En

UZM.DR. ÖZGÜR APPAK TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  2011
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Viroloji Bilim Dalı, 2016  
 • NO AD YIL
  1  Konjenital Sifilis Olgusu ve Prozon Fenomeni...  2019
  2  Comparison of polymerase chain reaction-restriction enzyme analysis method and dna sequence analysis...  2018
  3  Viral Respiratory Infections Diagnosed by Multiplex PCR in Pediatric Patients. 2018 Dec 20....  2018
  4  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Sa...  2013
  5  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Allojenik Kemik İliği Nakli Yapılan Olgularımızda Cmv Antijenemi Ve Cmv-Dna Pcr Sonuçlarının... 01/03/2019 - 03/03/2019
  2  Hangi klinikler ne kadar hiv testi istiyor?... 15/11/2018 - 18/11/2018
  3  hiv tanı algoritması, bir yıllık deneyim... 04/11/2018 - 08/11/2018
  4  Epstein barr virus serolojik tanısında;euroimmun IFA/ELİSA, abbott architect, siemens immulite ve... 04/11/2018 - 08/11/2018
  5  Çocuklarda respiratuvar sinsityal virus sıklığı ve dağılımının değerlendirilmesi... 04/11/2018 - 08/11/2018
  6  Changing epidemiology of hepatitis c virus genotype distribution: seven-year data... 04/11/2018 - 08/11/2018
  7  Bir konjenital sifiliz olgusu ve prozon fenomeni... 04/11/2018 - 08/11/2018
  8  İnvaziv aspergilloz tanısında galaktomannan antijen testinin rolü... 04/11/2018 - 08/11/2018
  9  Hiv çalıştayı; dokuz eylül üniversitesi 2016-2018 verileri... 04/11/2018 - 08/11/2018
  10  Tokat, Çorum ve Amasya illerindeki memiricilerde Bartonella taylorii, B. elizabethae ve B. grahamii... 04/11/2018 - 08/11/2018
  11  Changing epidemiology of hepatitis c virus genotype distribution: seven-year data... 23/09/2018 - 26/09/2018
  12  Evaluation of Abbott Architect, Siemens Immulite, bioMerieux Vidas and Euroimmune Assays for Determi... 23/09/2018 - 26/09/2018
  13  Anti T.gondii IgG avidite testinin yorumunda karşılaşılan sorunlar... 08/11/2017 - 12/11/2017
  14  Viral Respiratory Infections Diagnosed by Multiplex PCR in Pediatric Patients... 13/09/2017 - 16/09/2017
  15  TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARINI... 18/11/2016 -
  16  SOLUNUM VİRUSLARI; KİM? KİMİNLE? NE ZAMAN?... 16/10/2016 - 20/10/2016
  17  Tüberküloz dışı mikobakterilerin tür düzeyinde tanımlanması... 12/11/2011 - 16/11/2011
  18  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo... 09/09/2010 - 12/09/2010
  19  Beyin Omurilik Sıvısı Biyokimyasal Özlellikleri ile HSV-DNA PCR İstemlerinin Uygunluğunun Kar... 24/06/2008 - 28/06/2008