En

UZM.DR. MAKBULE NESLİŞAH TANTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Uzman
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2012
 • NO AD YIL
  1  The Importance of Family History in Breast Cancer Patients in Primary Care Setting: a Cross-sectiona...  2017
  2  Depresyonda Risk Faktörleri, Belirti ve Bulgular...  2017
  3  Breast cancer risk perceptions of Turkish women attending primary care: a cross-sectional study...  2014
  4  Aile hekimliği pratiğinde sık görülen bir hastalık: İrritabl bağırsak sendromu...  2014
  5  The effect of physical activity and body mass index on menopausal symptoms in Turkish women: a cross...  2014
  6  Nifedipine bağlı dişeti büyümesi: Olgu sunumu...  2014
  7  Asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında mesleki memnuniyetleri ve yaşam koşullar...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Düşük Kemik Mineral Yoğunluğu Oluşmasına Etkisi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  2  The relationship between circadian preferences and happiness in medical school students ... 19/10/2017 - 22/10/2017
  3  Gebelerin Gebelikleri Boyunca Fiziksel Aktivite ve Uyku Durumlarının Yorgunluk Semptomlarına ve D... 08/04/2017 - 09/04/2017
  4  1100'de 1!... 08/04/2017 - 09/04/2017
  5  Üniversite öğrencilerinde postür bozukluğu görülme sıklığının saptanması... 12/11/2016 - 13/11/2016
  6  Anlamak ya da Anlamamak: Aydınlatılmış Onam Formu Anlaşılıyor Mu?... 12/11/2016 - 13/11/2016
  7  İzmir İlinde Multimorbidite Oluşturan Hastalıklar ve Bunların Görülme Sıklığı... 12/11/2016 - 13/11/2016
  8  Tıp Öğrencilerinin İlaç Firmalarının Promosyon Çalışmaları ile İlişkisi... 11/11/2016 - 13/11/2016
  9  Aşerme Yaşantı Ölçeği (Ayö) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  10  How to be a good-enough GP for non-heterosexual people (LGBT - Lesbian, Gay, Bisexual and Trans peop... 18/06/2016 - 18/06/2016
  11  Self-regulation skills in nicotine addiction: a case report... 22/10/2015 - 25/10/2015
  12  Ask women family history of breast cancer for person-centered approach of screening... 22/10/2015 - 25/10/2015
  13  65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Bağışıklamasında Hekimin Verdiği Danışmanlığın Etkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  14  Hamilelik beyni: Gerçekten var mı?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  15  Pregnancy brain: Does really exist??,... 23/10/2014 - 26/10/2014
  16  Nifedipine bağlı dişeti büyümesi: olgu sunumu... 23/04/2014 - 27/04/2014
  17  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 26/06/2013 - 30/06/2013
  18  The effect of physical activity and body mass index on menopausal symptoms... 04/07/2012 - 07/07/2012
  19  Vücut Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivitenin, Menopozal Semptomlar Üzerine Etkisi... 16/05/2012 - 20/05/2012
  20  Resident doctors' professional satisfaction and its effects on their lives.... 10/05/2012 - 13/05/2012