En

DOÇ.DR. ZİYA AYHAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  2010
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Göz Hastalıkları  2019
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of ocular pulse amplitude in patients with carotid artery stenosis using the Pascal dynam...  2019
  2  Etiology and Visual Prognosis in Open Globe Injuries: Results of A Tertiary Referral Center in Turke...  2019
  3  Liver transplantation in Wilson's disease: Long-term experience of single center...  2019
  4  Association between Skin Thickness Measurements with Corneal Biomechanical Properties and Dry Eye Te...  2019
  5  Acute effect of caffeine on macular microcirculation in healthy subjects an optical coherence tomogr...  2019
  6  Transskleral Fiksasyonlu Göz İçi Lenslerinde Komplikasyonların Önlenmesinde Modifiye Sütür Y...  2019
  7  X e bağlı retinoskiziste topikal brinzolomid tedavisi sonuçlarımız...  2019
  8  Endojen endoftalminin klinik özellikleri...  2019
  9  A Novel Biomarker in Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment: Serum Chitinase-3-Like P...  2019
  10  Bilateral Congenital Prepapillary Retinal Arterial Loop...  2019
  11  Safety of 6000 intravitreal dexamethasone implants...  2019
  12  Swept source Optical Coherence Tomography Angiography in a Patient with Bietti Crystalline Dystrophy...  2019
  13  Üveit olgularında geniş açı fundus görüntülemesi...  2019
  14  Effects of preoperative topometric indices on visual gain after intracorneal ring segment implantati...  2018
  15  Miyopik Koroideal Neovaskülarizasyonda İntravitreal Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör Ted...  2018
  16  What Does Optical Coherence Tomography Offer for Evaluating Physical Disability in Patients with Mul...  2018
  17  Effect of intracorneal ring segment implantation on corneal asphericity...  2018
  18  A 12-Year-Old Girl with Bilateral Coats Disease and ABCA4 Gene Mutation....  2018
  19  Intravitreal aflibercept administration in addition to ongoing systemic therapy in a case with sympa...  2018
  20  Topically applied 1% voriconazole inducesdysplastic changes on the ocular surface: animalstudy...  2018
  21  Behçet Hastalığında Göz İçi Cerrahi...  2018
  22  Asemptomatik Fundus Lezyonlarının Prevalansı...  2018
  23  Incomplete Vogt-Koyanagi-Harada disease and an innocent bystander: Unilateral optic disc pit...  2018
  24  Medical management of non-progressive periorbital necrotizing fasciitis...  2018
  25  Cilioretinal Artery Occlusion Combined with Central Retinal Vein Occlusion: What Is the Best Imaging...  2017
  26  İNTRAVİTREAL RANİBİZUMAB ENJEKSİYONUNUN ÖN KAMARA PARAMETRELERİNE OLAN ETKİSİNİN ÖN SEGME...  2017
  27  CDH3 gene related hypotrichosis and juvenile macular dystrophy e A case with a novel mutation...  2017
  28  Brentuximab vedotin related bilateral Purtscher-like retinopathy unresponsive to pulse steroid thera...  2017
  29  Coats? Hastalığı ve Tedavi Yaklaşımları...  2017
  30  Unilateral Adult Xanthogranulomatous Infiltration of the Conjunctiva, Limbus and Sclera Leading to a...  2017
  31  Miyopik Koroidal Neovaskülarizasyon...  2017
  32  Evaluation of Macular Perfusion in Healthy Smokers by Using Optical Coherence Tomography Angiography...  2017
  33  Suprachoroidal Hemorrhage and Approache of Treatment...  2017
  34  Bilateral Severe Sterile Inflammation with Hypopyon after Simultaneous Intravitreal Triamcinolone Ac...  2017
  35  Kanser İlişkili Retinopati ve Klinik Özellikleri...  2017
  36  Tiroid Oftalmopatisinde Retroorbital Radyoterapi Sonuçlarımız...  2017
  37  Retinal Ganglion Cell Loss in Children With Type 1 Diabetes Mellitus Without Diabetic Retinopathy...  2017
  38  Choroidal thickness changes in rheumatoid arthritis and the effects of short-term hydroxychloroquine...  2017
  39  Rare Clinical Sign of Hodgkin's Lymphoma: Ocular Involvement...  2017
  40  Diyabetik maküla ödeminde foveal kist büyüklüğünün görsel prognoza etkisi...  2016
  41  Simultaneous Intravitreal Ranibizumab and Dexamethasone Implant Administration at the Same Setting i...  2016
  42  The Evaluation of Choroidal Vascular Changes Associated with Vascular Dysregulation in Patients with...  2016
  43  Corneal Biomechanical Properties in Patients With Arcus Senilis...  2016
  44  Nodular Scleritis in Association with Panuveitis in Behçet's Disease....  2016
  45  Unilateral Acute Anterior Ischemic Optic Neuropathy in a Patient with an Already Established Diagnos...  2015
  46  Successful Treatment of a Case of Unilateral Endogenous Klebsiella pneumoniae Endophthalmitis...  2015
  47  Simultaneous Single Dexamethasone Implant and Ranibizumab Injection in a Case with Active Serpiginou...  2015
  48  Rastlantısal Malign Hipertansiyon ve Fundus Muayenesinin Tanıdaki Önemi...  2015
  49  Patolojik myopide makülopati...  2015
  50  Miyopik Maküler Retinoskiziste Klinik Görünüm...  2015
  51  Valsalva Retinopatisinde Klinik Görünüm...  2015
  52  Intravitreal aflibercept injection and photodynamic treatment of a patient with unilateral subretina...  2015
  53  Single Bilateral Dexamethasone Implant in Addition to Panretinal Photocoagulation and Oral Azathiopr...  2015
  54  Anterior Migration of the Encircling Band: A Report of Two Cases...  2015
  55  Single Intravitreal Aflibercept Injection for Unilateral Acute Nonarteritic Ischemic Optic Neuropath...  2015
  56  Primer Açık Açılı Glokom, Normal Tansiyonlu Glokom ve Oküler Hipertansiyonda Humphrey Görme A...  2011
  57  Koroid neovaskülarizasyonunda ranibizumab monoterapisinin sonuçları...  2011
  58  Spontaneous migration of a premacular foreign body into the anterior chamber angle. ...  2011
  59  Çocukluk Yaş Grubunda Preseptal Sellülit Tanı ve Tedavisi...  2010
  60  Gebelik toksemisinde akut dönemde otofloresans görüntüleme...  2010
  61  Spontaneous improvement in a 13-year-old girl with unilateral acute multifocal choroiditis and serou...  2010
  62  Koroid hemanjiomlarında fotodinamik tedavi...  2010
  63  Psödotumör serebrili (PTS) hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlen...  2007
  64  Crohn hastalığında multifokal koryoretinit...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Peripapillary Retinoschisis Without Macula Involvement: An Incidental Finding of Optical Coherence T... 06/11/2019 - 10/11/2019
  2  Intravitreal ranibizumab and dexamethasone implant injections as primary treatment of diabetic macul... 04/09/2019 - 08/09/2019
  3  Proliferatif diyabetik retinopati ve eşlik eden diyabetik maküla ödemli gözlerdeilk tedavi başl... 13/11/2018 - 18/11/2018
  4  İntravitreal deksametazon implantın ön kamaraya migrasyonu: Olgu sunumu... 24/10/2017 - 29/10/2017
  5  Makula deliği cerrahisi uygulanan olgularda vitreomakuler traksiyon varlığının sonuç görsel p... 24/10/2017 - 29/10/2017
  6  Vitreomakuler traksiyon sendromu: Taban genişliği ve görme keskinliği arasındaki ilişki... 24/10/2017 - 29/10/2017
  7  Sistemik problemi olmayan olguda varisella zoster virüs retiniti... 24/10/2017 - 29/10/2017
  8  Fungal keratitlerde klinik görünüm... 24/10/2017 - 28/10/2017
  9  Akut primer açı kapanması glokomunde klinik bulgular ve takip sonuçlarımız... 24/10/2017 - 28/10/2017
  10  Topikal vorikonazol damla uygulaması oküler yüzeyde displaziye neden olur mu? Hayvan çalışmas... 24/10/2017 - 29/10/2017
  11  Maküla deliği cerrahisi sonuçlarımızın anatomik ve fonksiyonel açıdan incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  12  Makula deliği olan ve cerrahi uygulanan hastaların diğer göz durumlarının incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  13  Topical matrix regenerative theraphy for corneal advanced neurotrophic ulcers... 07/10/2017 - 11/10/2017
  14  Outcomes of optic nerve sheat fenestration surgery in increased intracranial pressure cases with di... 10/09/2017 - 13/09/2017
  15  Intravitreal ranibizumab therapy for symptomatic retinal arterial macroaneurysm... 07/09/2017 - 10/09/2017
  16  Outcomes of intravitreal ranibizumab injections in treatment-naive diabetic macular edema patients w... 07/09/2017 - 10/09/2017
  17  Clinical Results of superficial keratectomy & amniotic membrane transplantation in Salzmann's nodula... 05/05/2017 - 09/05/2017
  18  Conjunctival dysplasia after hourly topical antifungal treatment for two months in a case with Fusar... 05/05/2017 - 09/05/2017
  19  Natural Course of a Retinal Fold Following Retinal Detachment Surgery: A Long Term Follow Up... 27/04/2017 - 30/04/2017
  20  Kohlear implant uygulanmış çocuklarda oftalmolojik bulgular... 09/11/2016 - 13/11/2016
  21  Bilateral akut iris transluminasyonu:olgu sunumu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  22  Başlangıç görme keskinliği düşük olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  23  Transskleral fiksasyonlu göz içi lenslerinde komplikasyonların önlenmesinde modifiye sütür yö... 09/11/2016 - 13/11/2016
  24  Karotis arter darlığının oküler nabız amplitüdü üzerine etkisi... 09/11/2016 - 13/11/2016
  25  Retina dekolmanı ameliyatı sonrasında görülen retina kıvrımında uzun dönem izlem... 09/11/2016 - 13/11/2016
  26  Erken dönem kuru tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda santral maküla ve koroid kalınlığı... 09/11/2016 - 13/11/2016
  27  Acil servise başvuran ve göz hastalıkları konsültasyonu istenen geriatrik olguların geriye dö... 09/11/2016 - 13/11/2016
  28  Diyabetik maküla ödemi tanısıyla izlenen hastaların uzun dönem takip sonuçları... 09/11/2016 - 13/11/2016
  29  Başlangıç görme keskinliği iyi olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonksiyon... 09/11/2016 - 13/11/2016
  30  Visual management of corneal irregularity with concominat aphakia and aniridia socondary to ocular i... 30/09/2016 - 01/10/2016
  31  Scleral Contact Lenses In Difficult Corneas... 30/09/2016 - 01/10/2016
  32  Scheimpflug topometric parameters after intracorneal ring implantation in keratoconus... 10/09/2016 - 14/09/2016
  33  Comparison of different corneal collagen cross-linking protocols... 10/09/2016 - 14/09/2016
  34  Short-term result of contact lens-assisted collagen cross-linking in thin corneas with keratoconus... 10/09/2016 - 14/09/2016
  35  An ab-externo direct suturation technique for the scleral fixation of a subluxated intraocular lens... 10/09/2016 - 14/09/2016
  36  The role of matrix regenerating agent in epithelialization time after collagen cross-linkimg for pro... 10/09/2016 - 14/09/2016
  37  The comparison of corneal parameters taken with Scheimpflug and slit-scanning topography systems in ... 10/09/2016 - 14/09/2016
  38  Macular perfusion variations with age and sex with optical coherence tomography angiogram in healthy... 08/09/2016 - 11/09/2016
  39  In vivo assessment of the early morphological changes seen in cases with insulin-dependent diabetes ... 08/09/2016 - 11/09/2016
  40  Successful surgical management of a case with suprachoroidal hemorrhage... 08/09/2016 - 11/09/2016
  41  Treatment alternatives in eyes with serpiginous choroiditis complicated with subretinal neovascular ... 05/02/2016 - 09/02/2016
  42  Ön kamaraya uygulanmak üzere hazırlanan parenteral sefuroksim sodyum solusyonlarının farmasöti... 04/11/2015 - 08/11/2015
  43  Ön kamaraya uygulanan sefuroksim sodyum preparatının çeşitli sulandırma solusyonlarına bağl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  44  Parsiyel penetran keratoplasti sonrası alıcı verici sınırında candida enfeksiyonu: olgu sunumu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  45  Ailesel aniridi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  46  Çocukluk çağı üveitik katarakt cerrahi sonuçlarımız... 04/11/2015 - 08/11/2015
  47  Oküler iskemik sendrom ve santral retinal ven oklüzyonu birlikteliği: olgu sunumu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  48  İyi gören diyabetik maküla ödemli hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  49  Az gören diyabetik maküla ödemi hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonuçl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  50  Santral seröz koryoretinopatili olgularda intravitreal aflibersept uygulamasının etkinliği... 04/11/2015 - 08/11/2015
  51  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde birinci yıldaki maliyet etkinlik değerlendirmesi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  52  Diyabetik maküla ödemli olgularda intravitreal deksametazon implant sonrası koroid kalınlığı ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  53  Gelişimsel katarakt cerrahi sonuçlarımız... 04/11/2015 - 08/11/2015
  54  İntraoküler lens subluksasyonunda küçük kesili internal fiksasyon cerrahisi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  55  Delici göz yaralanmalarında etiyoloji ve görsel prognoz... 04/11/2015 - 08/11/2015
  56  Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna sekonder pigment epitel dekolmanlı olgularda kısa dönem afl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  57  Neovasküler yaşa bağlı maküla dejenerasyonlu hastalarda dirençli subretinal sıvı varlığı:... 04/11/2015 - 08/11/2015
  58  Ranibizumab tedavisine yetersiz cevapli kabul edilen eksudatif tip yaşa bağlı maküla dejenerasy... 04/11/2015 - 08/11/2015
  59  Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda Anti-VEGF ile tedavinin direkt medikal maliyet-etkinlik değe... 04/11/2015 - 08/11/2015
  60  Diyabetik makülopatide periferik retinal iskeminin değerlendirilmesi: periferik iskemik indeks ve ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  61  Retinal ven tıkanıklığı tedavisinde maliyet-etkinlik değerlendirilmesi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  62  Proliferatif vitreoretinopatide retinektominin yeri ve önemi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  63  The association between macular pigment optical density and refractive errors.... 17/09/2015 - 20/09/2015
  64  Medical management of non-progressive periorbital necrotizan fasciitis... 10/09/2015 - 12/09/2015
  65  Ocular findings in patients with systemic sclerosis... 05/09/2015 - 09/09/2015
  66  Corneal biomechanical properties in patients with Arcus senilis... 06/06/2015 - 09/06/2015
  67  Macular pigment optical density scores in amblyopic eyes... 06/06/2015 - 09/06/2015
  68  Graves Oftalmopatisinde Retroorbital Radyoterapi Sonuçlarımız... 22/04/2015 - 26/04/2015
  69  Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında Yapılan Laser Uygulaması ve Epiretinal Membran Gelişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  70  Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında Epiretinal Membran Sıklığı ve İntravitreal Tedavi Pr... 05/11/2014 - 09/11/2014
  71  Harada Hastalığının Tanı ve Takibinde Optik Koherens Tomografi Bulgularının Önemi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  72  Araştırma Görevlileri Tarafından Gerçekleştirilen Katarakt Cerrahilerinde İntraoperatif Kompl... 05/11/2014 - 09/11/2014
  73  Tek Gözünde Yaş Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olan Olguların Diğer Gözünde Maküla ... 05/11/2014 - 09/11/2014
  74  Sistemik skleroz hastalarında göz tutulumunun değerlendirilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  75  Vitreomaküler Traksiyon Sendromunda Spontan İyileşme... 05/11/2014 - 09/11/2014
  76  Primer açık açılı glokom, normal tansiyonlu glokom ve oküler hipertansiyonda görme alanı, He... 29/09/2010 - 03/10/2010
  77  Comparison of Humphrey visual field, Heidelberg retina tomograph 3 and Stratus optical coherence tom... 12/09/2010 - 17/09/2010
  78  Early results of ranibizumab in patients choroidal neovascularization... 02/09/2010 - 05/09/2010
  79  Vitreoretinal surgical management of congenital retinoschisis... 14/05/2009 - 17/05/2009
  80  Keratokonuslu bir olguda uygulanabilecek cerrahi seçenekler... 19/11/2008 - 23/11/2008
  81  İnfantil ezotropyalı hastalarda uzun dönem takip sonuçlarının değerlendirilmesi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  82  İntermittant ekzotropyalarda cerrahi sonuçlarımız... 19/11/2008 - 23/11/2008
  83  Çocukluk yaş grubunda preseptal ve orbital sellülit... 19/11/2008 - 23/11/2008
  84  Noninfectious causes of anterior uveitis in children.... 12/06/2008 - 15/06/2008
  85  Diabetik hastalarda katarakt operasyonu öncesinde makulanın değerlendirilmesi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  86  İkincil piggyback göz içi lens implantasyonu.... 30/10/2007 - 02/11/2007
  87  Travmatik optik sinir avulsiyonu... 30/10/2007 - 02/11/2007
  88  Evaluation of structural change of globe and optic nerve in cases with pseudotumor cerebri (PTC)... 26/05/2007 - 29/05/2007
  89  Evaluation of macular thickness with OCT3 after uneventful standart phacoemulsification and intraocu... 26/05/2006 - 28/05/2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Optik Sinir Hastalıkları Temel Göz Hastalıkları...  2015