En

DOÇ.DR. SENEM KARAHAN GÜLBAY FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya  2009
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya  2014
 • NO AD YIL
  1  Binary Palladium-Nickel/Vulcan carbon-based nanoparticles as highly efficient catalyst for hydrogen ...  2019
  2  Trimetallic PdRuNi nanocomposites decorated on graphene oxide: A superior catalyst for the hydrogen ...  2018
  3  Hydrogen liberation from the hydrolytic dehydrogenation of hydrazine borane in acidic media...  2018
  4  Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) stabilized cobalt(0) nanoparticles: A cost-effective and...  2015
  5  Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) stabilized nickel(0) nanoparticles: Highly active and co...  2013
  6  Catalytic methanolysis of hydrazine borane: a new and efficient hydrogen generation system under mil...  2012
  7  Hydrogen generation from the hydrolysis of hydrazine-borane catalyzed by rhodium(0) nanoparticles su...  2012
  8  A facile one-step synthesis of polymer supported rhodium nanoparticles in organic medium and their c...  2012
  9  Catalytic hydrolysis of hydrazine borane for chemical hydrogen storage: Highly efficient and fast hy...  2011
  10  Photochemical Reactions of M(CO)5THF (M = Cr, Mo, W) with Salen Type (-ONNO-) Schiff Bases...  2009
  11  Photochemical reactions of M(CO)5THF (M = Cr, Mo, W) with thio Schiff bases...  2008
  12  Photochemical Reactions of [M(CO)5THF] (M: Cr, Mo and W) with Tetradentate Schiff-bases...  2008
  13  1,4-Bis[2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-phenoxy]butane...  2008
  14  Photochemical Reactions of cis-[(h4-NBD)M(CO)4] (NBD = Norbornadiene; M = Cr, Mo) Olefin Complex wit...  2007
  15  Removal of boron from aqueous solution by clays and modified clays...  2006
  16  Kinetic and thermodynamic studies of boron removal by Siral 5, Siral 40, and Siral 80...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Carbon Based Bimetallic Palladium-Nickel Alloy Nanohybrids As Highly Effective Catalyst For The Dehy... 24/06/2018 - 28/06/2018
  2  Monodisperse Palladium-Cobalt Alloy Nanoparticles Assembled On Graphene Oxide As Highly Effective Ca... 24/06/2018 - 28/06/2018
  3  TiO2 Supported Bimetallic PdAg Nanoparticles as Highly Active, Selective and Reusable Catalyst for t... 05/10/2017 - 07/10/2017
  4  Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) stabilized PdAg nanoparticles for the dehydrogenation of... 26/10/2016 - 28/10/2016
  5  In-situ generation of magnetically recoverable cobalt(0) nanoclusters in the hydrolysis of hydrazine... 24/06/2013 - 28/06/2013
  6  Highly active and cost effective nickel(0) nanoparticles: A catalyst in the hydrolysis of hydrazine ... 24/06/2013 - 28/06/2013
  7  Hidrazin Boranın Hidroklorik Asit ile Hidrolizi ve Hidrojen Eldesi... 01/10/2012 - 06/10/2012
  8  Hidrazin Boranın Katalitik Metanolizi ile Hidrojen Eldesi... 01/10/2012 - 06/10/2012
  9  BNxHy Birimlerini İçeren Polimer ile Desteklenmiş Rodyum(0) Nanokümeleri: Hazırlanması, Tanım... 19/05/2011 - 22/05/2011
  10  Hidroksiapatit Destekli Rodyum(0) Nanokümeleri: Sentezi, Tanımlanması ve Hidrazin Boranın Hidrol... 19/05/2011 - 22/05/2011
  11  Catalytic Hydrolysis of Hydrazine Borane in Air at Room Temperature for Chemical Hydrogen Storage... 13/09/2010 - 19/09/2010
  12  Syntheses of Stable Heterocyclic (Schiff Base) Divalent Tin Complexes... 16/05/2009 - 19/05/2009
  13  Spectroscopic Study of Aryl Substituted Porphyrin Metal Complexes... 09/10/2008 - 12/10/2008
  14  Photochemical reactions of M(CO)6 (M=Cr,Mo,W) with salen type Schiff base ligands... 10/09/2008 - 14/09/2008
  15  Photochemical rearrangement of tetradentate Schiff Bases and photogeneration of VIB group metal carb... 10/09/2008 - 14/09/2008
  16  Photochemical generations of bimetallic carbonyl complexes... 10/09/2008 - 14/09/2008
  17  Salen Tipi Schiff Bazı İle M(CO)6 (M= Cr, Mo, W) ve Mo(CO)4(pip)2 Komplekslerinin Tepkimeleri... 23/08/2007 - 27/08/2007
  18  Mo(CO)5THF Kompleksinin -ONNO- ve -SNNS- Donorlu Ligandlar İle Termal ve Fotokimyasal Tepkimelerini... 23/08/2007 - 27/08/2007
  19  [N,N'-bis(salisiliden)-1,2-bis-(o-aminofenoksi)etan], (H2L) Ligandı ile [W(CO)4(H2L)] Kompleksinin ... 04/09/2006 - 08/09/2006
  20  [N,N?-bis(salisiliden)-1,2-Bis-(O-aminofenoksi)etan], (H2L) Ligandı İle [W(Co)4(H2l)] Kompleksinin... 04/09/2006 - 08/09/2006
  21  (h4-nbd)M(CO)4 [ M: Cr, Mo, W] Komplekslerinin Çeşitli Azot ve Kükürt Donorlü Ligandlar İle S... 30/09/2005 - 04/10/2005
  22  Siral 5, Siral 40 ve Siral 80 Kullanılarak Sulu Çözeltiden Bor Uzaklaştırılması... 30/09/2005 - 04/10/2005
  23  Bor'un Sulu Çözeltiden Adsorpsiyonu... 05/07/2004 - 09/07/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) Stabilized Nanoclusters as Highly Efficient and Reusable Catalyst for the Dehydrogenation of Dimethyl Ammonia- Borane Smart Polymers and Composites...  2018
 • NO AD TARIH
  1  Polimer destekli PtRh bimetalik nanokatalizörlerin hazırlanması, karakterizasyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidrojenin üretiminde kullanımı...  11/2018 - /
  2  İnorganik Nano Sensörlerin Geliştirilmesi ve Uygulanabilirliklerinin Araştırılması...  9/2018 - 9/2019
  3  Elektrokimyasal ve Nanosensör Özellik Gösteren İletken Polimerin Sentezi ve Uygulanabilirliklerinin İncelenmesi...  9/2018 - 9/2018
  4  Yeni nesil karbon destekli bimetalik PdNi nanokatalizörlerin sentezi ve karakterizasyonu...  12/2017 - 12/2018
  5  Metallerin İnce Tabaka Kromatografisi İle Nicel Tayininde Porfirinlerin Kullanılabilirliği...  1/2007 - 1/2009
  6  Azot, Kükürt ve Fosfor Donor Ligandlarını İçeren Bazı Geçiş Metal Karbonil Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu...  1/2005 - 7/2008
  7  Borun Sulu Çözeltiden Geri Kazanımına Yönelik Kil Tabanlı Adsorplayıcı Geliştirme...  5/2003 - 4/2004
 • NO AD YIL
  1  Kimya Bölümü İkinciliği...  2002
  2  Yayın Onur Belgesi...  2009
  3  Yayın Teşvik Ödülü (Photochemical Reactions of M(CO)5 THF (M= Cr, Mo, W) with Salen Type (-ONNO...  2009
  4  Yayın Teşvik Ödülü ( Photochemical Reactions of [M(CO)5THF] (M: Cr, Mo and W) with Tetradentate...  2008
  5  Yayın Teşvik Ödülü (1,4-Bis[2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenoxy]butane)...  2008
  6  Yayın Teşvik Ödülü (Photochemical Reactions of cis-[(h4-NBD)M(CO)4] (NBD = Norbornadiene; M = C...  2007
  7  Yayın Teşvik Ödülü (Removal of boron from aqueous solution by clays and modified clays)...  2006
  8  Yayın Teşvik Ödülü (Kinetic and thermodynamic studies of boron removal by Siral 5, Siral 40, an...  2005
  9  Üstün Başarı Ödülü...  2010
  10  Yayın Teşvik Ödülü (Catalytic hydrolysis of hydrazine borane for chemical hydrogen storage: Hig...  2011
  11  Yayın Teşvik Ödülü (A facile one-step synthesis of polymer supported rhodium nanoparticles in o...  2012
  12  Yayın Teşvik Ödülü (Catalytic methanolysis of hydrazine borane: a new and fficient hydrogen gen...  2012
  13  Yayın Teşvik Ödülü (Hydrogen generation from the hydrolysis of hydrazineborane catalyzed by rho...  2012
  14  Yayın Teşvik Ödülü (Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) stabilized nickel(0) nanopartic...  2014
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2010
 • NO Görev
  1 Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 2016- Mayıs 2018