En

YRD.DOÇ.DR. DERYA KAYASAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2014
 • NO AD YIL
  1  Triple Test, A Diagnostic Observation, Can Detect The Cognitive Impairment In Older Adults...  2017
  2  Corticosteroid-associated atypical central serous chorioretinopathy in a patient with multiple scler...  2017
  3  Uric Acid May Be Protective Against Cognitive Impairment in Older Adults, But Only In Those without ...  2017
  4  Validity And Reliability Of AM SAD, A Short Geriatric Depressıon Screening Tool, In Turkish Elderly...  2016
  5  The Saint Louis University Mental Status Examination Is Better Than The MMSE To Determine The Cognit...  2016
  6  Is there any difference between anger and personality traits in female migraineurs with and without ...  2016
  7  Kognitif Yıkımlar: Geri Dönüşümsüz Demans...  2015
  8  What does an isolated cerebrospinal fluid band mean: a tertiary centre experience...  2015
  9  Current Concepts in the Diagnosis, Pathophysiology, and Treatment of Delirium: A European Perspectiv...  2015
  10  All aspects of sexual dysfunction in multiple sclerosis...  2015
  11  Intracranial Hypotension Like Syndrome After A Spinal Tap Test Performed For Idiopathic Normal Press...  2015
  12  Natalizumab restores aberrant miRNA expression profile in multiple sclerosis and reveals a critical ...  2015
  13  Uveitis associated with multiple sclerosis:complications and visual prognosis...  2014
  14  An Unusual Presenting Symptom of Transverse Sinus Thrombosis: Gyratory/ Rotatory Seizure...  2014
  15  Sexual dysfunction in multiple sclerosis: Gender differences...  2013
  16  Inflammatory demyelinating central nervous system diseases in childhood: clinical and paraclinical p...  2012
  17  Early Onset Multiple Sclerosis Has Worse Prognosis Than Adult Onset Multiple Sclerosis Based on Cogn...  2012
  18  Management Of Carotid Artery Stenosis: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Multipl skleroz optik nevriti ve nöromiyelitis optika optik nevriti ile anti mog antikorlarının i... 29/11/2016 -
  2  Geriatrik Olgularda Kognitif Yetersizliği Taramak İçin Yalnizca Gözlemle Ve Karar Ver: Üçlü T... 25/11/2016 - 01/12/2016
  3  Multipl Skleroz 'da Postural Kontrol Egzersizlerinin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi... 11/11/2016 - 12/11/2016
  4  What is the relationship of Anti-MOG antibodies with optic neuritis of multiple sclerosis and neurom... 14/09/2016 - 17/09/2016
  5  Clinical significance of serum chitinase-3-like protein 1 in diabetic macular edema... 08/09/2016 - 11/09/2016
  6  AQP Antikor Pozitif ve Negatif Farkli Demiyelinizan Hastalikli Hastalarda Anti-Mog Antikor Varliği... 02/06/2016 - 05/06/2016
  7  Ailesel ve Sporadik Multipl Skleroz Hastalarında Periferik Kan Hücrelerinde MikroRNA Ekspresyonund... 02/06/2016 - 05/06/2016
  8  Oligoclonal IgM bands in the cerebrospinal fluid of patients with clinically isolated syndrome, mult... 07/10/2015 - 10/10/2015
  9  serum chitinase 3 like 1 levels in patient with multiple sklerosis and neuromyelitis optica... 07/10/2015 - 10/10/2015
  10  What are the differences determined by optic coherence tomography and neuroophthalmological paramete... 07/10/2015 - 10/10/2015
  11  Validity and reliability of AM SAD, a short geriatric depression screening tool, in Turkish elderly... 17/09/2015 - 18/09/2015
  12  Demiyelinizan Hastalarda Reibergramlar ile Beyin Omurilik Sıvısı Immunglobulin M (IgM) Analizi... 23/04/2015 - 26/04/2015
  13  Demyelizan Hastalıklarda Reibergramlar ile Hazırlanan Entegre Beyin Omurilik Sıvısı Raporu... 23/04/2015 - 26/04/2015
  14  Existence and significance of antibody against the inward rectifying potassium channel KIR4.1 in pat... 18/04/2015 - 25/04/2015
  15  Serum chitinase 3-like 1 levels in patients with multiple sclerosis and neuromyelitis optica... 18/04/2015 - 25/04/2015
  16  The plasma antiaquaporin antibodies and the outcome of myelitis in neuromyelitis optica and neuromye... 18/04/2015 - 23/04/2015
  17  Normal Basınçlı Hidrosefali Nedeniyle Yapılan Tap Test Sonrası Görülen İntrakraniyal Hipotan... 21/11/2014 - 27/11/2014
  18  OPTİK NEVRİTLERDE GÖRME İŞLEVİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ ?... 21/11/2014 - 27/11/2014
  19  Beyinomurilik sıvısında izole oligoklonal bandın anlamı: 3524 örnek Analizi... 21/11/2014 - 27/11/2014
  20  Serum antiaquaporin antikoru ile nöromiyelitis optika ve nöromiyelitis optika spektrum hastalıkla... 21/11/2014 - 27/11/2014
  21  Familyal otoimmun miyastenia gravis: Bir ailede iki olgu... 21/11/2014 - 27/11/2014
  22  Narkolepsi ve multipl skleroz: Bir olgu sunumu... 21/11/2014 - 27/11/2014
  23  Ben 'EMES' miyim? Uyku paralizisi ile başlayan bir radyolojik izole sendrom... 21/11/2014 - 27/11/2014
  24  94 Optik Nevrit Olgusunun Analizi... 21/11/2014 - 27/11/2014
  25  What does an isolated cerebrospinal fluid monoclonal band mean: a tertiary centre experience... 10/09/2014 - 13/09/2014
  26  The plasma antiaquaporin antibodies and the outcome of myelitis in neuromyelitis optica and neuromye... 10/09/2014 - 13/09/2014
  27  Analysis of Optic Neuritis Cases and Correlation of Demographic Features in Turkish patients... 26/04/2014 - 03/05/2014
  28  Do neutralizing antibodies affect interferon beta treatment based on multiple sclerosis functional c... 19/06/2010 - 23/06/2010
  29  Multipl sklerozda interferon-betaya karşı gelişen nötralizan antikorların "Multiple Sclerosis F... 10/11/2009 - 15/11/2009
  30  Fatigue in myasthenia Gravis and multiple sclerosis: cross-sectional, controlled comparison study... 25/04/2009 - 02/05/2009
  31  The clinical and immunological comparison of limited disseminated demyelinating diseases and convent... 25/04/2009 - 02/05/2009
  32  Multipl sklerozda interferon betaya karşı gelişen blokan ve nötralizan antikorların klinik üze... 11/11/2008 - 16/11/2008
  33  Dağılımı sınırlı demyelinizan hastalıkların klisik multipl skleroz olgularından klinik ve ... 11/11/2008 - 16/11/2008
  34  Myastenia gravis ve multipl sklerozda yorgunluk: Kesitsel kontrollü karşılaştırma... 11/11/2008 - 16/11/2008
  35  Multipl skleroz ve myastenia gravisli hastalarda mental yorgunluk olur mu? kognitif etkilenmenin ve ... 11/11/2008 - 16/11/2008
  36  Oligoclonal bands in multiple sclerosis: differences in repeated cerebrospinal fluid examinations... 17/09/2008 - 20/09/2008
  37  Comparison of optic-spinal multiple sclerosis with conventional multiple sclerosis: clinical and lab... 17/09/2008 - 20/09/2008
  38  Lhermitte's sign in multiple sclerosis: neuroradiological correlation... 12/04/2008 - 19/04/2008
  39  Correlations between auditory consonant trigram test, paced auditory serial addition test health-rel... 12/04/2008 - 19/04/2008
  40  Tau protein concentrations in cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis:relationship w... 12/04/2008 - 19/04/2008
  41  Effects of mitoxantrone treatment on cognitive and physical disability in patients with multiple scl... 12/04/2008 - 19/04/2008
  42  Childhood onset multiple sclerosis has worse prognosis than adult onset MS on the basis of cognition... 12/04/2008 - 19/04/2008
  43  Multipl sklerozda mitoksantron tedavisinin bilişsel işlevler ve fiziksel özürlülük üzerine et... 10/11/2007 - 15/11/2007
  44  Multipl sklerozda L'hermitte belirtisi: nöroradyolojik bağıntı... 10/11/2007 - 15/11/2007
  45  Multipl sklerozda artmış beyin omurilik sıvısı tau düzeylerinin anlamı: hastalık gidişi ve ... 10/11/2007 - 15/11/2007
  46  Karotis stent uygulamaları: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi deneyimi... 10/11/2007 - 15/11/2007
  47  Multipl sklerozda hareket bozuklukları... 12/11/2006 - 17/11/2006
  48  Akut disemine ensefalomyelit sonrası gelişen akut karın: bir olgu sunumu... 12/11/2006 - 17/11/2006
  49  Psödotümör Serebri: 38 Olgu analizi... 12/11/2006 - 17/11/2006
  50  Multipl skleroz atak tedavisinin izleminde auditory consonant trigram (ACT) testinin kullanımı: ya... 12/11/2006 - 17/11/2006
  51  Çocukluk çağı ve erişkin başlangıçlı multipl sklerozun klinik ve manyetik rezonans görünt... 12/11/2006 - 17/11/2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği Geriatri Pratiğinde Ölçekler...  2016
  2  Modifiye Hachinski İskemik Ölçeği Geriatri Pratiğinde Ölçekler...  2016
  3  Deliryum Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi...  2015
  4  Antiparkinson İlaçlar Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi...  2015
 • NO AD TARIH
  1  OBJEKTİF BELLEK YAKINMASI OLAN GERİATRİK OLGULARDA BEYİNOMURİLİK SIVISI BİYOBELİRTEÇLERİNİN BELİRLENMESİ...  5/2016 - /
  2  iNBH Tanılı Olgularda Tekrarlayan Miller-Fisher Testinin Klinik ve Nörokognitif testler Temelinde Ventriküloperitoneal Şant Uygulaması ile Karşılaştırılması...  8/2014 - /
  3  Geriatri BD Yaşlı Beyin Sağlığı ve Demans Merkezine Unutkanlık Yakınması ile Başvuran Hastalarda "Yalnız Başvuru, Baş Çevirme İşareti, Alkış İşaretié nin Kognitif Yetersizlikle İlişkisinin Araştırılması...  8/2014 - /
 • NO AD YIL
  1  TRAVEL GRANT...  2007