En

YRD.DOÇ.DR. DERYA KAYASAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2014
 • NO AD YIL
  1  Triple Test, A Diagnostic Observation, Can Detect The Cognitive Impairment In Older Adults...  2017
  2  Uric Acid May Be Protective Against Cognitive Impairment in Older Adults, But Only In Those without ...  2017
  3  Validity And Reliability Of AM SAD, A Short Geriatric Depressıon Screening Tool, In Turkish Elderly...  2016
  4  Is there any difference between anger and personality traits in female migraineurs with and without ...  2016
  5  The Saint Louis University Mental Status Examination Is Better Than The MMSE To Determine The Cognit...  2016
  6  Kognitif Yıkımlar: Geri Dönüşümsüz Demans...  2015
  7  What does an isolated cerebrospinal fluid band mean: a tertiary centre experience...  2015
  8  Current Concepts in the Diagnosis, Pathophysiology, and Treatment of Delirium: A European Perspectiv...  2015
  9  Intracranial Hypotension Like Syndrome After A Spinal Tap Test Performed For Idiopathic Normal Press...  2015
  10  All aspects of sexual dysfunction in multiple sclerosis...  2015
  11  Natalizumab restores aberrant miRNA expression profile in multiple sclerosis and reveals a critical ...  2015
  12  Uveitis associated with multiple sclerosis:complications and visual prognosis...  2014
  13  An Unusual Presenting Symptom of Transverse Sinus Thrombosis: Gyratory/ Rotatory Seizure...  2014
  14  Sexual dysfunction in multiple sclerosis: Gender differences...  2013
  15  Inflammatory demyelinating central nervous system diseases in childhood: clinical and paraclinical p...  2012
  16  Early Onset Multiple Sclerosis Has Worse Prognosis Than Adult Onset Multiple Sclerosis Based on Cogn...  2012
  17  Management Of Carotid Artery Stenosis: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Multipl skleroz optik nevriti ve nöromiyelitis optika optik nevriti ile anti mog antikorlarının i... 29/11/2016 -
  2  Geriatrik Olgularda Kognitif Yetersizliği Taramak İçin Yalnizca Gözlemle Ve Karar Ver: Üçlü T... 25/11/2016 - 01/12/2016
  3  Multipl Skleroz 'da Postural Kontrol Egzersizlerinin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi... 11/11/2016 - 12/11/2016
  4  What is the relationship of Anti-MOG antibodies with optic neuritis of multiple sclerosis and neurom... 14/09/2016 - 17/09/2016
  5  Clinical significance of serum chitinase-3-like protein 1 in diabetic macular edema... 08/09/2016 - 11/09/2016
  6  AQP Antikor Pozitif ve Negatif Farkli Demiyelinizan Hastalikli Hastalarda Anti-Mog Antikor Varliği... 02/06/2016 - 05/06/2016
  7  Ailesel ve Sporadik Multipl Skleroz Hastalarında Periferik Kan Hücrelerinde MikroRNA Ekspresyonund... 02/06/2016 - 05/06/2016
  8  Oligoclonal IgM bands in the cerebrospinal fluid of patients with clinically isolated syndrome, mult... 07/10/2015 - 10/10/2015
  9  serum chitinase 3 like 1 levels in patient with multiple sklerosis and neuromyelitis optica... 07/10/2015 - 10/10/2015
  10  What are the differences determined by optic coherence tomography and neuroophthalmological paramete... 07/10/2015 - 10/10/2015
  11  Validity and reliability of AM SAD, a short geriatric depression screening tool, in Turkish elderly... 17/09/2015 - 18/09/2015
  12  Demiyelinizan Hastalarda Reibergramlar ile Beyin Omurilik Sıvısı Immunglobulin M (IgM) Analizi... 23/04/2015 - 26/04/2015
  13  Demyelizan Hastalıklarda Reibergramlar ile Hazırlanan Entegre Beyin Omurilik Sıvısı Raporu... 23/04/2015 - 26/04/2015
  14  Existence and significance of antibody against the inward rectifying potassium channel KIR4.1 in pat... 18/04/2015 - 25/04/2015
  15  Serum chitinase 3-like 1 levels in patients with multiple sclerosis and neuromyelitis optica... 18/04/2015 - 25/04/2015
  16  The plasma antiaquaporin antibodies and the outcome of myelitis in neuromyelitis optica and neuromye... 18/04/2015 - 23/04/2015
  17  Normal Basınçlı Hidrosefali Nedeniyle Yapılan Tap Test Sonrası Görülen İntrakraniyal Hipotan... 21/11/2014 - 27/11/2014
  18  OPTİK NEVRİTLERDE GÖRME İŞLEVİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ ?... 21/11/2014 - 27/11/2014
  19  Beyinomurilik sıvısında izole oligoklonal bandın anlamı: 3524 örnek Analizi... 21/11/2014 - 27/11/2014
  20  Serum antiaquaporin antikoru ile nöromiyelitis optika ve nöromiyelitis optika spektrum hastalıkla... 21/11/2014 - 27/11/2014
  21  Familyal otoimmun miyastenia gravis: Bir ailede iki olgu... 21/11/2014 - 27/11/2014
  22  Narkolepsi ve multipl skleroz: Bir olgu sunumu... 21/11/2014 - 27/11/2014
  23  Ben 'EMES' miyim? Uyku paralizisi ile başlayan bir radyolojik izole sendrom... 21/11/2014 - 27/11/2014
  24  94 Optik Nevrit Olgusunun Analizi... 21/11/2014 - 27/11/2014
  25  What does an isolated cerebrospinal fluid monoclonal band mean: a tertiary centre experience... 10/09/2014 - 13/09/2014
  26  The plasma antiaquaporin antibodies and the outcome of myelitis in neuromyelitis optica and neuromye... 10/09/2014 - 13/09/2014
  27  Analysis of Optic Neuritis Cases and Correlation of Demographic Features in Turkish patients... 26/04/2014 - 03/05/2014
  28  Do neutralizing antibodies affect interferon beta treatment based on multiple sclerosis functional c... 19/06/2010 - 23/06/2010
  29  Multipl sklerozda interferon-betaya karşı gelişen nötralizan antikorların "Multiple Sclerosis F... 10/11/2009 - 15/11/2009
  30  Fatigue in myasthenia Gravis and multiple sclerosis: cross-sectional, controlled comparison study... 25/04/2009 - 02/05/2009
  31  The clinical and immunological comparison of limited disseminated demyelinating diseases and convent... 25/04/2009 - 02/05/2009
  32  Multipl sklerozda interferon betaya karşı gelişen blokan ve nötralizan antikorların klinik üze... 11/11/2008 - 16/11/2008
  33  Dağılımı sınırlı demyelinizan hastalıkların klisik multipl skleroz olgularından klinik ve ... 11/11/2008 - 16/11/2008
  34  Myastenia gravis ve multipl sklerozda yorgunluk: Kesitsel kontrollü karşılaştırma... 11/11/2008 - 16/11/2008
  35  Multipl skleroz ve myastenia gravisli hastalarda mental yorgunluk olur mu? kognitif etkilenmenin ve ... 11/11/2008 - 16/11/2008
  36  Oligoclonal bands in multiple sclerosis: differences in repeated cerebrospinal fluid examinations... 17/09/2008 - 20/09/2008
  37  Comparison of optic-spinal multiple sclerosis with conventional multiple sclerosis: clinical and lab... 17/09/2008 - 20/09/2008
  38  Lhermitte's sign in multiple sclerosis: neuroradiological correlation... 12/04/2008 - 19/04/2008
  39  Correlations between auditory consonant trigram test, paced auditory serial addition test health-rel... 12/04/2008 - 19/04/2008
  40  Tau protein concentrations in cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis:relationship w... 12/04/2008 - 19/04/2008
  41  Effects of mitoxantrone treatment on cognitive and physical disability in patients with multiple scl... 12/04/2008 - 19/04/2008
  42  Childhood onset multiple sclerosis has worse prognosis than adult onset MS on the basis of cognition... 12/04/2008 - 19/04/2008
  43  Multipl sklerozda mitoksantron tedavisinin bilişsel işlevler ve fiziksel özürlülük üzerine et... 10/11/2007 - 15/11/2007
  44  Multipl sklerozda L'hermitte belirtisi: nöroradyolojik bağıntı... 10/11/2007 - 15/11/2007
  45  Multipl sklerozda artmış beyin omurilik sıvısı tau düzeylerinin anlamı: hastalık gidişi ve ... 10/11/2007 - 15/11/2007
  46  Karotis stent uygulamaları: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi deneyimi... 10/11/2007 - 15/11/2007
  47  Multipl sklerozda hareket bozuklukları... 12/11/2006 - 17/11/2006
  48  Akut disemine ensefalomyelit sonrası gelişen akut karın: bir olgu sunumu... 12/11/2006 - 17/11/2006
  49  Psödotümör Serebri: 38 Olgu analizi... 12/11/2006 - 17/11/2006
  50  Multipl skleroz atak tedavisinin izleminde auditory consonant trigram (ACT) testinin kullanımı: ya... 12/11/2006 - 17/11/2006
  51  Çocukluk çağı ve erişkin başlangıçlı multipl sklerozun klinik ve manyetik rezonans görünt... 12/11/2006 - 17/11/2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği Geriatri Pratiğinde Ölçekler...  2016
  2  Modifiye Hachinski İskemik Ölçeği Geriatri Pratiğinde Ölçekler...  2016
  3  Deliryum Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi...  2015
  4  Antiparkinson İlaçlar Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi...  2015
 • NO AD TARIH
  1  OBJEKTİF BELLEK YAKINMASI OLAN GERİATRİK OLGULARDA BEYİNOMURİLİK SIVISI BİYOBELİRTEÇLERİNİN BELİRLENMESİ...  5/2016 - /
  2  iNBH Tanılı Olgularda Tekrarlayan Miller-Fisher Testinin Klinik ve Nörokognitif testler Temelinde Ventriküloperitoneal Şant Uygulaması ile Karşılaştırılması...  8/2014 - /
  3  Geriatri BD Yaşlı Beyin Sağlığı ve Demans Merkezine Unutkanlık Yakınması ile Başvuran Hastalarda "Yalnız Başvuru, Baş Çevirme İşareti, Alkış İşaretié nin Kognitif Yetersizlikle İlişkisinin Araştırılması...  8/2014 - /
 • NO AD YIL
  1  TRAVEL GRANT...  2007