En

DOÇ.DR. GÖKHAN KARAKÜLAH İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM ENSTİTÜSÜ GENOM BİLİMLERİ VE MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü  2005
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal İnformatik (Tıbbi Bilişim) Anabilim Dalı  2009
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Doktora Programı  2014
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü  2016
  Doçent  Üniversiletlerarası Kurul Başkanlığı Biyoloji  2018
 • NO AD YIL
  1  RTFAdb: A database of computationally predicted associations between retrotransposons and transcript...  2018
  2  In silico Phylogenetic Analysis of hAT Transposable Elements in Plants...  2018
  3  PlanTEnrichment: A tool for enrichment analysis of transposable elements in plants...  2017
  4  Regulation of noncoding transcriptome in developing photoreceptors by rod differentiation factor NRL...  2017
  5  Discovery and Annotation of Plant Endogenous Target Mimicry Sequences from Public Transcriptome Libr...  2017
  6  İnsanda Uzun Kodlanmayan RNA?ların Doku İfade Örüntüleri ve Varsayımsal İşlevlerinin Benze...  2017
  7  MicroRNA exocytosis by large dense-core vesicle fusion...  2017
  8  Differential expression of hyperhydricity responsive peach microRNAs...  2016
  9  NRL-regulated transcriptome dynamics of developing rod photoreceptors...  2016
  10  Next generation sequencing technology and genomewide data analysis: Perspectives for retinal researc...  2016
  11  PeTMbase: A Database of Plant Endogenous Target Mimics (eTMs)...  2016
  12  sandflyDST: a dynamic web?based decision support tool for the morphological identification of sandfl...  2016
  13  StatXFinder: a web-based self-directed tool that provides appropriate statistical test selection for...  2015
  14  CorRECTreatment: a web-based decision support tool for rectal cancer treatment that uses the analyti...  2015
  15  Early Biventricular Molecular Responses to an Acute Myocardial Infarction...  2012
  16  Genome-Wide Gene Expression Analysis of NIH 3T3 Cell Line Under Mechanical Stimulation...  2011
  17  mESAdb: microRNA Expression and Sequence Analysis Database...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Investigation of the Cellular Mechanisms of TGF-beta-induced Senescence-Resistance in Hepatocellular... 05/09/2018 - 08/09/2018
  2  Differential Network Analysis on Mouse Brain Parts Using Plsr... 28/04/2018 - 30/04/2018
  3  Gene Co-Expression Network Analysis with Partial Least Squares Regression... 09/11/2017 - 11/11/2017
  4  DSRCT: Rektum Kanseri Tedavisinde Karar Desteği... 27/10/2013 - 30/10/2013
  5  A Data-driven Living Review for Pharmacogenomic Decision Support in Cancer Treatment... 26/08/2012 - 29/08/2012
  6  Lityum aracılıklı Wnt-bcatenin aktivasyonunun karaciğer kanserinde kök hücre fenotipine etkisi... 27/10/2011 - 30/10/2011
  7  Genome-wide expression analysis of lithium induced cell cycle arrest in hepatocellular carsinoma cel... 20/01/2008 - 22/01/2008
  8  Sağlık Alanındaki Internet Sitelerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Rehber Önerisi... 15/11/2007 - 18/11/2007
  9  Tıp Bilişimi Eğitimine Katkı Veren 10 Önde Gelen Internet Sitesinin Kalite Değerlendirmesi... 04/05/2007 - 05/05/2007
  10  Sağlık Alanındaki Internet Sitelerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Rehber Önerisi... 04/05/2007 - 05/05/2007
  11  MicroRNA sequence and expression database... 16/04/2007 - 19/04/2007
  12  hasGO: A Gene Ontology Based Web Tool for Functional Analysis and Biological Interpretation of Gene ... 16/04/2007 - 19/04/2007
  13  MicroRNA sequence and expression database... 11/01/2007 - 13/07/2007
 • NO AD TARIH
  1  Alzheimer Hastalığının Tanısında ve Yayılımında Nöron Kökenli Ekzozomlar...  6/2018 - /
  2  Gliom Oluşumunda Rol Oynayan Kalıcı Epigenomik Değişimlerin IDH1-TERT-MYC Ekseninde Karakterizasyonu...  6/2018 - /
  3  Kan Dolaşımındaki Tümör Dna Ve Rna'sının Yüksek Hassasiyetli Analizi Yöntemini Kullanarak, Akciğer Kanseri Tanı Ve Tedavi Izlemi Için Yeni Biyo Belirteçlerin Karakterizasyonu...  6/2018 - /
  4  TRAIL'in Primer İnsan Makrofajlarının M1, M2a ve M2c Polarizasyonuna Etkisi...  10/2018 - /
  5  Hepatoselüler Kanserde Tgf-ß Tarafından İndüklenen Senesans Karşıtı Direnç Mekanizmalarının Tüm Genom Transkriptom Analizi Ile Araştırılması...  6/2018 - /
  6  Mezenkimal Epitelyal Dönüşüm (MET) Sürecinde Epigenetik Yeniden Programlamayı Etkileyen Transkripsiyon Faktörlerinin Belirlenmesi...  10/2017 - /
  7  "Sendromik Olmayan" Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı İkisi de Etkilenmiş İkiz Çocuk ve Ergenlerin ve Anne Babalarının Genomlarının Tüm Genom Dizileme Yöntemi İle Analizi...  1/2017 - 1/2018
  8  Mavi Gen...  9/2014 - 9/2017