En

DOÇ.DR. ELİF TEKİN GÜRGEN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanat.Eğ.Böl.(Müzik Eğitimi Programı)  2002
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanat. Eğ.Anabil. Dalı (Müzik Öğretmenliği Programı)  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bölümü  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2011
  Doçent  Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi)  2017
 • NO AD YIL
  1  Piyano Öğrenme Sürecinde Ebeveyn Katılımı: Özerklik desteği...  2018
  2  Social and Emotional Function of Musical Listening: Reasons for Listening to Music...  2016
  3  Musical preference and music education: Musical preferences of Turkish university students and their...  2016
  4  Music Listening Situations and Musical Preference of the Students at the Faculty of Fine Arts in Eve...  2016
  5  Müzik Bilimleri Öğrencilerinin Piyano Dersi İle İlgili Görüşleri...  2016
  6  Başlangıç piyano kitaplarının müziksel, görsel ve tipografik bütünselliği...  2015
  7  Müzik Tarihi Dersinde Grup Etkinliğine Dayalı Kavram Haritalama...  2015
  8  Müziğin Temel Bileşenleri ve Müzik Dinlemenin Kavramsal Boyutu...  2015
  9  İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Müziksel İşitme Testinin Geliştirilmesi...  2008
  10  Müzik Eğitiminde Yaratıcılığı Geliştiren Yöntem ve Yaklaşımlar...  2006
  11  Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindek...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Üniversite öğrencilerinin müzik dinleme tercihlerinin fiziksel aktivite, depresyon ve uyku kalit... 18/04/2019 - 22/04/2019
  2  Müzik dinleme alışkanlıkları, fiziksel aktive davranışlarını etkiler mi?... 18/04/2019 - 22/04/2019
  3  Piyano Öğrenme Sürecinin Arka planı: Ebeveynin Rolü... 02/11/2018 - 03/11/2018
  4  Başlangıç Piyano Kitaplarının Müziksel, Görsel ve Tipografik Bütünselliği... 05/02/2015 - 07/02/2015
  5  Pre-school and Elementary School Pre-service Teachers' Learning Outcomes For Music... 29/10/2010 - 31/10/2010
  6  Farklı Müzik Eğitimi Yöntemlerinin Öğrencilerin Müziksel Becerileri Üzerindeki Etkileri... 23/09/2009 - 25/09/2009
  7  İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Müziksel İşitme Testi' nin Geliştirilmesi... 14/05/2008 - 16/05/2008
 • NO AD TARIH
  1  Müzik Bilimleri Öğrencileri Piyano Dinletisi,Kayıt Stüdyosu, Konser/Konferans salonu, sınıf a...  13/12/2018
  2  Piyano Dinletisi,Kayıt Stüdyosu, Konser/Konferans salonu, sınıf akustik projesi ...  27/04/2018
  3  Cello Piyano Resitali,Bireysel dinleti(Solo resital)...  27/12/2017
  4  Piano Recital ( Pieces From Turkish Composers),Bireysel dinleti(Solo resital)...  06/04/2016
  5  Müzik Bilimleri Öğrencileri Piyano Dinletisi,Karma dinleti...  06/05/2015
  6  Müzik Bilimleri Öğrencileri Piyano Dinletisi,Karma dinleti...  14/05/2014
  7  Müzik Bilimleri Bölümü Öğrencileri Piyano Dinletisi,Karma dinleti...  04/01/2013
  8  Flüt Piyano Resitali,Bireysel dinleti(Solo resital)...  20/05/2010
  9  Koro Konseri,5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da e...  21/06/2002
  10  Koro Konseri,5 dakikadan az süreli solo çalgı, ses, koro, oda müziği, elektronik müzik ya da e...  31/05/2002
  11  Şan Dinletisi,Karma dinleti...  30/05/2002
  12  Yaylı Çalgılar Konseri,Karma dinleti...  22/05/2002
  13  Piyano-Viyola Dinletisi,Bireysel dinleti(Solo resital)...  06/03/2002
  14  Konser,Karma dinleti...  22/09/2001
  15  Piyano Konseri,Karma dinleti...  03/05/1999