En

DOÇ.DR. TOLGA GÜNVAR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2005
  Doçent  Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2013
 • NO AD YIL
  1  Hipertiroidi...  2015
  2  postpartum smoking behaviors and associated factors of mothers with 6-18 months old children...  2015
  3  Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of crite...  2015
  4  Mouth and Eye Dryness After Use of Sildenafil: A Case Report...  2015
  5  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  6  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  7  The Influence of Health Care Reforms on Work Related Attitudes and Anxieties of Primary Care Physic...  2011
  8  Sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların rahim ağzı kanseri aşısı ile ilgili bilgilendir...  2011
  9  Birinci basamak hekimleri yaşam tarzı değişiklikleri konusunda ne kadar kararlı?...  2011
  10  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  11  Birinci Basamakta Kronik Ağrı Yönetiminin Temel İlkeleri...  2009
  12  Young people benefit from comprehensive education on reproductive health...  2009
  13  IgA and/or IgG subclass deficiency in children with recurrent respiratory infections and its relatio...  1991
 • NO AD TARİH
  1  Yaşam Tarzı Değişikliği Sağlamada Web ve Mobil Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemi... 07/04/2017 - 07/04/2017
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sa... 06/04/2017 - 09/04/2017
  3  fibromiyalji hastalarında fibromiyalji hızlı tarama aracının türkçe geçerlik güvenilirlik ... 12/11/2016 - 13/11/2016
  4  Üniversite öğrencilerinde postür bozukluğu görülme sıklığının saptanması... 12/11/2016 - 13/11/2016
  5  HIV (+) Bireylerin Sağlık Hizmeti ile İlgili Yaşadıkları Sorunların Saptanması... 11/11/2016 - 13/11/2016
  6  Değişime Hazır Bulunusluk Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 10/10/2016 - 13/10/2016
  7  Knowledge, attitudes and behaviors of primary care physicians regarding chronic pain and its treatme... 17/06/2016 - 18/06/2016
  8  Does internet addiction make us obese? Cross-sectional study in university students... 15/06/2016 - 18/06/2016
  9  Hekimlerin Vejetaryen/Vegan Beslenme ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları... 09/04/2016 - 10/04/2016
  10  Üniversite Öğrencilerinde İçecek Tüketimi ile Obezite İlişkisi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  11  İZMİR İLİNDE 18-45 YAŞ ARASI YETİŞKİNLERDE BİTKİSEL İLAÇ KULLANIM SIKLIĞININ VE NEDENL... 07/04/2016 - 10/04/2016
  12  Postpartum smoking behaviours and associated factors of mothers with 6-18 months of children... 22/10/2015 - 25/10/2015
  13  Inappropriate Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Use Ampng Elderly According to STOPP Criteria... 22/10/2015 - 25/10/2015
  14  AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ... 22/10/2015 - 25/10/2015
  15  lise öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyi ile ebeveynlerin fiziksel aktivite düzeylerinin kar... 02/04/2015 - 05/05/2015
  16  kadınların gebelikleri sırasında sigara bırakma ve doğumdan sonra yeniden başlama durumları ... 06/11/2014 - 09/11/2014
  17  Lise öğrencilerinde sağlıklı internet kullanımının öğretilmesinde akran eğitiminin etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  18  Üniversite öğrencilerinde obesite oluşumunda internet bağımlılığının etkisi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  19  Gender differences in causes to start smoking... 16/05/2013 - 19/05/2013
  20  Investigation of risk factors and treatment seeking behaviour in premenstrual syndrome... 16/05/2013 - 19/05/2013
  21  The impact of peer education at high school students' internet addiction... 16/05/2013 - 19/05/2013
  22  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  23  BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN KRONİK AĞRI VE TEDAVİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVR... 15/05/2013 - 19/05/2013
  24  Sigara kullanımına başlamaya neden olan etkenlerin cinsiyet açısından farkları... 09/11/2012 - 11/11/2012
  25  Prementrüel Sendromda Risk Faktörleri ve Tedavi Arama Davranışının Araştırılması... 16/05/2012 - 20/05/2012
  26  Sildenafil Kullanımı Sonrasında Ağız ve Göz Kuruluğu: Bir Olgu Sunumu... 13/04/2012 - 15/04/2012
  27  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  28  Birinci basamakta hipertansiyon tedavisinde kan basıncı regulasyonunda dislipidemi tdavisinin etki... 13/04/2012 - 15/04/2012
  29  Birinci Basmakta Kronik Hastalığı olan Hastalarda Tamamlayıcı-Alternatif Tedavi Kullanımı Ned... 18/11/2011 - 20/11/2011
  30  How much are primary care physicans determined regarding lifestyle changes?... 13/10/2011 - 16/10/2011
  31  What do primary care physicians know and do regarding biopsychosocail approach... 19/05/2011 - 22/05/2011
  32  Birinci Basamak Hekimleri Yaşam Tarzı Değişikliklerinde Ne Kadar Kararlı... 18/05/2011 - 22/05/2011
  33  Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Kadınların Rahim Ağzı Kanseri Aşısı ile İlgili Bilgilenme... 18/05/2011 - 22/05/2011
  34  Hastalarin Aile Hekimi Secim Kriterleri ve Onceliklerinin Belirlenmesine 'Analitik Hiyerarsi Sureci'... 18/05/2011 - 22/05/2011
  35  Birinci Basamak Hekimleri: Eğitim Gereksinimleri Hakkında Ne Düşünüyor ve Ne Hissediyorlar?... 02/06/2010 - 05/06/2010
  36  Education on reproductive health: It works!... 09/05/2008 - 11/05/2008
  37  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  38  What do medical school residents think and know about family medicine in turkey... 19/10/2006 - 21/10/2006
  39  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri... 23/05/2006 - 26/05/2006
 • NO AD TARIH
  1  Çeşitli Sağlık Sorunları Tedavisinde Davranış Değişikliği İçin Hizmet Verecek Bir Sağlık İşletmesi Yapılandırması...  6/2016 - /
  2  Aile Hekimi Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve AHP Modelinde Uygulanması...  9/2008 - 9/2010
  3  Training of Family Physicians - Towards Development of the European Network of Continuing and Postgraduate Education for Family Physicians (FAMILYMED 2)...  12/2007 - 12/2009
  4  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
 • NO Görev
  1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2015-Devam ediyor