En

PROF.DR. CENK DEMİRDÖVER SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRANSLASYONEL TIP (Disiplinlerarası) ANABİLİM DALI YARA İYİLEŞMESİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D.  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi  2013
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  2019
 • NO AD YIL
  1  Necrotising fasciitis or pyoderma gangrenosum: A fatal dilemma...  2019
  2  Primary Mucinous Carcinoma of Lower Eyelid: A Case Report...  2019
  3  Citation Styles and Systems...  2019
  4  Tips and Tricks in Breast Augmentation and Mastopexy-Augmentation...  2019
  5  The Plagiarism...  2019
  6  Is Histological Evaluation of Reduction Mammaplasty Specimens Worthwhile?...  2018
  7  The Turkish Journal of Plastic Surgery: Past and Present...  2018
  8  A New Modification of Fan Flap for Large Lower Lip Defects...  2018
  9  H-index and the Other Metrics in Analyzing Authors' Impact...  2018
  10  Surgical treatment and functional outcomes of multicomponent soft tissue injuries of the wrist...  2018
  11  Göğüs Duvarının Replasmanı ve Rekonstrüksiyonu...  2018
  12  How to calculate journal impact factor?...  2018
  13  Extracorporeal liposuction technique for lipofilling after standard abdominoplasty procedure...  2018
  14  Epidemiologic Analysis and Evaluation of Complications in 1266 Cases with Maxillofacial Trauma...  2018
  15  Editorial...  2018
  16  Mastopeksi...  2015
  17  Yara Tedavisinde Kök Hücre...  2015
  18  A Child with Maxillofacial Injury by Three Pronged Spear Gun Üç Mızraklı Zıpkına Bağlı Maksi...  2015
  19  The Effects of Implantation of Differentiated Embryonic Stem Cells (dESC) and Differentiated Bone Ma...  2014
  20  Primary intraosseous squamous cell carcinoma of the mandible...  2014
  21  Necrotising fasciitis in the central part of the body: diagnosis, management and review of the liter...  2013
  22  The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumatic Sciatic Nerve Injuries...  2013
  23  Keloid formation after circumcision and its treatment...  2013
  24  Necrotizing fasciitis: diagnosis, treatment and review of the literature...  2012
  25  Use of a perichondrial autograft on the peritendinous adhesion: an experimental study in rabbits....  2012
  26  The versatile use of temporoparietal fascial flap....  2011
  27  Doku Genişletici Uygulamalarında Komplikasyonların Azaltılması...  2011
  28  The Q-Switched Nd: YAG Laser in Tattoo Removal and the Effect of Lymphatic Elimination: An Experimen...  2011
  29  Nadir Bir Lokalizasyonda Dev Pilomatriksoma: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi...  2011
  30  Anatomic and functional improvements achieved by rehabilitation in Zone II and Zone V flexor tendon ...  2011
  31  Isolated fibrous dysplasia of the zygomatic bone....  2010
  32  Extensive scrotal calcinosis...  2010
  33  Faringokutanöz Fistülün Tedavisinde Basit Güvenli Bir Yöntem: Lokal Turnover Flep Kullanımı...  2010
  34  Malignant melanoma of the lower lip: Case report...  2009
  35  Reduction of major amputations after starting a multidisciplinary diabetic foot care team: Single ce...  2009
  36  Bir Yıl İçinde Opere Edilen 124 Mandibula Fraktürü Olgusunun Geriye Dönük İncelenmesi...  2009
  37  Early Rehabilitation Outcome and Demographic and Clinical Features of Patients with Traumatic Tendon...  2009
  38  Fournier's gangrene: Evaluation of 68 patients and analysis of prognostic variables...  2008
  39  A Comparison of Vascularized Fibular Flap and Iliac Crest Flap for Mandibular Reconstruction...  2008
  40  Maximizing Breast Projection with Combined Free Nipple Graft Reduction Mammaplasty...  2007
  41  Periocular metatypical cell carcinoma: clinicopathologic correlation, management, and follow-up in 3...  2006
  42  Komplike hipospadias olgularında tedavi modaliteleri: Olgu sunumu...  2006
  43  An Anatomic Variation of the Mental Nerve and Foramina: a Case Report....  2006
  44  Fournier Gangreni: 10 Olgunun Sunumu...  2006
  45  Prefabricated nasolabial flap for reconstruction of full-thickness distal nasal defects....  2005
  46  Yüz Bölgesi Ateşli Silah Yaralanmaları: Klinik Deneyimlerimiz...  2005
  47  Meme Rekonstrüksiyonu ve Meme Deformitelerinin Düzeltilmesinde Becker Protez Kullanımı...  2005
  48  Yanık Skarlarının Re-ekspansiyon Tekniğiyle Giderilmesi...  2004
  49  Reduction Mammaplasty for Phyllodes Tumor Causing Asymmetry in an Adolescent Female...  2003
  50  Treatment Options in Extravasation Injury. An Experimental Study in Rats...  2002
  51  Reconstruction of Soft Tissue Defects Following Total Knee Arthroplasty...  2002
  52  Reverse Temporalis Muscle Flap for the Reconstruction of Orbital Exenteration Defects...  2002
  53  Yanıkların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
  54  Göz kapağı diffüz nörofibromu: Nörofibromatozis tip-1 birlikteliği olan bir olgu sunumu...  2001
  55  Fasiyal Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar...  2001
  56  Delayed prefabricated arterial composite venous flaps: an experimental study in rabbits...  2000
  57  Dermoid cyst at the Suprasternal Notch...  2000
  58  Mikrovasküler Cerrahi ile Doku Transferinde Başarıyı Etkileyen Faktörler...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Primary management of patients with cleft lip and palate... 09/05/2019 - 11/05/2019
  2  Rhinoplasty My Personal Approach... 08/11/2018 - 11/11/2018
  3  Surgical Treatment and Functional Outcomes of Spaghetti Wrist Injuries... 08/11/2018 - 11/11/2018
  4  Dermabrasion and chemical peel... 23/10/2018 - 27/10/2018
  5  Surgical treatment and functional outcomes of multicomponent soft tissue injuries of the wrist... 23/10/2018 - 27/10/2018
  6  Dermabrasion, chemical peel, and lasers... 23/10/2018 - 27/10/2018
  7  Kadavrada Flep Diseksiyon Kursu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  8  Editör Yazarlardan Ne İster?... 17/10/2018 - 21/10/2018
  9  EBOPRAS Nedir?... 17/10/2018 - 21/10/2018
  10  Spagetti Elbileği Yaralanmaları... 17/10/2018 - 21/10/2018
  11  SLN Örneklemesi... 17/10/2018 - 21/10/2018
  12  Nadir Görülen İnce Barsak Malign Melanom Olgu Sunumu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  13  Konjenital Temporomandibular Eklem Ankilozu ? Maksillomandibuler Füzyon: Olgu Sunumu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  14  Nötropeni ile birlikte yarık dudak olgu sunumu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  15  Penil Lenfanjiyoma ve Hipospadias Birlikteliği... 17/10/2018 - 21/10/2018
  16  Alt Gözkapağı Primer Müsinöz Karsinomu: Bir Olgu Sunumu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  17  Rekonstrüktif Cerrahide Komplikasyonlar ve Yönetimi... 06/09/2018 - 09/09/2018
  18  Atel, Tampon ve Postoperatif Bakım... 07/06/2018 - 10/06/2018
  19  Geriatrik Hastalarda Serbest Flep Cerrahisinde Önemli Noktalar Nelerdir?... 09/05/2018 - 13/05/2018
  20  What Does an Editor Expect from Authors?... 09/05/2018 - 13/05/2018
  21  Melanom cerrahisinde önemli noktalar... 08/05/2018 - 13/05/2018
  22  Transgender Surgery... 01/11/2017 - 03/11/2017
  23  Dermabrasion, chemical peeling, laser therapy... 01/11/2017 - 03/11/2017
  24  Lower extremity soft tissue reconstruction... 01/11/2017 - 03/11/2017
  25  MiR-29b-2 reduces lysyl oxidase activity in primary hypertrophic scar cells.... 15/10/2017 - 17/10/2017
  26  Elde Tendon Kılıfı Hemanjiomu... 11/10/2017 - 14/10/2017
  27  İnguinal Dermatofibrosarkoma Protuberans Olgusunun Geniş Abdominal Flep İle Onarımı... 11/10/2017 - 14/10/2017
  28  Tibia Defektlerinin İpsilateral Fibula Flebiyle Rekonstrüksiyonu... 11/10/2017 - 14/10/2017
  29  Subkutan mastektomi ve aynı seansta protez ile rekonstrüksiyonda adipodermal flep tekniği... 11/10/2017 - 14/10/2017
  30  Spagetti El Bileği Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım... 11/10/2017 - 14/10/2017
  31  Bilateral subkutan mastektomi ve aynı seansta protez ile rekonstrüksiyon hastalarında profilaktik... 11/10/2017 - 14/10/2017
  32  The presence of miR-29 family in skin hypertrophic scars and normal skin.... 10/09/2017 - 14/09/2017
  33  Yüz Bölgesine Yönelik Minimal İnvaziv Estetik Girişimler... 01/04/2017 - 05/04/2017
  34  Alt-Üst Ekstremite Rekonstrüksiyonu, Lenfödem... 01/04/2017 - 05/04/2017
  35  Tıbbi Bilişim... 06/01/2017 - 08/01/2017
  36  Üst ekstremite periferik sinir tamiri yapılan hastaların rehabilitasyonunda ayna tedavisinin etki... 15/12/2016 - 17/12/2016
  37  Chronic leg ulcers... 02/11/2016 - 04/11/2016
  38  Principles of lower extremity soft tissue reconstruction... 02/11/2016 - 04/11/2016
  39  Bipediküllü Orbikularis Oküli Kas Flebi ve Bipediküllü Tars Flebi ile Üst Göz Kapağı Rekons... 27/10/2016 - 30/10/2016
  40  Komplike Olguda Yara Yönetimi ve Negatif Basınçlı Kapama Sistemlerinin Yeri... 27/10/2016 - 30/10/2016
  41  Medial Kantal BCC ve Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz... 27/10/2016 - 30/10/2016
  42  Dudak ve damak Yarığı ile Ektopik Yerleşimli Kalp Birlikteliği... 27/10/2016 - 30/10/2016
  43  Tip-2 Aplasia Cutis Congenita Olgusu... 27/10/2016 - 30/10/2016
  44  Alar Geometri, Taban ve Deformitelerine Yaklaşım... 09/04/2016 - 10/04/2016
  45  Cinsiyet Değiştirme Ameliyatları... 19/02/2016 - 19/02/2016
  46  Bir Meslek Hastalığı Pilonidal Sinüs... 06/11/2015 - 07/11/2015
  47  Virginal meme hipertrofisi: Olgu sunumu... 06/11/2015 - 07/11/2015
  48  Microtia klinik deneyimlerimiz... 04/11/2015 - 07/11/2015
  49  Amniotik Band Sendromu Klinik Deneyimlerimiz... 04/11/2015 - 07/11/2015
  50  Gender Reassignment Surgery... 28/10/2015 - 30/10/2015
  51  Epidermodisplasia Verruciformis: Olgu Sunumu... 14/10/2015 - 17/10/2015
  52  Gövde ve Genital Bölge Rekonstrüksiyonu... 01/10/2015 - 01/10/2015
  53  Soğuk intoleransının periferik sinir onarımının erken dönem sonuçları üzerine etkisi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  54  Successful Excision of a Giant Solitary Fibrous Tumor: Case Report and Review of the Literature... 26/03/2015 - 29/03/2015
  55  Servikal Bölgede Dev Schwannom - Olgu Sunumu... 29/10/2014 - 01/11/2014
  56  Tessier 30- Fasiyal Yarık -Olgu Sunumu... 29/10/2014 - 01/11/2014
  57  Otoplastide Klinik Deneyimlerimiz... 29/10/2014 - 01/11/2014
  58  Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonun Yeri... 29/10/2014 - 01/11/2014
  59  Principles of lower extremity soft tissue reconstruction... 07/10/2014 - 09/10/2014
  60  The Spaghetti Wrist: The Evaluation and Management of 156 Patients... 04/09/2014 - 06/09/2014
  61  The Effects of Implantation of Differentiated Embryonic Stem Cells (dESC) and Differentiated Bone Ma... 21/08/2014 - 24/08/2014
  62  Hump rezeksiyonu... 09/05/2014 - 11/05/2014
  63  Jüvenil hyalin fibromatozis... 28/10/2013 - 31/10/2013
  64  Rektovajinal fistülde grasilis flebiyle onarim deneyimlerimiz... 28/10/2013 - 31/10/2013
  65  Nadir Bir Zigomikoz Lokalizasyonu: Uyluk Vaka Sunumu... 28/10/2013 - 31/10/2013
  66  Mandibula Yerleşimli Odontojenik Keratokist Zemininde Skuamöz Hücreli Karsinom... 28/10/2013 - 31/10/2013
  67  Hemosiderotik Fibrohistiyositik Lipomatöz Lezyon... 28/10/2013 - 31/10/2013
  68  Sindaktili Onarımı ve Postoperatif Parmak Gelişimi... 28/10/2013 - 31/10/2013
  69  Sakrokoksigeal Bölgede İhmal Edilmiş Hidradenitis Süpürütiva Zemininde Gelişmiş Skuamöz Hü... 28/10/2013 - 31/10/2013
  70  Oral Mukozada İğsi Hücreli Malign Melanom... 28/10/2013 - 31/10/2013
  71  Falloplasti Sonrası Glans Penis Rekonstrüksiyonunda İki Yöntemin Karşılaştırılması... 28/10/2013 - 31/10/2013
  72  Replantasyon Sonrası Tanı: KML Olgu Sunumu... 28/10/2013 - 31/10/2013
  73  Seckel Sendromlu Hastada Redüksiyon Mammoplasti... 31/10/2012 - 04/11/2012
  74  Hidradenitis Süpürativa Olgularına Sistematik Yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  75  Dermatofibrosarkoma Protuberans: Lokalizasyonlara Göre Yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  76  Total diz artroplastisi (TDA) sonrası gelişen yumuşak doku defektlerindeki deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  77  Orbita Taban Fraktürlerinde Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  78  Kosta Greftiyle Nazal Dorsum Augmentasyonu... 31/10/2012 - 04/11/2012
  79  Bası yaralarına sistemik yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  80  Sindaktili onarımında klinik deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  81  Periorbital Estetik Cerrahi Deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  82  Fasiyal Reanimasyon Sonuçlarımız... 31/10/2012 - 04/11/2012
  83  Burun Sırtının Düşürülmesi, Farklı Tekniklerin Karşılaştırılması... 10/05/2012 - 12/05/2012
  84  Trakeotomiye Sekonder Majör Arter Fistülizasyonu: Olgu Sunumu.... 26/10/2011 - 30/10/2011
  85  Alt Dudak Rekonstrüksiyonu 42 Olgunun Değerlendirilmesi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  86  Mandibulanın Odontojenik Kistleri... 14/09/2011 - 18/09/2011
  87  Ortognatik Cerrahi Olgularına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  88  Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonda 20 Yıllık Deneyim 200 Hastalık Klinik Serimiz... 14/09/2011 - 18/09/2011
  89  Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz... 14/09/2011 - 18/09/2011
  90  Jinekomasti Olgularına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  91  Yüz Bölgesinde Estetik Amaçlı Serbest Flep Uygulamaları... 14/09/2011 - 18/09/2011
  92  Malign Melanom Olgularında Lenf Nodlarına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  93  Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız... 14/09/2011 - 18/09/2011
  94  Nekrotizan Fasiit ve Fournier Gangreni Olgularına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  95  Maksillofasiyal Bölgede Poröz Polietilen Uygulamalarımız... 14/09/2011 - 18/09/2011
  96  Çocukluk Çağında Malign Melanom Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  97  Metastatik Bazal Hücreli Karsinom İki Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  98  Parotidektomi Olgularının Klinik ve Histolojik Analizi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  99  Orbita Taban Fraktürü Olgularının Değerlendirilmesi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  100  Yanık Deformitelerinin Rekonstrüksiyonu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  101  Bilateral Elastofibroma Dorsi Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  102  Abdominal Duvar Endometriyozisi: Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  103  Augmentasyon Mastopeksi Olgularımız... 14/09/2011 - 18/09/2011
  104  Adipoz kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte primer yara iyileşmesi ü... 14/09/2011 - 18/09/2011
  105  Otolog Yağ Grefti Uygulamaları 59 Olgunun Değerlendirilmesi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  106  Lipofillingde Adiposit Viabilitesi... 06/07/2011 - 10/07/2011
  107  Jinekomasti Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz... 15/09/2010 - 19/09/2010
  108  Venöz Ülserlere Yaklaşım... 15/09/2010 - 19/09/2010
  109  El Dorsum Defektlerinin Ters Akımlı Radial Ön Kol Flebi İle Rekonstrüksiyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  110  Tortikollis Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  111  Total Üst Göz Kapağı Defektinin Paramedian Alın Flebi ile Rekonstrüksiyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  112  Meningokoksemide Klinik Deneyimlerimiz... 15/09/2010 - 19/09/2010
  113  Makroglosside Cerrahisinde Klinik Deneyimlerimiz... 15/09/2010 - 19/09/2010
  114  Radyasyon Yaralarının Cerrahi Tedavisi... 15/09/2010 - 19/09/2010
  115  Geç Dönemde Yarık Damak Dudak Onarımı Yapılan Olgularımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  116  Uyluk Yerleşimli Konjenital Dev Lipom Olgu Sunumu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  117  Alt dudak rekonstrüksiyonu sonuçlarımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  118  Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  119  Perine ve Alt Ekstremitenin Nekrotizan Enfeksiyonları... 15/09/2010 - 19/09/2010
  120  Travmatik pediatrik amputasyon sonuçlarımız... 17/12/2009 - 20/12/2009
  121  Skalp yerleşimli marjolin ülser... 17/12/2009 - 20/12/2009
  122  Pediatrik hastalarda serbest flep uygulamaları:klinik deneyimlerimiz... 17/12/2009 - 20/12/2009
  123  Çok Nadir Bir Preaurikuler Kitle Nedeni: Villonoduler Sinovit... 17/10/2009 - 21/10/2009
  124  Total Diz Artroplastisi (TDP) Sonrası Gelişen Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımı... 17/10/2009 - 21/10/2009
  125  Üst Göz Kapağında Konjunktivoid (Dermoid) Kist... 17/10/2009 - 21/10/2009
  126  Primer Orbital Leimyosarkom... 17/10/2009 - 21/10/2009
  127  Negatif Basınçlı Yara Kapama Tekniği ile Laparostomi Defektlerinin Rekonstrüksiyonu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  128  Mc Indoe Tekniği ile Opere Edilen Vajinal Agenezi Olgularımız... 17/10/2009 - 21/10/2009
  129  Orbital Nörofibromatozis Olgularının Cerrahi Tedavisi... 17/10/2009 - 21/10/2009
  130  Topuk rekonstrüksiyonları... 17/10/2009 - 21/10/2009
  131  Elektrik yanığı sonrası erken dönemde mikrovasküler rekonstrüksiyon... 17/10/2009 - 21/10/2009
  132  Taşlama Makinası ( canavar ) nedeniyle Oluşan travmatik yaralanmalar... 17/10/2009 - 21/10/2009
  133  Parmak avülsiyon yaralanması sonrasında Replantasyon ve kasık flebi Uygulaması : Olgu Sunumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  134  Periorbital hemanjiom : olgu Sunumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  135  Parotisin kanalliküler Adenomu : Olgu Sunumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  136  Konjunktivanın Primer Bazal Hücreli Karsinomu ve Primer Malign Melanomu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  137  Periorbital konjenital dev nevüs... 17/10/2009 - 21/10/2009
  138  Pediyatrik maksillofasiyel travma Olgularına cerrahi yaklaşım... 17/10/2009 - 21/10/2009
  139  Malign melanomda lenf nodlarına yaklaşım ; klinik deneyimlerimiz... 17/10/2009 - 21/10/2009
  140  Endometriyum karsinomunun izole skalp metastazı: Olgu sunumu.... 25/09/2009 -
  141  Reduction of major amputations after starting a multidiciplinary diabetic foot care team: single cen... 25/04/2009 - 29/04/2009
  142  Renal, İskelet ve Pektoral Anomalileri İçeren Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu... 15/10/2008 -
  143  Üçüncü Molar Diş Çekimine Bağlı Gelişen Mandibula Angulus Fraktürü... 15/10/2008 -
  144  Paramedian Alın Flebi İle Nazal RekonstrÜksiyon Deneyimlerimiz... 15/10/2008 -
  145  Lenfomanın Nadir Bir Klinik Görünümü Yüz Bölgesinde Oluşan Lezyon... 15/10/2008 -
  146  Lipom Eksizyonu Sonrası Nekrotizan Fasiit... 15/10/2008 -
  147  205 El ve Üst Eksttremite Yanık Kontraktürü olgusunun Değerlendirilmesi... 15/10/2008 -
  148  Üst Ekstremite Yerleşimli Malign Tümörlerin Tedavisi... 15/10/2008 -
  149  Spitzoid Tümör Olgu Sunumu... 15/10/2008 -
  150  Sık Tekrarlayan Hidradenit Süpürativa Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom... 15/10/2008 - 19/10/2008
  151  Yanığa Bağlı Boyun Bölgesindeki Kontraktürün Ekspanse Serbest Paraskapular Flep ile Onarımı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  152  Radyoterapi ile Regrese Olan Yüz Bölgesinde Bilateral Dev Skuamöz Hücreli Karsinom Olgusu... 15/10/2008 -
  153  Aynı Zamanda Yüz Bölgesinde Gelişen 3 Farklı Tümör Rabdomyosarkom, Skuamöz Hücreli Karsinom... 15/10/2008 - 19/10/2008
  154  Skalpte Kemik Erozyonuna Yol Açan Marjolin Ülser ve Serbest Latissimus Dorsi Flebi ile Rekonstrük... 15/10/2008 -
  155  Odontojenik Tümörlü Hastalarımzla İlgili Klinik Deneyimlerimiz... 15/10/2008 -
  156  Kliniğimizde Uygulanan Prefabrike Radial Önkol Serbest Flep ile Yüz Bölgesi Rekonstrüksiyonlar... 15/10/2008 -
  157  Tatuajların Silinmesinde Q-Switch Nd-YAG Laser Kullanımının Etki Mekanizmasının Araştırılma... 15/10/2008 -
  158  Sentetik Dolgu Materyali Olarak Kullanılan Hyaluronik Asidin DegradasyonununGeciktirilmesinde Kromo... 15/10/2008 -
  159  Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz... 15/10/2008 -
  160  Yüz Bölgesinde Kontür Düzeltilmesinde Farklı Bir Seçenek: Serbest Skapuler Flep... 15/10/2008 -
  161  Kesik Sinir Ucundan Salınan Büyüme Faktörlerinin ve Sinire Uygulanan Elektrik Stimülasyonunun F... 15/10/2008 -
  162  Yanığa Bağlı El, Kol ve Yüz Bölgesinde Keloid ve Cerrahi Tedavisi... 15/10/2008 - 18/10/2008
  163  Lomber Bölgedeki Dev Boyutta Konjenital Kıllı Nevüs ve Abdominal Flep ile Onarımı... 15/10/2008 -
  164  Nadir Görülen Parotis Tümörleri... 15/10/2008 -
  165  Kavram Haritaları Oluşturmada CMAP Araçlarının Kullanımı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  166  Comparison of learning with concept maps and classical methods among medical students... 22/09/2008 - 25/09/2008
  167  18 Hastada Dupuytren Kontraktürü Sonuçlarımız... 16/05/2008 -
  168  Elde Yanığa Bağlı Keloid ve Cerrahi Tedavisi... 16/05/2008 -
  169  197 El ve Üst Ekstremite Yanık Kontraktürü Olgusunun Değerlendirilmesi... 16/05/2008 -
  170  Spagetti Elbileği Yaralanması Olan 104 Hastanın Cerrahi Tedavi ve Postoperatif Fonksiyonel Sonuç... 16/05/2008 -
  171  58 Üst Ekstremite Malign Tümörü Olgusunun Değerlendirilmesi... 16/05/2008 - 19/05/2008
  172  Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibuler Eklem Ankilozu: Olgu Sunumu... 11/05/2008 - 12/05/2008
  173  Nazal Septum Yerleşimli Mukozal Malign Melanoma: Olgu Sunumu... 11/05/2008 - 12/05/2008
  174  Kavram Haritaları Oluşturmada IHMC Cmap Araçlarının Kullanımı... 06/05/2008 -
  175  Temporoparietal Fasya Flebi ile Trakeal Rekonstrüksiyon... 26/11/2007 - 28/11/2007
  176  Sinir Grefti ile Ters Uç Yan Onarım Tekniği Kullanarak Farklı Dokuların Nörotropizminin Değel... 26/11/2007 - 27/11/2007
  177  Serbest Radial Önkol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyonu... 26/11/2007 - 28/11/2007
  178  Prefabrike Serbest Radial Önkol Flebi İle Soket Rekonstrüksiyonu... 26/11/2007 - 28/11/2007
  179  Topuk Bölgesi Defektlerinin Serbest Kas Flepleri İle Onarımı... 26/11/2007 - 28/11/2007
  180  Penil Keloid... 17/10/2007 - 20/10/2007
  181  Sağlıklı El Parmaklarının Self Kannibalizmi: Olgu Sunumu... 17/10/2007 -
  182  Serbest Radial Frearm Flep ile Soket Rekonstrüksiyonu Öncesi Önkolda Palpebra Prefabrikasyonu... 17/10/2007 -
  183  Köstebek Tuzağıyla Oluşan El Yaralanmaları... 17/10/2007 -
  184  Spagetti El Bilek Yaralanmaları... 17/10/2007 -
  185  Kompozit Baş Boyun Defektlerinde Temporoparietal Fasya Flebi ile Rekonstrüksiyon... 17/10/2007 -
  186  Pleomorfik Adenomu Taklit Eden İntraparotid Yerleşimli Schwannoma Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  187  Kepçe Kulak Deformitesinin Düzeltilmesinde Modifiye Tüp Yöntemi Kullanılması... 17/10/2007 -
  188  Juvenil Gigantomasti... 17/10/2007 - 20/10/2007
  189  Kimyasal Yanık Skarı Zemininde Gelişmiş Mukozal Malign Melanom... 17/10/2007 -
  190  Tip III Malolüzyona Bağlı Bilateral Temporal Kas Hipertrofisi Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  191  Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibular Eklem Ankilozu Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  192  Nazal Septum Yerleşimli Mukozal Malign Melanoma... 17/10/2007 - 20/10/2007
  193  Malign Melanom Eksizyonunu Takiben Popliteal Lenf Nodu Metastazı ve Popliteal Lenf Nodu Disseksiyon... 17/10/2007 - 20/10/2007
  194  Inferior Pedicle Breast Reduction Using Pedicle Suspension with Dermal Flap: 38 Patient Results... 26/06/2007 - 30/06/2007
  195  Spaghetti Wrist Trauma: Treatment and Results... 26/06/2007 - 30/06/2007
  196  Surgical Management and Results of Dentofacial Deformities... 26/06/2007 - 30/06/2007
  197  Maximizing Breast Projection with Combined Free Nipple Graft Reduction Mammoplasty and Backfolded De... 26/06/2007 - 30/06/2007
  198  Inferior Pedicle Breast Reduction Using Pedicle Suspension with Sutures: Results in 52 Patients... 22/05/2007 - 26/05/2007
  199  Y Modified Tubing Technique in the Correction of Prominent Ear Deformity... 22/05/2007 - 26/05/2007
  200  Masif Kanamayı Durdurmada Çuvaldız ile Kompartmanizasyon Yöntemi: İnterplast Deneyimi... 20/09/2006 - 23/09/2006
  201  Skrotal Kalsinozis... 20/09/2006 - 23/09/2006
  202  Comparison of Aesthetic Outcomes and Morbidity of Total Nasal Reconstruction with Forehead Flaps and... 17/05/2006 - 20/05/2006
  203  Comparison of Functional Recovery in Early and Late Primary Repair of Nerve Injuries... 17/05/2006 - 20/05/2006
  204  The Free Deltoid Flap: Clinical Applications to Upper Extremity, Lower Extremity and Maxillary Defec... 17/05/2006 - 20/05/2006
  205  561 Maksillofasiyal travma olgusunun geriye dönük değerlendirilmesi... 16/11/2005 - 20/11/2005
  206  El ve önkol yaralanması olan 141 hastada damar, sinir, tendon onarımları... 16/11/2005 - 20/11/2005
  207  Makroglossi ve Cerrahi Tedavisi... 14/09/2005 - 17/09/2005
  208  Zigomatik Kemiğin Fibröz Displazisi... 14/09/2005 - 17/09/2005
  209  Çok Delikli ya da Deliksiz Olmasına Göre Kıkırdak Greftlerin Fiksasyon Yeteneklerinin Araştır... 14/09/2005 - 17/09/2005
  210  Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Yağ Greftlerinde Adiposit Viabilitesinin Mikroskobik Olarak Değer... 14/09/2005 - 17/09/2005
  211  Alt Dudak Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 171 Olgu Sunumu... 14/09/2005 - 17/09/2005
  212  Metastatik Parotis Lezyonları: 73 Parotidektomi Olgusunun Retrospektif Analizi... 14/09/2005 - 17/09/2005
  213  Perioküler Metatipik Karsinom Sonuçlarımız: 35 olgu sunumu... 14/09/2005 - 17/09/2005
  214  Göğüs Duvarının Geniş Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyonu ile Tedavi Edilen Rekürren Malign Fibr... 01/09/2005 - 03/09/2005
  215  The Effects of Fat Grafts on Healing of Cranial Bone Defects: An Experimental Study in Rats... 30/08/2005 - 03/09/2005
  216  The Interaction of The Botulinum Toxin Type A with Local Anesthetic Agents: An Experimental Study in... 30/08/2005 - 03/09/2005
  217  Alt ekstremite defektlerinin arteriovenöz loop kullanılarak rekonstrüksiyonu... 02/07/2005 - 04/07/2005
  218  Akut dönemde sinir grefti ile onarımlarım uygulanan alt ekstremite travmatik sinir yaralanmaları... 02/07/2005 - 04/07/2005
  219  Fibrous Dysplasia of the Zygomatic Bone... 25/05/2005 - 27/05/2005
  220  What Should Be the Treatment Modality in Giant Cutaneous Lipomas? Review of the Literature and Repor... 25/05/2005 - 27/05/2005
  221  Isolated Familial Syndactyly: A Case Report and Review of the Literature... 25/05/2005 - 27/05/2005
  222  A Systematic Approach to Infraorbital Region Reconstruction... 25/05/2005 - 27/05/2005
  223  Fasciitis Ossificans of the Gluteal Region... 25/05/2005 - 27/05/2005
  224  The Use of Becker Prosthesis in Breast Reconstruction and in Correction of Breast Deformities... 25/05/2005 - 27/05/2005
  225  Metastatic Parotid Lesions: A Retrospective Analysis of 74 Parotidectomy Cases... 25/05/2005 - 27/05/2005
  226  Do complicated wounds heal with time?... 08/07/2004 - 13/07/2004
  227  Pectoralis major myocutaneous flap for the treatment of skin erosion secondary to pacemaker reaction... 08/07/2004 - 13/07/2004
  228  Do Holes in Cartilage Graft Improve the Capacity of Fixation?: An Experimental Study in Rabbits... 08/07/2004 - 13/07/2004
  229  Behavior of the Different Implant Materials in Acute Infection and Efficacy of Antibiotic: Experimen... 08/07/2004 - 13/07/2004
  230  Recent Advances In Diabetic Wound Care... 08/07/2004 - 13/07/2004
  231  Effectiveness of gold weights with single hole and multiple holes... 01/10/2003 - 05/10/2003
  232  Late presenting tumors: how will they end up?... 01/10/2003 - 05/10/2003
  233  Reconstruction of complex abdominal and chest wall defects... 01/10/2003 - 05/10/2003
  234  Delayed prefabricated arterial composite venous flaps: an experimental study in rabbits.... 01/10/2003 - 05/10/2003
  235  Tissue expanders: do they expand our minds?... 01/10/2003 - 05/10/2003
  236  Radial forearm flap for reconstruction of hand defects... 01/10/2003 - 05/10/2005
  237  The prelaminated nail enfolded nasolabial flap for reconstruction of full-thickness ala nasi defects... 01/10/2003 - 05/10/2003
  238  Dermis Şerit Greftleri ile Dolgu Uygulamaları... 18/10/2002 - 20/10/2002
  239  Bası yaraları ve cerrahi tedavisinin uzun dönem sonuçları... 18/10/2002 - 20/10/2002
  240  Çok ender bir parotis tümörü: Adenoskuamöz karsinom... 18/10/2002 - 20/10/2002
  241  Tuberöz Ksantomlar... 18/10/2002 - 20/10/2002
  242  Serbest Radial Ön Kol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyon... 18/10/2002 - 20/10/2002
  243  Long term results in 728 pressure ulcers... 18/09/2002 - 21/09/2002
  244  The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumetic Sciatic Nerve Injuries... 20/06/2002 - 23/06/2002
  245  The reconstruction of the premaxilla with free medial scapular osteocutaneous flap... 20/06/2002 - 23/06/2002
  246  Neurotization of the Denervated Muscle with End-to-Side Nerve Grafts and Nerve Growth Factor... 20/06/2002 - 23/06/2002
  247  Comparison of treatment of periorbital rhytids with conventional methods... 26/05/2002 - 29/05/2002
  248  Augmentation of periorbital and glabellar wrinkles with periorbital fat graft... 26/05/2002 - 29/05/2002
  249  The correction of striae with dermal strips... 26/05/2002 - 29/05/2002
  250  Evaluation of the outcomes of reduction mammoplasty with different techniques... 26/05/2002 - 29/05/2002
  251  A Problem Based Approach to Difficult Noses for Rhinoplasty... 26/05/2002 - 29/05/2002
  252  Reconstruction of the Lower Extremity Defects with an Arteriovenous Loop... 29/04/2002 - 30/04/2002
  253  Neurotization of the Denervated Muscles with end-to-side Nerve Grafts... 29/04/2002 - 30/04/2002
  254  Baş bölgesinde lokalize diffüz nörofibroma: Nörofibromatozis Tip I birlikteliği olan bir olgu ... 20/10/2001 - 26/10/2001
  255  Farklı Konsantrasyonlarda Adrenalin İçeren Lokal Anesteziklerin Deri Flep Yaşamina Etkisi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  256  Morbid Obezite Operasyonları Sonrasında Vücut Kontur Restorasyonu Tedavisinde Dermolipektomi Uygu... 27/09/2001 - 30/09/2001
  257  Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Deği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  258  Fasiyal Paralizide Temporal Kas Transferi Sonrası Kasın Eğitilmesi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  259  Zor Burunlarda Probleme Dayalı Rinoplasti Tekniği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  260  Velofaringeal Yetmezliğin Tedavisinde Değerlendirme ve Uygun Yöntemin Seçimi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  261  Yarık Dudak-Damak Sonrası Gelişen Maksiller Hipoplazi ve Alveoler İskeletsel bir Defektin Skapul... 27/09/2001 - 30/09/2001
  262  Kliniğimizde Baş-boyun Ve Alt Ekstremiteye Uygulanan Serbest Doku Transferlerinin Başarı Oranlar... 27/09/2001 - 30/09/2001
  263  Yanıkların Medikolegal Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 27/04/2001
  264  Gelişme Döneminde Oluşan Periferik Fasial Paralizinin Kraniofasial Kemik Gelişimine Etkisi... 27/09/2000 - 01/10/2000
  265  Total Diz Artroplastisi Sonrası Görülen Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu... 27/09/2000 - 01/10/2000
  266  Geniş Sakrogluteal Defekt Onarımında Transpelvik Rektus Abdominis Myokutan Flep Kullanımı.... 27/09/2000 - 01/10/2000
  267  Ekstravazasyon Yaralanmasında Tedavi Yöntemleri... 27/09/2000 - 01/10/2000
  268  Bilateral V-Y İlerletme Flebi ile Radikal Sünnet Olgusunun Cerrahi Tedavisi... 27/09/2000 - 01/10/2000
  269  Alt Ekstremite Free Flep ile Rekonstrüksiyonunda Arteriovenöz Loop Uygulaması... 27/09/2000 - 01/10/2000
  270  Reverse Temporal Kas Flebi... 30/09/1999 - 03/10/1999
  271  Suprasternal Dermoid Kist... 30/09/1999 - 03/10/1999
  272  Alt Ekstremitenin Free Flap ile Rekonstrüksiyonunda Loop Uygulaması... 30/09/1999 - 03/10/1999
  273  Maksillofasiyal Bölgedeki Yakın Mesafeli Yüksek Hızlı Ateşli Silah Yaralanmalarının Rekonstr... 30/09/1999 - 03/10/1999
  274  Skarların Estetik Onarımında Dermabrazyon Üzeri İnce Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulanmas... 10/10/1998 - 12/10/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Pediyatrik Fasiyal Travma ÇOCUK ACİL TIP: Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
  2  Yara Kapama Yöntemleri ve Yara Bakımı ÇOCUK ACİL TIP: Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
  3  Yanıklar ÇOCUK ACİL TIP: Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Fibro-proliferatif Skar Dokularında miR-29 ailesi varlığının, miR29'un kollajen maturasyonuna etkisinin ve ekstrasellüler matriks sentezi ile ilişkili sinyal yolaklarındaki rolünün incelenmesi...  7/2016 - 7/2019
  2  Fare Kuyruğunda Oluşturulan Sekonder Lenfödem Modelinde Embriyonik Kök Hücre ve Kemik İliği Mezenkimal Kök Hücrelerinin Lenfanjiogenezis Üzerine Etkisi...  6/2013 - 1/2014
  3  Malign Melanomda Regülatör T Hücrelerinin Yeri...  9/2008 - 9/2011
 • NO AD YIL
  1  European Association of Plastic Surgeons  2008