En

DOÇ.DR. DERYA KAYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2014
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Nöroloji  2017
 • NO AD YIL
  1  A Novel Biomarker in Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment: Serum Chitinase-3-Like P...  2018
  2  Triple Test, A Diagnostic Observation, Can Detect The Cognitive Impairment In Older Adults...  2018
  3  Geriatri poliklinik olgularında geriatrik sendromlar: 1048 olgunun analizi...  2018
  4  Comment on "Relationship between cardiac autonomic function and cognitive function in Alzheimer's di...  2017
  5  Corticosteroid-associated atypical central serous chorioretinopathy in a patient with multiple scler...  2017
  6  Uric Acid May Be Protective Against Cognitive Impairment in Older Adults, But Only In Those without ...  2017
  7  The Saint Louis University Mental Status Examination Is Better Than The MMSE To Determine The Cognit...  2016
  8  Is there any difference between anger and personality traits in female migraineurs with and without ...  2016
  9  Validity And Reliability Of AM SAD, A Short Geriatric Depressıon Screening Tool, In Turkish Elderly...  2016
  10  Kognitif Yıkımlar: Geri Dönüşümsüz Demans...  2015
  11  What does an isolated cerebrospinal fluid band mean: a tertiary centre experience...  2015
  12  Current Concepts in the Diagnosis, Pathophysiology, and Treatment of Delirium: A European Perspectiv...  2015
  13  All aspects of sexual dysfunction in multiple sclerosis...  2015
  14  Intracranial Hypotension Like Syndrome After A Spinal Tap Test Performed For Idiopathic Normal Press...  2015
  15  Natalizumab restores aberrant miRNA expression profile in multiple sclerosis and reveals a critical ...  2015
  16  Uveitis associated with multiple sclerosis:complications and visual prognosis...  2014
  17  An Unusual Presenting Symptom of Transverse Sinus Thrombosis: Gyratory/ Rotatory Seizure...  2014
  18  Sexual dysfunction in multiple sclerosis: Gender differences...  2013
  19  Inflammatory demyelinating central nervous system diseases in childhood: clinical and paraclinical p...  2012
  20  Early Onset Multiple Sclerosis Has Worse Prognosis Than Adult Onset Multiple Sclerosis Based on Cogn...  2012
  21  Management Of Carotid Artery Stenosis: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Nöromiyelitis Optika (NMO) Ve Multipl Skleroz (MS) Patogenezinde Serum IL-12 Ailesi (IL-27, IL-23 V... 24/11/2017 - 30/11/2017
  2  Nöromiyelitis optika spektrum hastaliklari ve multipl sklerozda aqp-4(nmo-igg) ve mog antikorlarini... 24/11/2017 - 30/11/2017
  3  Multipl Skleroz artık HBS sekonder nedenleri arasında yerini almalı: Bu alanda şimdiye kadar yap... 24/11/2017 - 30/11/2017
  4  Neuromyelitis optica spectrum disorders with aquaporin-4 and myelin-oligodendrocyte glycoprotein ant... 25/10/2017 - 28/10/2017
  5  The differences of microRNA expressions profiles in peripheral blood cells in familial and sporadic ... 22/04/2017 - 28/04/2017
  6  Geriatrik Olgularda Kognitif Yetersizliği Taramak İçin Yalnizca Gözlemle Ve Karar Ver: Üçlü T... 25/11/2016 - 01/12/2016
  7  Multipl skleroz optik nevriti ve nöromiyelitis optika optik nevriti ile anti mog antikorlarının i... 22/11/2016 - 01/12/2016
  8  Multipl Skleroz 'da Postural Kontrol Egzersizlerinin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi... 11/11/2016 - 12/11/2016
  9  What is the relationship of Anti-MOG antibodies with optic neuritis of multiple sclerosis and neurom... 14/09/2016 - 17/09/2016
  10  Clinical significance of serum chitinase-3-like protein 1 in diabetic macular edema... 08/09/2016 - 11/09/2016
  11  Ailesel ve Sporadik Multipl Skleroz Hastalarında Periferik Kan Hücrelerinde MikroRNA Ekspresyonund... 02/06/2016 - 05/06/2016
  12  AQP Antikor Pozitif ve Negatif Farkli Demiyelinizan Hastalikli Hastalarda Anti-Mog Antikor Varliği... 02/06/2016 - 05/06/2016
  13  Oligoclonal IgM bands in the cerebrospinal fluid of patients with clinically isolated syndrome, mult... 07/10/2015 - 10/10/2015
  14  serum chitinase 3 like 1 levels in patient with multiple sklerosis and neuromyelitis optica... 07/10/2015 - 10/10/2015
  15  What are the differences determined by optic coherence tomography and neuroophthalmological paramete... 07/10/2015 - 10/10/2015
  16  Validity and reliability of AM SAD, a short geriatric depression screening tool, in Turkish elderly... 17/09/2015 - 18/09/2015
  17  Demiyelinizan Hastalarda Reibergramlar ile Beyin Omurilik Sıvısı Immunglobulin M (IgM) Analizi... 23/04/2015 - 26/04/2015
  18  Demyelizan Hastalıklarda Reibergramlar ile Hazırlanan Entegre Beyin Omurilik Sıvısı Raporu... 23/04/2015 - 26/04/2015
  19  Existence and significance of antibody against the inward rectifying potassium channel KIR4.1 in pat... 18/04/2015 - 25/04/2015
  20  Serum chitinase 3-like 1 levels in patients with multiple sclerosis and neuromyelitis optica... 18/04/2015 - 25/04/2015
  21  The plasma antiaquaporin antibodies and the outcome of myelitis in neuromyelitis optica and neuromye... 18/04/2015 - 23/04/2015
  22  94 Optik Nevrit Olgusunun Analizi... 21/11/2014 - 27/11/2014
  23  OPTİK NEVRİTLERDE GÖRME İŞLEVİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ ?... 21/11/2014 - 27/11/2014
  24  Normal Basınçlı Hidrosefali Nedeniyle Yapılan Tap Test Sonrası Görülen İntrakraniyal Hipotan... 21/11/2014 - 27/11/2014
  25  Beyinomurilik sıvısında izole oligoklonal bandın anlamı: 3524 örnek Analizi... 21/11/2014 - 27/11/2014
  26  Familyal otoimmun miyastenia gravis: Bir ailede iki olgu... 21/11/2014 - 27/11/2014
  27  Narkolepsi ve multipl skleroz: Bir olgu sunumu... 21/11/2014 - 27/11/2014
  28  Ben 'EMES' miyim? Uyku paralizisi ile başlayan bir radyolojik izole sendrom... 21/11/2014 - 27/11/2014
  29  Serum antiaquaporin antikoru ile nöromiyelitis optika ve nöromiyelitis optika spektrum hastalıkla... 21/11/2014 - 27/11/2014
  30  The plasma antiaquaporin antibodies and the outcome of myelitis in neuromyelitis optica and neuromye... 10/09/2014 - 13/09/2014
  31  What does an isolated cerebrospinal fluid monoclonal band mean: a tertiary centre experience... 10/09/2014 - 13/09/2014
  32  Analysis of Optic Neuritis Cases and Correlation of Demographic Features in Turkish patients... 26/04/2014 - 03/05/2014
  33  Do neutralizing antibodies affect interferon beta treatment based on multiple sclerosis functional c... 19/06/2010 - 23/06/2010
  34  Multipl sklerozda interferon-betaya karşı gelişen nötralizan antikorların "Multiple Sclerosis F... 10/11/2009 - 15/11/2009
  35  The clinical and immunological comparison of limited disseminated demyelinating diseases and convent... 25/04/2009 - 02/05/2009
  36  Fatigue in myasthenia Gravis and multiple sclerosis: cross-sectional, controlled comparison study... 25/04/2009 - 02/05/2009
  37  Multipl sklerozda interferon betaya karşı gelişen blokan ve nötralizan antikorların klinik üze... 11/11/2008 - 16/11/2008
  38  Dağılımı sınırlı demyelinizan hastalıkların klisik multipl skleroz olgularından klinik ve ... 11/11/2008 - 16/11/2008
  39  Myastenia gravis ve multipl sklerozda yorgunluk: Kesitsel kontrollü karşılaştırma... 11/11/2008 - 16/11/2008
  40  Multipl skleroz ve myastenia gravisli hastalarda mental yorgunluk olur mu? kognitif etkilenmenin ve ... 11/11/2008 - 16/11/2008
  41  Comparison of optic-spinal multiple sclerosis with conventional multiple sclerosis: clinical and lab... 17/09/2008 - 20/09/2008
  42  Oligoclonal bands in multiple sclerosis: differences in repeated cerebrospinal fluid examinations... 17/09/2008 - 20/09/2008
  43  Lhermitte's sign in multiple sclerosis: neuroradiological correlation... 12/04/2008 - 19/04/2008
  44  Correlations between auditory consonant trigram test, paced auditory serial addition test health-rel... 12/04/2008 - 19/04/2008
  45  Effects of mitoxantrone treatment on cognitive and physical disability in patients with multiple scl... 12/04/2008 - 19/04/2008
  46  Childhood onset multiple sclerosis has worse prognosis than adult onset MS on the basis of cognition... 12/04/2008 - 19/04/2008
  47  Tau protein concentrations in cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis:relationship w... 12/04/2008 - 19/04/2008
  48  Multipl sklerozda artmış beyin omurilik sıvısı tau düzeylerinin anlamı: hastalık gidişi ve ... 10/11/2007 - 15/11/2007
  49  Multipl sklerozda L'hermitte belirtisi: nöroradyolojik bağıntı... 10/11/2007 - 15/11/2007
  50  Karotis stent uygulamaları: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi deneyimi... 10/11/2007 - 15/11/2007
  51  Multipl sklerozda mitoksantron tedavisinin bilişsel işlevler ve fiziksel özürlülük üzerine et... 10/11/2007 - 15/11/2007
  52  Psödotümör Serebri: 38 Olgu analizi... 12/11/2006 - 17/11/2006
  53  Multipl skleroz atak tedavisinin izleminde auditory consonant trigram (ACT) testinin kullanımı: ya... 12/11/2006 - 17/11/2006
  54  Multipl sklerozda hareket bozuklukları... 12/11/2006 - 17/11/2006
  55  Çocukluk çağı ve erişkin başlangıçlı multipl sklerozun klinik ve manyetik rezonans görünt... 12/11/2006 - 17/11/2006
  56  Akut disemine ensefalomyelit sonrası gelişen akut karın: bir olgu sunumu... 12/11/2006 - 17/11/2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği Geriatri Pratiğinde Ölçekler...  2016
  2  Modifiye Hachinski İskemik Ölçeği Geriatri Pratiğinde Ölçekler...  2016
  3  Deliryum Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi...  2015
  4  Antiparkinson İlaçlar Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi...  2015
 • NO AD TARIH
  1  OBJEKTİF BELLEK YAKINMASI OLAN GERİATRİK OLGULARDA BEYİNOMURİLİK SIVISI BİYOBELİRTEÇLERİNİN BELİRLENMESİ...  5/2016 - /
  2  Geriatrik Depresyon Skalası (GDS) 4 ile Geriatrik Depresyon Skalası 5'in Türk Yaşlı Nüfusunda Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Araştırılması. St.Louis Üniversity (SLU) 'AM SAD' Depresyon Tarama Ölçeği, GDS-4, GDS-5, GDS-15'in Birbirlerine Üstünlüklerinin Araştırılması...  10/2016 - 12/2017
  3  Randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled, study of Lu AE58054 in patients with mild-moderate Alzheimer's disease treated with an acetylcholinesterase inibitor Study 3 NCT02006654...  3/2015 - 2/2017
  4  Geriatri BD Yaşlı Beyin Sağlığı ve Demans Merkezine Unutkanlık Yakınması ile Başvuran Hastalarda "Yalnız Başvuru, Baş Çevirme İşareti, Alkış İşaretié nin Kognitif Yetersizlikle İlişkisinin Araştırılması...  8/2014 - /
  5  iNBH Tanılı Olgularda Tekrarlayan Miller-Fisher Testinin Klinik ve Nörokognitif testler Temelinde Ventriküloperitoneal Şant Uygulaması ile Karşılaştırılması...  8/2014 - /
 • NO AD YIL
  1  TRAVEL GRANT...  2007