En

YRD.DOÇ.DR. ÖZLEM ÖZBAĞÇIVANTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Sun-related risk factors, perceived seriousness of disease and accompanying non-melanoma skin cancer...  2017
  2  Xerosis cutis and associated cofactors in women with prurigo nodularis...  2017
  3  Urticaria and angioedema as possible reactions of omalizumab...  2017
  4  Examination of the microbial spectrum in the etiology of erythema nodosum: a retrospective descript...  2017
  5  Lupus band test in borderline systemic lupus erythematosus patients with discoid lesions...  2017
  6  Possible triggering factors and comorbidities in newly diagnosed autoimmune bullous diseases...  2017
  7  Influence of demographic and clinical characteristics of actinic keratosis patients on illness perce...  2017
  8  Blocking or enhancing effects of some basic emollients on the UVA penetration...  2017
  9  High prevalence of metabolic syndrome in patients with discoid lupus erythematosus: a cross-sectiona...  2017
  10  Sikatris ve keloid tedavisinde lazerler...  2016
  11  An interstitial granulomatous pattern in scleromyxedema with dermato-neuro syndrome...  2016
  12  Lichen planus after rabies vaccination...  2015
  13  Possible triggering effect of influenza vaccination on psoriasis...  2015
  14  Kronik spontan urtiker ve urtikeryal vaskulitli olgulardaki eslik eden durumlar: retrospektif bir ca...  2015
  15  Kutanöz melanomlu olgularda dermoskopik bulgular ile histopatolojik prognostik belirteçlerin iliş...  2015
  16  Sol el sırtı ve bileğinde kızarık kabarıklar yakınması ile başvuran 62 yaşındaki erkek ol...  2015
  17  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi...  2015
  18  Postherpetik granuloma annulare: Bir olgu sunumu...  2014
  19  Lupus eritematozus...  2014
  20  Tip II Diabetes Mellitus ve tiroid hastalarında gözlenen deri bulguları ve karşılaştırılmas...  2014
  21  Psödobüllöz anetodermik pilomatrikoma...  2012
  22  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler...  2011
  23  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: bir olgu sunumu...  2011
  24  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Meme areolasında izole annular atrofik liken planus... 10/05/2017 - 14/05/2017
  2  İbrutinib ilişkili plak tip morfea... 10/05/2017 - 14/05/2017
  3  Rosai Dorfman Disease... 11/11/2016 - 12/11/2016
  4  El ekzemalı olgularda anksiyete, depresyon, sosyal kaygı ve kaçınma hali ile yaşam kalitesinin ... 19/10/2016 - 23/10/2016
  5  Klasik kutan ve oral liken planuslu hastalarda lipid metabolizması farklılıkları... 19/10/2016 - 23/10/2016
  6  Rozaseada metabolik sendrom ilişkisinin ve oküler bulgular ile korelasyonunun araştırılması... 19/10/2016 - 23/10/2016
  7  Prurigo nodularisli kadın olgularda kserozis: Demografik, klinik özellikler ve ilişkili ko-faktö... 11/05/2016 - 15/05/2016
  8  İlaç erüpsiyonu kliniği ile izlenen püstüler psöriyazis: olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  9  Reaktif perforan kollagenoz olgusu ve dermoskopi bulguları... 25/12/2015 - 25/12/2015
  10  Nadir gözlenen sklerodermoid bir hastalık: Eozinofilik Fasiit... 18/11/2015 - 22/11/2015
  11  Dermatomiyozitli olguda kronik bacak ulserasyonu... 18/11/2015 - 22/11/2015
  12  Diskoid lupus eritematozuslu olguların sistemik tutulumlarına göre klinik, laboratuvar ve immunop... 18/11/2015 - 22/11/2015
  13  Plazma Hücreli Keilitis: Olgu Sunumu... 14/10/2015 - 17/10/2015
  14  Sütyen askısı kuşağındaki bası alanlarında çoklu molloskum pendulumlar:bir tuberoskleroz ol... 05/05/2015 - 10/05/2015
  15  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi... 05/05/2015 - 10/05/2015
  16  Pyogenik granuloma benzeri kaposi sarkomu... 05/05/2015 - 10/05/2015
  17  Kyrle hastalığında non polarize dermoskopi bulguları... 05/05/2015 - 10/05/2015
  18  Yeni tanı almış otoimmün vezikülobülloz hastalıkların demografik ve klinik özellikleri... 05/05/2015 - 10/05/2015
  19  Kutan Tuberculosis ve Mediastinal Sarcoidosis... 26/12/2014 - 26/12/2014
  20  Kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  21  Granülomatöz skleromiksödem: nadir bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  22  Eş zamanlı lupus vulgaris ve akciğer sarkoidozu tanısı alan bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  23  Postherpetik granuloma annulare: bir olgu sunumu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  24  Psoriasis vulgaris ve dermatitis herpetiformis birlikteliği... 22/10/2014 - 25/10/2014
  25  Kuduz aşısı ile indüklenen dissemine liken planus:olgu sunumu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  26  Kutan myeloid sarkom:Nadir görülen bir olgu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  27  Nadir görülen bir olgu: Saçlı deride lokalize kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 07/05/2014 - 11/05/2014
  28  Liken planusta asitretin tedavisi sırasında gelişen pemfigoid benzeri ilaç erupsiyonu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  29  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  30  Büllöz görünümlü pilomatrikoma: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  31  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  32  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: olgu sunumu... 19/10/2010 - 23/10/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Deri Anatomisi Dermakozmetik Kozmesötik Madde ve Ürünler...  2015
  2  Fotokorunma İlkeleri Fotodermatoloji...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Rozasea ve Metabolik Sendrom İlişkisi...  1/2016 - 8/2016
 • NO AD YIL
  1  En iyi bildiri üçüncülük ödülü...  2017