En

DOÇ.DR. RECEP EMRE OKYAY TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dr Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  2005
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  2015
 • NO AD YIL
  1  Genital liken sklerozisin komplikasyonu olarak gelişen vulvar fimozisin tıbbi tedavisi: olgu sunum...  2017
  2  Myo-inositol administration positively effects ovulation induction and intrauterine insemination in ...  2017
  3  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves improv...  2017
  4  Different Effects of Myo-inositol plus Folic Acid versus Combined Oral Treatment on Androgen Levels ...  2016
  5  Evaluation of thyroid function status among postmenopausal women with and without osteoporosis...  2016
  6  Quantitative Sonographic Differences in Mid-Urethra between Postmenopausal Women with and without St...  2016
  7  Gestational termination process in sexual abused adolescent: a case report...  2015
  8  Vajinal Akıntı, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Pelvik İnflamatuar Hastalık...  2015
  9  Abnormal patterns of blood flow through the uterine arteries: Is it a clue for placental abruption i...  2015
  10  A Case of Pregnancy Complicated by the Development of a Tubo-Ovarian Abscess Following an Aspiration...  2014
  11  A comparative study of obstetric outcomes in electively or spontaneously reduced triplet pregnancies...  2014
  12  YÜT Kullanılan Olgularda 2. Gün ve 3. Gün Embriyo Transferi Sonuçlarının Retrospektif Olarak ...  2014
  13  The effect of drospirenone (3 mg) with ethinyl estradiol (30 mcg) containing pills on ovarian blood ...  2014
  14  The effect of intrauterine insemination time on semen parameters...  2014
  15  Acil Peripartum Histerektomi Olgularının Değerlendirilmesi: 5 yıllık deneyim...  2014
  16  Protective effects of pentoxifylline on lipopolysaccharide-induced white matter injury in a rat mode...  2013
  17  Value of maternal procalcitonin levels for predicting subclinical intra-amniotic infection in preter...  2013
  18  The effect of post-wash total progressive motile sperm count and semen volume on pregnancy outcomes ...  2013
  19  Comparative evaluation of serum levels of main minerals and postmenopausal osteoporosis....  2013
  20  Management of Ectopic Pregnancy: Comparison of Systemic Methotrexate Administration and Surgical Tre...  2013
  21  Prolonged breast-feeding is an independent risk factor for postmenopausal osteoporosis...  2013
  22  In vitro oosit maturasyonu...  2013
  23  Gebelik sürecinde yürümenin zaman mesafe parametreleri ve plantar basınç dağılımı...  2013
  24  Cord blood ischemia-modified albumin: Is it associated with abnormal Doppler findings in complicated...  2012
  25  Kadında hiperprolaktinemi ve medikal tedavi...  2012
  26  Effect of laparoscopic excision of endometriomas on ovarian reserve: serial changes in the serum ant...  2012
  27  Tuba ovarian abscesses formation from decidualized ovarian endometrioma after appendiceal endometrio...  2012
  28  Neonatal outcome of fetuses receiving intrauterine transfusion for severe hydrops complicated by Rhe...  2012
  29  Ovarian Pregnancy...  2012
  30  Tumor budding and E-Cadherin expression in endometrial carcinoma: Are they prognostic factors in end...  2011
  31  Comparison of uterine exteriorization and in situ repair during cesarean sections...  2011
  32  Hysteroscopic excision of inflammatory myofibroblastic tumor of the uterus: a case report and brief ...  2011
  33  Retrospective analysis of follicle loss after laparoscopic excision of endometrioma compared with be...  2011
  34  Late-onset maternal mortality after amniocentesis....  2011
  35  Expression of matrix metalloproteinase-2 and survivin in endometrioid and nonendometrioid endometria...  2011
  36  Laparoscopic removal of extrauterine mislocated IUDs: Report of six cases...  2011
  37  Risk faktörü olmayan olgularda cinsiyetin sezaryen hızına ve doğum ağırlığına etkisi...  2008
  38  Adneksiyal kitleli hastaların tedavisinde laparoskopinin güvenilirliği...  2008
  39  Spontan abortus spesimenlerinin histopatolojik bulguları ile fetal karyotipik değişikliklerin kor...  2008
  40  Adenomyozis risk faktörleri...  2005
  41  Kalp hastalığı bulunan gebelerin fetal ve maternal sonuçları...  2005
  42  Myomectomy during cesarean section...  2005
  43  Kronik pelvik ağrının ayırıcı tanısında Behçet Hastalığı...  2005
  44  Antenatal dönemde yedi kez grandmal epileptik atak geçiren gebe...  2005
  45  Vulvar fibroepitelyal stromal polip...  2005
  46  Fetal over kistlerinde prenatal tanı takip ve tedavinin gözden geçirilmesi...  2004
  47  Birinci trimester subkoryonik hematomların gebelik sonuçları üzerine etkisi...  2004
  48  Fetal liver length measurement...  2003
  49  Role of transvaginal sonography and serum CA 125 values in determining the nature of the postmenopau...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Oositteki düz endoplazmik retikulum kümelenmelerinin intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonuçlar... 08/11/2018 - 11/11/2018
  2  Stres İnfertilitenin Tıbbi Nedeni Belli Olsa da Tedavi Sonuçları Üzerinde Etkili midir? Azaltı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  3  HİPNOFERTİLİTENİN INVİTROFERTİLİZASYON TEDAVİ SÜRECİNE ETKİSİ: OLGU SUNUM... 02/06/2018 - 03/06/2018
  4  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves clinic... 04/10/2017 - 08/10/2017
  5  An evaluation of frozen thawed cycles outcomes to prevent OHSS according to those of electively perf... 04/10/2017 - 08/10/2017
  6  Açıklanamayan infetil çiftlerde gonadotropinle stimüle edilmiş sikluslarda IUI zamanının beli... 28/10/2015 - 31/10/2015
  7  İnguinal endometrioma... 28/10/2015 - 31/10/2015
  8  Myoinositol+Folik Asit kullanan hastalarda ovulasyon indüksiyonu ve IUI başarısı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  9  IVF/ICSI sikluslarında oosit sayısı ve stimülasyon sürelerinin gebelik oranları üzerine olan ... 28/10/2015 - 31/10/2015
  10  The importance of maternal ischemia modified albumin in foreseeing perinatal asphyxia... 20/05/2015 - 22/05/2015
  11  Tekrarlayan başarısızlıkta güncel yaklaşım... 20/09/2014 - 20/09/2014
  12  A CASE OF PREGNANCY COMPLICATED BY THE DEVELOPMENT OF A TUBO-OVARIAN ABSCESS FOLLOWING AN ASPIRATION... 30/04/2014 - 04/05/2014
  13  Endometriozise bağlı infertilitede kanıta dayalı yaklaşım algoritması ve IUI' nın yeri... 08/04/2014 - 08/04/2014
  14  Prematür luteinizasyon IVF sonuçlarını etkiler mi?... 19/03/2014 - 19/03/2014
  15  Cardiac Functions and Arterial Stiffness in Patients with Polycystic Ovary Syndrome... 13/03/2014 -
  16  İntrauterin inseminasyon sikluslarında yıkanmış semen örneğinin inkübasyon başlangıcı ile... 26/09/2013 - 29/09/2013
  17  PCOS vakalarında ICSI sonuclarının değerlendirilmesi... 26/09/2013 - 29/09/2013
  18  Polikistik over sendromlu ve sağlıklı kadınlarda kombine oral kontraseptif kullanımının ovary... 26/09/2013 - 29/09/2013
  19  Histerosalpingografi çekilme zamanının kontrollü ovaryan stimülasyon ve intrauterin inseminasyo... 26/09/2013 - 29/09/2013
  20  Sperm yüzdürme süresinin sperm sayısı, motilitesi ve DNA kondensasyonu üzerine etkisi... 26/09/2013 - 29/09/2013
  21  YÜT sikluslarında embriyo transfer kataterindeki kan / mukus varlığının gebelik üzerine etk... 26/09/2013 - 29/09/2013
  22  Kordon Kanı İskemi-Modifiye Albumin Perinatal Asfiksi Tanısında Erken Bir Biyobelirteç Olabilir... 03/09/2013 - 06/09/2013
  23  Total uterin prolapsusa sekonder akut böbrek yetmezliği: Vaka sunumu... 15/05/2013 - 19/05/2013
  24  İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası total fertilizasyon başarısızlığı... 27/09/2012 - 30/09/2012
  25  Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Lipoprotein A1 ve B Düzeyleri ve Oral Kontraseptiflerin Etkisi... 27/09/2012 - 30/09/2012
  26  Overyan hiperstimulasyon sendromunun tek bulgusu olarak unilateral hidrotoraks; bir vaka sunumu... 27/09/2012 - 30/09/2012
  27  klomifen sitrat onrası hospitalizasyon gerektiren şiddetli ovaryan hiperstimülasyon sendromu: iki... 27/09/2012 - 30/09/2012
  28  Intrauterin inseminasyon sikluslarında yıkama sonrası total progresif motil sperm sayısı ve sem... 27/09/2012 - 30/09/2012
  29  Oral kontraseptif ile hazırlanmış ICSI sikluslarında GNRH agonistleri ile antagonistlerinin sikl... 27/09/2012 - 30/09/2012
  30  Dihidroepiandrostenedion kullanan azalmış over rezervli olgularda ovaryan stimulasyona letrozol ek... 27/09/2012 - 30/09/2012
  31  serum element contens and mammographic density in healty postmenopausal Turkish woman... 09/05/2012 - 12/05/2012
  32  Effects of endogenous pitutitary and sex steroid hormone levels on bone mıneral density in healthy ... 09/05/2012 - 12/05/2012
  33  effects of endogenous hormones, serum lipid profile and insulin resistance on mamographic densithy i... 09/05/2012 - 12/05/2012
  34  Relations between fasting serum glucose, age, body mass index, serum levels of 25-OHvitamin d and pa... 09/05/2012 - 12/05/2012
  35  The relationship between serum lipid profile,fasting serum glucose, serum levels of insulin, insulin... 09/05/2012 - 12/05/2012
  36  Cinsel İstismara Uğrayan Bir Ergende Gebelik Terminasyonu Süreci: Bir Olgu Sunumu... 17/11/2011 - 19/11/2011
  37  Uterusun dev adenomatoid tümörü: Bir olgu sunumu... 16/11/2011 - 20/11/2011
  38  Serum element contents and osteoporosis in postmenopausal Turkish women... 08/06/2011 - 11/06/2011
  39  The relationship between thyroid functions and postmenopaussal osteoporosis... 08/06/2011 - 11/06/2011
  40  Hamilelerde gebelik haftasıyla fiziksel aktivite seviyesi arasındaki ilişki... 17/05/2011 - 22/05/2011
  41  Biochemical markers of bone turnover and the risk of fractures in healthy postmenopausal women... 04/05/2011 - 08/05/2011
  42  relationships between seum levels of pituitary and steroid hormnoes,insulinlike growth factors,mamog... 04/05/2011 - 08/05/2011
  43  Comparison of IVF and spontaneous twin pregnancies... 04/05/2011 - 08/05/2011
  44  Embryo reduction versus expectant management in triplet gestations... 04/05/2011 - 08/05/2011
  45  A case of pregnancy complicated by the development of a tubo-ovarian abscess following an aspiration... 04/05/2011 - 08/05/2011
  46  Effect of endogenous pitüitary and steroid hormone levels on bone mineral density in healty postmen... 04/05/2011 - 08/05/2011
  47  The relationship of serum vitamin B12,folic acid,homocysteine and c-reactive protein levels with ost... 04/05/2011 - 08/05/2011
  48  Sclerosing stromal tumor of the ovary in 16 year old adolescent gırl... 04/05/2011 - 08/05/2011
  49  Ensest mağduru gebe çocuğun medikolegal değerlendirmesinde yaşanan sorunlar: Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  50  Preeklampside fetal ölüm klinik gidişi etkiler mi... 18/05/2010 - 23/05/2010
  51  hysterescopic excision of inflammatory myofibroblastic tumor using bipolar electrode system (versapo... 05/05/2010 - 08/05/2010
  52  Retrospective analysis of the follicle loss after laparoscopic excision of endometriomas compared to... 15/11/2009 - 19/11/2009
  53  Peripartum Histerektomi... 29/04/2009 - 03/05/2009
  54  Endoglin levels in serum and peritoneal fluid from women with and without endometriosis... 10/11/2008 - 14/11/2008
  55  İlk trimester uterin rüptür ve hemaperitoneum... 14/05/2008 - 19/05/2008
  56  Spontan abortus spesmenlerinin histopatolojik bulguları ile fetal karyotipik değişikliklerin kore... 14/05/2008 - 19/05/2008
  57  Postmenopozal over kistlerinin değerlendirilmesi... 16/05/2004 - 20/05/2004
  58  Radikal histerektomi sonuçları ve komplikasyonları... 04/05/2004 - 08/05/2004
  59  1. trimester subkoryonik hematomların gebelik kaybı üzerine etkisi... 09/10/2003 - 12/10/2003
  60  Cinsiyetin fetal distress gelişimindeki yeri... 09/10/2003 - 12/10/2003
  61  Obstetrics results of patients with PCOS... 04/09/2003 - 07/09/2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  In vitro oosit maturasyonu Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite El Kitabı...  2013
  2  Bitkisel östrojenler Klimakterik kadın sağlığında güncel gelişmeler...  2013
  3  Luteal Faz Desteği Yardımcı Üreme Teknikleri...  2009