En

DR.ÖĞR.ÜYESİ İREM AYHAN SELÇUK MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  2005
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı  2007
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Ulaşım Güvenliğini Sağlamada Bir Araç Olarak Planlama...  2018
  2  Avrupa Birliği (AB) Adayı Türkiye'nin LGBTT?lerinin Gizlenme Durumları ve Kent Planlamanın Yapa...  2016
  3  Modeling traffic-induced, in-dwelling vibration using urban design and planning variables...  2015
  4  şehir planlamada nüfus kavramı ve tahmininde kullanılan matematiksel yöntemler...  2014
  5  kısa dönemli, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alan ihtiyacının kestiriminde bir araç olarak ...  2014
  6  LGBTT Nüfusunun Kentle Kurdukları İlişkinin Belirlenmesi İçin Kullandıkları Alanların Çal...  2014
  7  Tarihi ve Kültürel Özellikleri Nedeniyle Koruma Altındaki Alanlarda Ulaşım Politikalarının O...  2014
  8  Kent Planlamada Yeni Bir Eylem Alanı: Trafik Kaynaklı Titreşimler...  2013
  9  eğitimcilere yol göstermesi açısından tab analiz programı kullanarak başarı testi hazırlama...  2010
  10  Explaining Historical Urban Development Using the Locations of Mosques: A GIS/Spatial Statistics-bas...  2010
  11  Mekanın Suça Etkisi...  2010
  12  Suç ve Kent İlişkisine Ampirik Bakış: Literatür Taraması...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Gizlenme-Din-Göç Çıkmazında Türkiye'nin LGBTT'lerine Bir Bakış ve Kent Kurgusu... 03/12/2015 - 04/12/2015
  2  Herkes için Olan Kentin Oluşturulmasında Bir Adım: LGBTT Bireylerin Mekanları... 16/10/2014 - 17/10/2014
  3  Birgi'de Korunması Gerekli Tescilli Taş Yapılarda Gözlemlenen Taşıt Kaynaklı Titreşimler ve ... 12/12/2013 - 13/12/2013
  4  Korunması Gerekli Tarihi Alanlarda bir Çevre ve Tasarım Problemi Olarak Trafikten Kaynaklanan Tit... 12/12/2013 - 13/12/2013
  5  6360 sayılı kanun çerçevesinde değişen sınırlar ve genişleyen yetki alanlarının izmir ili... 28/11/2013 - 30/11/2013
  6  Kadına Yönelik Çalışmalarda Yeni Bir Tartışma Konusu Olarak Lezbiyenler ve Kentsel Mekandaki ... 28/11/2013 - 30/11/2013
  7  Korunması Gerekli Alanlarda bir Planlama Sorunu Olarak Trafik Kaynaklı Titreşimler ve Somutlaşma... 28/11/2013 - 30/11/2013
  8  Mekânsal Belleğin Bugünden Oluşturulması: Ankara Örneğinde Cinsel Alanın Ötekileri İçin K... 05/09/2013 - 07/09/2013
  9  Tarım Ülkesi Olan Türkiye'nin Kentleşme Seyri: Yasaların Oluşturduğu Kent... 06/12/2012 - 07/12/2012
  10  İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na Yapılan İç Hatlar Amaçlı Yolculukların Türel (Ulaşım Ar... 08/12/2009 - 09/12/2009
  11  Explaining the Historic Growth of a City by the Location of Mosques: An Approcah Based on GIS and Sp... 02/07/2008 - 03/07/2008
  12  Hansen Modeli Kullanılarak Adana Ceyhan'daki Nüfus Hareketlerinin İncelenmesi... 25/10/2007 - 26/10/2007
  13  Designing Safe and Peaceful Environmets: Spatial Determinants of Non-Violent Urban Crimes... 05/07/2007 - 07/07/2007
  14  Kentte Suç Oranının Ekonomik ve Mekansal Değişkenlerle Modellenmesi... 10/05/2007 - 11/05/2007
 • NO AD YIL
  1  Cinsel Alanda Öteki Olarak Tanımlanan Nüfusun Kentsel Alan Kullanımı...  2014
  2  Bayındır sosyo-mekansal analiz (kentsel araştırma staj raporu) 2012...  2013
  3  Kentte Suç Oranının Ekonomik, Sosyal ve Mekamsal Değişkenlerle Modellenmesi...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Planlama ve İmar, Barınma ve Konut, Kent Güvenliği (Fiziksel ve Sosyal Altyapı içinde) İzmir kent sağlık gelişim planı...  2011
  2  An Overview Of The Legal And Institutional Regulations In The Field Of Urban Archaeology In Turkey Urban Historical Stratum: from Smyrna to Izmir...  2010
  3  Kent Güvenliği İzmir Kent Sağlık Profili...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Cinsel Alanda Öteki Olarak Tanımlanan Nüfusun Kentsel Alan Kullanımı...  9/2011 - 6/2013
  2  Tarihi Yapıların Korunmasında ve Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanmasında Bir Belirleyici Olarak Trafik Kaynaklı Titreşimlerin Ölçülmesi ve Modellenmesi...  3/2011 - 3/2014
  3  izmir kent sağlık profili...  4/2007 - 1/2008
  4  Kentte Suçun Ekonomik, Sosyal ve Mekansal Değişkenlerle Modellenmesi...  10/2006 - 4/2008
  5  İzmir İli Turizm Envanteri ve Yatırım Potansiyelleri...  7/2004 - 11/2004
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İkinciliği...  2005
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Birinciliği...  2005
  3  Üstün Başarı Ödülü...  2010
  4  Kongre Katılım Ödülü...  2009
  5  ULAKBIM Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2010
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2007
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi  2010
 • NO Görev
  1 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2017- Mart 2018
  2 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2014- Kasım 2017