En

UZM.DR. BANU DİLEK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  2010
 • NO AD YIL
  1  Is Continuous Passive Motion Effective in Patients with Lymphedema? A Randomized Controlled Trial...  2018
  2  Skydiving and the risk of cervical disc herniation...  2017
  3  Shoulder proprioception in patients with subacromial impingement syndrome...  2017
  4  Patient satisfaction, preference and side effects after annual zoledronic acid infusion in patients ...  2017
  5  Efficacy of Thumb Arthroplasty in Carpometacarpal Joint Osteoarthritis: A Long Term Follow-up...  2016
  6  Efficacy of Proprioceptive Exercises in Patients with Subacromial Impingement Syndrome: A Single-Bli...  2016
  7  Kinesio taping in patients with lateral epicondylitis...  2016
  8  Contribution of Ultrasounography to Diagnosis and Fast Symptomatic Recovery: A Ganglion Cyst Causing...  2016
  9  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalite...  2016
  10  Efficacy of Pulsed and Continuous Therapeutic Ultrasound in Myofascial Pain Syndrome: A Randomized C...  2015
  11  Relationship between serum leptin level and disease activity in patients with systemic sclerosis...  2014
  12  Analjezikler, Nonsteroidal Anti-inflamatuar İlaçlar ve Opioidler...  2014
  13  Relation of Asymmetric Dimethylarginine and Cardiac Involvement In Systemıc Sclerosis...  2014
  14  Prevalence of osteoporosis and vertebral fractures and related factors in patients with ankylosing s...  2014
  15  Depressive and Anxious Temperaments in Patients with Complex Regional Pain Syndrome Secondary to Ten...  2014
  16  Vitamin D Levels and Related Factors in Patients with Chronic Nonspecific Low Back Pain...  2014
  17  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin klinik, laboratuvar ve yaşam k...  2014
  18  Serum Osteocalcin, Bone Alkaline Phosphatase and Cathepsin K Levels of Patients with Postmenopausal ...  2014
  19  Comparison of PA Spine, Lateral Spine and Femoral BMD Measurements to Determine Bone Loss in Ankylos...  2013
  20  Sexualty of men with fibromyalgia: What are the factors that cause sexual dysfunction?...  2013
  21  Sleep Quality and Associated Factors in Ankylosing Spondylitis Relationship with Disease Parameters,...  2013
  22  Spondiloartropatiyi Taklit Eden Osteoporozun Eşlik Ettiği Spondiloepifizyal Displazi Tarda Olgusu...  2013
  23  Osteoporoza bağlı kifozu olan hastalarda omuz retraksiyon ortezinin denge, kifoz açısı ve yaşa...  2013
  24  HLA-DRB1 Alleles Distribution in Patients With Rheumatoid Arthritis in A Tertiary Center in the Sout...  2013
  25  Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi...  2013
  26  Efficacy of parafin bath therapy in hand osteoarthritis: a single blinded randomized controlled tria...  2013
  27  Relationship of the sexual functions with the clinical parameters,radiological scores and qualty of ...  2013
  28  Kırk beş yaş ve üzeri hastalarda radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındal...  2013
  29  The impact of ankylosing spondylitis on female sexual functions...  2013
  30  Rheumatoid Nodulusis:Avariant of Rheumatoid Arthritis: Case Report...  2012
  31  Radius distal uç kırığı geçiren 45 Yaş üzeri hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral k...  2012
  32  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e...  2012
  33  A Case with Type I Gaucher Primarily Involved Pelvis...  2012
  34  Anxıous Personality Is A Risk Factor For Developing Complex Regional Pain SyndromeType I...  2012
  35  Kanıta Dayalı Veriler Eşliğinde Omuz Ağrısına Yaklaşım...  2011
  36  Regional migratory osteoporosis: case report of a patient with neuropathic pain...  2011
  37  Üst ekstremite replantasyon ve revaskülarizasyonu sonrası kemik mineral yoğunluğunun değerlend...  2011
  38  Donuk Omuz Hastalığının Tedavisinde Anestezi altında Manipulasyonla Birlikte Artroskopik Gevşe...  2011
  39  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri; Dört Olgunun Sunumu...  2010
  40  Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  2009
  41  Ağrısız seyreden kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Denosumab enjeksiyonu uygulanan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve yan etki değe... 25/10/2017 - 29/10/2017
  2  Birinci karpometakarpal eklem osteoartozunda trapeziektomi ve tendon interpozisyon/ süspansiyon art... 24/10/2017 - 29/10/2017
  3  Meme kanseri tedavisine ikincil gelişen lenfödemi olan hastalarda üst ekstremite problemleri ve y... 29/09/2017 - 30/09/2017
  4  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön- ... 25/04/2017 - 29/04/2017
  5  Serebral palsili hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids anketlerinin Türkçe versiyonunun güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  6  Hemipleji Sonrası Nadir Bir Komplikasyon Olarak Dizde Heterotopik Ossifikasyon... 25/04/2017 - 29/04/2017
  7  An Atypical Case of Subacute Combined Degeneration With Concomitant Copper Deficiency... 25/04/2017 - 29/04/2017
  8  Sosyal Medya Kullanıcılarının Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile ilgili Farkındalığı... 25/04/2017 - 29/04/2017
  9  Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastaneleri Polikliniklerine Gelen Hastaların Fiziksel Tıp ve R... 25/04/2017 - 29/04/2017
  10  Hekimlerin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Branşı Hakkında Temel Bilgilerinin Sosyal Medya Aracı... 25/04/2017 - 29/04/2017
  11  Alt ekstremite ampute hastalarında yaşam kalitesi ve protez memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  12  Subakromial sıkışma sendromu tanısıyla izlediğimiz hastalara ne oluyor?... 15/12/2016 - 17/12/2016
  13  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 11/11/2016 - 12/11/2016
  14  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre... 03/11/2016 - 06/11/2016
  15  Miyofasiyal ağrı sendromunda kinesiotape uygulamasına yönelik eğitim alan ve eğitim almayan uy... 03/11/2016 - 06/11/2016
  16  Nöromuskuler hastalığı olanlarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  17  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 neuromuscular module in children with neuromuscular diseases aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  18  Meme kanseri ile ilişkili lenfödem tedavisinde sürekli pasif hareket cihazı ile yapılan egzersi... 30/09/2016 - 01/10/2016
  19  Meme kanseri tedavisi sonrasında lenfödem gelişen hastalarda çok katlı bandajlama yöntemi ile ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  20  Bisikletçilerde Görülen Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları ve Sorunları; Anket Çalışması... 21/09/2016 - 21/09/2016
  21  Güçlü bağlar projesi kapsamında kas hastalarında ev ziyareti: Fiziyatrist bakış açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  22  Rotator kaf patolojisi ile birlikte olan nöraljik amiyotrofili bir olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  23  Bilateral frontoparietal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  24  Lateral epikondilitli hastalarda kinezyolojik bantlama uygulaması... 22/04/2015 - 26/04/2015
  25  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  26  Kalkaneal Stres Kırığı: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  27  Başparmak Karpometakarpal Eklem Osteoartritinde Artroplastinin Etkinliği: Uzun Dönem Takip... 22/04/2015 - 26/04/2015
  28  Bilateral Milwakuee Omuz Sendromu: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  29  Ftr Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 -
  30  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 - 26/04/2015
  31  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 -
  32  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 05/11/2014 - 09/11/2014
  33  Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi... 19/09/2014 - 19/09/2014
  34  Sexualty of Men With Fibromyalgia: What are the factors that cause sexual Dysfunction?... 11/04/2013 - 14/04/2013
  35  Rheumatoid Nodulosis: A variant of Rheumatoid Arthritis... 11/04/2013 - 14/04/2013
  36  Serum Osteocalcin, Bone Alkaline Phosphatase and Cathepsin With Disease Activity and Joint Damage... 11/04/2013 - 14/04/2013
  37  Farklı Bir Polimorfizm Saptanan Kamptodaktili- Artropati- Koksa Vara- Perikardit Sendromlu Bir Olgu... 27/03/2013 - 31/03/2013
  38  İzole Hemihipertrofili Bir Olgu... 27/03/2013 - 31/03/2013
  39  Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromlu Hastalarda Affektif Mizaç... 27/03/2013 - 31/03/2013
  40  Lateral epikondilitte kinezyolojik bantlama uygulaması- Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  41  Serebral Palsili Hastalarımızın Annelerinde Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi... 27/03/2013 - 31/03/2013
  42  Ankilozan spondilitli Hastalarda Uyku Kalitesinin Hastalık Aktivitesi, Mobilite ve Yaşam Kalitesi ... 27/03/2012 - 31/03/2012
  43  Relationship of the sexuel functions with the clinical parameters, radiological and quality of life ... 27/03/2012 - 31/03/2012
  44  Ankilozan Spondilitli hastalarda Depresyonun Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi... 27/03/2012 - 31/03/2012
  45  Sistemik Sklerozda Leptin Düzeyinin Hastalık Aktivitesi, Osteoporoz ve Yaşam Kalitesi ile İlişk... 27/03/2012 - 31/03/2012
  46  Kronik Nonspesifik Bel Ağrısı Olan Hastalarda 25- OH D vitamini Düzeyi ve İlişkili Faktörler... 27/03/2012 - 31/03/2012
  47  Sistemik Sklerozda Kardiyak Fonksiyonların Ekokardiyografik Bulguları ile Serum ADMA Düzeyleri Ar... 27/03/2012 - 31/03/2012
  48  Ankilozan Spondilitte Kemik kaybı ve Kompresyon Kırıkları ile İlişkili Faktörler... 27/03/2012 - 31/03/2012
  49  Facial Palcy and Horner Syndrome Associated with Sarcoidosis... 27/03/2012 - 31/03/2012
  50  HLA DRB1 Expression in the Rheumatoid Arthritis Patients Among The Population In The Southeast Anato... 25/01/2012 - 28/01/2012
  51  Spondilartropati Tanısı Almış Osteoporozun Eşlik Ettiği Spondiloepifiziyal Displazi Tarda Olgu... 26/09/2011 - 30/09/2011
  52  El osteoartritinde parafin banyosu uygulamanın etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  53  Subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda omuz propriosepsiyonu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  54  Osteoporoza bağlı kifotik postürü olan hastalarda omuz retraksiyon harnesi (posturex) adlı kors... 11/05/2011 - 15/05/2011
  55  Kalça Tutulumu Ön Planda Olan Tip 1 Gaucher Olgusu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  56  Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromlu bir olgu sunumu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  57  Subakromial sıkışma sendromu olan kişilerde proprioseptif egzersizlerin etkinliği üzerine yap... 04/11/2010 - 07/11/2010
  58  Alt Ekstremitede Nadir Görülen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Atipik Bir Olgu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  59  Effect of hot application on shoulder proprioception in normal individuals... 09/07/2010 - 12/07/2010
  60  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  61  Postmenopozal osteoporozlu hastalarımızda kemik döngüsü biyokimyasal belirteçleri ile kemik mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  62  Radius distal uç kırığı geçiren hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral kırık varlığ... 15/10/2008 - 19/10/2008
  63  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  64  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e... 15/10/2008 - 19/10/2008
  65  Radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler... 15/10/2008 - 19/10/2008
  66  Rejyonel migratuar osteoporoz: Nöropatik ağrısı ön planda olan bir olgu sunumu... 15/10/2008 - 19/10/2008
  67  Multiple myeloma eşlik eden pitting ödemle birlikte remitting seronegatif simetrik sinovit sendrom... 14/05/2008 - 18/05/2008
  68  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız... 24/10/2007 - 29/10/2007
  69  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 29/10/2007
  70  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri: Üç olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  71  Radius Distal Uç Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 Gelişimi; Psikolojik... 24/10/2007 - 29/10/2007
  72  Kompleks bölgesel ağrı sendromu: Ağrısız bir olgu sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Lenfödemde Klinik Dışı Diğer Tanı ve Ölçüm Yöntemleri Lenfödem Tanı ve Tedavi...  2017
  2  Patellofemoral Ağrı Sendromu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  3  Patella ve Diz Eklem Çevresi Kırıkları ve Rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  4  Perioperatif Dönem ve Yoğun Bakım Sürecinde Rehabilitasyon Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  5  Multiple Skleroz ve Rehabilitasyonu Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  6  Spinal Kord Yaralanmalarında İş Uğraşı Tedavisi Omurga ve Omurilik Yaralanmaları...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Diz Osteoartritinde Kesikli Ultrason Tedavisinin Ağrı, Fonksiyonellik, Sinovyal Sıvı ve Kıkırdak Kalınlığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  9/2017 - /
  2  distal radius uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler...  4/2008 - 4/2009
  3  Stronsiyum ranelat tedavisi gören postmenopozal osteoporozlu hastalarda tedavinin klinik, laboratuar ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin gözlenmesi....  12/2006 - 12/2007
 • NO AD YIL
  1  TRASD Araştırma Görevilisi Bilimsel Teşvik Ödülü/ Üçüncülük...  2008
  2  Subakromial Sıkışma Sendromu Olan Kişilerde Proprioseptif Egzersizlerin Etkinliği Üzerine Yap...  2010
  3  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2012
  4  Bilimsel Yayın Teşfik Ödülü...  2013
  5  Bilimsel Yayyın Teşfik Ödülü...  2013
  6  44. Geleneksel Çubukçu Günlerinde Çubukçu Araştırma Yarışması ikincilik ödülü...  2013
  7  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2013
  8  En başarılı Araştırma türünde 3. ÖÇM posteri...  2014
  9  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2015
  10  Bilimsel yayın teşvik ödülü...  2015