En

DR.ÖĞR.ÜYESİ ANIL AYSAL AĞALAR TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Liver transplantation in Wilson's disease: Long-term experience of single center...  2019
  2  The Glasgow Prognostic Score and Hepatic Glasgow Prognostic Score Predicts Prognosis in Both Decease...  2019
  3  Assessment of Effect of Intraperitoneal Tacrolimus on Liver Regeneration in Major (70%) Hepatectomy ...  2019
  4  The Role of Log Odds of Positive Lymph Nodes in Predicting the Survival after Resection for Ampullar...  2019
  5  Primary sclerosing cholangitis: long-term experience of the single center...  2018
  6  Evaluation of neoangiogenesis and cell activation in hepatic fibrosis and cirrhosis caused by chroni...  2017
  7  A Retrospective Evaluation of the Epithelial Changes/Lesions and Neoplasms of the Gallbladder in Tur...  2017
  8  Porcine Dermal Collagen Prevents Seroma Formation After Mastectomy and Axillary Dissection in Rats...  2017
  9  Solid-pseudopapillary neoplasm of the pancreas: a clinicopathological review of 20 cases including r...  2016
  10  SATB2 Expression Distinguishes Ovarian Metastases of Colorectal and Appendiceal Origin From Primary ...  2015
  11  Pleuropulmonary Blastoma: A Case Report....  2015
  12  CD40 expression in pancreatic cancer...  2013
  13  transitional cell-like morphology in ovarian endometrioid carcinoma - morphologic, immunohistochemic...  2013
  14  ovarian endometrioid adenocarcinoma: ıncidence and clinical significance of the morphologic and ım...  2012
  15  Does glucagon like peptide-2 receptor expression have any effect on the development of human colorec...  2011
  16  The effects of Interferon alpha2b on chemically induced peritoneal fibrosis and on peritoneal tissu...  2010
  17  The Effects Of Darbepoetın On Perıtoneal Fıbrosıs Induced By Chemıcal Perıtonıtıs And On Per...  2009
 • NO AD TARİH
  1  Pankreatik Nöroendokrin Neoplazilerde Morfolojik ve Prognostik Özelliklerin Değerlendirilmesi 25 ... 03/05/2019 - 05/05/2019
  2  Posterior Mediastende Ektopik Tiroid Karsinomu... 25/04/2019 - 28/04/2019
  3  Ampuller adenokarsinomlarda lenf nodu metastazı varlığının ve pozitif lenf nodu oranı logaritm... 11/04/2018 - 15/04/2018
  4  Yükselmiş kan ''eozinofil'' sayısı, karaciğer transplantasyonu sonrası geç ortaya çıkan aku... 11/04/2018 - 15/04/2018
  5  Pankreasın intraduktal papiller müsinöz neoplazisi: 25 olguluk seri... 01/11/2017 - 04/11/2017
  6  Kolorektal karsinom karaciğer metastazlarında iki yönlü değerlendirme: tümör ve parankime ait... 01/11/2017 - 04/11/2017
  7  Ratlarda oluşturulan deneysel Pringle manevrası sonrası yapılan major (%70) hepatektomi modelind... 01/11/2017 - 04/11/2017
  8  Hepatosellüler karsinomda uygulanan karaciğer transplantasyonunda Milan ve UCSF kriterlerinin kar... 01/11/2017 - 04/11/2017
  9  Küratif rezeksiyon uygulanan ampuller adenokarsinomlu hastalarda pozitif lenf nodu oranı logaritma... 01/10/2017 - 04/10/2017
  10  Resistance rates of all commonly used antimicrobials for Helicobacter pylori clinical isolates... 07/09/2017 - 09/09/2017
  11  Evaluation of endoscopic findings and conventional methods in Helicobacter pylori infection.... 15/09/2016 - 17/09/2016
  12  Antimicrobial susceptibility of five antimicrobial agents in Helicobacter pylori clinical isolates.... 15/09/2016 - 17/09/2016
  13  One center experience in hilar cholanjiocarcinomas... 20/04/2016 - 23/04/2016
  14  Apendikste nöroendokrin tümör ve düşük dereceli apendisiyel müsinöz neoplazi birlikteliği: ... 14/10/2015 - 17/10/2015
  15  Safra kesesinde adenomyom zemininde heterotopik gastrik mukoza olgu sunumu... 19/11/2014 - 23/11/2014
  16  Ratlarda mastektomi ve aksiller diseksiyon sonrası porcine dermal kollajen kullanımının seroma o... 16/04/2014 - 20/04/2014
  17  gastrointestinal sistem nöroendokrin tümörlerinde glukagon like peptid -2 reseptör ekspresyonunu... 16/11/2011 - 20/11/2011
  18  plevropulmoner blastom: bir olgu sunumu... 16/11/2011 - 20/11/2011
  19  Hyalin hücreden zengin hidradenoma... 29/09/2010 - 03/10/2010
  20  Bir yıllık keratoplasti deneyimimiz... 29/09/2010 - 03/10/2010
  21  Akciğerin mukoepidermoid karsinomu ve eşlik eden Erdheim-Chester hastalığı benzeri histiositik ... 29/09/2010 - 03/10/2010
  22  Kolon kanseri ve polip dokusunda glp-2 reseptör ekspresyonunun değerlendirilmesi... 12/11/2008 - 16/11/2008
  23  Darbepoetin'in Kimyasal Peritonitin Neden Olduğu Peritoneal Fibrozis ve Sıçanlarda Peritoneal Do... 25/10/2008 - 29/10/2008
 • NO AD TARIH
  1  Helicobacter pylori enfeksiyonunda primer tetrasiklin ve levofloksasin direncinin belirlenmesi...  8/2015 - /
  2  Pankreas adenokarsinomunda CD40'ın prognostik değeri...  1/2009 - 1/2010
 • NO AD YIL
  1  22.ulusal patoloji kongresi en iyi poster bildiri birinciliği...  2012
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2009