En

DR.ÖĞR.ÜYESİ TUĞRA GENÇPINAR TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Severe calcific constrictive pericardiectomy operation, `Hearts of stone?...  2016
  2  Concurrent Extracorporeal Membrane Oxygenation, Plasmapheresis and Continuous Renal Replacement Ther...  2016
  3  The role of computed tomography for popliteotibial bypass: a successful limb salvage procedure...  2016
  4  successful lung volume reduction surgery after coronary artery bypass grafting: a case report...  2015
  5  Transcatheter aortic valve implantation for severe pure aortic regurgitation: looking beyond the ima...  2015
  6  Successful Surgical Repair of Tetralogy of Fallot in a Sixty Years Old Case...  2015
  7  Çocukta popliteal Tuzaklanma Sendromu Olgusu...  2013
  8  The Effects of Pulsatile Flow Characteristics on Haemolysis, Transfusion Requirement and Haemostasis...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Akut Karının Nadir Bir Nedeni; Spontan İliak Arter Anevrizma Rüptürü... 06/11/2018 - 11/11/2018
  2  Literatürde ?Biküspit Aorta? ile ilgili en çok atıf alan 100 yayının değerlendirilmesi... 26/10/2018 - 29/10/2018
  3  outcomes of with open and seldinger-guided peripheral cannulation techniques in open heart surgery... 08/04/2018 - 08/04/2018
  4  Infection Precautions In Cardiovascular Intensive Care Unit... 05/04/2018 - 08/04/2018
  5  PERİFERİK ARTER HASTALARINDA FONKSİYONEL MOBİLİTE DUZEYİ VE YÜRÜME KAPASİTESİ ARASINDAKİ ... 22/11/2017 - 25/11/2017
  6  Two unusual complications of Fontan Circulation... 23/03/2017 - 26/03/2017
  7  The effect of bemiparin on neointimal hyperplasia and endothelial cell proliferation in a rabbit ca... 03/11/2016 - 06/11/2016
  8  the effect of carbon dioxide insufflation on the surgical field during a rabbit carotid artery anast... 03/11/2016 - 06/11/2016
  9  Evre III trombüslü böbrek tümöründe genişletilmiş karaciğer mobilizasyonu ile radikal nefre... 02/11/2016 - 06/11/2016
  10  progeria ve koroner baypas cerrahisi... 03/01/2016 - 06/11/2016
  11  Periton diyalizi hastasında perikardiyal diyalizat kaçağı.... 11/12/2015 - 12/12/2015
  12  Transcatheter aortic valve implantation for severe pure aortic regurgitation; Looking beyond the ima... 23/04/2015 - 26/04/2015
  13  role of CT Angiography for Popliteal Bypass: A Successful Limb Salvage Story... 26/03/2015 - 29/03/2015
  14  Coronary Bypass in Adult Progeria... 26/03/2015 - 29/03/2015
  15  Removal of Restenosed Carotid Stent by Eversion Technique... 26/03/2015 - 29/03/2015
  16  Successful Excision of a Giant Solitary Fibrous Tumor: Case Report and Review of the Literature... 26/03/2015 - 29/03/2015
  17  Successful Lung Volume Reduction Surgery After Coronary Artery By-pass Operation: a Case Report... 26/03/2015 - 29/03/2015
  18  Succesful Surgical repair of tetralogy into middle-aged (60)... 26/03/2015 - 29/03/2015
  19  In coronary artery by-pass graft surgery, evaluation with ischemia modified albumin levels of myocar... 01/03/2012 - 04/03/2012
  20  Alt Ekstremite Akut İliofemoral Derin Ven Trombozu (DVT) Tedavisinde Perkutan Aspirasyon Trombektom... 29/10/2011 -
  21  Early results of percutaneous aspiration thrombectomy vs anticoagulation in acute iliofemoral venous... 10/09/2011 - 14/09/2011
  22  PERCUTANEOUS JUGULAR VEIN CANNULATION FOR MINIMALLY INVASIVE CARDIAC SURGERY... 24/03/2011 - 27/03/2011
  23  Sinus valsalva anevrizma rüptürü... 27/10/2010 - 31/10/2010
  24  Torakoabdominal aort anevrizmasında tevar sonrası gelişen tip 1 endoleak'e hibrid yaklaşım... 27/10/2010 - 31/10/2010
  25  Sağ ventrikül lateral duvarında yerleşimli kardiyak kist hidatik... 27/10/2010 - 31/10/2010
  26  A Hybrid Approach to a Type I Endoleak Developing After Endovascular Thoracoabdominal Aortic Aneurys... 15/04/2010 - 18/04/2010
  27  Cardiac Hydatid Cyst Disease Localised in Right Ventricular Wall... 15/04/2010 - 18/04/2010
  28  The value of postmortem heart type fatty acid binding protein detection in acut myocardial ischemia,... 14/10/2009 - 18/10/2009
  29  Aort Koarktasyonunun eşlik ettiği aortopulmoner pencereli bir olgu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  30  Kronik Venöz Yetmezlik Ve Venöz Ülser Tedavisinde Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi ... 17/10/2008 - 21/10/2008
  31  Kronik Venöz Yetmezlikte Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi (SEPS) ve Saphen Ven Cerrah... 01/11/2007 - 05/11/2007
  32  Arteriyovenöz Fistüllerde Oluşan Dev Anevrizmalar Ve Cerrahi UYgulamaları... 22/05/2007 - 26/05/2007
  33  Abdoinal Aort Anevrizmalarında ;EVSG ile Açık Cerrahi Uygulamalarının Karşılaştırılması... 22/05/2007 - 26/05/2007
  34  Subfasyal Endoskopik Perforatör ven Cerrahisi... 22/05/2007 - 26/05/2007
 • NO AD TARIH
  1  Açık kalp ameliyatlarındaki pulsatil akım karakteristiklerinin hemoliz, transfüzyon ihtiyacı ve hemostaz üzerine etkilerinin araştırılması...  1/2010 - 3/2011
  2  adli tıp anabılım dalı asıstan tezı deney hayvanları, ratlarda lad lıgasyonu ve ıskemı surecınde yag asıdı baglayıcı proteınlerın yerı ve onemı konulu araştırma progesı uygulaması...  8/2007 - 4/2008
 • NO AD YIL
  1  En İyi Deneysel Makale, Takdir belgesi...  2014
  2  Best Oral Presentation 9th Prize...  2016
  3  12. th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Congress UCCVS...  2015
  4  Young investigator award, Best oral presentation-vascular 1st prize...  2016
  5  e. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery One Month Scholarsh...  2012