En

DOÇ.DR. ZEKAİ SERHAN DERİCİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  2010
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2019
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Genel Cerrahi  2020
 • NO AD YIL
  1  Risk Factors of Delayed Graft Function in Transplantation of Mate Kidneys...  2020
  2  Geriatrik Hastalarda Akut Karın Nedenleri, Acil Cerrahi Girişim Endikasyonları ve Postoperatif Ko...  2019
  3  İmmün trombositopenik purpura tanılı hastalarda laparoskopik splenektomiye yanıt: Tek merkez ve...  2019
  4  Glasgow Prognostic Score is a Useful Predictive Factor for Palliative Surgery Outcomes in Advanced-s...  2019
  5  The Effect of Staging Laparoscopy Prior to Neoadjuvant Chemotherapy on Treatment Management in Local...  2019
  6  Long-Term Outcomes of Patients With Amyloidosis Following Kidney Transplant....  2019
  7  Gebelikte Akut Apandisiti Belirlemede Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü...  2019
  8  The Analysis of Posthepatectomy Liver Failure Incidence and Risk Factors Among Right Liver Living ...  2019
  9  Erişkin Hastada Tek Kamera Portu İle Laparoskopik Gastrostomi Postoperatif Morbidite İlişkili Fa...  2019
  10  Acute Appendicitis in Geriatric Patients Risk Factors For Perforation and Postoperative Morbidity ...  2019
  11  Risk Assessment For "Anastomotic/Duodenal Stump" Leakage After Gastric Cancer Surgery The Low "Modif...  2019
  12  Survival Outcomes After Liver Transplantation in Elderly Patients A Single Center Retrospective Anal...  2019
  13  Do the stump knotting technique and specimen retrieval method effect morbidity in laparoscopic appen...  2019
  14  Laparoskopik sleeve gastrektomi spesmenleri histopatolojik olarak incelenmeli mi? Bir üniversite h...  2019
  15  The effect of the cartrıdge used ın laparoscopıc sleeve gastrectomy on the development of a stapl...  2018
  16  Canlı vericili karaciğer transplantasyonlarındaki arteriyel çalma sendromunda gastroduodenal art...  2018
  17  Geriyatrik hastada tekrarlayan kasık fıtığında akut apandisit: Ender bir amyand herni olgusu...  2018
  18  Comparison of resection and liver transplant in treatment of hepatocellular carcinoma...  2018
  19  Analysis of causes and risk factors for late mortality after liver transplant: how can we obtain bet...  2018
  20  Adult Morgagni Hernia: A Single Center Experience of 5 Cases and Review of Literature...  2018
  21  Lokal İleri Mide Kanserinde Multivisseral Rezeksiyonun Hasta Sağlığı ve Sağkalımı Üzerine E...  2017
  22  Laparoskopik Kolesistektomide Güvenli Cerrahi...  2017
  23  Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi:...  2017
  24  Long-term results of living donors in simultaneous kidney and liver transplantations...  2017
  25  Preoperative pulmonary function testing predicts cough effectiveness early after laparoscopic bariat...  2017
  26  De novo malignancies after liver transplantation: a single institution experience...  2017
  27  Global Practice vs. Research on Bariatric Surgery Over the Last Decade...  2016
  28  Sıfırıncı saat greft biyosisinde mezengiyal IgA birikimi: İki olgu...  2016
  29  Renal ischemia/reperfusion injury in diabetic rats: the rol of local ishemic preconditioning...  2016
  30  Simple, Safe, and Cost-Effective Technique for Resected Stomach Extraction in Laparoscopic Sleeve Ga...  2016
  31  Gastric carcinoma presenting with severe rectal stenosis: 'Schnitzler's metastasis: case report and ...  2016
  32  Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio: Could it be used in the clinic as Prognostic Marker for Gastrointest...  2014
  33  RECTUS SHEATH HEMATOMA...  2013
  34  Validation of Three Breast Cancer Nomograms and new formula for predicting non-sentinel lymph node s...  2012
  35  Intragluteal Hydatid Cyst: Report of a Case...  2012
  36  Success of Minimally Invasive Single-Gland Exploration Using the Quick Intra-Operative Parathyroid A...  2010
 • NO AD TARİH
  1  Gebelerde nadir olmayan akut karın nedeni: biliyer kolik / akut kolesistit dokuz eylül üniversite... 23/10/2019 - 26/10/2019
  2  Görülebilen peritoneal metastazı olmayan mide adenokarsinomlu hastaların periton yıkama sıvıs... 18/10/2019 - 20/10/2019
  3  Böbrek Nakli Alıcısında Mikotik Anevrizma: Olgu Sunumu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  4  Aynı Kadaverik Donörden Yapılan Böbrek Nakillerinde Gecikmiş Greft Fonksiyonu İlişkili Risk F... 16/10/2019 - 20/10/2019
  5  Böbrek Nakli Alıcısında Yeni Gelişen (De Novo) AA Tipi Amiloidoz: Olgu Sunumu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  6  Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Gelişimi İçin İki Önemli Risk Faktörü: Kolelitiazis ... 16/10/2019 - 20/10/2019
  7  Is the Time between Surgery and Radiochemotherapy an Important Factor for Local Control in Locally A... 15/09/2019 - 18/09/2019
  8  Lokal ileri evre mide kanserli hastalarda cerrahi ile adjuvan kemoradyoterapi arası süre lokal kon... 17/04/2019 - 21/09/2019
  9  Adjuvan kemoradyoterapi uygulanan lokal ileri evre mide kanserli hastalarda tutulu lenf nodu oranı ... 17/04/2019 - 21/09/2019
  10  Anesthesia Management in a Patient with Tubulointerstitial Nephritis and Uveitis (TINU Syndrome)... 03/04/2019 - 06/04/2019
  11  Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi AD. 'Üst Gis Cerrahisi Birimi'nin mide kanser cerrahisi de... 21/12/2018 - 21/12/2018
  12  Rezeke edilebilir mide kanserinde neoadjuvan kemoterapi öncesinde evreleme laparoskopisinin yeri... 21/12/2018 - 21/12/2018
  13  Cholecystocolic Fistula: An Uncommon Complication of Acute Cholecystitis... 06/11/2018 - 11/11/2018
  14  Böbrek Nakli Alıcılarında Sitomegalovirüs Enfeksiyonu ve Hastalığının Araştırılması: Do... 18/10/2018 - 21/10/2018
  15  Amiloidozu Olan Böbrek Nakli Alıcılarında Greft ve Hasta Sağkalımlarının Değerlendirilmesi... 18/10/2018 - 21/10/2018
  16  Canlı vericiden sağ karaciğer nakli donörlerinde ISGLS tanımlamasına göre postoperatif karaci... 18/10/2018 - 21/10/2018
  17  Bariyatrik cerrahinin menstrüel siklus ve reproduktif fonksiyona etkisi Laparoskopik sleeve gastrek... 02/06/2018 - 03/06/2018
  18  Idiyopatik trombositopenik purpura nedeniyle laparoskopik splenektomi uygulanan hastaların değerle... 12/04/2018 - 15/04/2018
  19  Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Prosedüründe Spesmen Histolojik İncelemesi Gerekli midir?... 11/04/2018 - 15/04/2018
  20  Canlı vericili karaciğer transplantasyonlarında arteryel çalma sendromu nedeniyle yapılan gastr... 11/04/2018 - 15/04/2018
  21  Soliter çekum divertiküliti; Olgu sunumu... 31/10/2017 - 04/11/2017
  22  Böbrek Nakli Alıcılarında Nakil Sonrası İlk Yıl İçinde Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonları... 18/10/2017 - 22/10/2017
  23  Multivisceral resection for gastric cancer: Results from the dokuz eylul university turkey... 20/04/2017 - 23/04/2017
  24  Gastric carcinoma presenting with severe rectal stenosis:'Schnitzler's metastasis?... 20/04/2017 - 23/04/2017
  25  Validating scoring models and risk assessment for anastomotic/duodenal stump leakage after gastric ... 20/04/2017 - 23/04/2017
  26  Böbrek Nakli Alıcılarında Görülen Uzun Dönem Komplikasyonlar: Malignite Gelişimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  27  Amiloidoza Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastalarda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  28  Tüberoskleroz Kompleksi Öyküsü Olan Kadavra Vericiden Böbrek Nakli: 8 Yıllık İzlem... 19/10/2016 - 23/10/2016
  29  Böbrek Nakli Alıcılarında BK Virüs Nefropatisi: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  30  Donör Nefrektomi Sonrası İzlemde Böbrek Vericilerinin Böbrek İşlevleri ve Metabolik Sendrom B... 13/10/2016 - 15/10/2016
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde Kadavradan Böbrek Nakli İçin Bekleme ... 13/10/2016 - 15/10/2016
  32  Canlı vericiden eş zamanlı karaciğer ve böbrek naklinde vericilerin uzun dönem sonuçları... 13/10/2016 - 15/10/2016
  33  Safra Kesesi Boynuna Açılan Sektöryel Safra Kanalı... 13/04/2016 - 17/04/2016
  34  Laparoskopik apendektomide güdük kapatma yöntemlerinin karşılaştırılması... 13/04/2016 - 17/04/2016
  35  Mide Kanserinde ek organ rezeksiyonu... 13/04/2016 - 17/04/2016
  36  Helikobakter Pilori Değerlendirmesi ve Obezite Cerrahisi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  37  Hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif qpth ölçümü yardımıyla minimal invaziv ... 13/04/2016 - 17/04/2016
  38  Mide kanserinde İleri Evre Hastalık belirteci olarak Platelet Lenfosit Oranı (PLR) ve Sağ kalım... 13/04/2016 - 17/04/2016
  39  Malign periferik sinir kılıf tümörü... 26/02/2016 - 28/02/2016
  40  Diyabetik sıçanlarda renal iskemi reperfüzyon hasarında lokal iskemik önkoşullamanın etkileri... 02/12/2015 - 06/12/2015
  41  Nakledilmiş Böbreğin Başka Bir Hastada Yeniden Kullanımı: 12 Yıllık İzlem... 21/11/2015 - 25/11/2015
  42  Sıfırıncı Saat Greft Böbrek Biyopsisinde Mezangiyal İmmünglobulin A (IgA) Birikimi: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  43  Rektumda nadir bir yabancı cisim ve cerrahi yönetimi... 28/10/2015 - 31/10/2015
  44  DEÜTF Hastanesinde İzlenen Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Y... 21/10/2015 - 25/10/2015
  45  Alt ve üst abdominal cerrahi sonrası ağrının, solunum kas kuvvetinin ve fonksiyonel testlerin k... 17/10/2015 - 21/10/2015
  46  Relationship Between Physical Function ICU Test (PFIT) and Functional Tests in Early Period After Op... 26/09/2015 - 30/09/2015
  47  Do preoperative pulmonary functions affect cough effectiveness early after laparoscopic bariatric su... 26/09/2015 - 30/09/2015
  48  Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Qpth Ölçümü Yardımıyla Minimal ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  49  Açık Abdominal Cerrahi Sonrası Erken Dönemde Ağrı, Fonksiyonel Kapasite ve Solunum Kas Kuvveti... 01/04/2015 - 05/04/2015
  50  Preoperatif fiziksel aktivite düzeyinin açık abdominal cerrahi sonrası erken dönemde respiratuv... 01/04/2015 - 05/04/2015
  51  Kombine karaciğer ve böbrek nakli olgularımızın uzun dönem sonuçları... 15/10/2014 - 18/10/2014
  52  Karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalarda uzun dönem sonuçlarımız... 16/04/2014 - 20/04/2014
  53  Mide kanserli hastalarda cerrahi apgar skoru'nun perioperatif mortalite ve morbiditeye etkisi... 16/04/2014 - 20/04/2014
  54  Mide kanserli hastalarda ameliyat öncesi beslenme durumunun tümör ve hasta ilişkili faktörler ... 16/04/2014 - 20/04/2014
  55  Dokuz Eylül nomogramının değerlendirilmesi adına erken sonuçlarımız... 23/05/2012 - 27/05/2012
  56  Sentinel lenf nodu metastazı olan meme kanseri hastalarında sentinel dışı lenf nodu metastazı ... 23/05/2012 - 27/05/2012
  57  Sentinel lenf nodu metastazı olan meme kanseri hastalarında sentinel dışı lenf nodu metastazın... 08/12/2011 - 10/12/2011
  58  Primer hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif QPTH ölçümü yardımıyla minimal i... 24/04/2011 - 27/04/2011
  59  Pariyetal kemik metastazı ile tanı alan tiroid foliküler karsinomu:Olgu sunumu... 24/04/2011 - 27/04/2011
  60  Primer hiperparatroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif QPTH ölçümü yardımıyla minimal in... 26/05/2010 - 29/05/2010
  61  Hepatosellüler kanserde karaciğer nakli: Dokuz Eylül Üniversitesi sonuçları... 26/05/2010 - 29/05/2010
  62  Periampüller tümör cerrahisinde çoğul organ rezeksiyonu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  63  Meme başı akıntılarına yaklaşımda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi deneyimi... 26/05/2010 - 29/05/2010
  64  Duktal karsinoma insitu da sentinel lenf nodu biyopsisi gereklimidir?... 26/05/2010 - 29/05/2010
  65  Rektum kanseri cerrahisinde saptırıcı stoma uygulaması sonuçları... 10/12/2009 - 12/12/2009
  66  Hepatosellüler karsinomada karaciğer nakli... 10/12/2009 - 12/12/2009
  67  Periampuller tümör cerrahisinde multiviseral rezeksiyon... 12/11/2009 - 15/11/2009
  68  Hepatosellüler karsinom tedavisinde karaciğer nakli deneyimi... 12/11/2009 - 15/11/2009
  69  Duktal karsinoma insituda sentinel lenf nodu biopsisi gereklimidir?... 30/09/2009 - 04/10/2009
  70  Meme başı akıntılarına yaklaşımımız... 30/09/2009 - 04/10/2009
  71  Hepatic artery reconstruction with inferior mesenteric artery graft in living donor liver transplant... 08/07/2009 - 11/07/2009
  72  Rektum kanserli hastalarda serum CEA düzeyi neoadjuvan tedaviye yanıtı öngörmede kullanılabili... 19/05/2009 - 24/05/2009
  73  Rektum kanseri cerrahisinde saptırıcı stoma uygulaması sonuçları... 19/05/2009 - 24/05/2009
  74  Warfarin kullanımına bağlı spontan intestinal hematom: iki olgu sunumu... 23/04/2009 - 26/04/2009
  75  The role of postperfusion portal venous pressure after living donor right liver transplantation... 08/10/2008 - 11/10/2008
  76  Duct-duct reconstruction in gastroduodenal artery ligated liver recipients... 08/10/2008 - 11/10/2008
  77  A safe and simplified approach for total hepatectomy in liver transplantation: left-to-right dissect... 09/07/2008 - 12/07/2008
  78  Surgical complications in 124 donor hepatectomies for living donor liver transplantation... 09/07/2008 - 12/07/2008
  79  Spontan meme başı akıntılarında subareolar eksplorasyon sonuçlarımız... 28/05/2008 - 31/05/2008
  80  Primer hiperparatiroidizm cerrahisinde minimal invaziv paratiroidektomi ile birlikte intraoperatif Q... 28/05/2008 - 31/05/2008
  81  SPONTAN MEME BAŞI AKINTILARINDA SUBAREOLAR EKSPLORASYON SONUÇLARIMIZ... 05/09/2007 - 09/09/2007
  82  Multivisceral resection in primary locally advanced rectal cancer... 25/06/2006 - 28/06/2006
  83  Primer lokal ileri evre rektal kanserlerde çoğul organ rezeksiyonu... 24/05/2006 - 28/05/2006
  84  Sıçan Hepatik İskemi-Reperfüzyon Modelinde İskemik Ön koşullandırma: Nitrik Oksid'in NFkB Yo... 30/08/2005 - 04/09/2005
  85  Nitric oxide induced by ischemic preconditioning fails to stabilize NFKB/IKB complex during hepatic ... 20/07/2005 - 23/07/2005
 • NO AD YIL
  1  türk cerrahi derneği ulusal cerrahi kongresi sözel bildiri ödülü...  2008