En

UZM.DR. SÜLEYMAN ÖZKAN AKSOY TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  2010
 • NO AD YIL
  1  Acute Appendicitis in Geriatric Patients Risk Factors For Perforation and Postoperative Morbidity ...  2019
  2  PROGNOSTIC VALUE OF THE RATIO BETWEEN POSITIVE LYMPH NODES AND TOTAL EXCISED LYMPH NODES IN COLORECT...  2019
  3  Do the stump knotting technique and specimen retrieval method effect morbidity in laparoscopic appen...  2019
  4  Comparison of resection and liver transplant in treatment of hepatocellular carcinoma...  2018
  5  Is the extent of surgical resection important on patient outcome in benign and borderline phyllodes ...  2017
  6  Impact of Breast Tomosynthesis for Evaluating Specimen of Breast Carcinoma: Initial Results...  2017
  7  Duktal karsinoma in situ da sentinel lenf nodu biyopsisi gereklimidir?...  2017
  8  Porcine Dermal Collagen Prevents Seroma Formation After Mastectomy and Axillary Dissection in Rats...  2017
  9  Sentinel Lenf Nodu Örneklemesi Esnasında Uygulanan Boya Sonucunda Görülen Yan Etkiler...  2017
  10  The effectiveness of simultaneous oncoplastic breast surgery in patients with locally advanced breas...  2016
  11  Comparison of Clinical and Pathological Differences of Breast Cancer Patients under 35 and above 55 ...  2015
  12  Five years with a rectal foreign body: A case report...  2015
  13  Validation of Three Breast Cancer Nomograms and new formula for predicting non-sentinel lymph node s...  2012
 • NO AD TARİH
  1  Allogenik Kök Hücre Nakli Sonrası Gelişen Memenin Granülositik Sarkomu... 06/11/2018 - 11/11/2018
  2  Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Radyolojik Tam Yanıtın Patoloji Bulgularıyla Karş... 06/11/2018 - 11/11/2018
  3  Memede Abse Bulguları ile Prezente Olan Memenin Primer Skuamoz Hücreli Karsinomu... 06/11/2018 - 11/11/2018
  4  Medullary Like Invasive Ductal Carcinoma Mimicking Phyllodes Tumor... 10/05/2018 - 12/05/2018
  5  Ratlarda Mastektomi Sonrası Klinoptilolit (Froksimun®) Kullanımının Seroma Oluşumu Üzerine Et... 12/04/2018 - 15/04/2018
  6  598 Paratiroidektomi olgusu: Tek Merkez Deneyimi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  7  İntrakistik Skuamoz Hücreli Meme Karsinomunda Görüntüleme Bulguları... 31/10/2017 - 04/11/2017
  8  MULTİFOKAL MEME KARSİNOMUDA DİJİTAL MEME TOMOSENTEZ TANIDA NE KADAR ETKİN?... 31/10/2017 - 04/11/2017
  9  Spesimen Değerlendirmede Tomosentez Yapılmalı mı?... 01/11/2016 - 05/11/2016
  10  duktal karsinoma insituda sentinal lenf nodu biyopsisi gereklimidir... 14/04/2016 - 17/04/2016
  11  Laparoskopik apendektomide güdük kapatma yöntemlerinin karşılaştırılması... 13/04/2016 - 17/04/2016
  12  palpe edilemeyen birads 4 meme lezyonu alt gruplarının radyolojik ve histopatolojik değerlendiril... 13/04/2016 - 17/04/2016
  13  paratiroidektomi 481 olgunun retrospektif incelenmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  14  nadir görülen bir sürrenal kitle olgusu: primer sürrenal leiomyosarkom... 13/04/2016 - 17/04/2016
  15  hiperparatiroidi nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastalardaki intraoperatif qpth ölçümü sonu... 13/04/2016 - 17/04/2016
  16  hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif qpth ölçümü yardımıyla minimal invaziv ... 13/04/2016 - 17/04/2016
  17  primer hiperparatiroidizm cerrahisinde minimal invaziz radyoguıded paratiroidektomi ile birlikte in... 13/04/2016 - 17/04/2016
  18  kolorektal kanser tiroid bez metastazı: olgu sunumu... 13/04/2016 - 17/04/2016
  19  meme hamartomlu 21 olgumuz... 13/04/2016 - 17/04/2016
  20  Tedavisiz iyileşen BT ile kanıtlanmış akut apandisit olgusu... 21/10/2015 - 25/10/2015
  21  Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Qpth Ölçümü Yardımıyla Minimal ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  22  Hiperparatiroidi nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastalardaki intraoperatif q pth ölçümü s... 23/04/2015 - 26/04/2015
  23  Paratiroidektomi: 481 olgunun retrospektif incelenmesi... 23/04/2015 - 26/04/2015
  24  Primer Hiperparatiroidizm Cerrahisinde Minimal İnvaziv Radyoguıded Paratiroidektomi İle Birlikte ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  25  Should every infected biomaterial be removed? A case report... 06/11/2010 - 09/11/2010
  26  A catastrophic complication of laparoscopic inguinal hernia repair: caput femoris necrosis... 06/11/2010 - 09/10/2010
  27  E-polyTetraFluoroEthylene (E-PTFE) Dualmesh can harbor malignant tumor cells: a case report... 06/11/2010 - 09/11/2010
  28  Periampüller tümör cerrahisinde çoğul organ rezeksiyonu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  29  Periampüller bölge ve pankreas tümör cerrahisinde çoğul organ rezeksiyonları... 10/12/2009 - 12/12/2009
  30  Periampuller tümör cerrahisinde multiviseral rezeksiyon... 12/11/2009 - 15/11/2009
  31  Benign ve malign nedenlerle yapılan pankreatektomiler... 23/04/2009 - 26/04/2009
  32  Paratiroidektomi: 228 olgunun retrospektif incelenmesi... 28/05/2008 - 31/05/2008
 • NO AD TARIH
  1  Meme Kanserinde Shear -Wave Elastografi Rehberliğinde Yapılan Tru-Cut Kitle Biyopsilerinin İmmünohistokimyasal Alt Tip Belirlenmesine Katkısı...  2/2019 - /