En

UZM.DR. GÖKÇEN ÖMEROĞLU ŞİMŞEK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  2011
 • NO AD YIL
  1  Effectiveness of thymoquinone in the treatment of experimental asthma...  2013
  2  Düşük doz amiodaron kullanımına ikincil gelişen pulmoner toksisite...  2012
  3  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Ağız içi pH değişikliklerinin sigara içme isteği üzerine etkisi... 10/04/2019 - 14/04/2019
  2  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularının hacimsel bilgisayarlı tomografi histogram an... 06/11/2018 - 11/11/2018
  3  İnterstisyel akciğer hastalıklarında hacimsel bilgisayarlı tomografi histogram analiz metodu il... 06/11/2018 - 11/11/2018
  4  Dokuz Eylul University Medical School Smoking Cessation Rates of Patients Followed at Department o... 04/10/2018 - 06/10/2018
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Malign Plevral Mezotelyoma Tanısı Konmuş ... 14/04/2018 -
  6  EVALUATION OF GENE EXPRESSION PROFILES FOR THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF LUNG ADENOCARCINOMA AND MAL... 27/10/2013 - 31/10/2013
  7  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma... 13/05/2011 - 18/05/2011
  8  periferik akciğer nodullerinde tanı amaçlı konvansiyonel fiberoptik bronkoskopi gerekli mi?... 08/04/2009 - 12/04/2009
  9  akciğer kanserlerinde kemik metastazını saptamada hangi yöntem kullanılmalı?... 08/04/2009 - 12/04/2009
  10  koah alevlenmede tedavi değerlendirmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
 • NO AD TARIH
  1  AĞIZ İÇİ pH DEĞİŞİKLİKLERİNİN SİGARA İÇME İSTEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ...  6/2018 - 6/2019
  2  küçük hücreli dışı akciğer kanserinde avrupa çapında klinik uygulama modellerinin araştırıldığı epidemiyolojik çalışma...  2/2009 - 2/2010