En

UZM.DR. FATMA İLKNUR ULUGÜN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı  2012
 • NO AD YIL
  1  The Effect of Ozone Treatment to the Inflammatory Response in Lung Contusion...  2018
  2  Determination of severity of deformity with rib length to costal cartilage length ratio in thorax de...  2018
  3  A practical technique in laparoscopic diaphragm pacing surgery: Retrospective analyse of 43 patient...  2018
  4  Akciğer Kanserinde Bronkoplastik Yöntemler...  2017
  5  Pulmoner Blastom...  2011
  6  Evaluation of quality of life after bilateral endoscopic thoracic sympathectomy for primary hyperhid...  2010
  7  izole tek veya çift taraflı akciğer transplantasyonu için donör operasyonu, organın korunması...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Posterior Mediastende Ektopik Tiroid Karsinomu... 25/04/2019 - 28/04/2019
  2  Adenoid Kistik Karsinomun akciğere talihsiz metastazı... 25/04/2019 - 28/04/2019
  3  Kosta Fraktürlerinde Cerrahi Fiksasyon Deneyimi... 04/05/2017 - 07/05/2017
  4  Göğüs Duvarı Deformitelerinde Kemik Kosta,Kıkırdak Kosta Oranı İle Deformite Şiddetinin Bel... 04/05/2017 - 07/05/2017
  5  Dokuz Yılda Progrese Olan Nodül: Adenokarsinom ? Olgu Sunumu... 24/11/2016 - 27/11/2016
  6  Akciğer Cerrahisinde Parankim Koruyucu Yöntemler: Dokuz Eylül Deneyimleri... 25/04/2013 - 28/04/2013
  7  Üç Farklı Histolojik Tipte Senkron Akciğer Kanseri... 23/02/2012 - 26/02/2012
  8  DEÜTF Göğüs Cerrahisi A.D. Genişletilmiş Akciğer Rezeksiyonu Deneyimi... 23/02/2012 - 26/02/2012
  9  sternotomi ve torakotomi uygulamasının respiratuvar kas gücü üzerine etkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  10  atrium tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde ekstended akciğer rezeksiyonl... 10/11/2010 - 14/11/2010
  11  neoadjuvan tedavi sonrası akciğer rezeksiyonları... 10/11/2010 - 14/11/2010
  12  vertebra ve atrium rezeksiyonu hariç ekstended akciğer rezeksiyonları... 10/11/2010 - 14/11/2010
  13  pet tutulumu olan torasik patolojilerde histolojik değerlendirme... 10/11/2010 - 14/11/2010
  14  ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde cerrahi... 10/11/2010 - 14/11/2010
  15  soliter pulmoner nodül nedeniyle tanısal torakotomi uygulanan olgularımız... 17/05/2007 - 20/05/2007
  16  ratlarda pnömonektomi sonrası retinoik asitin karşı akciğer büyümesi üzerine etkileri... 17/05/2007 - 20/05/2007
  17  pektus ekskavatumun nuss prosedürü ile düzeltilmesi:7 vakalık bildirim... 17/05/2007 - 20/05/2007
  18  kliniğimizde ikinci primer küçük hücre dışı akciğer kanseri nedeniyle opere ettiğimiz olgu... 17/05/2007 - 20/05/2007