En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2011
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı  2017
 • NO AD YIL
  1  Treatment of Neuroblastomain Infants Younger than 18 Months: The 30 Years Experience of Dokuz Eylul ...  2018
  2  Assessment of Health-Related Quality of Life in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Survivors: Pe...  2018
  3  The Investigation of Relationship Between Fok1 and Col1A1 Gene Polymorphisms and Development of Trea...  2018
  4  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatin ototoxicity in pediatric patients...  2016
  5  Protective Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Ototoxicity: Is It Effective Enough?...  2016
  6  FLAG Regimen with or without Idarubicin in Children with Relapsed/Refractory Acute Leukemia: Experie...  2015
  7  Friend or Foe? Effect of Oral Resveratrol on Cisplatin Ototoxicity...  2014
  8  Febrile Neutropenic Episodes in Children with Lymphoma and Malignant Solid Tumors....  2010
 • NO AD TARİH
  1  A Single center experience of pediatric Hodgkin lymphoma... 16/11/2018 - 19/11/2018
  2  Localized neuroblastoma: the 30 years experience of Dokuz Eylul University... 16/11/2018 - 19/11/2018
  3  Could the residuel tumor histopathology be a therapeutic directing effect in intermediate risk neuro... 16/11/2018 - 19/11/2018
  4  A 3year review of a cohort Turkish Paediatric Oncology Group (TURKPEDPGx)... 16/11/2018 - 19/11/2018
  5  Treatment of neuroblastoma in infants younger than 18 months: the 30 years experience of Dokuz Eylul... 16/11/2018 - 19/11/2018
  6  Evaluation of ototoxicity in children with head and neck cancer who received cisplatin and/or carbop... 16/11/2018 - 19/11/2018
  7  Treatment of stage 4S neuroblastoma: Dokuz Eylul University Experience of the last 10 years... 16/11/2018 - 19/11/2018
  8  Treatment of Children with Intermediate-Risk Neuroblastoma: Dokuz Eylul University Experience... 16/11/2018 - 19/01/2018
  9  Dokuz Eylul University Pediatric Oncology Group: Ewing Sarcoma Family of Tumors Experience... 16/11/2018 - 19/11/2018
  10  Could the Unidentified Bright Objects in Children be Accepted as an Additional Diagnostic Criterion ... 16/11/2018 - 19/11/2018
  11  Isolated central nervous system Non-Hodgkin lymphoma... 26/09/2018 - 29/09/2018
  12  Bilateral renomegaly: diagnosed as Non-Hodgkin lymphoma... 26/09/2018 - 29/09/2018
  13  Paediatric sinonasal malignant masses and th mimickers... 18/06/2018 - 22/06/2018
  14  Ewing sarcoma family of tumours: Beyond the bone!... 18/06/2018 - 22/06/2018
  15  Analysis and clinical significance of tissue factor positive, platelet and endothelial microparticul... 21/05/2018 - 22/05/2018
  16  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tedavi ilişkili ağır hipertrigliseridemi... 03/05/2018 - 06/05/2018
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Orta risk grubu nöroblastom tedavi deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  18  Agresif seyreden konjenital infantil fibrosarkom olgusu... 02/05/2018 - 06/05/2018
  19  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubu: Ewing Sarkom Tümör Ailesi Deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  20  Juvenil idiyopatik artrit tanısı ile izlenen pigmente villonodüler sinovit vakası... 02/05/2018 - 06/05/2018
  21  Olgu sunumu: dermatofibrosarkoma protuberans... 02/05/2018 - 06/05/2018
  22  Evre 4S nöroblastom tedavi deneyimimiz... 02/05/2018 - 06/05/2018
  23  Nadir görülen intermediyer diferansiyasyon gösteren pineal parankimal tümör olgusu... 02/05/2018 - 06/05/2018
  24  Olgu sunumu: pilomatrikoma... 02/05/2018 - 06/05/2018
  25  Çocukluk çağı Hodgkin lenfomasında tek merkez deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  26  Baş boyun yerleşimli kanser tanısıyla sisplatin ve/veya karboplatin alan çocuklarda ototoksisit... 02/05/2018 - 06/05/2018
  27  Onsekiz aylıktan küçük süt çocukluğu dönemi nöroblastomda Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  28  Orta risk grubu nöroblastomda rezidü tümör histopatolojisinin tedaviyi yönlendirici etkisi olab... 02/05/2018 - 06/05/2018
  29  NPM1 pozitif akut myeloid lösemide fincansı(CUP-LİKE)blaslar... 01/11/2017 - 04/11/2017
  30  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tedavi ilişkili ağır hipertrigliseridemi... 01/11/2017 - 04/11/2017
  31  Evaluation of Musculoskeletal Complaints and Skeletal Involvements in Children with Newly Diagnosed ... 12/10/2017 - 15/10/2017
  32  Head and Neck Hemangiomas of Childhood: A Single Center Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  33  Retrospective Analysis of Our Patients with Pons Glioma... 12/10/2017 - 15/10/2017
  34  Dokuz Eylul University Treatment Experience of Neuroblastoma... 12/10/2017 - 15/10/2017
  35  Treatment of Relapse Neuroblastoma: Dokuz Eylul University Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  36  Treatment Results in Pediatric Head and Neck Rhabdomyosarcomas: A Single Center Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  37  Acquired pure red cell aplasia in an adolescent: Could it be anything else?... 22/06/2017 - 25/06/2017
  38  The investigation of relationship between COL1A1 and FOK1 gene polymorphisms and development of trea... 22/06/2017 - 25/06/2017
  39  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda indüksiyon tedavisi sırasında doku faktörü pozitif, tro... 04/05/2017 - 07/05/2017
  40  Küçük bir çocukta atipik seyirli sekonder hemofagositik lenfohistiyositoz: Kala-azar olmasın?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  41  Kemik/eklem ağrısı yakınmaları ile başvuran akut lenfoblastik lösemili çocuklarda klinik ve ... 04/05/2017 - 07/05/2017
  42  Adölesan bir hastada saf eritroid dizi aplazisi: Başka birşey olabilir mi?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  43  Akut lenfoblastik lösemili bir hastada akut nekrozitan pankreatit seyri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  44  Düşük Dereceli Gliyal Tümör Tedavisi Sonrası Gelişen Serebral Tuz Kaybı Sendromunda Fludroko... 26/04/2017 - 30/04/2017
  45  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Türkiye Çocukluk Çağı Kanserleri Farmakogenomik Kohortu (TURKPED... 19/04/2017 - 23/04/2017
  46  Kemik İliği Tutulumu ile Gelen Rabdomyosarkom Olgusu... 19/04/2017 - 22/04/2017
  47  Baş Boyun Yerleşimli Rabdomyosarkomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  48  Nötropenik Ateş Odağı: Listeria menenjiti... 19/04/2017 - 23/04/2017
  49  Pons Gliomu Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  50  Çocukluk Çağı Optik Gliom Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  51  Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  52  Renal Tutulum ile Gelen Bir Non Hodgkin Lenfoma Olgusu... 19/04/2017 - 23/04/2017
  53  İzole Santral Sinir Sistemi Lenfoması... 19/04/2017 - 23/04/2017
  54  Çocukluk Çağı Lenfoma ve Solid tümörlerinde Başvuruda Kas İskelet Yakınmaları ve Tutulumla... 19/04/2017 - 23/04/2017
  55  Çocukluk Çağı Baş Boyun Yerleşimli Hemanjiomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  56  Relaps Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  57  Edinsel saf eritroid dizi aplazili adölesan bir olgu... 24/02/2017 - 26/02/2017
  58  Allojeneik kök hücre nakli sonrası 2 olguda BK virüs ilişkili hemorajik sistit tedavisinde levo... 02/12/2016 - 04/12/2016
  59  A Single Center Experience of a Treatment for Medulloblastoma... 19/10/2016 - 22/10/2016
  60  Akut Lenfoblastik Lösemi nedeniyle tedavi almış çocuklarda genel yaşam kalitesinin değerlendir... 19/10/2016 - 22/10/2016
  61  Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisi sonrası oluşan kemik değişiklikleri ile COL1A1 ve FOK1 gen po... 19/10/2016 - 22/10/2016
  62  Paediatric Hodgkin Lymphoma: A Single Center Experience from the West Part of Turkey... 19/10/2016 - 22/10/2016
  63  Prospective, Observatonal Nationwide Study on Pharmacogenomics/Genetics of Childhood Cancers in a Co... 19/10/2016 - 22/10/2016
  64  Wilms tumour: Single center experience... 19/10/2016 - 22/10/2016
  65  Does timing of central venous line replacement matter during induction in children with acute lympho... 09/06/2016 - 12/06/2016
  66  Quality of life in survivors of pediatric acute lymphoblastic leukemia: Children's and parents' perc... 09/06/2016 - 12/06/2016
  67  Akut Lenfoblastik Lösemili çocuklarda indüksiyonda santral venöz katater takılması bir sorun o... 12/05/2016 - 14/05/2016
  68  Relaps Akut Lenfoblastik Lösemi olgusunda kemoterapiye bağlı gelişen stomasitoz... 12/05/2016 - 14/05/2016
  69  ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI BK VİRÜS İLİŞKİLİ HEMORAJİK SİSTİT TEDAVİSİNDE LE... 12/05/2016 - 14/05/2016
  70  Komplikasyonlarla seyreden bir Akut Lenfoblastik Lösemi olgusu... 12/05/2016 - 14/05/2016
  71  Spinal kord basısına neden olan nadir bir benign tümör... 04/05/2016 - 08/05/2016
  72  Türkiye çocukluk çağı kanserleri farmakogenomik/genetik (TURKPEDPGX) çalışması TPOG kohortu... 04/05/2016 - 08/05/2016
  73  Medulloblastom tedavi deneyimimiz... 04/05/2016 - 08/05/2016
  74  Akut pankreatit tablosu ile gelen bir Burkitt Lenfoma olgusu... 04/05/2016 - 08/05/2016
  75  Wilms tümörü tedavi deneyimimiz... 04/05/2016 - 08/05/2016
  76  Posttransplant Burkitt Lenfoma tedavisi sırasında gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendro... 04/05/2016 - 08/05/2016
  77  Çocukluk Çağı Hodgkin Lenfomlasında Tek Merkez Deneyimi... 04/05/2016 - 08/05/2016
  78  Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarına Yapılan ENMG Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncele... 20/04/2016 - 24/04/2016
  79  Kronik Granülomatöz Hastalıklı bir olguda toksisitesi azaltılmış hazrlık rejimi ile yapılm... 03/03/2016 - 05/03/2016
  80  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakil Ünitesi Deneyimi... 03/03/2016 - 05/03/2016
  81  Pediatrik hastalarda sisplatin ototoksisitesinden sorumlu genetik ve genetik olmayan risk faktörler... 28/10/2015 - 01/11/2015
  82  Karaciğer yetmezliği ile başvuran familyal hemofagositik lenfohistiyositoz olgusu... 21/10/2015 - 24/10/2015
  83  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda aspergilloza bağlı akut trakeobronşit ve pulmoner tutulum... 21/10/2015 - 24/10/2015
  84  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatinum ototoxicity in pediatric patients... 17/10/2015 - 20/10/2015
  85  Platinum - induced ototoxicity in children: comparison of diferent ototoxicity classification... 17/10/2015 - 20/10/2015
  86  Rhabdomyosarcoma experience: a single institution's results.... 08/10/2015 - 11/10/2015
  87  Treatment results of pediatric germ cell tumors from a single institution.... 08/10/2015 - 11/10/2015
  88  Derin ven trombozu ve pulmoner emboli ile tanı alan bir antifosfolipid sendrom olgusu... 03/06/2015 - 06/06/2015
  89  Ağır konjenital nötropeni: Kostmann sendromu... 03/06/2015 - 06/06/2015
  90  Anoreksiya nervosada hematolojik bulgular... 03/06/2015 - 06/06/2015
  91  Germ hücreli tümör tedavi deneyimimiz... 22/04/2015 - 26/04/2015
  92  Rabdomiyosarkom tedavi deneyimimiz... 22/04/2015 - 26/04/2015
  93  Maliyn dönüşüm riski olan beniyn tümörler: Olier hastalığı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  94  Overin nadir görülen benign tümörü: Sklerozan stromal tümör... 22/04/2015 - 26/04/2015
  95  Orbital yerleşimli rabdomyosarkom olgusu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  96  Malign transformasyon ve multipl rekürrens gösteren pleomorfik ksantoastrositom olgusu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  97  Posttransplant Lymphoproliferative Disorders: Experience Of Three Patients... 22/10/2014 - 25/10/2014
  98  Langerhans Cell Histiocytosis: A single center experience... 22/10/2014 - 25/10/2014
  99  Langerhans Hücreli Histiyositozda Tek Merkez Deneyimi... 13/05/2014 - 17/05/2014
  100  Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalık Deneyimimiz... 13/05/2014 - 17/05/2014
  101  Hepatoblastom Tedavi Deneyimimiz... 13/05/2014 - 17/05/2014
  102  Osteosarkom Tedavi Deneyimimiz... 13/05/2014 - 17/05/2014
  103  Primer Pulmoner Klasik Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu... 13/05/2014 - 17/05/2014
  104  Friend or Foe? Effect of Oral resveratrol on Cisplatin Ototoxicity... 01/06/2013 - 05/06/2013
  105  Otoprotective Effect of Korean Red Gingseng on Cisplatin Ototoxicity in Rats... 01/06/2013 - 05/06/2013
  106  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubunca İzlenen Ewing Sarkomu Tümör Ailesi Olgular... 20/04/2011 - 24/04/2011
  107  Wait and see strategy in localized adrenal masses in infants... 21/10/2010 - 24/10/2010
  108  Asetil L Karnitin, Sisplatine Bağlı Kornea Toksisitesini Önlüyor mu?... 19/05/2010 - 22/05/2010
  109  İnfant adrenal kitlelerinde ?Bekle & Gör? yaklaşımı.... 19/05/2010 - 22/05/2010
  110  Asetil L-Karnitinin, Sisplatine Bağlı Miyelosupresif Etkiyi Değiştirici Rolü... 19/05/2010 - 22/05/2010
  111  Nöroblastomlarda Radyolojik Değerlendirme... 04/11/2009 - 09/11/2009
  112  PHACES Sendromu... 21/10/2009 - 25/10/2009
  113  Febrile neutropenic episodes in children with cancer.... 02/10/2008 - 06/10/2008
  114  Lenfoma ve Maliyn Solid Tümör Tanılı Çocuklarda Gelişen Febril Nötropenik Ataklar... 21/05/2008 - 25/05/2008
 • NO AD TARIH
  1  TPOG Farmakogenomik /Genetik (PEDPGx) Çalışması 'Prospective, Observatonal Nationwide Study on Pharmacogenomics/Genetics of Childhood Cancers in a Cohort of Turkish Pedıatric Oncology Group (TURKPEDPGx)'...  6/2016 - 6/2017
  2  Deneysel hayvan modellerinde asetil L karnitinin, sisplatine bağlı miyelosupresif etkiyi değiştirici rolünün araştırılması...  9/2009 - 6/2010
 • NO AD YIL
  1  GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ...  2016