En

UZM.DR. GÖKÇEN ÖMEROĞLU ŞİMŞEK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  2011
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji Anabilim Dalı Temel Onkoloji Programı  2016
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of gene expression levels in the diagnosis of lung adenocarcinoma and malignant pleural m...  2020
  2  Effectiveness of thymoquinone in the treatment of experimental asthma...  2013
  3  Düşük doz amiodaron kullanımına ikincil gelişen pulmoner toksisite...  2012
  4  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of the relationship between pulmonary manifestations and laboratory findings in rheumatoi... 05/11/2019 - 10/11/2019
  2  Effects of oral pH changes on smoking desire... 28/09/2019 - 02/10/2019
  3  Romatoid artrit hastalarında akciğer tutulum paternleri ile laboratuvar bulguları arasındaki ili... 20/04/2019 - 21/04/2019
  4  Ağız içi pH değişikliklerinin sigara içme isteği üzerine etkisi... 10/04/2019 - 14/04/2019
  5  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularının hacimsel bilgisayarlı tomografi histogram an... 06/11/2018 - 11/11/2018
  6  İnterstisyel akciğer hastalıklarında hacimsel bilgisayarlı tomografi histogram analiz metodu il... 06/11/2018 - 11/11/2018
  7  Dokuz Eylul University Medical School Smoking Cessation Rates of Patients Followed at Department o... 04/10/2018 - 06/10/2018
  8  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Malign Plevral Mezotelyoma Tanısı Konmuş ... 14/04/2018 -
  9  EVALUATION OF GENE EXPRESSION PROFILES FOR THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF LUNG ADENOCARCINOMA AND MAL... 27/10/2013 - 31/10/2013
  10  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma... 13/05/2011 - 18/05/2011
  11  periferik akciğer nodullerinde tanı amaçlı konvansiyonel fiberoptik bronkoskopi gerekli mi?... 08/04/2009 - 12/04/2009
  12  akciğer kanserlerinde kemik metastazını saptamada hangi yöntem kullanılmalı?... 08/04/2009 - 12/04/2009
  13  koah alevlenmede tedavi değerlendirmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
 • NO AD TARIH
  1  AĞIZ İÇİ pH DEĞİŞİKLİKLERİNİN SİGARA İÇME İSTEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ...  6/2018 - 6/2019
  2  küçük hücreli dışı akciğer kanserinde avrupa çapında klinik uygulama modellerinin araştırıldığı epidemiyolojik çalışma...  2/2009 - 2/2010