En

UZM.DR. SÜLEYMAN ÖZKAN AKSOY TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  2010
 • NO AD YIL
  1  GERİATRİK HASTALARDA AKUT KARIN NEDENLERİ, ACİL CERRAHİ GİRİŞİM ENDİKASYONLARI VE POSTOPER...  2019
  2  Hyperthyroidism with thyroid cancer: more common than expected?...  2019
  3  Gebelikte Akut Apandisiti Belirlemede Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü...  2019
  4  Effects of locally applied clinoptilolite (Froximun®) on seroma formation in a rat mastectomy and a...  2019
  5  Acute Appendicitis in Geriatric Patients Risk Factors For Perforation and Postoperative Morbidity ...  2019
  6  Do the stump knotting technique and specimen retrieval method effect morbidity in laparoscopic appen...  2019
  7  PROGNOSTIC VALUE OF THE RATIO BETWEEN POSITIVE LYMPH NODES AND TOTAL EXCISED LYMPH NODES IN COLORECT...  2019
  8  Comparison of resection and liver transplant in treatment of hepatocellular carcinoma...  2018
  9  Impact of Breast Tomosynthesis for Evaluating Specimen of Breast Carcinoma: Initial Results...  2017
  10  Is the extent of surgical resection important on patient outcome in benign and borderline phyllodes ...  2017
  11  Duktal karsinoma in situ da sentinel lenf nodu biyopsisi gereklimidir?...  2017
  12  Porcine Dermal Collagen Prevents Seroma Formation After Mastectomy and Axillary Dissection in Rats...  2017
  13  Sentinel Lenf Nodu Örneklemesi Esnasında Uygulanan Boya Sonucunda Görülen Yan Etkiler...  2017
  14  The effectiveness of simultaneous oncoplastic breast surgery in patients with locally advanced breas...  2016
  15  Comparison of Clinical and Pathological Differences of Breast Cancer Patients under 35 and above 55 ...  2015
  16  Five years with a rectal foreign body: A case report...  2015
  17  Validation of Three Breast Cancer Nomograms and new formula for predicting non-sentinel lymph node s...  2012
 • NO AD TARİH
  1  PREGNANCY-ASSOCIATED BREAST CANCER: THREE CASES UNDER LITERATURE REVIEW... 05/10/2019 - 10/10/2019
  2  METASTASES TO BREAST FROM EXTRAMAMMARY MALIGNANCIES: A TOPIC WITH CASES... 05/10/2019 - 10/10/2019
  3  mastitler... 20/09/2019 - 20/09/2019
  4  Duktal Karsinoma İnsitu (Dkis) Multidisiplinmer Yaklaşım... 26/04/2019 - 27/04/2019
  5  Allogenik Kök Hücre Nakli Sonrası Gelişen Memenin Granülositik Sarkomu... 06/11/2018 - 11/11/2018
  6  Memede Abse Bulguları ile Prezente Olan Memenin Primer Skuamoz Hücreli Karsinomu... 06/11/2018 - 11/11/2018
  7  Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Radyolojik Tam Yanıtın Patoloji Bulgularıyla Karş... 06/11/2018 - 11/11/2018
  8  Medullary Like Invasive Ductal Carcinoma Mimicking Phyllodes Tumor... 10/05/2018 - 12/05/2018
  9  598 Paratiroidektomi olgusu: Tek Merkez Deneyimi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  10  Ratlarda Mastektomi Sonrası Klinoptilolit (Froksimun®) Kullanımının Seroma Oluşumu Üzerine Et... 12/04/2018 - 15/04/2018
  11  İntrakistik Skuamoz Hücreli Meme Karsinomunda Görüntüleme Bulguları... 31/10/2017 - 04/11/2017
  12  MULTİFOKAL MEME KARSİNOMUDA DİJİTAL MEME TOMOSENTEZ TANIDA NE KADAR ETKİN?... 31/10/2017 - 04/11/2017
  13  Spesimen Değerlendirmede Tomosentez Yapılmalı mı?... 01/11/2016 - 05/11/2016
  14  duktal karsinoma insituda sentinal lenf nodu biyopsisi gereklimidir... 14/04/2016 - 17/04/2016
  15  palpe edilemeyen birads 4 meme lezyonu alt gruplarının radyolojik ve histopatolojik değerlendiril... 13/04/2016 - 17/04/2016
  16  Laparoskopik apendektomide güdük kapatma yöntemlerinin karşılaştırılması... 13/04/2016 - 17/04/2016
  17  meme hamartomlu 21 olgumuz... 13/04/2016 - 17/04/2016
  18  paratiroidektomi 481 olgunun retrospektif incelenmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  19  nadir görülen bir sürrenal kitle olgusu: primer sürrenal leiomyosarkom... 13/04/2016 - 17/04/2016
  20  hiperparatiroidi nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastalardaki intraoperatif qpth ölçümü sonu... 13/04/2016 - 17/04/2016
  21  hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif qpth ölçümü yardımıyla minimal invaziv ... 13/04/2016 - 17/04/2016
  22  primer hiperparatiroidizm cerrahisinde minimal invaziz radyoguıded paratiroidektomi ile birlikte in... 13/04/2016 - 17/04/2016
  23  kolorektal kanser tiroid bez metastazı: olgu sunumu... 13/04/2016 - 17/04/2016
  24  Tedavisiz iyileşen BT ile kanıtlanmış akut apandisit olgusu... 21/10/2015 - 25/10/2015
  25  Paratiroidektomi: 481 olgunun retrospektif incelenmesi... 23/04/2015 - 26/04/2015
  26  Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Qpth Ölçümü Yardımıyla Minimal ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  27  Primer Hiperparatiroidizm Cerrahisinde Minimal İnvaziv Radyoguıded Paratiroidektomi İle Birlikte ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  28  Hiperparatiroidi nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastalardaki intraoperatif q pth ölçümü s... 23/04/2015 - 26/04/2015
  29  E-polyTetraFluoroEthylene (E-PTFE) Dualmesh can harbor malignant tumor cells: a case report... 06/11/2010 - 09/11/2010
  30  A catastrophic complication of laparoscopic inguinal hernia repair: caput femoris necrosis... 06/11/2010 - 09/10/2010
  31  Should every infected biomaterial be removed? A case report... 06/11/2010 - 09/11/2010
  32  Periampüller tümör cerrahisinde çoğul organ rezeksiyonu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  33  Periampüller bölge ve pankreas tümör cerrahisinde çoğul organ rezeksiyonları... 10/12/2009 - 12/12/2009
  34  Periampuller tümör cerrahisinde multiviseral rezeksiyon... 12/11/2009 - 15/11/2009
  35  Benign ve malign nedenlerle yapılan pankreatektomiler... 23/04/2009 - 26/04/2009
  36  Paratiroidektomi: 228 olgunun retrospektif incelenmesi... 28/05/2008 - 31/05/2008
 • NO AD TARIH
  1  Meme Kanserinde Shear -Wave Elastografi Rehberliğinde Yapılan Tru-Cut Kitle Biyopsilerinin İmmünohistokimyasal Alt Tip Belirlenmesine Katkısı...  2/2019 - /