En

DOÇ.DR. OLCA SÜRGEVİL DALKILIÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  2003
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Yönetim ve Organizasyon)  2005
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Sosyal Psikoloji)  2007
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2012
  Doçent  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Strateji  2012
 • NO AD YIL
  1  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal İtibar Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir ...  2019
  2  Sosyal Mübadele Kuramı Perspektifinden Ast-Üst İlişkilerine Yönelik Bilgi Asimetrisine İlişk...  2018
  3  Dancing on the Razor's Edge: How Top-Level Women Leaders Manage the Paradoxical Tensions between Age...  2018
  4  Yönetim ve Organizasyon Bilim Alanında Ortak Yazarlılık...  2017
  5  Sosyal Bilimler Alanında Çalışan Akademisyenlerin Sahip Olması Gereken Yetkinlikler: Literatür...  2017
  6  Örgütsel Değişim Sinizmi: Ölçek Geliştirme, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması...  2017
  7  Duygusal Emek Ölçeği: Ölçek Geliştirme, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması...  2016
  8  Örgütsel Değişim Sinizmi: Çalışanların Değişime Karşı Tutumlarının İncelenmesine Yön...  2016
  9  A Hijab Not Quite "The Look"...  2015
  10  İşgücü Farklılıklarının Yönetiminde Yetkinliklerin Rolü...  2015
  11  Yapısal Güçlendirme ve Psikolojik Güçlendirme Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Anali...  2013
  12  Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş ...  2012
  13  İşletmelerde Unvan Kargaşası: Nedenleri ve Sonuçları...  2011
  14  Discrimination against people living with HIV/AIDS in the Workplace: Turkey Context...  2011
  15  Voice, silence, and diversity in 21st century organizations: Strategies for inclusion of gay, lesbia...  2011
  16  İşletmecilikte Yeni Bir Metafor: Kurum DNA'sı...  2010
  17  Anxiety levels among oral cancer patients: A case-control study from Turkey...  2009
  18  Expatların Etkili Çalışmasında İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü...  2009
  19  Farklılık Kavramına ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan Sosyo-Psikolojik Kuramlar v...  2008
  20  Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddetin Durumu...  2008
  21  İşletmelerin Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yön...  2008
  22  Burnout Syndrome in a Dentistry Faculty: Effect of Sociodemographic and Academic Factors...  2008
  23  Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Pers...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Akademisyenlerin Sahip Oldukları Üstün Performans Yetkinlikleri, Çok Yönlü Kariyer Tutumları ... 29/05/2016 - 31/05/2016
  2  Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeği: Ölçek Geliştirme, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışma... 14/05/2015 - 16/05/2015
  3  Örgütsel Değişim Sinizmi: Çalışanların Değişime Karşı Tutumlarının İncelenmesine Yön... 07/11/2014 - 08/11/2014
  4  Yöneticiye Duyulan Güvenin ve Biçimsel Kontrollerin Bilgi Asimetrisi ve Sonuçları Üzerindeki E... 15/11/2013 - 16/11/2013
  5  Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri... 24/05/2012 - 26/05/2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Babaların Öykülerinden Açığa Çıkanlar: Babalık ve Çalışan Babalığa Yüklenen Anlamlar, Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, İhtiyaçlar ve Beklentiler Çalış Babam Çalış: Baba Olmak ve Baba Olmanın Çalışma Yaşamına Yansımaları...  2017
  2  Annelik Öykülerinden Açığa Çıkanlar: Annelik ve Çalışan Anneliğe Yüklenen Anlamlar, Çalışma Hayatından Örnek Olaylar, İhtiyaçlar ve Beklentiler ÇalışAnne: Kadın Akademisyenlerin Kaleminden Çalışma Yaşamında Annelik...  2015
  3  Global Diversity Management The Oxford Handbook of Diversity and Work...  2013
  4  Stratejik İş Birimleri Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar...  2013
  5  Global Diversity Management Programs and Strategies at CEVA Logistics Handbook of Research on Workplace Diversity in a Global Society: Technologies and Concepts...  2012
  6  Women in Information Communication Technologies Gender and Social Computing: Interactions, Differences and Relationships...  2011
  7  High technology entrepreneurs: equality, diversity and inclusion Handbook of Research on High-Technology Entrepreneurs...  2010
  8  Örgütsel Sessizlik Olgusu ve Turizm İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış...  2009
 • NO Görev
  1 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2017-Devam ediyor