En

DOÇ.DR. İBRAHİM GÜRAY YONTAR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER, KENT VE ÇEVRE POLİTİKALARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü  2003
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Programı  2006
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  2011
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası  2014
 • NO AD YIL
  1  Motosiklet Kullanımının Kentsel Trafik Güvenliği Üzerine Etkisi : İzmir Üzerine Bir Araştı...  2018
  2  Kırsal Alanda Girişimcilik, Üretim Ve Kalkınma Boyutlarıyla Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Dest...  2018
  3  Yerel Demokrasinin Kalite Göstergesi Olarak İdari ve Mali Özerklik...  2018
  4  Seçilmiş Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de Göçmenlerin Siyasi Katılımı...  2016
  5  Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Çerçevesinde Türkiye'de Mali Özerklik...  2014
  6  Türkiye'de Bütünleşik Kıyı Yönetiminin Aktörleri, Rolleri ve Sorumlulukları...  2013
  7  Kent Güvenliğini Tehdit Eden Bir Unsur Olarak Dilencilik...  2013
  8  Katılımcı Demokrasi Anlayışında Bütçeleme: Katılımcı Bütçeleme...  2009
  9  Sürdürülebilir Çevre ve Ekonomi İçin Bir Araç: Türkiye'de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Göçmenlerin Uyumunda Kent Konseylerinin İşlevselliği... 17/11/2017 - 18/11/2017
  2  Seçilmiş Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de Göçmenlerin Siyasal Katılımının MIPEX Verileri Iş... 19/05/2016 - 20/05/2016
  3  Dış Göçler: Bulgaristan'dan İzmir'e Gelen Türk Soylu Göçmenler ve Kamusal Hayatta Görünür... 25/11/2014 - 26/11/2014
  4  Kentsel ve Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlamada ISO 14001 ve Türk Yerel Yönetimleri... 14/10/2010 - 15/10/2010
  5  İzmir'de Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Toplumla Bütünleşmesine İlişk... 07/05/2009 - 08/05/2009
  6  Dilencilik Olgusu, Kent Güvenliği İlişkisi Ve İzmir Büyükkent Bütününde Dilencilikle Müca... 18/10/2008 - 19/10/2008
 • NO AD YIL
  1  Avrupa Konseyi Kararlarında Yerleşik Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme ve Seçilme Hakları...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Belediye I. Bölüm Yerel Yönetimler...  2018
  2  Belediye II. Bölüm Yerel Yönetimler...  2018
  3  Afetlerin Yönetilmesinde Tatbikatların Önemi Bütünleşik Afet Yönetimi...  2017
  4  Kıyı Yönetimi ve Politikası Şehircilik...  2016
  5  Yerleşik Yabancıların Toplumla Bütünleşme Aracı Olarak Danışma Meclisleri ve Kent Konseyleri Göç ve Uyum...  2015
  6  Environmental Impact Assessment Encyclopedia of Corporate Social Responsibility...  2013
  7  Göçmenlerin Bulgaristan'la Yerel Bağları Dış Göçler (İzmir'de Bulgaristan'dan Gelen Türk Soylu Yerleşik Göçmenler)...  2013
  8  İzmir'de Yerleşik Romanlarda Yoksulluk Olgusu izmir büyükkent bütününde romanlar...  2007
  9  Comments of Survey to Romanies - Romanies in the Metropolitan Municipality Area of Izmir Romanies in the Metropolitan Municipality Area of Izmir...  2007
  10  Sanayileşme-Kentleşme Sürecindeki Çevre Sorunlarına Yönelik Bir Uygulama Olarak Organize Sanayi Bölgeleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Prof.Dr.Mehmet Ali Göktaş'a Armağan...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Bulgaristan'dan Gelip İzmir'de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenleri Kamusal Alanda Görünür Kılma Ve Toplum İle Uyumlarının Sağlanması...  9/2010 - 9/2012
 • NO Görev
  1 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2018-Devam ediyor
  2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2018- Ekim 2018
  3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 2017- Ocak 2018
  4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2016-Devam ediyor
  5 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Kasım 2014- Haziran 2016