En

DOÇ.DR. BANU DİLEK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  2010
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2018
 • NO AD YIL
  1  An investigation into the effects of kinesiotaping for posture correction on kyphosis angle, pain, a...  2019
  2  Efficiency of pulsed electromagnetic fields on pain, disability, anxiety, depression, and quality of...  2019
  3  Awareness and knowledge levels of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases: a multicentr...  2019
  4  Functional restriction and satisfaction with prosthesis in lower limb amputee patients...  2018
  5  Ultrasonographic and clinical evaluation of additional contribution of kinesiotaping to tendon and n...  2018
  6  An Attypiicall Case off Subacutte Combiined Degenerrattiion Wiitth Concomiittantt Copperr Deffiiciie...  2018
  7  Calcaneal Stress Fracture: A case Report...  2018
  8  Bilateral frontoparyetal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu...  2018
  9  Is continuous passive motion effective in patients with lymphedema? A randomized controlled trial...  2018
  10  Skydiving and the risk of cervical disc herniation...  2017
  11  Shoulder proprioception in patients with subacromial impingement syndrome...  2017
  12  Patient satisfaction, preference and side effects after annual zoledronic acid infusion in patients ...  2017
  13  Efficacy of Thumb Arthroplasty in Carpometacarpal Joint Osteoarthritis: A Long Term Follow-up...  2016
  14  Efficacy of Proprioceptive Exercises in Patients with Subacromial Impingement Syndrome: A Single-Bli...  2016
  15  Kinesio taping in patients with lateral epicondylitis...  2016
  16  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalite...  2016
  17  Contribution of Ultrasounography to Diagnosis and Fast Symptomatic Recovery: A Ganglion Cyst Causing...  2016
  18  Efficacy of Pulsed and Continuous Therapeutic Ultrasound in Myofascial Pain Syndrome: A Randomized C...  2015
  19  Relationship between serum leptin level and disease activity in patients with systemic sclerosis...  2014
  20  Analjezikler, Nonsteroidal Anti-inflamatuar İlaçlar ve Opioidler...  2014
  21  Relation of Asymmetric Dimethylarginine and Cardiac Involvement In Systemıc Sclerosis...  2014
  22  Prevalence of osteoporosis and vertebral fractures and related factors in patients with ankylosing s...  2014
  23  Vitamin D Levels and Related Factors in Patients with Chronic Nonspecific Low Back Pain...  2014
  24  Depressive and Anxious Temperaments in Patients with Complex Regional Pain Syndrome Secondary to Ten...  2014
  25  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin klinik, laboratuvar ve yaşam k...  2014
  26  Serum Osteocalcin, Bone Alkaline Phosphatase and Cathepsin K Levels of Patients with Postmenopausal ...  2014
  27  Comparison of PA Spine, Lateral Spine and Femoral BMD Measurements to Determine Bone Loss in Ankylos...  2013
  28  Sexualty of men with fibromyalgia: What are the factors that cause sexual dysfunction?...  2013
  29  Spondiloartropatiyi Taklit Eden Osteoporozun Eşlik Ettiği Spondiloepifizyal Displazi Tarda Olgusu...  2013
  30  Sleep Quality and Associated Factors in Ankylosing Spondylitis Relationship with Disease Parameters,...  2013
  31  Osteoporoza bağlı kifozu olan hastalarda omuz retraksiyon ortezinin denge, kifoz açısı ve yaşa...  2013
  32  HLA-DRB1 Alleles Distribution in Patients With Rheumatoid Arthritis in A Tertiary Center in the Sout...  2013
  33  Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi...  2013
  34  Efficacy of parafin bath therapy in hand osteoarthritis: a single blinded randomized controlled tria...  2013
  35  Relationship of the sexual functions with the clinical parameters,radiological scores and qualty of ...  2013
  36  Kırk beş yaş ve üzeri hastalarda radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındal...  2013
  37  The impact of ankylosing spondylitis on female sexual functions...  2013
  38  Rheumatoid Nodulusis:Avariant of Rheumatoid Arthritis: Case Report...  2012
  39  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e...  2012
  40  Radius distal uç kırığı geçiren 45 Yaş üzeri hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral k...  2012
  41  A Case with Type I Gaucher Primarily Involved Pelvis...  2012
  42  Anxıous Personality Is A Risk Factor For Developing Complex Regional Pain SyndromeType I...  2012
  43  Kanıta Dayalı Veriler Eşliğinde Omuz Ağrısına Yaklaşım...  2011
  44  Regional migratory osteoporosis: case report of a patient with neuropathic pain...  2011
  45  Üst ekstremite replantasyon ve revaskülarizasyonu sonrası kemik mineral yoğunluğunun değerlend...  2011
  46  Donuk Omuz Hastalığının Tedavisinde Anestezi altında Manipulasyonla Birlikte Artroskopik Gevşe...  2011
  47  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri; Dört Olgunun Sunumu...  2010
  48  Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  2009
  49  Ağrısız seyreden kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Meme kanserli hastalarda osteoporoz farkındalığı, bilgi düzeyi ve etkili faktörler: Ön çalı... 22/11/2018 - 25/11/2018
  2  Complementary and alternative therapies in neuromuscular diseases... 27/06/2018 - 29/06/2018
  3  Awereness and knowledge level of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases- multicentre s... 27/06/2018 - 29/06/2018
  4  Ergonomic risk factors in intensive care unit and musculoskeletal symptoms... 29/04/2018 - 04/05/2018
  5  Denosumab enjeksiyonu uygulanan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve yan etki değe... 25/10/2017 - 29/10/2017
  6  Birinci karpometakarpal eklem osteoartozunda trapeziektomi ve tendon interpozisyon/ süspansiyon art... 24/10/2017 - 29/10/2017
  7  Meme kanseri tedavisine ikincil gelişen lenfödemi olan hastalarda üst ekstremite problemleri ve y... 29/09/2017 - 30/09/2017
  8  An Atypical Case of Subacute Combined Degeneration With Concomitant Copper Deficiency... 25/04/2017 - 29/04/2017
  9  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön- ... 25/04/2017 - 29/04/2017
  10  Sosyal Medya Kullanıcılarının Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile ilgili Farkındalığı... 25/04/2017 - 29/04/2017
  11  Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastaneleri Polikliniklerine Gelen Hastaların Fiziksel Tıp ve R... 25/04/2017 - 29/04/2017
  12  Hekimlerin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Branşı Hakkında Temel Bilgilerinin Sosyal Medya Aracı... 25/04/2017 - 29/04/2017
  13  Hemipleji Sonrası Nadir Bir Komplikasyon Olarak Dizde Heterotopik Ossifikasyon... 25/04/2017 - 29/04/2017
  14  Serebral palsili hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids anketlerinin Türkçe versiyonunun güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  15  Alt ekstremite ampute hastalarında yaşam kalitesi ve protez memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  16  Subakromial sıkışma sendromu tanısıyla izlediğimiz hastalara ne oluyor?... 15/12/2016 - 17/12/2016
  17  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 11/11/2016 - 12/11/2016
  18  Miyofasiyal ağrı sendromunda kinesiotape uygulamasına yönelik eğitim alan ve eğitim almayan uy... 03/11/2016 - 06/11/2016
  19  Nöromuskuler hastalığı olanlarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  20  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre... 03/11/2016 - 06/11/2016
  21  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 neuromuscular module in children with neuromuscular diseases aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  22  Meme kanseri tedavisi sonrasında lenfödem gelişen hastalarda çok katlı bandajlama yöntemi ile ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  23  Meme kanseri ile ilişkili lenfödem tedavisinde sürekli pasif hareket cihazı ile yapılan egzersi... 30/09/2016 - 01/10/2016
  24  Bisikletçilerde Görülen Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları ve Sorunları; Anket Çalışması... 21/09/2016 - 21/09/2016
  25  Rotator kaf patolojisi ile birlikte olan nöraljik amiyotrofili bir olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  26  Bilateral frontoparietal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  27  Lateral epikondilitli hastalarda kinezyolojik bantlama uygulaması... 22/04/2015 - 26/04/2015
  28  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  29  Güçlü bağlar projesi kapsamında kas hastalarında ev ziyareti: Fiziyatrist bakış açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  30  Kalkaneal Stres Kırığı: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  31  Ftr Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 -
  32  Başparmak Karpometakarpal Eklem Osteoartritinde Artroplastinin Etkinliği: Uzun Dönem Takip... 22/04/2015 - 26/04/2015
  33  Bilateral Milwakuee Omuz Sendromu: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  34  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 - 26/04/2015
  35  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 -
  36  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 05/11/2014 - 09/11/2014
  37  Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi... 19/09/2014 - 19/09/2014
  38  Sexualty of Men With Fibromyalgia: What are the factors that cause sexual Dysfunction?... 11/04/2013 - 14/04/2013
  39  Rheumatoid Nodulosis: A variant of Rheumatoid Arthritis... 11/04/2013 - 14/04/2013
  40  Serum Osteocalcin, Bone Alkaline Phosphatase and Cathepsin With Disease Activity and Joint Damage... 11/04/2013 - 14/04/2013
  41  Farklı Bir Polimorfizm Saptanan Kamptodaktili- Artropati- Koksa Vara- Perikardit Sendromlu Bir Olgu... 27/03/2013 - 31/03/2013
  42  İzole Hemihipertrofili Bir Olgu... 27/03/2013 - 31/03/2013
  43  Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromlu Hastalarda Affektif Mizaç... 27/03/2013 - 31/03/2013
  44  Lateral epikondilitte kinezyolojik bantlama uygulaması- Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  45  Serebral Palsili Hastalarımızın Annelerinde Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi... 27/03/2013 - 31/03/2013
  46  Ankilozan spondilitli Hastalarda Uyku Kalitesinin Hastalık Aktivitesi, Mobilite ve Yaşam Kalitesi ... 27/03/2012 - 31/03/2012
  47  Relationship of the sexuel functions with the clinical parameters, radiological and quality of life ... 27/03/2012 - 31/03/2012
  48  Ankilozan Spondilitli hastalarda Depresyonun Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi... 27/03/2012 - 31/03/2012
  49  Sistemik Sklerozda Leptin Düzeyinin Hastalık Aktivitesi, Osteoporoz ve Yaşam Kalitesi ile İlişk... 27/03/2012 - 31/03/2012
  50  Kronik Nonspesifik Bel Ağrısı Olan Hastalarda 25- OH D vitamini Düzeyi ve İlişkili Faktörler... 27/03/2012 - 31/03/2012
  51  Sistemik Sklerozda Kardiyak Fonksiyonların Ekokardiyografik Bulguları ile Serum ADMA Düzeyleri Ar... 27/03/2012 - 31/03/2012
  52  Ankilozan Spondilitte Kemik kaybı ve Kompresyon Kırıkları ile İlişkili Faktörler... 27/03/2012 - 31/03/2012
  53  Facial Palcy and Horner Syndrome Associated with Sarcoidosis... 27/03/2012 - 31/03/2012
  54  HLA DRB1 Expression in the Rheumatoid Arthritis Patients Among The Population In The Southeast Anato... 25/01/2012 - 28/01/2012
  55  Spondilartropati Tanısı Almış Osteoporozun Eşlik Ettiği Spondiloepifiziyal Displazi Tarda Olgu... 26/09/2011 - 30/09/2011
  56  El osteoartritinde parafin banyosu uygulamanın etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  57  Subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda omuz propriosepsiyonu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  58  Osteoporoza bağlı kifotik postürü olan hastalarda omuz retraksiyon harnesi (posturex) adlı kors... 11/05/2011 - 15/05/2011
  59  Kalça Tutulumu Ön Planda Olan Tip 1 Gaucher Olgusu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  60  Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromlu bir olgu sunumu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  61  Subakromial sıkışma sendromu olan kişilerde proprioseptif egzersizlerin etkinliği üzerine yap... 04/11/2010 - 07/11/2010
  62  Alt Ekstremitede Nadir Görülen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Atipik Bir Olgu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  63  Effect of hot application on shoulder proprioception in normal individuals... 09/07/2010 - 12/07/2010
  64  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  65  Postmenopozal osteoporozlu hastalarımızda kemik döngüsü biyokimyasal belirteçleri ile kemik mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  66  Radius distal uç kırığı geçiren hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral kırık varlığ... 15/10/2008 - 19/10/2008
  67  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  68  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e... 15/10/2008 - 19/10/2008
  69  Radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler... 15/10/2008 - 19/10/2008
  70  Rejyonel migratuar osteoporoz: Nöropatik ağrısı ön planda olan bir olgu sunumu... 15/10/2008 - 19/10/2008
  71  Multiple myeloma eşlik eden pitting ödemle birlikte remitting seronegatif simetrik sinovit sendrom... 14/05/2008 - 18/05/2008
  72  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız... 24/10/2007 - 29/10/2007
  73  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 29/10/2007
  74  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri: Üç olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  75  Radius Distal Uç Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 Gelişimi; Psikolojik... 24/10/2007 - 29/10/2007
  76  Kompleks bölgesel ağrı sendromu: Ağrısız bir olgu sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Spora Dönüş Kriterleri Takım Doktoru Olarak Spor Ortopedisti...  2018
  2  Bandajlama ve Ortez Kulanımı Takım Doktoru Olarak Spor Ortopedisti...  2018
  3  Lenfödemde Klinik Dışı Diğer Tanı ve Ölçüm Yöntemleri Lenfödem Tanı ve Tedavi...  2017
  4  Multiple Skleroz ve Rehabilitasyonu Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  5  Patella ve Diz Eklem Çevresi Kırıkları ve Rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  6  Patellofemoral Ağrı Sendromu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  7  Perioperatif Dönem ve Yoğun Bakım Sürecinde Rehabilitasyon Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  8  Spinal Kord Yaralanmalarında İş Uğraşı Tedavisi Omurga ve Omurilik Yaralanmaları...  2012
 • NO AD TARIH
  1  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - /
  2  Diz Osteoartritinde Kesikli Ultrason Tedavisinin Ağrı, Fonksiyonellik, Sinovyal Sıvı ve Kıkırdak Kalınlığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  9/2017 - /
  3  distal radius uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler...  4/2008 - 4/2009
  4  Stronsiyum ranelat tedavisi gören postmenopozal osteoporozlu hastalarda tedavinin klinik, laboratuar ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin gözlenmesi....  12/2006 - 12/2007
 • NO AD YIL
  1  TRASD Araştırma Görevilisi Bilimsel Teşvik Ödülü/ Üçüncülük...  2008
  2  Subakromial Sıkışma Sendromu Olan Kişilerde Proprioseptif Egzersizlerin Etkinliği Üzerine Yap...  2010
  3  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2012
  4  Bilimsel Yayın Teşfik Ödülü...  2013
  5  Bilimsel Yayyın Teşfik Ödülü...  2013
  6  44. Geleneksel Çubukçu Günlerinde Çubukçu Araştırma Yarışması ikincilik ödülü...  2013
  7  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2013
  8  En başarılı Araştırma türünde 3. ÖÇM posteri...  2014
  9  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2015
  10  Bilimsel yayın teşvik ödülü...  2015