En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2012
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Dropped head congenital muscular dystrophy caused by de novo mutations in LMNA...  2016
  2  Importance of neurologic and cutaneous signs in the diagnosis of Schimke immuno-osseous dysplasia...  2016
  3  Schwartz-Jampel syndrome with gastroduodenal bleeding....  2016
  4  Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody Persistency in a Steroid-Dependent ADEM Case....  2016
  5  An 11-year-old boy with headache, fever and neck pain...  2015
  6  Life-threatening and rare adverse effects of phenytoin...  2015
  7  Parieto-occipital encephalomalacia in children: clinical and electrophysiological features of twenty...  2015
  8  A Novel Mutation in the Mitochondrial DNA Cytochrome b Gene (MTCYB) in a Patient with Prader Willi S...  2015
  9  Importance of acrocyanosis in delayed walking....  2015
  10  Williams Syndrome with Infantile Spasms....  2015
  11  An infant with hypomotor seizures and cutaneous lesions....  2014
  12  Frank-Ter Haar sendromlu bir olgu...  2014
  13  Mukopolisakkaridoz Tip IIIB: Uzun süreli nörolojik izlem...  2014
  14  Transient striatal involvement with frequent seizures and fast recovery associated with Mycoplasma p...  2014
  15  Fisher-Bickerstaff syndrome with negative anti-ganglioside antibodies associated With mycoplasma pne...  2014
  16  Evaluation of vitamin D status in children with refractory epilepsy...  2014
  17  Assessment of neuropsycological late effects in survivors of childhood leukemia...  2014
  18  Clinical features and psychomotor development at one year of age in infants born from a mother with ...  2014
  19  Chronic Spinal Epidural Hematoma....  2013
 • NO AD TARİH
  1  West Sendromu Tanılı Olguların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi... 12/05/2016 - 15/05/2016
  2  Frontal Lob Epilepsi İçin Lokalize Edici Bir İktal Fenomen;'Chapeau De Gendarme' ve Tedavi Seçen... 12/05/2016 - 15/05/2016
  3  Evaluation of Autonomic Dysfunction in pediatric migraine patients... 01/05/2016 - 05/05/2016
  4  Serum pentraxin-3 levels in pediatric migraine patient... 01/05/2016 - 05/05/2016
  5  MYCOPLASMA PNEUMONIA 'nın İKİ FARKLI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ MANİFESTASYONU... 22/04/2016 -
  6  Dravet Sendromlu Olgularda Fenotip ve Genotip Korelasyonu... 20/04/2016 - 24/04/2016
  7  Otizm Spektrum Bozukluğu Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörleri Nelerdir?... 20/04/2016 - 24/04/2016
  8  Çocuk Acil Servisten Çocuk Nöroloji Konsultasyonu İstenen Olguların Değerlendirilmesi... 20/04/2016 - 24/04/2016
  9  Demyelinizan Hastalık Tanısı Alan Olgularımızın Klinik, Laboratuar ve Tedavi Yanıtları Yön... 20/04/2016 - 24/04/2016
  10  Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarına Yapılan ENMG Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncele... 20/04/2016 - 24/04/2016
  11  Kistik Fibrozis ile İzlenen ve Tedavi Altındaki Olgularda ENMG Bulguları... 20/04/2016 - 24/04/2016
  12  Ant-MOG Antikor Seropozitifliği Saptanan Farklı Kliniklerle Karakterli Demyelinizan Hastalıklar... 20/04/2016 - 24/04/2016
  13  Non ketotik hiperglisinemili olguda glisin dekarboksilaz geninde saptanan homozigot delesyon... 22/10/2015 - 24/10/2015
  14  Miyastenia gravis nedeniyle takip edilen vakalarımızın değerlendirilmesi... 06/09/2015 - 09/09/2015
  15  Persistan miyelin oligodentrosit glikoprotein antikoru pozitifliği olan olgu... 06/09/2015 - 09/09/2015
  16  Çocukluk çağında dirençli epilepsi gelişimini öngören faktörler... 06/09/2015 - 09/09/2015
  17  Expression patterns of microRNAs 146A, 34A, 132, 134 and 184 in pediatric epilepsy... 05/09/2015 - 09/09/2015
  18  Effectiveness of methylprednisolone and diazepam for continuous spike waves during slow wave sleep... 05/09/2015 - 09/09/2015
  19  Megakonial konjenital musküler distrofi... 06/05/2015 - 09/05/2015
  20  Uzun zincirli açil koa dehidrogenaz eksikliği saptanan bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  21  Epileptik nistagmus, vizüel, vertigo ve jelastik nöbetleri olan bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  22  Çocuk yoğun bakım ünitesinde yapılan eeg sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi... 06/05/2015 - 09/05/2015
  23  Mowat Wilson sendromlu bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  24  Ring kromozom 20 karyotipi saptanan bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  25  Solunum sıkıntısı geliştiren ailesel hipokalemik periyodik paralizi olgusu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  26  Ensefalokraniyokutanöz lipomatoziste cilt bulgularının önemi... 06/05/2015 - 09/05/2015
  27  Tek merkezde çocukluk çağı inme olgularının değerlendirilmesi ve altı aylık izlem sonuçlar... 06/05/2015 - 09/05/2015
  28  Ender bir fakomatoz: nörokutanöz melanozis... 06/05/2015 - 09/05/2015
  29  Ailesel akdeniz ateşi ile ilişkili uzamış miyalji ve akut duyusal motor aksonal polinöropati: 2... 06/05/2015 - 09/05/2015
  30  Çocukluk çağı epilepsi olgularında MikroRNA 146a, 34a, 132, 134, 184 ekspresyonu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  31  Mikrosefali kaipller malformasyon sendromu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  32  M. pneumonia ile ilişkili meningoensefalit ve transvers miyelit olgusu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  33  Pediatrik beyin sapı lezyonlarında MRG ile ayırıcı tanı nasıl yapılır?... 11/11/2014 - 16/11/2014
  34  Intravenous levetiracetam for the treatment of seizures in term and preterm neonates... 22/06/2014 - 27/06/2014
  35  Spinocerebellar ataxia type 2 with electrical status epilepticus during slow wave sleep... 22/06/2014 - 27/06/2014
  36  Parietooksipital ensefalomalazili olgularının klinik ve elktrofizyolojik özelliklerinin değerlen... 22/06/2014 - 27/06/2014
  37  Dropped Head konjenital musküler distrofi... 22/06/2014 - 27/06/2014
  38  Inflammation and anemia in simple febrile seizures and complex febrile seizures... 22/06/2014 - 27/06/2014
  39  Nadir bir paraenfeksiyöz patoloji: Akut Hemiserebellit... 22/06/2014 - 27/06/2014
  40  Selenoprotein N1 ilişkili Miyopati ve riboflavin tedavisi... 22/06/2014 - 27/06/2014
  41  Kas katılığı ve miyopati nedeni olarak Schwartz Jampel Sendromlu bir olgu... 22/06/2014 - 27/06/2014
  42  Görme bulanıklığı ve başağrısı bulguları olan bir olgu; Vogt-Koyanagi-Harada sendromu... 22/06/2014 - 27/06/2014
  43  Schimke immunoosseoz displazi tanısında nörolojik ve kutanöz bulguların önemi... 22/06/2014 - 27/06/2014
  44  Çocukluk çağı dirençli epilepsi olgularında D vitamini düzeyinin değerlendirilmesi... 22/06/2014 - 27/06/2014
  45  Radyolojik izole sendromlu adelösan olgu: multipl skleroz için risk faktörleri... 30/04/2014 - 04/05/2014
  46  Mycoplasma pneumonia enfeksiyonu ile ilişkili anti-gangliozid antikorların negatif olduğu Fisher-... 30/04/2014 - 04/05/2014
  47  Mukopolisakkaridoz Tip IIIB: Uzun süreli nörolojik izlem... 17/04/2014 - 20/04/2014
  48  Mikoplazma pneumonia enfeksiyonu ile ilişkili geçici striatal tutulum görülen , sık nöbet geç... 30/03/2014 - 04/04/2014
  49  Bağışıklık ve iskelet sistemi anomalileri ile nefropati birlikteliği: Schimke immunosseöz dis... 30/03/2014 - 04/05/2014
  50  varisella-zoster virus enfeksiyonu sonrası arteriyal iskemik inme... 28/05/2013 - 31/05/2013
  51  Uzun süreli sağkalım gösteren çocukluk çağı lösemi olgularında tedaviye bağlı nöropsiki... 25/05/2013 - 28/05/2013
  52  Assessment of Neuropsycological Late Effects İn Survivors Of Childhood Leukemia... 22/05/2013 - 25/05/2013
  53  Assessment of neuropsychiatric late effects among survivors of childhood leukemia... 14/06/2012 - 17/06/2012
  54  Term yenidoğanlarda nadir görülen bir apne sebebi: konjenital santral hipoventilasyon sendromu... 27/04/2009 - 30/04/2009
  55  Yenidoğanda ender görülen bir durum: atrial septal anevrizma ve atrial flutter birlikteliği... 27/04/2009 - 30/04/2009