancies after liver transplantation: a single institution experience...  2017
  42  Solid-pseudopapillary neoplasm of the pancreas: a clinicopathological review of 20 cases including r...  2016
  43  Fekal inkontinans...  2016
 • NO AD TARİH
  1  MEZENTERİK KALSİFİYE FİBRÖZ TÜMÖR: OLGU SUNUMU... 05/11/2019 - 10/11/2019
  2  Yetersiz karaciğer volumü olan ve hepatektomi planlanan metastatik karaciğer tümörlü hastalard... 23/10/2019 - 26/10/2019
  3  Karaciğer naklinden sonra özelleşmiş karaciğer nakli polikliniği takibinin önemi ve uzun dön... 23/10/2019 - 26/10/2019
  4  Pankreatik Nöroendokrin Neoplazilerde Morfolojik ve Prognostik Özelliklerin Değerlendirilmesi 25 ... 03/05/2019 - 05/05/2019
  5  Predictive Ability of Glasgow Prognostic Score and modified Glasgow Prognostic Score in Ampullary Ad... 06/03/2019 - 09/03/2019
  6  Pankreas kuyruk tümörünü taklit eden foliküler pankreatit... 24/11/2018 - 24/11/2018
  7  İleusun Nadir Bir Nedeni Meckel Divertikülü; Olgu Sunumu... 06/11/2018 - 11/11/2018
  8  Canlı vericiden sağ karaciğer nakli donörlerinde ISGLS tanımlamasına göre postoperatif karaci... 18/10/2018 - 21/10/2018
  9  Nutrition-Aware Treatment Approach Has a Prognostic Impact in Patients Undergoing Cytoreductive Surg... 01/10/2018 - 04/10/2018
  10  Early and late biliary complications after living and deceased donor liver transplantation... 23/05/2018 - 26/05/2018
  11  Sağ kolon kanserlerinde laparoskopik ve açık cerrahi sonuçlarının karşılaştırılması... 12/04/2018 - 15/04/2018
  12  Enfekte, fistülize ve protrüde olmuş biyomateryalli komplike karın duvarı onarımlarında sonu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  13  Idiyopatik trombositopenik purpura nedeniyle laparoskopik splenektomi uygulanan hastaların değerle... 12/04/2018 - 15/04/2018
  14  Ampuller adenokarsinomlarda lenf nodu metastazı varlığının ve pozitif lenf nodu oranı logaritm... 11/04/2018 - 15/04/2018
  15  Yükselmiş kan ''eozinofil'' sayısı, karaciğer transplantasyonu sonrası geç ortaya çıkan aku... 11/04/2018 - 15/04/2018
  16  Canlı vericili karaciğer transplantasyonlarında arteryel çalma sendromu nedeniyle yapılan gastr... 11/04/2018 - 15/04/2018
  17  Ratlarda oluşturulan deneysel Pringle manevrası sonrası yapılan major (%70) hepatektomi modelind... 01/11/2017 - 04/11/2017
  18  Kolorektal karsinom karaciğer metastazlarında iki yönlü değerlendirme: tümör ve parankime ait... 01/11/2017 - 04/11/2017
  19  Pankreasın intraduktal papiller müsinöz neoplazisi: 25 olguluk seri... 01/11/2017 - 04/11/2017
  20  Peritoneal Karsinomatozise Bağlı Sitoredüktif Cerrahi ve HIPEC Uygulanan Hastalarda Sarkopeninin ... 31/10/2017 - 04/11/2017
  21  Küratif rezeksiyon uygulanan ampuller adenokarsinomlu hastalarda pozitif lenf nodu oranı logaritma... 01/10/2017 - 04/10/2017
  22  Lokal ileri sağ kolon tümörlerinde en-bloc sağ kolektomi ve pankreatikoduodenektomi. Dokuz Eylü... 16/05/2017 - 20/05/2017
  23  Kolorektal kansere bağlı peritoneal karsinomatozisde peritoneal yüzey kanseri şiddeti skoru (PSD... 16/05/2017 - 20/05/2017
  24  Yaş Kolorektal Kanser Peritoneal Metastazlarında Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperito... 16/04/2017 - 20/04/2017
  25  Peritoneal Metastaz Kompleksite Skorlaması... 16/04/2017 - 20/04/2017
  26  Karaciğer nakli sonrası gelişen de novo maligniteler: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 13/10/2016 - 15/10/2016
  27  Canlı vericili karaciğer transplantasyonunda geç ortaya çıkan akut rejeksiyonun saptanmasında ... 13/10/2016 - 15/10/2016
  28  Canlı vericili karaciğer nakillerinde meydana gelen hepatik arter komplikasyonlarının tedavisind... 13/10/2016 - 15/10/2016
  29  Erişkin hastalarda kronik kolestatik karaciğer hastalığı nedeniyle uygulanan karaciğer naklini... 13/10/2016 - 15/10/2016
  30  Karaciğer transplantasyonu alanında en çok atıf alan 100 makalenin değerlendirilmesi... 13/10/2016 - 15/10/2016
  31  Canlı vericili karaciğer nalki için sağ donör hepatektomi yapılan 280 olguda mortalite ve morb... 13/10/2016 - 15/10/2016
  32  Canlı vericiden eş zamanlı karaciğer ve böbrek naklinde vericilerin uzun dönem sonuçları... 13/10/2016 - 15/10/2016
  33  REDUCED SIZE LEFT LOBE LIVER TRANSPLANTATION IN PEDIATRIC PATIENT... 21/09/2016 - 24/09/2016
  34  One center experience in hilar cholanjiocarcinomas... 20/04/2016 - 23/04/2016
  35  Tip 4a koledok kistinin canlı vericili karaciğer nakli ile tedavisi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  36  Open abdomen ve enterokutanoz fistullerde negatif basınclı yara terapisi: Dokuz eylul deneyimi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  37  Median arkuat ligament sendromuna ikincil oluşan pankreatikoduodenal arter anevrizmasının cerrahi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  38  Parastomal herni oluşumunu engelleye yönelik Stapled Mesh stomA Reinforcement Technique (SMART): D... 13/04/2016 - 17/04/2016
  39  Laparoskopik apendektomide güdük kapatma yöntemlerinin karşılaştırılması... 13/04/2016 - 17/04/2016
  40  Safra kesesinde adenomyom zemininde heterotopik gastrik mukoza olgu sunumu... 19/11/2014 - 23/11/2014
  41  Erişkin Morgagni hernilerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim dalı klinik deneyi... 16/04/2014 - 20/04/2014
  42  Ratlarda mastektomi ve aksiller diseksiyon sonrası porcine dermal kollajen kullanımının seroma o... 16/04/2014 - 20/04/2014
  43  Colonring Anastomoz Tekniği Dokuz Eylül Üniversitesi deneyimi... 26/05/2010 - 29/05/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Minimal İnvaziv Cerrahi Genel Cerrahi Dersleri...  2020
 • NO AD TARIH
  1  Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Neoplazilerde Mikrosatellit İnstabilite Sıklığı ve Prognostik Önemi...  10/2019 - /
 • NO AD YIL
  1  Seçilmiş Poster Bildiri Birincilik Ödülü...  2017