DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. MEHMET ŞAHİN
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
E-Posta :   mehmet.sahin@deu.edu.tr Telefon :   +90 232 - 3012377 -
Eğitim / Akademik Bilgisi
Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Programı  1996
Yüksek Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı  1999
Doktora  The Ohio State Üniversity The Ohio State Üniversity Doctor of Philosopy (Eğitim)  2004
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2010
Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Alan Eğitimi(Fizik Eğitimi)  2011
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2016
NO AD YIL
1  Effects of Computer-Assisted Instruction with Conceptual Change Texts on Removing the Misconceptions...  2015
2  Karma Öğrenme Yönteminin İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarına...  2015
3  Development and Validation of the Physics Anxiety Rating Scale...  2015
4  Teachers Perceptions Related to Characteristics of a Professional Environment for Teaching...  2015
5  The Relationship Between Pre-service Teachers' Physics Anxiety and Demographic Variables...  2014
6  Güneş Sistemi ve Uzay konularına yönelik kavram yanılgılarının günlük yaşama etkisi üzerine öğretmen...  2014
7  High School Students Environmental Attitude: Scale Development and Validation...  2013
8  Investigating accommodation using eyes and lenses...  2013
9  A Comparison of Achievement in Problem-Based, Strategic and Traditional Learning Classes in Physics...  2013
10  Sınıf öğretmeni adaylarının kütüphane kullanma alışkanlıklarının geliştirilmesi: Bir eylem araştırma...  2012
11  Investigation of prospective teachers' approaches to learning in biology and ecology...  2011
12  The Effects of Learning Strategy Instruction on Achievement, Attitude, and Achievement Motivation in...  2011
13  Can we make definite categorization of student attitudes? A rough set approach to investigate studen...  2010
14  A qualitative investigation of students' understanding about ecosystem and its components...  2010
15  Effects of problem-based learning on university students' epistemological beliefs about physics and ...  2010
16  The impact of problem-based learning on engineering students' beliefs about physics and conceptual u...  2010
17  Students' representations of the cell concept from 6th- to 11th-graders: persistence of the fried-eg...  2010
18  Are animals 'more' alive than plants? Animistic-anthropocentric construction of life concept...  2009
19  Exploring university students' expectations and beliefs about physics and physics learning in a prob...  2009
20  A comparison of problem-based learning and traditional lecture students' expectations and course gra...  2009
21  Teaching science to visually impaired students: A small-scale qualitative study...  2009
22  Correlations of Students' Grades, Expectations, Epistemological Beliefs and Demographics in a Proble...  2009
23  Prospective Student Teacher's Physics Learning Preferences: Relationships with Gender and Achievemen...  2009
24  Physics Student Teachers' Attitudes Towards Problem Solving: Effects of Gender, Achievement, and Gra...  2009
25  Preservice Physics Teachers' Ideas About Problem-Based Physics Instruction and Student-Created Physi...  2009
26  Probleme Dayalı Öğrenme ve Öğretmen Eğitimi...  2008
27  The importance of efficiency in active learning...  2007
28  Properties of MOS Capacitors Produced on SiGe formed by Ge-implanted Si...  2001
NO AD TARİH
1  The opinions of science teacher candidates towards inquiry-based physics experiments...
 10/06/2015 - 12/06/2015
2  Fen bilgisi öğretmen adaylarının penceresinden sorgulamaya dayalı öğrenme...
 28/05/2015 - 31/05/2015
3  Bir Fen Bilgisi Öğretmeninin Laboratuvar Bilgi Ve Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma...
 24/04/2015 - 26/04/2015
4  Sorgulama Dayalı Fen Öğretimi Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimine...
 24/04/2015 - 26/04/2015
5  Karma öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançla...
 23/04/2015 - 26/04/2015
6  Öğretmenler Öğreniyor: Sorgulamaya Dayalı Mesleki Gelişim Uygulamalarının Etkisi...
 11/09/2014 - 14/09/2014
7  Öğretmenlerin Alternatif Ölçme - Değerlendirme Yaklaşımına Yönelik Görüşleri: Eylem Araştırması...
 11/09/2014 - 13/09/2014
8  Karma Öğrenme Yönteminin İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarına...
 24/04/2014 - 26/04/2014
9  Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesine Yönelik Kavram Yanılgılarının Günlük Yaşama Etkisi ...
 05/09/2013 - 07/09/2013
10  A Study to Investigate Preservice Teachers' Affective States in Physics Courses...
 02/07/2013 - 05/07/2013
11  Epistemological Beliefs of Biology Students toward Biology Learning...
 02/07/2013 - 05/07/2013
12  An Investigation of University Students' Anxiety in Physics Courses...
 02/07/2013 - 05/07/2013
13  A Comparison of Achievement in Problem-Based, Strategis and Traditional Learning Classes in Physics...
 07/11/2012 - 09/11/2012
14  Ortaöğretim Öğretmenlerinin Okul Temelli Mesleki Gelişime Yönelik İhtiyaçlarının Belirlenmesi...
 04/10/2012 - 06/10/2012
15  Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Özdüzenleme Becerilerinin ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının ...
 04/10/2012 - 06/10/2012
16  Öğretmen Adaylarının Fizik Derslerindeki Duyuşsal Durumları...
 12/09/2012 - 14/09/2012
17  Radyoaktivite konusunda kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik iki aşamalı bir tanı testinin geliş...
 12/09/2012 - 14/09/2012
18  Development and Validation of an Instrument to Measure Physics Anxiety...
 26/04/2012 - 28/04/2012
19  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi: Eylem Araştırm...
 21/09/2011 - 23/09/2011
20  Öğrencileri Tutumlarına Göre Kesin ve Belirli Gruplara Ayırabilir miyiz? Kaba Kümeler Teorisi (Rough...
 23/09/2010 - 25/09/2010
21  Teaching s-c-i-e-n-c-e to visually impaired students: A small-scale qualitative study...
 21/09/2008 - 26/09/2008
22  Gender effects on strategy use in a physics course...
 21/09/2008 - 26/09/2008
23  Fizik Öğretmen Adaylarının Probleme-Dayalı Fizik Öğretimine Yönelik Düşünceleri ve Fizik Senaryoları...
 25/08/2008 - 29/08/2008
24  Prospective teachers' physics learning preferences: Relationships with gender and achievement...
 25/08/2008 - 29/08/2008
25  Fizik Öğretmen Adaylarının Problem Çözmeye Yönelik Tutumları: Cinsiyet, Akademik Başarı ve Sınıf Düz...
 25/08/2008 - 29/08/2008
26  Probleme dayalı öğrenimde verimlilik...
 03/06/2006 - 04/06/2006
27  A continuum model of integration: Lesson plans/activities integrating physics and mathematics...
 23/10/2003 - 25/10/2003
28  Science and mathematics teachers perceptions of characteristics of a professional teaching environme...
 23/10/2003 - 25/10/2003
29  Properties of MOS capacitors produced on SiGe formed by Ge-implanted Si...
 26/07/1999 - 30/07/1999
NO AD TARIH
1  Bilim Sokakta...  7/2015 - 12/2015
2  Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğrencilerinin Proje Hazırlama Konusundaki Bilgi ve Becerilerinin Araştırılması: "Bu Benim Eserim" Proje Çalışması...  9/2014 - 10/2015
3  Karma Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özdüzenleme Becerilerine, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisinin Araştırılması...  6/2013 - 12/2015
4  Sorgulamaya Dayalı Mesleki Gelişim Etkinliklerinin İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Sorgulamaya Dayalı Öğretime İlişkin İnançlarına ve Öz-yeterliklerine Etkisi...  6/2012 - 6/2013
5  Temel Fizik Düzeyinde Probleme-Dayalı Öğrenme, Strateji Öğretimi ve Geleneksel Derse Dayalı Öğrenme Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kinematik ve Dinamik Konularında Uygulamalar...  7/2009 - 7/2012
NO AD YIL
1  Orta Ogretim Fen ve Matematik Egitim Alanlari Bolum Birinciligi Plaketi...  1996
2  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2011
3  Bilimsel Yayın Teşvik...  2014
4  Bilimsel Yayın Teşvik...  2011
5  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2014
6  Bilimsel Yayın Teşvik...  2015
NO AD YIL
1  Kredi ve Yurtlar Kurumu  1995
2  T.C. Milli Egitim Bakanligi  1999
NO Görev
1 Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2015-Devam ediyor

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi