En

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZLEM ÖZBAĞÇIVAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Xerosis cutis and associated cofactors in women with prurigo nodularis...  2018
  2  Sun-related risk factors, perceived seriousness of disease and accompanying non-melanoma skin cancer...  2018
  3  Urticaria and angioedema as possible reactions of omalizumab...  2018
  4  Blocking or enhancing effects of some basic emollients on the UVA penetration...  2018
  5  Examination of the microbial spectrum in the etiology of erythema nodosum: a retrospective descript...  2017
  6  Lupus band test in borderline systemic lupus erythematosus patients with discoid lesions...  2017
  7  Influence of demographic and clinical characteristics of actinic keratosis patients on illness perce...  2017
  8  Possible triggering factors and comorbidities in newly diagnosed autoimmune bullous diseases...  2017
  9  High prevalence of metabolic syndrome in patients with discoid lupus erythematosus: a cross-sectiona...  2017
  10  Sikatris ve keloid tedavisinde lazerler...  2016
  11  An interstitial granulomatous pattern in scleromyxedema with dermato-neuro syndrome...  2016
  12  Lichen planus after rabies vaccination...  2015
  13  Possible triggering effect of influenza vaccination on psoriasis...  2015
  14  Kronik spontan urtiker ve urtikeryal vaskulitli olgulardaki eslik eden durumlar: retrospektif bir ca...  2015
  15  Kutanöz melanomlu olgularda dermoskopik bulgular ile histopatolojik prognostik belirteçlerin iliş...  2015
  16  Sol el sırtı ve bileğinde kızarık kabarıklar yakınması ile başvuran 62 yaşındaki erkek ol...  2015
  17  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi...  2015
  18  Postherpetik granuloma annulare: Bir olgu sunumu...  2014
  19  Lupus eritematozus...  2014
  20  Tip II Diabetes Mellitus ve tiroid hastalarında gözlenen deri bulguları ve karşılaştırılmas...  2014
  21  Psödobüllöz anetodermik pilomatrikoma...  2012
  22  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler...  2011
  23  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: bir olgu sunumu...  2011
  24  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Yüz yerleşimli kutan B hücreli lenfoma olgusunda intralezyonel steroid tedavisi... 08/05/2018 - 13/05/2018
  2  Meme areolasında izole annular atrofik liken planus... 10/05/2017 - 14/05/2017
  3  İbrutinib ilişkili plak tip morfea... 10/05/2017 - 14/05/2017
  4  Rosai Dorfman Disease... 11/11/2016 - 12/11/2016
  5  Klasik kutan ve oral liken planuslu hastalarda lipid metabolizması farklılıkları... 19/10/2016 - 23/10/2016
  6  Rozaseada metabolik sendrom ilişkisinin ve oküler bulgular ile korelasyonunun araştırılması... 19/10/2016 - 23/10/2016
  7  El ekzemalı olgularda anksiyete, depresyon, sosyal kaygı ve kaçınma hali ile yaşam kalitesinin ... 19/10/2016 - 23/10/2016
  8  Prurigo nodularisli kadın olgularda kserozis: Demografik, klinik özellikler ve ilişkili ko-faktö... 11/05/2016 - 15/05/2016
  9  İlaç erüpsiyonu kliniği ile izlenen püstüler psöriyazis: olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  10  Reaktif perforan kollagenoz olgusu ve dermoskopi bulguları... 25/12/2015 - 25/12/2015
  11  Diskoid lupus eritematozuslu olguların sistemik tutulumlarına göre klinik, laboratuvar ve immunop... 18/11/2015 - 22/11/2015
  12  Nadir gözlenen sklerodermoid bir hastalık: Eozinofilik Fasiit... 18/11/2015 - 22/11/2015
  13  Dermatomiyozitli olguda kronik bacak ulserasyonu... 18/11/2015 - 22/11/2015
  14  Plazma Hücreli Keilitis: Olgu Sunumu... 14/10/2015 - 17/10/2015
  15  Sütyen askısı kuşağındaki bası alanlarında çoklu molloskum pendulumlar:bir tuberoskleroz ol... 05/05/2015 - 10/05/2015
  16  Yeni tanı almış otoimmün vezikülobülloz hastalıkların demografik ve klinik özellikleri... 05/05/2015 - 10/05/2015
  17  Kyrle hastalığında non polarize dermoskopi bulguları... 05/05/2015 - 10/05/2015
  18  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi... 05/05/2015 - 10/05/2015
  19  Pyogenik granuloma benzeri kaposi sarkomu... 05/05/2015 - 10/05/2015
  20  Kutan Tuberculosis ve Mediastinal Sarcoidosis... 26/12/2014 - 26/12/2014
  21  Kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  22  Granülomatöz skleromiksödem: nadir bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  23  Eş zamanlı lupus vulgaris ve akciğer sarkoidozu tanısı alan bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  24  Postherpetik granuloma annulare: bir olgu sunumu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  25  Psoriasis vulgaris ve dermatitis herpetiformis birlikteliği... 22/10/2014 - 25/10/2014
  26  Kuduz aşısı ile indüklenen dissemine liken planus:olgu sunumu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  27  Kutan myeloid sarkom:Nadir görülen bir olgu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  28  Nadir görülen bir olgu: Saçlı deride lokalize kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 07/05/2014 - 11/05/2014
  29  Liken planusta asitretin tedavisi sırasında gelişen pemfigoid benzeri ilaç erupsiyonu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  30  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  31  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  32  Büllöz görünümlü pilomatrikoma: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  33  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: olgu sunumu... 19/10/2010 - 23/10/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Deri Anatomisi Dermakozmetik Kozmesötik Madde ve Ürünler...  2015
  2  Fotokorunma İlkeleri Fotodermatoloji...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Psoriasislilerde kanda FOXP3 geninde TSDR metilasyonu ve sitokin düzeylerinin belirlenmesi...  6/2016 - 12/2017
  2  Rozasea ve Metabolik Sendrom İlişkisi...  1/2016 - 8/2016
 • NO AD YIL
  1  En iyi bildiri üçüncülük ödülü...  2017