En

UZM.DR. SİNAN ÜNAL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2012
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Cytologic Comparison Between Growing and Non-growingBenignThyroid Nodules Evaluated UsingTwo Differe...  2018
  2  Periferik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız; Tek Merkez Deneyimi...  2011
 • NO AD TARİH
  1  hipofarenks küçük hücreli karsinomu: olgu sunumu... 10/11/2017 - 12/11/2017
  2  GIST ve leiomyosarkom ayırıcı tanısında güçlük yaşanan bir olgu... 19/05/2017 - 23/05/2017
  3  Uzamış reinfüzyon gün sayısının hematopoetik yeniden yapılanma üzerine etkisi... 08/03/2012 - 10/03/2012
  4  skleroderma tanısı ile takip edilen POEMS sendromlu olgu... 19/10/2011 - 22/10/2011
  5  Obesity and related factors after liver transplantation... 01/06/2011 - 05/06/2011
  6  Multipl myeloma ile karışan primeri belli olmayan metastatik malign melanom olgusu... 03/11/2010 - 07/11/2010
  7  Nadir bir kombinasyon; senkron okuler mantle hücreli lenfoma ve küçük hücre dışı akciğer ka... 03/11/2010 - 07/11/2010
  8  Cytologic comparision between growing and non-growing benign thyroid nodules evalauted using two dif... 24/04/2010 - 28/04/2010
  9  Periferik hematopoietik kök hücre nakli yapılan lenfoma hastalarında gelişen nötropenik ateş... 04/03/2010 - 06/03/2010
  10  Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız Tek Merkez Deneyimi... 04/03/2010 - 06/03/2010
  11  Multipl Miyelomada Otolog Periferik Kök Hücre Destekli Yüksek Doz Kemoterapi sonuçlarımız ve B... 07/10/2009 - 10/10/2009
  12  Otolog periferik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilen multiple myelom hastalarında g... 07/10/2009 - 10/10/2009
  13  Şiddetli akut hepatit tablosu ile başvuran nadir bir otoimmun tip 3 vakası... 10/06/2009 - 13/06/2009