En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  2011
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Viroloji Bilim Dalı  2019
 • NO AD YIL
  1  Konjenital Sifilis Olgusu ve Prozon Fenomeni...  2019
  2  Viral Respiratory Infections Diagnosed by Multiplex PCR in Pediatric Patients....  2019
  3  Comparison of polymerase chain reaction-restriction enzyme analysis method and dna sequence analysis...  2018
  4  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Sa...  2013
  5  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Ankara Bölgesindeki Kemiricilerde Flebovirüs, Flavivirüs ve Alfavirüs Etkenlerinin Araştırılm... 21/11/2019 - 23/11/2019
  2  Ardışık beş kış mevsiminde İzmir'de dolaşan solunum sinsityal virus tipleri ve genotipleri... 28/10/2019 - 01/11/2019
  3  Solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında hızlı solunum panelinin etkisi... 28/10/2019 - 01/10/2019
  4  rotavirus-adenovirus combo antijen testinde yalancı pozitif sonuçlar... 28/10/2019 - 01/10/2019
  5  False Positive Results in Acommercially Available Rotavirus-Adenovirus Combo Antigen Assay... 02/10/2019 - 04/10/2019
  6  Changing Epidemiology of Hepatitis C virus Genotype Distribution: Eight-Year Data... 02/10/2019 - 04/10/2019
  7  Respiratory syncytial virus genotypes circulating in izmir, turkey, in five consecutive years... 11/09/2019 - 14/09/2019
  8  The effect of implementation of rapid molecular diagnostic panel for respiratory pathogens... 11/09/2019 - 14/09/2019
  9  Allojenik Kemik İliği Nakli Yapılan Olgularımızda Cmv Antijenemi Ve Cmv-Dna Pcr Sonuçlarının... 01/03/2019 - 03/03/2019
  10  Hangi klinikler ne kadar hiv testi istiyor?... 15/11/2018 - 18/11/2018
  11  Epstein barr virus serolojik tanısında;euroimmun IFA/ELİSA, abbott architect, siemens immulite ve... 04/11/2018 - 08/11/2018
  12  Çocuklarda respiratuvar sinsityal virus sıklığı ve dağılımının değerlendirilmesi... 04/11/2018 - 08/11/2018
  13  Bir konjenital sifiliz olgusu ve prozon fenomeni... 04/11/2018 - 08/11/2018
  14  İnvaziv aspergilloz tanısında galaktomannan antijen testinin rolü... 04/11/2018 - 08/11/2018
  15  Hiv çalıştayı; dokuz eylül üniversitesi 2016-2018 verileri... 04/11/2018 - 08/11/2018
  16  hiv tanı algoritması, bir yıllık deneyim... 04/11/2018 - 08/11/2018
  17  Changing epidemiology of hepatitis c virus genotype distribution: seven-year data... 04/11/2018 - 08/11/2018
  18  Tokat, Çorum ve Amasya illerindeki memiricilerde Bartonella taylorii, B. elizabethae ve B. grahamii... 04/11/2018 - 08/11/2018
  19  Changing epidemiology of hepatitis c virus genotype distribution: seven-year data... 23/09/2018 - 26/09/2018
  20  Evaluation of Abbott Architect, Siemens Immulite, bioMerieux Vidas and Euroimmune Assays for Determi... 23/09/2018 - 26/09/2018
  21  Anti T.gondii IgG avidite testinin yorumunda karşılaşılan sorunlar... 08/11/2017 - 12/11/2017
  22  Viral Respiratory Infections Diagnosed by Multiplex PCR in Pediatric Patients... 13/09/2017 - 16/09/2017
  23  TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARINI... 18/11/2016 -
  24  SOLUNUM VİRUSLARI; KİM? KİMİNLE? NE ZAMAN?... 16/10/2016 - 20/10/2016
  25  Tüberküloz dışı mikobakterilerin tür düzeyinde tanımlanması... 12/11/2011 - 16/11/2011
  26  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo... 09/09/2010 - 12/09/2010
  27  Beyin Omurilik Sıvısı Biyokimyasal Özlellikleri ile HSV-DNA PCR İstemlerinin Uygunluğunun Kar... 24/06/2008 - 28/06/2008