En

UZM.DR. BANU DİLEKTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  2010
 • NO AD YIL
  1  Shoulder proprioception in patients with subacromial impingement syndrome...  2017
  2  Efficacy of Thumb Arthroplasty in Carpometacarpal Joint Osteoarthritis: A Long Term Follow-up...  2016
  3  Efficacy of Proprioceptive Exercises in Patients with Subacromial Impingement Syndrome: A Single-Bli...  2016
  4  Kinesio taping in patients with lateral epicondylitis...  2016
  5  Contribution of Ultrasounography to Diagnosis and Fast Symptomatic Recovery: A Ganglion Cyst Causing...  2016
  6  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalite...  2016
  7  Patient Satisfaction, Preference and Side Effects After Annual Zoledronic Acid Infusion in Patients ...  2016
  8  Efficacy of Pulsed and Continuous Therapeutic Ultrasound in Myofascial Pain Syndrome: A Randomized C...  2015
  9  Relationship between serum leptin level and disease activity in patients with systemic sclerosis...  2014
  10  Analjezikler, Nonsteroidal Anti-inflamatuar İlaçlar ve Opioidler...  2014
  11  Relation of Asymmetric Dimethylarginine and Cardiac Involvement In Systemıc Sclerosis...  2014
  12  Prevalence of osteoporosis and vertebral fractures and related factors in patients with ankylosing s...  2014
  13  Depressive and Anxious Temperaments in Patients with Complex Regional Pain Syndrome Secondary to Ten...  2014
  14  Vitamin D Levels and Related Factors in Patients with Chronic Nonspecific Low Back Pain...  2014
  15  Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Stronsiyum Ranelat Tedavisinin Klinik, Laboratuvar ve Yaşam K...  2014
  16  Serum Osteocalcin, Bone Alkaline Phosphatase and Cathepsin K Levels of Patients with Postmenopausal ...  2014
  17  Comparison of PA Spine, Lateral Spine and Femoral BMD Measurements to Determine Bone Loss in Ankylos...  2013
  18  Sexualty of men with fibromyalgia: What are the factors that cause sexual dysfunction?...  2013
  19  Spondiloartropatiyi Taklit Eden Osteoporozun Eşlik Ettiği Spondiloepifizyal Displazi Tarda Olgusu...  2013
  20  Osteoporoza bağlı kifozu olan hastalarda omuz retraksiyon ortezinin denge, kifoz açısı ve yaşa...  2013
  21  Sleep Quality and Associated Factors in Ankylosing Spondylitis Relationship with Disease Parameters,...  2013
  22  HLA-DRB1 Alleles Distribution in Patients With Rheumatoid Arthritis in A Tertiary Center in the Sout...  2013
  23  Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi...  2013
  24  Efficacy of parafin bath therapy in hand osteoarthritis: a single blinded randomized controlled tria...  2013
  25  Relationship of the sexual functions with the clinical parameters,radiological scores and qualty of ...  2013
  26  Kırk beş yaş ve üzeri hastalarda radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındal...  2013
  27  The impact of ankylosing spondylitis on female sexual functions...  2013
  28  Rheumatoid Nodulusis:Avariant of Rheumatoid Arthritis: Case Report...  2012
  29  Radius distal uç kırığı geçiren 45 Yaş üzeri hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral k...  2012
  30  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e...  2012
  31  A Case with Type I Gaucher Primarily Involved Pelvis...  2012
  32  Kanıta Dayalı Veriler Eşliğinde Omuz Ağrısına Yaklaşım...  2011
  33  Regional migratory osteoporosis: case report of a patient with neuropathic pain...  2011
  34  Üst ekstremite replantasyon ve revaskülarizasyonu sonrası kemik mineral yoğunluğunun değerlend...  2011
  35  Donuk Omuz Hastalığının Tedavisinde Anestezi altında Manipulasyonla Birlikte Artroskopik Gevşe...  2011
  36  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri; Dört Olgunun Sunumu...  2010
  37  Anxıous Personality Is A Risk Factor For Developing Complex Regional Pain SyndromeType I...  2010
  38  Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  2009
  39  Ağrısız seyreden kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastaneleri Polikliniklerine Gelen Hastaların Fiziksel Tıp ve R... 25/04/2017 - 29/04/2017
  2  Sosyal Medya Kullanıcılarının Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile ilgili Farkındalığı... 25/04/2017 - 29/04/2017
  3  An Atypical Case of Subacute Combined Degeneration With Concomitant Copper Deficiency... 25/04/2017 - 29/04/2017
  4  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön- ... 25/04/2017 - 29/04/2017
  5  Hekimlerin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Branşı Hakkında Temel Bilgilerinin Sosyal Medya Aracı... 25/04/2017 - 29/04/2017
  6  Hemipleji Sonrası Nadir Bir Komplikasyon Olarak Dizde Heterotopik Ossifikasyon... 25/04/2017 - 29/04/2017
  7  Serebral Palsili Hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids Anketlerinin Türkçe Versiyonunun Güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  8  Subakromial Sıkışma Sendromu Tanısıyla İzlediğimiz Hastalara Ne Oluyor... 15/12/2016 - 17/12/2016
  9  Alt Ekstremite Ampute Hastalarında Yaşam Kalitesi Ve Protez Memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  10  Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve ... 11/11/2016 - 12/11/2016
  11  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre... 03/11/2016 - 06/11/2016
  12  Nöromuskuler Hastalığı Olanlarda ACTIVLIM Anketinin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  13  Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Kinesiotape Uygulamasına Yönelik Eğitim Alan ve Eğitim Almayan Uy... 03/11/2016 - 06/11/2016
  14  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 neuromuscular Module in Children with Neuromuscular Diseases Aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  15  MEME KANSERİ TEDAVİSİ SONRASINDA LENFÖDEM GELİŞEN HASTALARDA ÇOK KATLI BANDAJLAMA YÖNTEMİ ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  16  MEME KANSERİ İLE İLİŞKİLİ LENFÖDEM TEDAVİSİNDE SÜREKLİ PASİF HAREKET CİHAZI İLE YAPIL... 30/09/2016 - 01/10/2016
  17  Bisikletçilerde Görülen Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları ve Sorunları; Anket Çalışması... 21/09/2016 - 21/09/2016
  18  Lateral epikondilitli hastalarda kinezyolojik bantlama uygulaması... 22/04/2015 - 26/04/2015
  19  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  20  Bilateral frontoparietal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  21  Rotator kaf patolojisi ile birlikte olan nöraljik amiyotrofili bir olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  22  Güçlü bağlar projesi kapsamında kas hastalarında ev ziyareti: Fiziyatrist bakış açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  23  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 - 26/04/2015
  24  Kalkaneal Stres Kırığı: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  25  Başparmak Karpometakarpal Eklem Osteoartritinde Artroplastinin Etkinliği: Uzun Dönem Takip... 22/04/2015 - 26/04/2015
  26  Bilateral Milwakuee Omuz Sendromu: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  27  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 05/11/2014 - 09/11/2014
  28  Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi... 19/09/2014 - 19/09/2014
  29  Serum Osteocalcin, Bone Alkaline Phosphatase and Cathepsin With Disease Activity and Joint Damage... 11/04/2013 - 14/04/2013
  30  Sexualty of Men With Fibromyalgia: What are the factors that cause sexual Dysfunction?... 11/04/2013 - 14/04/2013
  31  Rheumatoid Nodulosis: A variant of Rheumatoid Arthritis... 11/04/2013 - 14/04/2013
  32  Serebral Palsili Hastalarımızın Annelerinde Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi... 27/03/2013 - 31/03/2013
  33  Farklı Bir Polimorfizm Saptanan Kamptodaktili- Artropati- Koksa Vara- Perikardit Sendromlu Bir Olgu... 27/03/2013 - 31/03/2013
  34  Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromlu Hastalarda Affektif Mizaç... 27/03/2013 - 31/03/2013
  35  İzole Hemihipertrofili Bir Olgu... 27/03/2013 - 31/03/2013
  36  Lateral epikondilitte kinezyolojik bantlama uygulaması- Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  37  Sistemik Sklerozda Kardiyak Fonksiyonların Ekokardiyografik Bulguları ile Serum ADMA Düzeyleri Ar... 27/03/2012 - 31/03/2012
  38  Kronik Nonspesifik Bel Ağrısı Olan Hastalarda 25- OH D vitamini Düzeyi ve İlişkili Faktörler... 27/03/2012 - 31/03/2012
  39  Sistemik Sklerozda Leptin Düzeyinin Hastalık Aktivitesi, Osteoporoz ve Yaşam Kalitesi ile İlişk... 27/03/2012 - 31/03/2012
  40  Ankilozan Spondilitli hastalarda Depresyonun Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi... 27/03/2012 - 31/03/2012
  41  Ankilozan Spondilitte Kemik kaybı ve Kompresyon Kırıkları ile İlişkili Faktörler... 27/03/2012 - 31/03/2012
  42  Ankilozan spondilitli Hastalarda Uyku Kalitesinin Hastalık Aktivitesi, Mobilite ve Yaşam Kalitesi ... 27/03/2012 - 31/03/2012
  43  Relationship of the sexuel functions with the clinical parameters, radiological and quality of life ... 27/03/2012 - 31/03/2012
  44  Facial Palcy and Horner Syndrome Associated with Sarcoidosis... 27/03/2012 - 31/03/2012
  45  HLA DRB1 Expression in the Rheumatoid Arthritis Patients Among The Population In The Southeast Anato... 25/01/2012 - 28/01/2012
  46  Spondilartropati Tanısı Almış Osteoporozun Eşlik Ettiği Spondiloepifiziyal Displazi Tarda Olgu... 26/09/2011 - 30/09/2011
  47  Osteoporoza bağlı kifotik postürü olan hastalarda omuz retraksiyon harnesi (posturex) adlı kors... 11/05/2011 - 15/05/2011
  48  Kalça Tutulumu Ön Planda Olan Tip 1 Gaucher Olgusu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  49  Subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda omuz propriosepsiyonu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  50  El osteoartritinde parafin banyosu uygulamanın etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  51  Alt Ekstremitede Nadir Görülen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Atipik Bir Olgu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  52  Subakromial sıkışma sendromu olan kişilerde proprioseptif egzersizlerin etkinliği üzerine yap... 04/11/2010 - 07/11/2010
  53  Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromlu bir olgu sunumu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  54  Effect of hot application on shoulder proprioception in normal individuals... 09/07/2010 - 12/07/2010
  55  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  56  Rejyonel migratuar osteoporoz: Nöropatik ağrısı ön planda olan bir olgu sunumu... 15/10/2008 - 19/10/2008
  57  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  58  Radius distal uç kırığı geçiren hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral kırık varlığ... 15/10/2008 - 19/10/2008
  59  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e... 15/10/2008 - 19/10/2008
  60  Postmenopozal osteoporozlu hastalarımızda kemik döngüsü biyokimyasal belirteçleri ile kemik mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  61  Radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler... 15/10/2008 - 19/10/2008
  62  Multiple myeloma eşlik eden pitting ödemle birlikte remitting seronegatif simetrik sinovit sendrom... 14/05/2008 - 18/05/2008
  63  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız... 24/10/2007 - 29/10/2007
  64  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 29/10/2007
  65  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri: Üç olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  66  Radius Distal Uç Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 Gelişimi; Psikolojik... 24/10/2007 - 29/10/2007
  67  Kompleks bölgesel ağrı sendromu: Ağrısız bir olgu sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Patella ve Diz Eklem Çevresi Kırıkları ve Rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  2  Patellofemoral Ağrı Sendromu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  3  Multiple Skleroz ve Rehabilitasyonu Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  4  Perioperatif Dönem ve Yoğun Bakım Sürecinde Rehabilitasyon Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  5  Spinal Kord Yaralanmalarında İş Uğraşı Tedavisi Omurga ve Omurilik Yaralanmaları...  2012
 • NO AD TARIH
  1  distal radius uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler...  4/2008 - 4/2009
  2  Stronsiyum ranelat tedavisi gören postmenopozal osteoporozlu hastalarda tedavinin klinik, laboratuar ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin gözlenmesi....  12/2006 - 12/2007
 • NO AD YIL
  1  TRASD Araştırma Görevilisi Bilimsel Teşvik Ödülü/ Üçüncülük...  2008
  2  Subakromial Sıkışma Sendromu Olan Kişilerde Proprioseptif Egzersizlerin Etkinliği Üzerine Yap...  2010
  3  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2012
  4  Bilimsel Yayın Teşfik Ödülü...  2013
  5  Bilimsel Yayyın Teşfik Ödülü...  2013
  6  44. Geleneksel Çubukçu Günlerinde Çubukçu Araştırma Yarışması ikincilik ödülü...  2013
  7  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2013
  8  En başarılı Araştırma türünde 3. ÖÇM posteri...  2014
  9  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2015
  10  Bilimsel yayın teşvik ödülü...  2015