En

DR. AHMET CAN BİLGİN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş Sağlığı Doktora Programı  2003
 • NO AD YIL
  1  Physicians' attitudes towards the elderly: Ageism in a university hospital in Turkey...  2019
  2  Preclinical Students Views On Medical Ethics Education: A Focus Group Study in Turkey...  2018
  3  Türkiye'de HIV Pozitif Bireylerde Yapılmış Epidemiyolojik Çalışmaların Bibliyometrik İncele...  2017
  4  Hekimliğe Son Adım: İntörnlerin Çalışma ve Eğitim Ortamı (The Final Step to Becoming a Phy...  2015
  5  Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşlıların kullandığı sağlık kurumları ve etkileyen etmenl...  2011
  6  Sexual attitudes, behaviour changes and opinions of interns in Izmir, Turkey...  2010
  7  OPERATIONAL RESEARCH IN NARLIDERE EDUCATION RESEARCH AND HEALTH DISTRICT’S HEALTH CENTRES (1999-200...  2007
  8  İş stresi ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi'nde çalışan erkek işçilerde geçerlilik ve gü...  2007
  9  İzmir Konak ilçesinde 20 yaş ve üzeri nüfusta sosyoekonomik göstergeler ve koroner kalp hastal...  2007
  10  Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...  2007
  11  The association of job strain with coronary hearth disease and metabolic syndrome in municipality wo...  2006
  12  lise son sınıf öğrencisinin sağlık bilgisinin değerlendirilmesi...  2001
  13  toplu iş sözleşmelerinde iş sağlığının yeri...  1999
  14  Ulusal İşçi Sağlığı Kongresinden izlenimler...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde İnsani Bilimler ve Sanatın Kullanılması... 30/11/2019 - 30/11/2019
  2  BEKİR YILDIZ'ıN ÖYKÜLERİNDE TOPLUM SAĞLIĞINA İLİŞKİN KONULARIN NİTELİKSEL BİR ÇALIŞM... 27/11/2019 - 30/11/2019
  3  MARX, KAPİTAL VE SAĞLIK... 27/11/2019 - 30/11/2019
  4  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-2: CERRAHİ BİLİMLERİN HALK SAĞL... 13/11/2018 - 17/11/2018
  5  Halk Sağlığı ve Tıbbin Diğer Dalları Arasındaki İlişki-4: Halk Sağlığının Diğer Klin... 13/11/2018 - 17/11/2018
  6  Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-3: Dâhili Tıp Bilimlerinin Halk ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  7  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE DOKÜMAN ANALİZİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  8  Dünya'da sağlık çalışanlarına yönelik şiddet; bir bibliyometrik analiz... 13/11/2018 - 17/11/2018
  9  Üreme Sağlığı Tarihçesi... 13/11/2018 - 17/11/2018
  10  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-1: TEMEL TIP BİLİMLERİNİN HALK S... 13/11/2018 - 17/11/2018
  11  Tıpta İnsan Bilimleri Özel Çalışma Modülü... 09/05/2018 - 12/05/2018
  12  Ulusal Halk Sağlığı Kongrelerinde Sunulan Yaşlı Sağlığı Bildirilerinin Değerlendirilmesi... 21/03/2018 - 22/03/2018
  13  Ulakbim veritabanında yaşlılarda sosyal dışlanma konusunun bibliyometrik analizi... 21/03/2018 - 22/03/2018
  14  Preclinical Students Views on Medical Ethics Education: A Focus Group Study... 28/04/2017 - 30/04/2017
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modüllerinin Özellikleri ve İşleyiş... 15/03/2017 - 17/03/2017
  16  Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilerin niceliksel değerlendirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  17  Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilere aile hekimliği sisteminin etkisi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  18  Son Üç Ulusal Halk Sağlığı Kongresindeki Bildirilerin Değerlendirilmesi... 05/10/2015 - 09/10/2015
  19  Evaluation and improvement of a medical ethics program in a PBL curriculum: two-year results.... 24/08/2013 - 28/08/2013
  20  Development and Evaluation of a Medical Ethics Program for First-Year Students... 17/10/2011 - 22/10/2011
  21  Tuzla Tersaneleri İle İlgili Raporlar ve İş Sağlığına Yaklaşım Sorunları... 04/10/2011 - 07/10/2011
  22  kuş gribi ve etik: bir olgu sunumu... 15/10/2009 - 17/10/2009
  23  Tıp eğitimi sonunda cinsel tutum ve davranış değişiklikleri ve bu konudaki intörn görüşler... 04/06/2009 - 05/06/2009
  24  bir sözlü tarih çalışması... 19/09/2008 - 19/09/2008
  25  tıp ve sanat... 19/09/2008 - 19/09/2008
  26  Anlamdan - Anlatıma "Iş Sağlığı", Endüstri Sağlığından - Çalışma Sağlığına... 10/05/2008 - 10/05/2008
  27  tıp etik eğitiminde bir uygulama: edebiyat, sinema ve etik... 06/05/2008 - 09/05/2008
  28  İzmir Konak İlçesinde 20 Yaş ve Üzeri Nüfusta Metabolik Sendrom Prevalansı... 23/10/2007 - 26/10/2007
  29  Social determinants of job strain in municipality workers... 11/06/2006 - 16/06/2006
  30  salgınlarda sağlık çalışanlarının ve diğer kamu görevlilerinin eğitimi; kastamonu deneyim... 13/04/2006 - 13/04/2006
  31  Bir işyeri sağlık biriminde sağlık eğitim hizmetleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  32  Belediye çalışanlarında iş gerilimi ve iş gerilimini etkileyen etmenler... 28/09/2005 - 01/10/2005
  33  Validity and reliability of demand-control-support questionnaire in Turkish working population... 21/08/2005 - 25/08/2005
  34  İş stresi modeli olarak iş yükü, iş kontrolü ve destek ölçeğinin Türkçe uyarlaması... 03/11/2004 - 06/11/2004
  35  Temizlik işcilerinde kalp damar hastalığı risk etmenleri sıklığı ve iş stresi ilişkisi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  36  Bayraklı 1 nolu sağlık ocağı bölgesinde 18-58 yaş engellilik sıklığı ve engelliliği beli... 08/04/2004 - 10/04/2004
  37  Tobacco use among workers in a textile plant and knowledge of kontrol measures... 03/08/2003 - 08/08/2003
  38  Üniversite ve calışma yaşamı ilişkisine yönelik bir deneme: Bir işyerinde durum saptama ve g... 27/04/2001 - 29/04/2001
  39  Balçova ssağlık ocağı bölgesinde yer alan konfeksiyon atölyelerinde çalışanların sağlık... 27/04/2001 - 29/04/2001
  40  Sağlık işkolunda çalışan sağlığı ile ilgili bir kurumsal yapılanma önerisi... 26/11/1999 - 28/11/1999
  41  toplu iş sözleşmelerinde iş sağlığının yeri... 20/04/1998 - 23/04/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Üreme Sağlığı Tarihsel Bakışla Türkiyede Halk Sağlığı...  2018
 • NO AD TARIH
  1  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 18-55 yaş engelli prevalansı ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi...  8/1999 - 8/2002
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve Çalışma Ortamlarından Kaynaklanan Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi...  6/1999 - 6/2003
 • NO Görev
  1 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Ekim 2018
  2 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Ocak 2017- Kasım 2018
  3 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2013- Şubat 2016
  4 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2010- Şubat 2013