En

DR.ÖĞR.ÜYESİ SÜLEYMAN ÖZKAN AKSOY TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  2010
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2019
 • NO AD YIL
  1  The effect of amniotic membrane wrapping on colorectal anastomosis in rats undergoing pelvic radioth...  2020
  2  Elastography findings of encapsulated solid papillary carcinoma of breast in a man....  2019
  3  Geriatrik Hastalarda Akut Karın Nedenleri, Acil Cerrahi Girişim Endikasyonları ve Postoperatif Ko...  2019
  4  Hyperthyroidism with thyroid cancer: more common than expected?...  2019
  5  Gebelikte Akut Apandisiti Belirlemede Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü...  2019
  6  Effects of locally applied clinoptilolite (Froximun®) on seroma formation in a rat mastectomy and a...  2019
  7  Acute Appendicitis in Geriatric Patients Risk Factors For Perforation and Postoperative Morbidity ...  2019
  8  MULTİFOKAL/MULTİSENTRİK MEME KANSERİNDE DİJİTAL TOMOSENTEZİN TANISAL ETKİNLİĞİ: PİLOT Ç...  2019
  9  Do the stump knotting technique and specimen retrieval method effect morbidity in laparoscopic appen...  2019
  10  PROGNOSTIC VALUE OF THE RATIO BETWEEN POSITIVE LYMPH NODES AND TOTAL EXCISED LYMPH NODES IN COLORECT...  2019
  11  Comparison of resection and liver transplant in treatment of hepatocellular carcinoma...  2018
  12  Impact of Breast Tomosynthesis for Evaluating Specimen of Breast Carcinoma: Initial Results...  2017
  13  Is the extent of surgical resection important on patient outcome in benign and borderline phyllodes ...  2017
  14  Duktal karsinoma in situ da sentinel lenf nodu biyopsisi gereklimidir?...  2017
  15  Porcine Dermal Collagen Prevents Seroma Formation After Mastectomy and Axillary Dissection in Rats...  2017
  16  Sentinel Lenf Nodu Örneklemesi Esnasında Uygulanan Boya Sonucunda Görülen Yan Etkiler...  2017
  17  The effectiveness of simultaneous oncoplastic breast surgery in patients with locally advanced breas...  2016
  18  Comparison of Clinical and Pathological Differences of Breast Cancer Patients under 35 and above 55 ...  2015
  19  Five years with a rectal foreign body: A case report...  2015
  20  Validation of Three Breast Cancer Nomograms and new formula for predicting non-sentinel lymph node s...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Coexistence of Langerhans Cell Histiocytosis and Papillary Thyroid Carcinoma Revealed as the Culprit... 24/10/2019 - 27/10/2019
  2  NADİR BİR OLGU: MEME BAŞI BOWEN HASTALIĞI... 17/10/2019 - 21/10/2019
  3  ONKOPLASTİK MEME CERRAHİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM; BİLATERAL SUBKUTAN MASTEKTOMİ VE PROTEZ İLE R... 17/10/2019 - 21/10/2019
  4  Meme Koruyucu Cerrahide İntraoperatif Spesimen Tomosentez Cerrahi Sınır Saptamada Ne Kadar Etkin?... 05/10/2019 - 10/10/2019
  5  Breast Hematoma Including Active Bleeding Due to Seat-Belt Injury... 05/10/2019 - 10/10/2019
  6  Metastases to Breast From Extramammary Malignancies: A Topic with Cases... 05/10/2019 - 10/10/2019
  7  Pregnancy Associated Breast Cancer: Three Cases Under Literature Review... 05/10/2019 - 10/10/2019
  8  mastitler... 20/09/2019 - 20/09/2019
  9  Duktal Karsinoma İnsitu (Dkis) Multidisiplinmer Yaklaşım... 26/04/2019 - 27/04/2019
  10  Comparison of radiologic complete response with pathology findings in breast cancer after neoadjuvan... 27/02/2019 - 03/03/2019
  11  Memede Abse Bulguları ile Prezente Olan Memenin Primer Skuamoz Hücreli Karsinomu... 06/11/2018 - 11/11/2018
  12  Allogenik Kök Hücre Nakli Sonrası Gelişen Memenin Granülositik Sarkomu... 06/11/2018 - 11/11/2018
  13  Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Radyolojik Tam Yanıtın Patoloji Bulgularıyla Karş... 06/11/2018 - 11/11/2018
  14  COMPARISION OF MALIGNANT BREAST LESION SIZES ACCORDING TO MOLECULAR SUBTYPES... 10/05/2018 - 12/05/2018
  15  Medullary Like Invasive Ductal Carcinoma Mimicking Phyllodes Tumor... 10/05/2018 - 12/05/2018
  16  598 Paratiroidektomi olgusu: Tek Merkez Deneyimi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  17  Ratlarda Mastektomi Sonrası Klinoptilolit (Froksimun®) Kullanımının Seroma Oluşumu Üzerine Et... 12/04/2018 - 15/04/2018
  18  İntrakistik Skuamoz Hücreli Meme Karsinomunda Görüntüleme Bulguları... 31/10/2017 - 04/11/2017
  19  MULTİFOKAL MEME KARSİNOMUDA DİJİTAL MEME TOMOSENTEZ TANIDA NE KADAR ETKİN?... 31/10/2017 - 04/11/2017
  20  Spesimen Değerlendirmede Tomosentez Yapılmalı mı?... 01/11/2016 - 05/11/2016
  21  duktal karsinoma insituda sentinal lenf nodu biyopsisi gereklimidir... 14/04/2016 - 17/04/2016
  22  hiperparatiroidi nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastalardaki intraoperatif qpth ölçümü sonu... 13/04/2016 - 17/04/2016
  23  nadir görülen bir sürrenal kitle olgusu: primer sürrenal leiomyosarkom... 13/04/2016 - 17/04/2016
  24  paratiroidektomi 481 olgunun retrospektif incelenmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  25  Hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif qpth ölçümü yardımıyla minimal invaziv ... 13/04/2016 - 17/04/2016
  26  primer hiperparatiroidizm cerrahisinde minimal invaziz radyoguıded paratiroidektomi ile birlikte in... 13/04/2016 - 17/04/2016
  27  palpe edilemeyen birads 4 meme lezyonu alt gruplarının radyolojik ve histopatolojik değerlendiril... 13/04/2016 - 17/04/2016
  28  meme hamartomlu 21 olgumuz... 13/04/2016 - 17/04/2016
  29  kolorektal kanser tiroid bez metastazı: olgu sunumu... 13/04/2016 - 17/04/2016
  30  Laparoskopik apendektomide güdük kapatma yöntemlerinin karşılaştırılması... 13/04/2016 - 17/04/2016
  31  Tedavisiz iyileşen BT ile kanıtlanmış akut apandisit olgusu... 21/10/2015 - 25/10/2015
  32  Paratiroidektomi: 481 olgunun retrospektif incelenmesi... 23/04/2015 - 26/04/2015
  33  Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Qpth Ölçümü Yardımıyla Minimal ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  34  Primer Hiperparatiroidizm Cerrahisinde Minimal İnvaziv Radyoguıded Paratiroidektomi İle Birlikte ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  35  Hiperparatiroidi nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastalardaki intraoperatif q pth ölçümü s... 23/04/2015 - 26/04/2015
  36  Pelvik Radyoterapi Uygulanmış Sıçanlarda Kolorektal Anastomoz Üzerine Sarılan Amniyotik Membra... 15/05/2013 - 19/05/2013
  37  S15 pT2N0 ve pT3N0 Rektum Kanserli Hastalarda Tümör Tomurcuklanmasının Prognostik Önemi ve Neoa... 15/05/2013 - 19/05/2013
  38  Karın bölgesine penetre delici kesici alet yaralanma olgularımızda operatif stratejimiz... 19/04/2013 - 23/04/2013
  39  Nadir etrangüle umblikal herni olgusu;Ligamentum falsiforme hernisi... 19/04/2013 - 23/04/2013
  40  AKUT BİLİER PANKREATİT OLGULARIMIZDA MRCP VE ERCP'nın YERİ... 23/05/2012 - 27/05/2012
  41  HELİCOBACTER PYLORİ VE DUODENAL ÜLSER PERFORASYONU... 23/05/2012 - 27/05/2012
  42  227 apendektomili olguda appandix lokalisazyonları... 14/09/2011 - 18/09/2011
  43  AYNI ZAMAN DİLİMİNDE KOLON VE MİDEDE GÖRÜLEN SENKRON TÜMÖR... 18/05/2011 - 22/05/2011
  44  Tiroid Olgularımızın Ameliyat Endikasyonu Ve Tiroid Morfolojisi Yönünden Değerlendirilmesi... 24/04/2011 - 27/04/2011
  45  E-polyTetraFluoroEthylene (E-PTFE) Dualmesh can harbor malignant tumor cells: a case report... 06/11/2010 - 09/11/2010
  46  A catastrophic complication of laparoscopic inguinal hernia repair: caput femoris necrosis... 06/11/2010 - 09/10/2010
  47  Should every infected biomaterial be removed? A case report... 06/11/2010 - 09/11/2010
  48  Periampüller tümör cerrahisinde çoğul organ rezeksiyonu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  49  Periampüller bölge ve pankreas tümör cerrahisinde çoğul organ rezeksiyonları... 10/12/2009 - 12/12/2009
  50  Periampuller tümör cerrahisinde multiviseral rezeksiyon... 12/11/2009 - 15/11/2009
  51  Benign ve malign nedenlerle yapılan pankreatektomiler... 23/04/2009 - 26/04/2009
  52  Paratiroidektomi: 228 olgunun retrospektif incelenmesi... 28/05/2008 - 31/05/2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  TİROİDEKTOMİ İLE TANI KONULAN DÜŞÜK DERECELİ FİBROMİKSOİD SARKOM:iLK VAKA BİLDİRİMİ CERRAHİ BİLİMLERDE NADİR VAKALAR...  2019
 • NO AD TARIH
  1  Meme Kanserinde Shear -Wave Elastografi Rehberliğinde Yapılan Tru-Cut Kitle Biyopsilerinin İmmünohistokimyasal Alt Tip Belirlenmesine Katkısı...  2/2019 - /