En

DOÇ.DR. YUNUS EMRE ÖZER İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER, KENT VE ÇEVRE POLİTİKALARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi  2000
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi  2002
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası  2014
 • NO AD YIL
  1  Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalıklar...  2018
  2  Anadolu Üniversitelerinde Yer Seçiminin Kentsel Gelişime Katkısı: Karaman Örneği...  2018
  3  Girişimci Üniversite ve Türkiye...  2018
  4  Yerel Demokrasinin Kalite Göstergesi Olarak İdari ve Mali Özerklik...  2018
  5  İklim Değişikliği Yönetişimindeki Aktörlerin Analizi ve Türkiye...  2017
  6  Afet Konusundaki Algı ve Yerel Aktörlerin Sorumlulukları...  2017
  7  Türkiye'nin Yenilenebilir ve Temiz Enerji Konusunda ABD, Çin ve Avrupa Birliği ile Karşılaştı...  2016
  8  Sosyal Politika Anlamında Aktif Yaşlanma Politikalarının Ulusal ve Yerel Düzeydeki Analizi...  2015
  9  Yoksulluk, Dezavantajlı Grup ve Suç İlişkisine Yönelik Bir Alan Araştırması: İzmir Kadın S...  2015
  10  Çevre ile İlgili Kamusal Kararlarda Sosyal Kabulü Etkileyen Durumların Değerlendirilmesi...  2015
  11  Çocuk Hakları, Katılım ve Yerel Düzeyde Uygulaması: Türkiye Örneği...  2013
  12  Kent Güvenliğini Tehdit Eden Bir Unsur Olarak Dilencilik...  2013
  13  Girişimci Üniversite Modeli ve Türkiye...  2012
  14  Gençlerin Toplumsal Yaşama Katılımı ve Yerel Yönetimlerin Rolü...  2011
  15  Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının İşleyişi ve Sorunları...  2011
  16  Sanayi Bölgelerinin Gelişim Sürecinin Türkiye ve Dünyadaki Yansımaları...  2008
  17  Küresel Rekabet-Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Afet Risklerini Azaltmada Bir Politika Aracı Olarak Kentsel Dönüşüm... 17/11/2017 - 18/11/2017
  2  Afetlerin Oluşturduğu Sosyal Hasarlar ve Uluslararası Göçe Etkisi... 28/09/2017 - 30/09/2017
  3  Dış Göçler: Bulgaristan'dan İzmir'e Gelen Türk Soylu Göçmenler ve Kamusal Hayatta Görünür... 25/11/2014 - 26/11/2014
  4  Afet Riski Taşıyan Bölgelerde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve Kadifekale'deki Kentsel Dönü... 11/05/2013 - 12/05/2013
  5  Kent Yönetiminde Bütünleşik Gençlik Politikaları... 14/10/2010 - 15/10/2010
  6  İzmir'de Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Toplumla Bütünleşmesine İlişk... 07/05/2009 - 08/05/2009
  7  Dilencilik Olgusu, Kent Güvenliği İlişkisi Ve İzmir Büyükkent Bütününde Dilencilikle Müca... 18/10/2008 - 19/10/2008
  8  Kalkınmada Bir Araç Olarak Organize Sanayi Bölgeleri ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi... 01/10/2005 - 02/10/2005
  9  Organize Sanayi Bölgeleri ve Manisa OSB'nin Kentsel Gelişmeye Etkileri... 13/06/2005 - 16/06/2006
 • NO AD YIL
  1  Risk Azaltma Yaklaşımı Çerçevesinde Dirençli Kentler...  2018
  2  Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Yapılanması ve İşlevselliği: İzmir ve Çukurova Örnekleri...  2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çevre Sorunlarının Temelleri ve Çevreyle İlgili Güncel Konular Yeşil İşletmecilik...  2019
  2  Yerel Demokrasi ve Katılım Yerel Yönetimler...  2018
  3  Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler...  2018
  4  6360 Sayılı Yasa Sonrası Türkiye'de Kırsal Kalkınma Dinamikleri Kalkınma Üzerine Ekonomi-Politik Yazılar...  2016
  5  Afet Politikası Şehircilik...  2016
  6  Afetlerin Kalkınmaya Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme Bütünleşik Afet Yönetimi...  2016
  7  Bulgaristan'dan İzmir'e Göç Eden Türk Soylu Göçmenlerin Kamusal Hayatta Görünürlüğü ve Yerel Düzeydeki Katılım Araçlarıyla İlişkisi Dış Göçler (İzmir'de Bulgaristan'dan Gelen Türk Soylu Yerleşik Göçmenler)...  2013
  8  Climate Change Encyclopaedia of Corporate Social Responsibility...  2013
  9  Sanayi Bölgesi Modelleri ve Yenilikçi Stratejilerin İzmir Açısından Analizi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Yerele Yansıması: İzmir Örneği...  2013
  10  İzmir ve Çukurova örneğinde Kalkınma Ajansı Uygulamasının Hukuki ve Yönetsel Durumu Türkiye'de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri Kalkınma Ajansları...  2010
  11  Comments of Survey to Romanies - Romanies in the Metropolitan Municipality Area of Izmir Romanies in the Metropolitan Municipality Area of Izmir...  2007
  12  Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı Hükümleri Kapsamında İzmir'in Roman Yoğunluklu Mahallelerinde Eğitim ve İstihdam İle İlgili Profil İzmir Büyükkent Bütününde Romanlar...  2007
  13  Sanayileşme-Kentleşme Sürecindeki Çevre Sorunlarına Yönelik Bir Uygulama Olarak Organize Sanayi Bölgeleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Prof.Dr.Mehmet Ali Göktaş'a Armağan...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Bulgaristan'dan Gelip İzmir'de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenleri Kamusal Alanda Görünür Kılma Ve Toplum İle Uyumlarının Sağlanması...  9/2010 - 9/2012
 • NO Görev
  1 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  2 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  3 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Ekim 2019-Devam ediyor
  4 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Eylül 2019- Ekim 2019
  5 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2019- Ekim 2019
  6 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Eylül 2019- Ekim 2019
  7 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ağustos 2019- Eylül 2019
  8 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2019- Eylül 2019
  9 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Ağustos 2019- Eylül 2019
  10 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Temmuz 2019- Ağustos 2019
  11 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2019- Ağustos 2019
  12 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Temmuz 2019- Ağustos 2019
  13 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Temmuz 2019- Temmuz 2019
  14 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2019- Temmuz 2019
  15 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Temmuz 2019- Temmuz 2019
  16 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Haziran 2019- Temmuz 2019
  17 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Haziran 2019- Temmuz 2019
  18 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Haziran 2019- Temmuz 2019
  19 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Haziran 2019- Haziran 2019
  20 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Haziran 2019- Haziran 2019
  21 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Haziran 2019- Haziran 2019
  22 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Bölgesel Kalkınma Komisyonu Üyesi, Nisan 2018- Ekim 2018
  23 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2018- Nisan 2019
  24 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2018-Devam ediyor
  25 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Haziran 2016- Haziran 2019
  26 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2015- Ocak 2018
  27 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Kasım 2014- Haziran 2016