En

UZM.DR. EDİZ YILDIRIM TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2005
 • NO AD YIL
  1  To understand or not to understand: This is the problem...  2018
  2  Depresyonda Risk Faktörleri, Belirti ve Bulgular...  2017
  3  Depresyonda Risk Faktörleri, Belirti ve Bulgular...  2017
  4  Erkek Berberlerinin Bulaşıcı Hastalıklar ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları...  2016
  5  Caregivers' causes preferring tertiary health care during diseases of children 12 and younger...  2016
  6  Hipertiroidi...  2015
  7  Besinlerin tuz içeriklerini bilme ile bu besinleri tüketme arasındaki uyumluluk: Hipertansiyon ha...  2015
  8  Yaşlılarda Aktivite Düzeyi ile Bilişsel İşlevler Arasında İlişki Var mıdır?...  2015
  9  Vulvovajinal kandidiyazis tanısına sendromik yaklaşım...  2014
  10  Aile hekimliği pratiğinde sık görülen bir hastalık: İrritabl bağırsak sendromu...  2014
  11  Family History Attributes and Risk Factors for Breast Cancer in Turkey...  2014
  12  Nifedipine bağlı dişeti büyümesi: Olgu sunumu...  2014
  13  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  14  Sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların rahim ağzı kanseri aşısı ile ilgili bilgilendir...  2011
  15  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
 • NO AD TARİH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesine Bağlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde Yaşamın İlk Yılında... 13/04/2019 - 13/04/2019
  2  Türkiye'de Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Veren Aile Hekimlerinin Depresyon İle İlgili Tutumlar... 17/11/2018 - 17/11/2018
  3  Relationship between medical students and promotions of drug companies... 24/05/2018 - 27/05/2018
  4  Gebelikte Karbonhidrat İntoleransı Ve Diyabetin Taramasında Kullanılan Yöntemlerinin Karşıla... 13/04/2018 - 14/04/2018
  5  Kronik Obtrüktif Akciğer Hastalığı Tanılı Hastaların Tedavi ve İzlemlerinin KOAH Birleşik ... 11/11/2017 - 12/11/2017
  6  Gelecek Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 08/04/2017 - 09/04/2017
  7  Anlamak ya da Anlamamak: Aydınlatılmış Onam Formu Anlaşılıyor Mu?... 12/11/2016 - 13/11/2016
  8  HIV (+) Bireylerin Sağlık Hizmeti ile İlgili Yaşadıkları Sorunların Saptanması... 11/11/2016 - 13/11/2016
  9  Tıp Öğrencilerinin İlaç Firmalarının Promosyon Çalışmaları ile İlişkisi... 11/11/2016 - 13/11/2016
  10  Knowledge, attitudes and behaviors of primary care physicians regarding chronic pain and its treatme... 17/06/2016 - 18/06/2016
  11  Relationship between the health locus of control and treatment compliance among the T2DM patients... 15/06/2016 - 18/06/2016
  12  Is family physician a member of the family? Physician's aspect... 15/06/2016 - 18/06/2016
  13  Utilization reasons of complementary-alternative medicine (CAM) on patients who have chronic diseas... 15/06/2016 - 18/06/2016
  14  Aile hekimi ne kadar aileden? Hekim Görüşü... 07/04/2016 - 10/04/2016
  15  Hipertansiyon hastalarında fiziksel aktivite düzeyi, fiziksel aktivite önündeki engeller ve fizi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  16  Burnout status of medical students of Dokuz Eylul University and affecting risk factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
  17  Awareness of patients who planned to use corticosteroids for a long term about osteoporosis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  18  The relationship between the perception of individual workload and life satisfaction among medical r... 22/10/2015 - 25/10/2015
  19  Aile hekimleri ve hizmet alan kesin kayıtlı kişiler arasındaki ilişkilerin hizmet alanlar açı... 02/04/2015 - 05/04/2015
  20  Tedaviye Rağmen Düzelmeyen Hiperlipidemili Kadınlarda Grup Etkileşiminin Kan Lipid Düzeylerine ... 02/04/2015 - 05/04/2015
  21  Aile Hekimi Ne Kadar Aileden?... 02/04/2015 - 05/04/2015
  22  Tıp Öğrencilerinde Sigara Bırakma Polikliniklerine Davet Ne Kadar Etkili? Bir Müdahale Çalış... 06/11/2014 - 09/11/2014
  23  Sağlıklı Çocuk İzleminde Ailelerin Hekim Seçme Kararını Neler Etkiliyor? "Analitik Hiyerarş... 06/11/2014 - 09/11/2014
  24  65 Yaş Üstü Bireylerde Erişkin Bağışıklamasında Hekimin Verdiği Danışmanlığın Etkisi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  25  How does being target-oriented affect test anxiety on high-school students?... 23/10/2014 - 26/10/2014
  26  IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN ACTIVITY LEVELS AND COGNITIVE FUNCTIONS AMONG THE ELDERLY PEOPLE ?... 02/07/2014 - 05/07/2014
  27  CAUSES FOR PREFERING TERTIARY HEALTH CARE SERVICES OF CAREGIVERS DURING DISEASES OF THEIR CHILDREN A... 02/07/2014 - 05/07/2014
  28  Breast Cancer Evolution of Sociodemographic Attributes and Risk Factors... 02/07/2014 - 05/07/2014
  29  Lise son sınıf öğrencilerinde hedef odaklı olmak sınav kaygısını nasıl etkiliyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  30  Nifedipine bağlı dişeti büyümesi: olgu sunumu... 23/04/2014 - 27/04/2014
  31  Köpeklerin Depresif Bireylerin Motivasyonu Üzerine Etkisi... 20/03/2014 - 23/03/2014
  32  İzmir'de İlkokul Öğrencilerinde Otizm Taraması... 20/03/2014 - 23/03/2014
  33  Hekimlere Yönelik Şiddet Tıp Öğrencilerini Nasıl Etkiliyor?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  34  Uzun Süreli Kortikosteroid Kullanan Hastaların Osteoporoz Riski Hakkındaki Farkındalıkları... 20/03/2014 - 23/03/2014
  35  Tıp Öğrencileri Bilgiye Nasıl Ulaşıyor?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  36  TIPTA UZMANLIK SEÇİMİNDE KARAR VERME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK BİR ARAÇ OLARAK KARAR DESTEK ... 20/03/2014 - 20/03/2014
  37  Yaşlı Dostu... 20/03/2014 - 23/03/2014
  38  Meme Kanseri sosyodemografik Özellikleri ve Risk Etmenlerinin Değerlendirilmesi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  39  4-11 Yaş Arası Kronik Hastalığı Bulunan Çocukların Kronik Hastalığı Bulunmayan Çocuklarla... 07/11/2013 - 10/11/2013
  40  Erkek Berberlerinin Bulaşıcı Hastalıklar ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları... 07/11/2013 - 10/11/2013
  41  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Asistan Hekimlerde Bireysel İşyükü Algısın... 07/11/2013 - 10/11/2013
  42  Hipertansiyon Hastalarının Besinlerin Tuz İçeriği ile İlgili Düşünceleri İle Bu Besinleri ... 07/11/2013 - 10/11/2013
  43  Genç Erişkinlerde Sigara Kullanımı, VKİ ve Fiziksel Aktivite İle Solunum Fonksiyon Testleri Ar... 07/11/2013 - 10/11/2013
  44  12 Yaş ve Altındaki Çocuklara Bakım Verenlerin, Çocuklarının Hastalıkları Durumunda Üçün... 07/11/2013 - 10/11/2013
  45  Menopoz dönemindeki kadınlarda; beslenme, egzersiz ve bağımlılıkların osteoporoz üzerine etk... 07/11/2013 - 10/11/2013
  46  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Sendromu ve Risk Faktörle... 07/11/2013 - 10/11/2013
  47  Hekimlere yönelik şiddet tıp öğrencilerini nasıl etkiliyor?... 07/11/2013 - 10/11/2013
  48  Syndromic Approach to Vulvovaginal Candidiasis in Primary Care... 16/05/2013 - 19/05/2013
  49  Gender differences in causes to start smoking... 16/05/2013 - 19/05/2013
  50  BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN KRONİK AĞRI VE TEDAVİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVR... 15/05/2013 - 19/05/2013
  51  MEME KANSERLİ HASTALARDA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ve RİSK ETMENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMES... 15/05/2013 - 19/05/2013
  52  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  53  12 Yaş ve Altındaki Çocuklara Bakım Verenlerin, Çocuklarının Hastalıkları Durumunda, Üçü... 15/05/2013 - 19/05/2013
  54  Sigara kullanımına başlamaya neden olan etkenlerin cinsiyet açısından farkları... 09/11/2012 - 11/11/2012
  55  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  56  Birinci Basamakta Vulvovajinal Kandidiazis Tanısına Sendromik Yaklaşım... 18/11/2011 - 18/11/2011
  57  Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Kadınların Rahim Ağzı Kanseri Aşısı ile İlgili Bilgilenme... 18/05/2011 - 22/05/2011
  58  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  59  Periodic health examination in the elderly... 19/10/2006 - 22/10/2006
 • NO AD TARIH
  1  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
 • NO AD YIL
  1  Serbest Baskı Dalında Sergileme...  2015
  2  Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Hizmet Ödülü...  2015