En

DOÇ.DR. TOLGA GÜNVAR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2005
  Doçent  Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2013
 • NO AD YIL
  1  Hipertiroidi...  2015
  2  postpartum smoking behaviors and associated factors of mothers with 6-18 months old children...  2015
  3  Mouth and Eye Dryness After Use of Sildenafil: A Case Report...  2015
  4  Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of crite...  2015
  5  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  6  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  7  The Influence of Health Care Reforms on Work Related Attitudes and Anxieties of Primary Care Physic...  2011
  8  Sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların rahim ağzı kanseri aşısı ile ilgili bilgilendir...  2011
  9  Birinci basamak hekimleri yaşam tarzı değişiklikleri konusunda ne kadar kararlı?...  2011
  10  Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve aşısı ile ilgili ne biliyorlar?...  2011
  11  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  12  Birinci Basamakta Kronik Ağrı Yönetiminin Temel İlkeleri...  2009
  13  Young people benefit from comprehensive education on reproductive health...  2009
  14  IgA and/or IgG subclass deficiency in children with recurrent respiratory infections and its relatio...  1991
 • NO AD TARİH
  1  The relationship between Mediterian diet adaptation and mood in universty students... 26/06/2019 - 29/06/2019
  2  Masa Başı Çalışan Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri Sağlık İnanç Modeline Dayalı Bir... 15/11/2018 - 17/11/2018
  3  BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE SAĞLIKLI BESLENME DURUMLARININ SA... 15/11/2018 - 17/11/2018
  4  Primary health care needs of university students... 24/05/2018 - 27/05/2018
  5  Birinci Basamağa Başvuran Tip 2 DM Hastalarında Görülen Anksiyete ve Depresyonun Hastalık Alg... 24/05/2018 - 27/05/2018
  6  Boyunda Hızla Büyüyen Bir Kitle: Tiroid Içine Spontan Kanama Olgusu... 13/04/2018 - 14/04/2018
  7  Erişkinlerde Mevsimsel İnfluenza Aşısı Yaptırma Durumu Ve Etkileyen Faktörler... 12/04/2018 - 15/04/2018
  8  Yaşam Tarzı Değişikliği Sağlamada Web ve Mobil Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemi... 07/04/2017 - 07/04/2017
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
  10  fibromiyalji hastalarında fibromiyalji hızlı tarama aracının türkçe geçerlik güvenilirlik ... 12/11/2016 - 13/11/2016
  11  Üniversite öğrencilerinde postür bozukluğu görülme sıklığının saptanması... 12/11/2016 - 13/11/2016
  12  HIV (+) Bireylerin Sağlık Hizmeti ile İlgili Yaşadıkları Sorunların Saptanması... 11/11/2016 - 13/11/2016
  13  Değişime Hazır Bulunusluk Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/10/2016 - 13/10/2016
  14  Knowledge, attitudes and behaviors of primary care physicians regarding chronic pain and its treatme... 17/06/2016 - 18/06/2016
  15  Does internet addiction make us obese? Cross-sectional study in university students... 15/06/2016 - 18/06/2016
  16  Hekimlerin Vejetaryen/Vegan Beslenme ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları... 09/04/2016 - 10/04/2016
  17  Üniversite Öğrencilerinde İçecek Tüketimi ile Obezite İlişkisi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  18  İZMİR İLİNDE 18-45 YAŞ ARASI YETİŞKİNLERDE BİTKİSEL İLAÇ KULLANIM SIKLIĞININ VE NEDENL... 07/04/2016 - 10/04/2016
  19  Postpartum smoking behaviours and associated factors of mothers with 6-18 months of children... 22/10/2015 - 25/10/2015
  20  AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ... 22/10/2015 - 25/10/2015
  21  Inappropriate Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Use Ampng Elderly According to STOPP Criteria... 22/10/2015 - 25/10/2015
  22  lise öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyi ile ebeveynlerin fiziksel aktivite düzeylerinin kar... 02/04/2015 - 05/05/2015
  23  kadınların gebelikleri sırasında sigara bırakma ve doğumdan sonra yeniden başlama durumları ... 06/11/2014 - 09/11/2014
  24  Lise öğrencilerinde sağlıklı internet kullanımının öğretilmesinde akran eğitiminin etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  25  Üniversite öğrencilerinde obesite oluşumunda internet bağımlılığının etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  26  Gender differences in causes to start smoking... 16/05/2013 - 19/05/2013
  27  Investigation of risk factors and treatment seeking behaviour in premenstrual syndrome... 16/05/2013 - 19/05/2013
  28  The impact of peer education at high school students' internet addiction... 16/05/2013 - 19/05/2013
  29  BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN KRONİK AĞRI VE TEDAVİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVR... 15/05/2013 - 19/05/2013
  30  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  31  Sigara kullanımına başlamaya neden olan etkenlerin cinsiyet açısından farkları... 09/11/2012 - 11/11/2012
  32  Prementrüel Sendromda Risk Faktörleri ve Tedavi Arama Davranışının Araştırılması... 16/05/2012 - 20/05/2012
  33  Birinci basamak aile hekimlerinin hipertansiyon tanı ve tedavi rehberi kullanma durumu ve rehber ku... 13/04/2012 - 15/04/2012
  34  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  35  Sildenafil Kullanımı Sonrasında Ağız ve Göz Kuruluğu: Bir Olgu Sunumu... 13/04/2012 - 15/04/2012
  36  Birinci basamakta hipertansiyon tedavisinde kan basıncı regulasyonunda dislipidemi tdavisinin etki... 13/04/2012 - 15/04/2012
  37  Birinci Basmakta Kronik Hastalığı olan Hastalarda Tamamlayıcı-Alternatif Tedavi Kullanımı Ned... 18/11/2011 - 20/11/2011
  38  How much are primary care physicans determined regarding lifestyle changes?... 13/10/2011 - 16/10/2011
  39  What do primary care physicians know and do regarding biopsychosocail approach... 19/05/2011 - 22/05/2011
  40  Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Kadınların Rahim Ağzı Kanseri Aşısı ile İlgili Bilgilenme... 18/05/2011 - 22/05/2011
  41  Hastalarin Aile Hekimi Secim Kriterleri ve Onceliklerinin Belirlenmesine 'Analitik Hiyerarsi Sureci'... 18/05/2011 - 22/05/2011
  42  Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve aşısı ile ilgili ne biliyorlar?... 18/05/2011 - 21/05/2011
  43  Birinci Basamak Hekimleri Yaşam Tarzı Değişikliklerinde Ne Kadar Kararlı... 18/05/2011 - 22/05/2011
  44  Birinci Basamak Hekimleri: Eğitim Gereksinimleri Hakkında Ne Düşünüyor ve Ne Hissediyorlar?... 02/06/2010 - 05/06/2010
  45  Education on reproductive health: It works!... 09/05/2008 - 11/05/2008
  46  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  47  What do medical school residents think and know about family medicine in turkey... 19/10/2006 - 21/10/2006
  48  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri... 23/05/2006 - 26/05/2006
 • NO AD TARIH
  1  Çeşitli Sağlık Sorunları Tedavisinde Davranış Değişikliği İçin Hizmet Verecek Bir Sağlık İşletmesi Yapılandırması...  6/2016 - 5/2018
  2  Aile Hekimi Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve AHP Modelinde Uygulanması...  9/2008 - 9/2010
  3  Training of Family Physicians - Towards Development of the European Network of Continuing and Postgraduate Education for Family Physicians (FAMILYMED 2)...  12/2007 - 12/2009
  4  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
 • NO Görev
  1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2015- Aralık 2018